Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДовідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2)

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2)
Сторінка1/54
Дата конвертації16.06.2017
Розмір5.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2)


Зміст документу


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державного комітету

будівництва, архітектури

та житлової політики

України

21.02.2000 N 32ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України


Введено в дію

з 1 квітня 2000 рокуДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

Розділ 2. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи


ВСТУП

Цей розділ є результатом перегляду кваліфікаційних характеристик професій робітників, включених до третього та першого випусків “Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих” і враховує зміни та доповнення до змісту цих характеристик, які виникли у результаті впровадження досягнень науки, техніки, технології, удосконалення організації виробництва та праці.

У розділі враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування та особливості їх побудови.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до восьмирозрядної тарифної сітки. Тарифні розряди встановлено з урахуванням складності робіт, технологічних процесів та знарядь праці, що застосовуються, введення у дію нових типів технологічних комплексів, комбінованих та великомонтажних установок з високим ступенем оснащення системи відеокерування, впровадження нових типів машин, обладнаних комп’ютерною технікою тощо. Наприклад, для професій монтажників та машиністів, що постійно зайняті на особливо складних (з використанням новітніх технологій) та відповідальних роботах, до якості виконання яких пред’являються спеціальні вимоги, або які зайняті керуванням потужними та особливо складними будівельними машинами, механізмами, їх ремонтом та обслуговуванням, передбачено сьомий та восьмий тарифні розряди.

Під час розроблення кваліфікаційних характеристик не враховувалися умови праці, важкість, шкідливість робіт, які повинні визначатися безпосередньо на робочих місцях під час відповідної атестації.

Завдання та обов’язки робітників нижчої кваліфікації, як правило, не повторюються в кваліфікаційних характеристиках для робітників вищої кваліфікації. В єдиному виробничому процесі, в інших необхідних випадках робітники нижчих розрядів виконують роботу під керівництвом робітників вищої кваліфікації.

В організаціях та на підприємствах перелік виконуваних робіт за професіями може бути розширено за рахунок робіт-аналогів, виходячи з конкретних умов виробництва.

Робітники всіх професій окрім завдань, обов’язків та знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати та виконувати правила і додержуватися норм охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії й гігієни, вміти надавати першу допомогу при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Машиністи машин, механізмів та устаткування, що застосовуються у будівництві, повинні знати слюсарну та електротехнічну справу з кваліфікацією на один розряд нижчою за машиніста, а при обслуговуванні засобів механізації з електричним приводом чи живленням — мати відповідну кваліфікаційну групу з електричної безпеки за правилами експлуатації електроустановок.

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 “Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”, які викладено у випуску 1 ДКХП.

Внесення змін і доповнень та інші нормативні вимоги щодо порядку застосування кваліфікаційних характеристик здійснюється відповідно до зазначених “Загальних положень”.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТНИКИ

Робітники


1. АРМАТУРНИК


(будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує найпростіші роботи під час виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій.

Повинен знати: види арматурної сталі; правила та способи розмотування й різання сталі; правила транспортування та складання готових каркасів; будову ручних лебідок і верстатів для розмотування, виправлення та різання арматури; найпростіші правила сигналізації під час монтажу арматурних конструкцій.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. Сортування арматурної сталі за марками й діаметрами. Розмотування та витягування арматурної сталі ручними лебідками. Випрямляння арматурної сталі. Різання арматурної сталі ручними верстатами. Гнуття арматурної сталі на ручному верстаті, в’язання звичайних плоских каркасів. Зачеплення арматурних конструкцій інвентарними стропами.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує прості роботи під час виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій.

Повинен знати: основні види арматури; основи будови армоконструкцій, ручних, приводних і напівавтоматичних верстатів, що виготовляють арматуру; правила заготівлі арматури; прийоми складання, встановлення та кріплення простої арматури й армоконструкцій; допуски під час виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи арматурником 2 розряду не менше 1 року.

Наявність посвідчення стропальника у разі стропування арматурних стержнів або каркасів під час переміщування їх вантажопідіймальними кранами та посвідчення електрозварника у разі прихвачування стержнів арматури із застосуванням електроконтактного або електродугового зварювання.

Приклади робіт. Розмотування та витягування арматурної сталі електролебідками. Різання арматурної сталі приводними та напівавтоматичними верстатами. Гнуття арматурної сталі за допомогою ручних або механічних верстатів, коли у стержні не більше чотирьох відгинів. Розмічання, розкладання стержнів та каркасів у опалубці простих конструкцій. Складання та встановлювання простих сіток і плоских простих каркасів масою до 100 кг. Установлювання і закріплювання найпростіших закладних частин. Установлювання арматури з окремих стержнів у фундаментах і плитах.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи середньої складності, що здійснюються під час виготовлення та монтажу арматури й арматурних конструкцій.

Повинен знати: способи застосування такелажних пристроїв та механізмів для монтажу арматури, арматурних конструкцій, а також для попереднього напружування арматури всіх видів; способи розмічання розставлень у шаблон або кондуктор і вивіряння за кресленнями та ескізами стержнів, простих сіток і плоских каркасів; правила підготовки арматури до зварювання, у тому числі ванним способом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи арматурником 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Гнуття арматурної сталі за допомогою ручних і приводних верстатів, коли стержень має більше чотирьох відгинів. Складання й монтаж простих сіток і плоских каркасів масою більше 100 кг та подвійних сіток масою до 100 кг. Установлювання арматури з окремих стержнів у масивах, підколонниках, колонах, стінах і перегородках. Попереднє натягування арматурних стержнів і пучків колон. Установлювання анкерних болтів і закладних деталей у конструкції середньої складності. Вивіряння встановлених сіток і каркасів. Розчищання арматурних випусків для ванношовного зварювання.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує складні роботи під час виготовлення та монтажу арматури й арматурних конструкцій.

Повинен знати: правила приймання плоских арматурних каркасів і блоків, розставляння стержнів під час збирання просторових каркасів, армоопалубних блоків і фермопакетів за кресленнями та ескізами; порядок вивіряння встановленої арматури й армоконструкцій; правила встановлення закладних вентиляційних деталей і трубних проходок атомних електростанцій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи арматурником 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Збирання й монтаж складних сіток та плоских каркасів (незалежно від маси), подвійних сіток масою більше 100 кг і простих просторових каркасів. Збирання арматури для конструкцій, що бетонуються у пересувній опалубці. Монтаж арматури з окремих стержнів з розмічанням розставлень відповідно до креслень у плитних основах, безбалкових і ребристих перекриттях, сходових маршах, прогонових будівлях мостів, зворотних склепіннях і криволінійних стінах гірничих виробок, штолень, баштах градирень, трубах тощо. Попереднє натягування арматурних стержнів і пучків плитних прогонових будівель мостів. Установлювання анкерних болтів і закладних деталей у складних конструкціях. Установлювання закладних вентиляційних деталей і трубних проходок атомних електростанцій.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні арматурні роботи.

Повинен знати: технологію виготовлення й монтажу особливо складної арматури; правила збирання просторових арматурних каркасів, армоопалубочних блоків і фермопакетів; технологію виготовлення арматурних пучків з окремих дротів і жмутів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи арматурником 5 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Збирання та монтаж особливо складних просторових арматурних каркасів, армоопалубних блоків і фермопакетів. Монтаж арматури з окремих стержнів у головах шлюзів із закладними частинами для воріт, у відсмоктувальних трубах, спіральних камерах, забральних балках, підгенераторних конструкціях, донних і підвідних трубах, галереях, повітроводах, фундаментах турбогенераторів, бункерах, бункерних галереях, склепіннях і тонкостінних оболонках, колонах надарочної будівлі, арках і зв’язках між арками. Виготовляння арматурних пучків з окремих дротів і жмутів. Монтаж арматури прогонових будівель мостів з каркасів, сіток й попередньо напружуваних стержнів та пучків. Попереднє натягування пучків ребристих і коробчастих прогонових будівель. Монтаж арматури опор мостів і водопропускних труб.

2. АСФАЛЬТОБЕТОННИК


2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує найпростіші роботи під час улаштовування та ремонту дорожнього покриття з асфальтобетону та матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими.

Повинен знати: правила та прийоми підготовляння основ під час улаштування покриття; прийоми розбирання та обрубування покриття вручну.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. Готування основ під час улаштовування та ремонту покриття. Розбирання та обрубування покриття вручну. Розрівнювання та підгортання дорожніх матеріалів. Очищання основ відбійним молотком.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує прості роботи під час улаштовування та ремонту дорожнього покриття з асфальтобетону та матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими.

Повинен знати: основні види асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими; види мастик, емульсій, асфальтових сумішей та інертних заповнювачів, що використовуються під час улаштування чорного покриття; прийоми розбирання, обрубки й зарівнювання за допомогою механізованих інструментів асфальтобетонного покриття, а також покриття з матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи асфальтобетонником 2 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Обробляння основ чорними в’яжучими матеріалами за допомогою ручних розподільників. Установлювання упорних брусів. Подавання та розкладання вручну асфальтових сумішей та матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими у гарячому або холодному стані. Вирубування зразків та закладання місць вирубки. Очищання та замазування (зашпаровування) тріщин у асфальтобетонних покриттях. Дрібний ремонт асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими, вручну та із застосуванням асфальторозігрівачів або ремонтерів. Розбирання та обрубування за допомогою механізованих інструментів асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими. Улаштовування основ під покриття.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи середньої складності під час улаштовування та ремонту дорожнього покриття з асфальтобетону та матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими.

Повинен знати: основні вимоги до основ під асфальтобетонні покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими; вимоги до якості мастик, емульсій, асфальтових сумішей та сумішей з матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими;

правила улаштовування, ремонту та приймання покриття; правила та прийоми ямкового ремонту асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи асфальтобетонником 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Профілювання та обробляння дорожнього покриття з асфальтобетону та матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими, з установкою маяків та маякових рейок. Ремонт асфальтобетонного та асфальтового покриття окремими картами, а також тротуарів, садових доріжок та вимощень. Ямковий ремонт покриття асфальтобетоном та чорною сумішшю.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує складні роботи під час улаштовування та ремонту дорожнього покриття з асфальтобетону та матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими.

Повинен знати: вимоги до асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими; правила та схеми ущільнювання асфальтових сумішей та матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими; температурний режим укладання та ущільнювання сумішей та матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими; правила улаштовування удосконаленого покриття; способи застосування різноманітних асфальтобетонних сумішей з поверхнево-активними домішками; способи улаштовування спряжень смуг між собою та з люками колодязів, решітками й трамвайними коліями; способи розбивання основ складної конфігурації під асфальтове покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими; схеми улаштування шорсткої поверхні на асфальтових покриттях.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи асфальтобетонником 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Профілювання та обробляння покриття доріг і площ з асфальтобетону та матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими, під час ручного та механізованого розкладання матеріалів покриття. Розбивання смуги перед асфальтуванням. Регулювання товщини шару матеріалів, що укладаються під ущільнювання котками. Остаточне опоряджування асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними в’яжучими, після укладення сумішей укладачем асфальту. Опоряджування покриття із спеціально підібраних сумішей з підвищеним коефіцієнтом зчепності та з кольорового асфальтобетону.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54  • Розділ 2. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
  • 1. АРМАТУРНИК
  • 2. АСФАЛЬТОБЕТОННИК