Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДовідка щодо виконання Уманським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги локального плану заходів на ІІІ квартал

Скачати 191.07 Kb.

Довідка щодо виконання Уманським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги локального плану заходів на ІІІ квартал
Скачати 191.07 Kb.
Дата конвертації 16.04.2017
Розмір 191.07 Kb.
Тип Довідка


Додаток 5
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Уманським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги локального плану заходів на ІІІ квартал
з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги
у Черкаській області на 2016 рік.
Черка́ська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України, розташована у центральній лісостеповій частині країни по обидва берега середньої течії Дніпра та Південного Бугу.
Правова́ (правнича, юриди́чна) допомо́га - це професійна діяльність юристів, спрямована на сприяння громадянам та юридичним особам у вирішенні питань, пов'язаних із реалізацією норм права, що виявляється у наданні правових (юридичних) послуг.


ЗМІСТ :

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги.

[1.2.]. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад.
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».


[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з регіональним центром з надання БВПД .

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до виконання його функцій.

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації.

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги.

Уманським місцевим центром постійно проводиться моніторинг доступності безоплатної вторинної правової допомоги шляхом:

- визначення необхідності отримання безоплатної вторинної правової допомоги певним цільовим категоріям осіб, які є суб'єктами права на БВПД;

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Безоплатна правова допомога (БПП) - правова допомога, що надається особі, яка її потребує, але не бажає або не може її оплатити, та фінансується коштом державного, місцевого бюджетів, або з інших джерел.

- з урахуванням віддаленості населених пунктів, які підпадають під юрисдикцію Уманського місцевого центру та наявності транспортного сполучення.

Оскільки, відповідно до статті 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” суб'єктами права на БВПД є інваліди, діти-сироти, учасників бойових дій, були визначені місця компактного перебування даних осіб та створені мобільні та дистанційні пункти консультування.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Також, за результатами моніторингу встановлено, що не усі громадяни, які проживають у віддалених населених пунктах мають змогу скористатися можливістю отримання безоплатної вторинної правової допомоги безпосередньо у Центрі, тому продовжувалася робота по створенню мобільних та дистанційних пунктів консультування для розширення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги.

Загалом, протягом ІІІ кварталу 2016 року було створено 7 мобільних та 6 дистанційних пунктів консультування, де громадяни можуть скористатися послугами Уманського місцевого центру та Бюро правової допомоги: Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Уманської районної державної адміністрації, Багвянська сільська рада (с. Багва, Маньківського району); Рогівська сільська рада (с. Роги, Маньківського району), Залізнячківська сільська рада (с. Залізнячка, Катеринопільського району), Кобриновська сільська рада (с.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Ма́ньківський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця Черкаської області.
Катеринопі́льський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця Черкаської області. Територія району охоплює 672 км² (3,2% від площі області). Районний центр - смт. Катеринопіль.
Кобриново, Тальнівського району), Великосевастьянівська сільська рада (с.
Та́льнівський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця Черкаської області. Площа - 917 км² (4,39% від площі області). Адміністративний центр - місто Тальне.
Велика Севастьянівка, Христинівського району), Талалаївська сільська рада (с. Талалаївка Христинівського району) та інші.

Працівниками Уманського місцевого центру та бюро правової допомоги Уманського МЦ було здійснено 7 виїздів мобільних пунктів консультування, на яких прийнято 42 особи.

21 липня 2016 року проведено робочу зустріч із керівництвом, працівниками та клієнтами центру надання адмінітсративних послуг Уманської міської ради.
Христи́нівський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця Черкаської області.
У́манська міська́ ра́да - орган місцевого самоврядування в Черкаській області. Адміністративний центр - місто обласного значення Умань.


Під час зустрічі працівники Уманського МЦ розповіли присутнім про організацію роботи Уманського місцевого центру та його відділів, а також про процедуру отримання безоплатної правової допомоги, можливість скористатися послугами адвоката за рахунок держави, категорії осіб, які мають право на таку допомогу, перелік необхідних документів. Також був проведений прийом громадян працівниками МЦ, в ході якого були надані консультації з питань оформлення спадщини, розірвання шлюбу та порядку розірвання договору оренди земельної ділянки.
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

Питання щодо обговорення учасникам АТО правової допомоги обговорювалися 19 липня 2016 року в приміщенні громадської організації “Спілка воїнів АТО Черкащани” м. Христинівка.

Захід був спрямований на спільне вирішення проблем учасників антитерористичної операції.

08 серпня спеціалісти Уманського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели робочу зустріч з директором та спеціалістами територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Уманської районної державної адміністрації, головною метою якої стало поширення інформації щодо можливості отримання безоплатної вторинної правової допомоги громадянам, в тому числі і внутрішньо переміщеним, а також налагодження співпраці із суб’єктами, які надають первинну правову допомогу.В ході зустрічі було зазначено, що право на безоплатну правову допомогу мають найбільш вразливі категорії громадян: малозабезпечені, інваліди, ветерани війни, учасники АТО, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які опинились в складних життєвих обставинах чи постраждали від збройних конфліктів можуть також скористатись послугами адвокатів.
Збро́йний конфлі́кт (від лат. conflictus - зіткнення) - збройне зіткнення між державами (міжнародний збройний конфлікт, збройний конфлікт на державному кордоні) або між ворогуючими сторонами в межах території однієї держави, як правило, за підтримки ззовні (внутрішній збройний конфлікт); один з видів воєнного конфлікту (іншим видом є війна); украй гостра форма вирішення протиріч між державами, що характеризується двостороннім застосуванням збройних сил.
Для громадян всі правові послуги є безкоштовними, послуги адвокатів оплачує Держава.

Учасникам доведено зміни до основних нормативно-правових актів, що стосуються внутрішньо переміщених осіб. На заході активно обговорювалися актуальні питання, які цікавили присутніх.

Також було наголошено про відкриття Бюро правової допомоги в Христинівському, Монастирищенському, Жашківському, Маньківському, Тальнівському районах з 01 вересня 2016 року, де кожен громадянин зможе скористатись електронними сервісами Міністерства юстиції України та отримати безоплатну первинну правову допомогу - правову інформацію та консультації.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Консультації по Skype – зв'язку з використанням системи Бібліоміст та базі сільських бібліотек для жителів сіл Велика Севастьянівка та Талалаївка Христинівського району 19 вересня 2016 року були надані працівниками Уманського місцевого центру з надання БВПД — начальником відділу правової інформації та консультацій Яною Мальковою та начальником відділу представництва Наталією Сідлецькою.

Були надані правові консультації та роз'яснення з питань порядку оформлення договору дарування, договору довічного утримання, порядку оформлення спадщини, поновлення на робочому місці незаконно звільненого працівника,порядку зняття з реєстрації особи, яка тривалий час не проживає за місцем реєстрації.
Дарува́ння - дія, в результаті якої майно безоплатно переходить із власності однієї особи у власність іншої особи.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Всього було надано 6 консультацій.
[1.2.]. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги.

Уманським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами постійно проводився моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги.

За ІІІ кватрал 2016 року зі зверненнями до МЦ звернулись клієнти:


 • гр. Трясіна Л.Ф. щодо припинення надання БВПД;

 • гр. Шульженко Л.О. щодо неналежного виконання доручення МЦ та заміни адвоката Білобобка В.В.

По зазначених зверненнях адвокатам направлялись листи з проханням надати інформацію про стан виконання виданих доручень та за результатами розгляду даних листів приймались відповідні рішення.

Протягом зазначеного періоду відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами здійснювався моніторинг виконання адвокатами, що залучені до надання БВПД зобов'язань, визначених у контракті про надання такої допомоги шляхом узагальнення успішного захисту та кращих практик адвокатської діяльності, який щомісячно направлявся до РЦ.

Адвокату́ра (від лат. advocates - прикликаний) - професіональна спільнота осіб, що отримали статус адвоката і зайнялись адвокатською діяльністю.

А також до Уманського МЦ надійшов лист вдячності від клієнта центру Сокола Сергія Володимировича, який виразив подяку центру за кваліфіковану юридичну допомогу.

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними.

З метою підвищення кваліфікації адвокатів та організації обміну досвідом між ними, Уманським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 23.08.2016 та 30.09.2016 проведено семінар з адвокатами, які залучені до системи безоплатної вторинної правової допомоги.

Відділом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами щомісячно до 10 числа відповідно до доручення Координаційного центру з надання правової допомоги №25-1720 від 07.09.2015 року узагальнювалася інформація про поширення кращих практик адвокатської діяльності, за результатами якої направлялись звіти на електронну адресу РЦ.

Відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами прийнято, опрацьовано та направлено до Регіонального центру з надання БВПД у Черкаській області 77 актів від адвокатів, з них по дорученням РЦ - 61 та 16 - по дорученнях МЦ. Під час прийняття актів проводилась системна робота щодо консультувань з питань заповнення адвокатами актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками.[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад.

На виконання плану Уманського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2016 рік були проведені численні комунікативні заходи та зустрічі задля налагодження та підтримки співпраці Уманського місцевого центру із суб'єктами надання первинної правової допомоги.

12 вересня 2016 року в приміщенні Маньківської районної ради з метою налагодження співпраці в.о. начальника відділу Маньківського бюро правової допомоги Уманського МЦ Ірина Миронюк провела робочу зустріч із головами сільських, селищних рад Маньківського району.

Під час зустрічі було окреслено функції бюро правової допомоги згідно із положенням, а саме:

- активне правопросвітництво на рівні кожної територіальної громади;
- надання безоплатної первинної правової допомоги;

-прийом звернень щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги;

-безпосереднє здійснення представництва інтересів клієнта у суді (суб'єктів

права на безоплатну вторинну правову допомогу);

- забезпечення доступу до електронних сервісів Мін'юсту.

15 вересня 2016 року в.о. начальника відділу “Христинівське бюро правової допомоги” Уманського МЦ Армен Маргарян виступив на сесії Христинівської міської ради за участю міського голови, заступників та депутатів міської ради.

Результатом робочої зустрічі є налагодження взаємовідносин та початок плідної співпраці між Христинівським бюро правової допомоги та органами місцевого самоврядування щодо забезпечення надання якісної безоплатної первинної та вторинної правової допомоги усім без виключення громадянам.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

Сприяння інтеграції первинної та вторинної безоплатної правової допомоги на рівні територіальних громад відбувається шляхом налагодження та розгортанням співпраці між Уманським МЦ та громадськими організаціями.

В напрямку розробки та затвердження органами місцевого самоврядування регіональних та місцевих програм БПД, були направлені листи до ОМС з пропозицією внесення змін до програм соціально-економічного розвитку конкретної територіальної громади.

З метою формування та розвитку мережі суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги за звітний період було укладено 9 меморандумів про співпраця з ОМС, ГО, та іншими установами.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.


[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з регіональним центром з надання БВПД.

Задля спрямування, координації та контролю діяльності Уманського МЦ забезпечено своєчасне подання та узагальнення звітності, аналітичної інформації, кращих практик тощо.

Також, задля покращення налагодження функціональної взаємодії уманського МЦ та РЦ організовані та проведені численні спільні заходи.

19 серпня 2016 року відповідно до Плану роботи на третій квартал 2016 року, на базі Уманського місцевого центру з надання БВПД, проведено робочу зустріч на тему: ”Обмін досвідом місцевих центрів з надання БВПД для виявлення кращих практик та їх подальшого використання”. Учасниками робочої зустрічі були працівники Регіонального центру з надання БВПД у Черкаській області, Уманського місцевого центру, Черкаського місцевого центру, Золотоніського місцевого центру та Смілянського місцевого центру з надання БВПД.


Метою робочої зустріч стало обговорення актуальних питань надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, обмін досвідом та швидке реагування на нестандартні ситуації, які виникають у процесі надання БВПД.
Завданням робочої зустрічі стало: поширення отриманого досвіду в організації роботи по всім напрямках діяльності центру, підвищення рівня знань в цивільному процесі, узагальнення навичок, досягнень, кращих практик, інноваційних підходів, налагодження діалогу для спільного вирішення проблемних питань, формування рекомендації щодо механізму ефективної, подальшої співпраці, варіанти вирішення спільних цілей та завдань у системі БВПД.
Адміністративна справа - в Україні - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Цивільний процес (також формальне цивільне право) - встановлений законодавством порядок розгляду і вирішення цивільних справ. Здійснюється у вигляді відповідного судового провадження (позовного, наказного чи окремого).

Після зустрічі працівники місцевих центрів висловили єдину думку, що проведення таких заходів є позитивним досвідом, шлях для знайомства та тіснішого спілкування, адже всі виконують спільну функцію — допомога населенню для ефективного захисту їхніх порушених прав, правопросвітництво населення та доступ до правосуддя.16.09.2016 року прийнято участь у засіданні Керівної ради директорів системи БВПД Черкащини.

29 вересня 2016 року проводилось внутрішнє навчання для працівників Уманського МЦ та працівників бюро правової допомоги Уманського МЦ на тему: “Культура спілкування з клієнтами центру та взаємовідносини з партнерами центру ”.

Постійно проводилась функціональна взаємодія співпраці між МЦ і РЦ щодо опрацювання актів, велась роз'яснювальна робота щодо правильності складання актів.

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до виконання його функцій.

З метою розвитку інституційної спроможності, а також організації системного аналізу звернень громадян відбувається систематична підготовка та поширення юридичних консультацій для вирішення типових проблемних питань, які в подальшому розповсюджується серед громадськості:

- “Сплата судового збору особами, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу”;

- “ Права потерпілого у кримінальному провадженні”;

- “ Поновлення строку прийняття спадщини у разі його пропуску”;

Стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини”

Протягом ІІІ кварталу 2016 року здійснено поширення методичних рекомендацій (до Уманської міської ради, Орадівської сільської ради, Талалаївської сільської ради, Христинівської міської ради, Христинівської районної ради) для органів місцевого самоврядування щодо організації ними надання безоплатної первинної правової допомоги на теми:

- “Безоплатна правова допомога в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування”;

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

- “Повноваження органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб щодо надання безоплатної правової допомоги”.

Протягом ІІІ кварталу 2016 року систематично проводилась робота щодо залучення параюристів з метою розширення доступу до БПД. На даний час створена база параюристів, які тісно співпрацюють з Уманським місцевим центром в напрямку перенаправлення клієнтів до Центру або надання юридичних консультацій безпосередньо через даних осіб.

Крім того, при проведенні комунікативних, інформаційних заходів за участю ОМС, ОВВ, адвокатів, громадських організацій та студентів юридичних факультетів проводилась роз'яснювальна робота щодо залучення осіб приватного права до надання БППД.

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації.

З метою, поширення інформації щодо функціонування системи БПД у містах та районах, які підпадають під юрисдикцію Уманського МЦ, здійснюється постійна тісна співпраця та налагодження контактів із регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет тощо.

Привáтне пр́аво - це сукупність правових норм різних галузей права (підсистема), предметом регулювання яких є відносини у сфері приватних, індивідуальних інтересів юридично рівних суб'єктів за допомогою переважно диспозитивного методу регулювання.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Зокрема за звітний період вийшов в ефір телевізійний сюжет, виступи на радіо, публікації в Інтернет виданнях, вийшли друком 10 публікацій в газетах:

- Сюжет каналу “Жасмін” - в.о. начальника відділу “Маньківське бюро правової допомоги” Уманського МЦ з надання БВПД Миронюк І. М. виступила в єфірі на тему: “Відкриття Маньківського бюро правової допомоги” ;

- 18.07.2016, 18.08.2016 року, 22.08.2016 року, 22.09.2016 року року розміщено у якості соціальної реклами відеоролики “Користуйтесь своїм правом на захист” на ТОВ Телекомпанія “Сатурн-TV”, ТОВ “Обласна незалежна телерадіокомпанія “Ятрань”.

- 14.07.2016 року — виступ в ефірі редакції радіомовлення м. Умань та Уманського району (тема:”Порядок оформлення спадщини” , Оголошення про запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань;

Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
Соціа́льна рекла́ма - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання матеріального прибутку.
У́манський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця Черкаської області. Площа - 1395 км² (6,67% від площі області). Адміністративний центр - місто Умань.- 19.08.2016 року — виступ в ефірі редакції радіомовлення м. Умань та Уманського району (тема: “Зміни до порядку отримання паспорта”; Оголошення про відкриття Бюро правової допомоги”);

- 15.09.2016 року — виступ в ефірі редакції радіомовлення м. Умань та Уманського району (тема: “Оформлення спадщини за законом та за заповітом”; “Як правильно написати розписку?
В Уманському районі проживає майже 2 тисячі людей, що постраждали від наслідків аварії ЧАЕС, 256 з них - ліквідатори аварії, 362 - діти. Три села - Піківець, Ятранівка та Шарин, у яких мешкає 1050 жителів, - віднесено до зони посиленого радіаційного контролю.
”);

- публікації в газетах : “ Трибуна хлібороба”, “Алекс”, “ Маньківські новини”, “Умань”, “Уманська зоря” , “Ріо Умань”.Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

За період з 01 липня по 30 вересня 2016 року Уманським місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 597 звернень клієнтів, 469 особам було надано правову консультацію,


39 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 89 клієнтів було перенаправлено до інших провайдерів надання БПД.

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 38 рішень про надання БВПД та надано 39 доручень адвокатам та 0 штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 1 письмовому зверненні було надано відмову у наданні БВПД.Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів

з/п

Найменування відділу МЦ

Кількість зареєстрованих звернень

Кількість наданих правових консультацій

Кількість отриманих письмових звернень про надання БВПД

Кількість перенаправлень до інших провайдерів БПД

1

Відділ правової інформації та консультацій

370

246

35

89

2

Відділ Христинівське бюро правової допомоги

65

63

2

0

3

Відділ Жашківське бюро правової допомоги

14

14


0

0

4

Відділ Монастирищенське бюро правової допомоги

62

60

2

0

5

Відділ Маньківське бюро правової допомоги

28

28

0

0

6

Відділ Тальнівське бюро правової допомоги

30

30

0

0

7

Відділ Катеринопільське бюро правової допомоги

28

28

0

0
Разом по МЦ:

597

469

39

89

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального забезпечення 72 (12%), спадкового 83 (14%), сімейного 92 (15%), трудового 33 (6 %), адміністративного 31 ( 5 %), земельного 67 ( 11 %), договірного 68 ( 11 %), житлового 48 ( 8 %), іншого цивільного 43 ( 7 %) права, з питань виконання судових рішень 16 ( 3 %), медичне 5 ( 1%), з інших питань 38 ( 6 %) та з неправових питань 1 ( 0 %).
Судове рішення - у широкому значенні - акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Це може бути як саме рішення, так і висновок (Конституційний Суд України), вирок (у кримінальному процесі), постанова, ухвала, окрема ухвала тощо (у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах).


Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань.

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму 3 (1%), інвалідам 0 (0%), та ветеранам війни 0 (0 %) тощо.
Прожитко́вий мі́німум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.


Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період було: • здійснено 7 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 10 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;

 • загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 43 особи, в тому числі 42 особи звернулася за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 1 особа до дистанційного пункту доступу до БПД; 7 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та установам - провайдерам БПД ( Уманська міська рада, Орадівська сільська рада, Талалаївська сільська рада, Христинівська міська рада, Христинівська районна рада, Багвянська сільська рада, Рогівська сільська рада) , з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;
  Райо́нна ра́да - орган місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст певного району у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами (частина 2 статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
  Ора́дівська сільська́ ра́да - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування у Христинівському районі Черкаської області. Адміністративний центр - село Орадівка.
  Христи́нівська міська́ ра́да - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування у Христинівському районі Черкаської області. Адміністративний центр - місто Христинівка.
  Багвя́нська сільська́ ра́да - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Маньківському районі Черкаської області. Адміністративний центр - село Багва.


 • опрацьовано 115 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;

 • проведено 104 правопросвітницьких заходів;

 • розміщено у ЗМІ 14 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;

 • надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро

з/п

Найменування МЦ та Бюро

Кількість здійснених виїздів мобільних пунктів/осіб, що отримали правову допомогу

Кількість діючих дистанційних пунктів/осіб, що отримали правову допомогу

Кількість ОМС, яким надано методичну допомогу та установ - провайдерів БПД, з якими налагоджено співпрацю

Кількість проведених право-просвітницьких заходів

Кількість клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів МЮ

1

Разом по МЦ, в тому числі:

7/42

10/1

7

104

0

2

Уманський МЦ

2/6

4/1

2

66

0

3

Христинівське бюро правової допомоги

2/36

0/0

3

9

0

4

Монастирищенське бюро правової допомоги

0/0

3/0

0

7

0

5

Маньківське бюро правової допомоги

2/0

3/0

2

12

0

6

Жашківське бюро правової допомоги

0/0

0/0

0

3

0

7

Катеринопільське бюро правової допомоги

1/0

0/0

0

5

0

8

Тальнівське бюро правової допомоги

0

0/0

0

2

0


Скачати 191.07 Kb.

2021