Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДовідник ознак доходів для заповнення ф. №1дф та реквізити сплати податку на доходи фізичних осіб

Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1дф та реквізити сплати податку на доходи фізичних осіб
Сторінка1/3
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3

Довідник ознак доходів для заповнення ф. № 1ДФ

та реквізити сплати податку на доходи фізичних осіб

Наведені у довіднику ознаки доходів використовуються при заповненні податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) згідно з відповідним Порядком, затвердженим наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.Код ознаки доходу

Вид доходу

Доходи (виплати), що відображаються під кодом ознаки

Податковий агент
(пп. 14.1.180 ПКУ)

Реквізити сплати (код бюджетної класифікації та призначення платежу)

1

2

3

4

5

101

Заробітна плата, нарахована (виплачена)

Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), крім доходів, зазначених в абз. 3 п. 4 підрозд. 1 розд. XX ПКУ (пп. 164.2.1 ПКУ)

Основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку (у т. ч. працівникам – нерезидентам) у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48. ПКУ)

• роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво);
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010100

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати, відпускні (у т. ч. при звільненні), сума компенсації за затримку виплати зарплати (у т. ч. працівникам – нерезидентам)
Матеріальна допомога працівникам згідно з вимогами колективного договору або матеріальна допомога, що має систематичний характер і надається всім працівникам або більшості (у т. ч. працівникам – нерезидентам)

 

Суми оплати по листках непрацездатності
Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору

 

Суми, нараховані працівнику за час затримки розрахунку при звільненні, компенсаційні виплати (передбачені чинним законодавством та за рішенням суду)

 

Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці

 

Доплати, надбавки, гарантійні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, винагороди за виконання робіт (надання послуг)

 

Оплата роботи у надурочний час і святкові та неробочі дні, оплата днів відпочинку, що надаються працівникам у зв'язку з роботою понад нормативну тривалість робочого часу

 

Заробітна плата працівнику, працевлаштованому на дотаційне робоче місце (компенсації витрат на зарплату особам, які працевлаштовуються підприємством за направленням служби зайнятості на створені ним додаткові робочі місця)

 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати та виплати з фонду оплати праці, що зазначаються у формах державних статистичних спостережень про розмір та структуру заробітної плати найманих працівників і не зазначені в інших ознаках доходу ф. № 1ДФ

 

Суми грошової винагороди та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби

Код бюджетної класифікації: 11010200

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

102

Виплати відповідно до умов цивільно-правового договору

Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, крім доходів, зазначених в абз. 3 п. 4 підрозд. 1 розд. XX ПКУ (пп. 164.2.2 ПКУ)

Доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, крім таких доходів, що згодом перераховані на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника фонду банківського управління, відкритий відповідно до закону, як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад або такий рахунок

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва )

103

Роялті, у т. ч. одержувані спадкоємцями

Доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права, у т. ч. отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу (пп. 164.2.3 ПКУ)

Платежі, отримані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео– або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо– чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау)

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, які нараховують роялті (п. 170.3 та пп. 170.5.2 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва ) 

104

Продаж (обмін) нерухомого майна згідно зі ст. 172 ПКУ

Частина доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна згідно з положеннями ст. 172 ПКУ (пп. 164.2.4 ПКУ)

Сума доходу фізичних осіб, отримана від продажу (обміну) нерухомого майна

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи;
• нотаріус

Код бюджетної класифікації: 11010500

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

105

Продаж (обмін) рухомого майна згідно зі ст. 173 ПКУ

Частина доходів від операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна згідно з положеннями ст. 173 ПКУ (пп. 164.2.4 ПКУ)

Сума доходу фізичних осіб, отримана від продажу (обміну) рухомого майна

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи;
• нотаріус

Код бюджетної класифікації: 11010500

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

106

Надання майна в лізинг, оренду або суборенду згідно з п. 170.1 ПКУ

Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ПКУ (пп. 164.2.5 ПКУ)

Суми доходу отримані фізичними особами у вигляді орендного платежу

• Орендар – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• орендар – самозайнята особа (пп. 170.1.1–170.1.2 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

107

Заборгованість, за якою минув строк позовної давності

Сума заборгованості за укладеним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності (пп. 164.2.7 ПКУ)

Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 % місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з р. II ПКУ

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
виконують функції податкового агента, в частині повідомлення органу ДПС

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

108

Дохід від фінансової установи після реалізації заставленого майна

Сума коштів, одержана платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики) (пп. 164.2.7 ПКУ)

Дохід, що становить позитивну різницю між сумою коштів, одержаною платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики), та сумою фактично сплачених платником податку зобов'язань за таким договором кредиту (позики), і сумою, що утримана фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат/втрат (включаючи залишок непогашеної платником податку суми фінансового кредиту) згідно з таким договором

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
виконують функції податкового агента, в частині повідомлення органу ДПС

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

109

Дивіденди, крім тих, що не змінюють пропорцій (часток) участі

Дохід у вигляді дивідендів (крім дивідендів, визначених у пп. 165.1.18 ПКУ) (пп. 164.2.8 ПКУ)

Платежі, що здійснюється юридичною особою – емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку

Емітент корпоративних прав або за його дорученням – інша особа, яка здійснює нарахування (виплату) таких дивідендів (пп. 170.5.1 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

110

Проценти

Дохід у вигляді процентів (крім процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 ПКУ) (пп. 164.2.8 ПКУ)

Дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна.
Фіна́нсовий креди́т - кошти, що надаються банком-резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно з законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ, згідно з відповідним законодавством у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк, для цільового використання та під процент.

До процентів включаються:
а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;
б) платіж за використання коштів, залучених у депозит;
в) платіж за придбання товарів у розстрочку;
г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу);
ґ) винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів

Особа, яка здійснює нарахування (виплату) процентів (пп. 170.4.1 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

111

Виграші та призи, крім виграшів та призів у державну грошову лотерею

Дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у пп. 165.1.46 ПКУ) (пп. 164.2.8 ПКУ)

Дохід отриманий платником податку у вигляді призів (виграшів) у лотерею чи в розіграші, призів та виграшів у грошовій формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у т. ч. у більярдному спорті

Особа, яка здійснює нарахування (виплату) доходу у вигляді призів (виграшів) (пп. 170.6.1 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

112

Інвестиційний прибуток (дохід) від операцій з інвестиційними активами

Інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 ПКУ (пп. 164.2.9 ПКУ, пп. 170.2.2 ПКУ)

Позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп. 170.2.4 – 170.2.6 ПКУ

Професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, за умови укладання договору про виконання ним функцій податкового агента з платником податку, який проводить операції з інвестиційними активами (пп. 170.2.2 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

113

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від члена сім'ї першого ступеня споріднення

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від члена сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до пп. «а» пп. 174.2.1 та п. 174.6 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)

Суми доходу (кошти, грошові заощадження) або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані у спадщину (подаровані) членом сім’ї першого ступеня споріднення

Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)

Не оподатковується

114

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до пп. 174.2.2 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)

Суми доходу (кошти, грошові заощадження) або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані у спадщину (подаровані) фізичною особою, що не є членом сім’ї першого ступеня споріднення

Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010500

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

115

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від нерезидента або отриманий нерезидентом

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від нерезидента або отриманий нерезидентом відповідно до пп. 174.2.3 та п. 174.6 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)

Суми доходу (кошти, грошові заощадження) або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані у спадщину (подаровані) фізичною особою:
• отримані від нерезидента;
• отримані фізичною особою – нерезидентом

Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010500

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

116

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Дохід, отриманий платником податку, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, унаслідок прийняття у спадщину чи дарунок об'єкта нерухомого або рухомого майна, готівки або коштів та об'єкта нерухомого або рухомого майна, що успадковуються (отримується як дарунок) дитиною-інвалідом відповідно до пп. «б» пп. 174.2.1 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)

Сума доходу, отриманого у спадщину чи подарованого платником податку, який є інвалідом І групи або має статус дитини-сироти або дитини. Яка позбавлена батьківського піклування

Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)

Не оподатковується

117

Заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, погашення яких не відбулося

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок грошових заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 – 1994 років, погашення яких не відбулося, відповідно до пп.
Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Банк трудових заощаджень і кредитування населення СРСР (Ощадний банк СРСР, Ощадбанк; рос. Банк трудовых сбережений и кредитования населения СССР, Сберегательный банк СССР, Сбербанк СССР) - спеціалізований державний банк, утворений 1987 року в ході реформи банківської системи в СРСР.
Держа́вні ці́нні папе́ри - облігації, казначейські (скарбницькі) векселі та інші державні зобов'язання, які випускають уряд або місцеві органи влади для розміщення позик та мобілізації грошових ресурсів.
Оща́дбанк (повна назва: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України») - український банк, другий за розмірами активів та найбільший за кількістю відділень серед усіх банків України. Перебуває у державній власності.
«в» пп. 174.2.1 та п. 174.6 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)

Суми доходу у вигляді повернутих грошових заощаджень

Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)

Не оподатковується

118

Кошти на відрядження або під звіт, у т. ч. надміру витрачені

Кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, у т. ч. надміру витрачені та не повернуті у встановлені законодавством строки (пп. 164.2.11 та пп. 165.1.11 ПКУ)

Сума коштів надміру витрачена та не повернута вчасно, отримана платником податку:
• на відрядження;
• під звіт

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи,
що видали суму на відрядження або під звіт
  1   2   3