Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДруга світова війна (1939-1945)

Скачати 100.22 Kb.

Друга світова війна (1939-1945)
Скачати 100.22 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір100.22 Kb.
  1   2

Друга світова війна (1939-1945)
Цілі уроку: повторити, закріпити й узагальнити матеріал теми, розвивати вміння, навички, які формувалися на уроках теми.
Світова́ війна́ - глобальне протиборство коаліцій держав із застосуванням засобів збройного насильства, що охоплює велику частину країн світу.

Тип уроку - урок контролю і корекції знань.ТЕСТИ

Варіант 1

1. Вкажіть основні причини розв'язання Другої світової війни:

а) несправедливість Версальсько-Вашингтонської системи;

б) політика "умиротворення" агресора;

в) втручання США у європейські справи;

г) протистояння між тоталітаризмом і демократією;

д) загострення суперечностей між великими державами внаслідок економічної кризи 1929-1933 рр.

Версальсько-в система мирних договорів - світовий порядок, основи якого були встановлені державами-переможцями, головним чином, Великою Британією, Французькою республікою, США і Японською імперією, після закінчення Першої Світової Війни.
Економі́чна кри́за (грец. krisis - поворотний пункт) - різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.
Вели́ка держа́ва - неофіційна назва держави, яка завдяки своєму військово-політичному потенціалу справляє великий вплив на систему міжнародних та міжнародно-правових відносин.
;

е) бездіяльність Ліги Націй; є) відсутність європейської системи безпеки;

ж) курс СРСР на "світову революцію";

з) прихід нацистів до влади у Німеччині;

й) прагнення гітлерівської Німеччини до світового панування.

2. Головними передумовами війни були:

а) Мюнхенська угода;

Безпе́ка - це такі умови, в яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх факторитетів і внутрішніх чинників не призводить до процесів, що вважаються негативними по відношенню до даної складної системи у відповідності до наявних, на даному етапі, потреб, знань та уявлень.
Агресор - за міжнародним правом країна або група країн, пов’язаних договором про військову допомогу, що першою застосовує збройну силу проти іншої держави, здійснюючи тим самим агресію.
Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку - угода, підписана в Мюнхені 30 вересня 1938 року прем'єр-міністром Великої Британії Невілом Чемберленом, прем'єр-міністром Французької республіки Едуаром Даладьє, райхсканцлером Третього Рейху Адольфом Гітлером та прем'єр-міністром Королівства Італія Беніто Муссоліні.

б) пакт Ріббентропа-Молотова;

в) укладення польсько-англійського союзу;

г) провал англо-франко-радянських переговорів;

д) створення Маньчжоу-Го;

е) економічна криза 1929-1933 рр.

3. Яким був характер Другої світової війни?

а) загарбницьким для обох сторін;

б) загарбницьким з боку агресивних держав;

в) загарбницьким з боку агресивних держав та СРСР;

г) загарбницьким з боку Німеччини та СРСР;

д) неодноразово змінювався для всіх учасників війни;

е) справедливим для країн антигітлерівської коаліції;

Антигітлерівська коаліція - воєнно-політичне об'єднання держав, які під час Другої Світової воювали проти Німеччини, та її сателітів: Італії, Японії, а також на початковому етапі війни: СРСР, Румунії, Болгарії та інших.

е) справедливим і визвольним з позиції жертв агресії.

4. Друга світова війна почалась ... р.

Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.
з нападу Німеччини на ... згідно з планом ....

5. Встановіть відповідність:

а) 23 серпня 19391).;

б) 17 вересня 1939 р.;

в) 18 вересня 1939 р.;

г) 28 вересня 1939 р.;

втеча польського уряду до Румунії;

пакт про ненапад між Німеччиною й СРСР;

договір про дружбу і кордон між Німеччиною і СРСР;

напад СРСР на Польщу, початок "Визвольного походу" Червоної Армії.

Черво́на а́рмія (повна назва - Робі́тничо-Селя́нська Черво́на А́рмія - РСЧА, рос. Рабоче-Крестьянская Красная Армия - РККА, також часом образно Червоне Військо, Червона Орда чи Армія Труда) - загальновживана назва Збройних сил радянських республік: Росії (лютий 1918 - червень 1919); військово-політичного союзу радянських республік (Росії, України, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії) (червень 1919 - грудень 1922); Союзу Радянських Соціалістичних Республік (грудень 1922 - лютий 1946).

Які нові радянські республіки, що були утворені у 1940 р.

Сою́з Радя́нських Соціалісти́чних Респу́блік (скорочено - СРСР або Радянський Союз) - формально союз соціалістичних держав, утворених на уламках Російської імперії після революції 1917 року, наддержавне утворення, яке існувало в 1922–1991 роках у Центральній та Північній Азії, Східній Європі.
, увійшли до складу СРСР?

Які причини радянсько-фінської ("Зимової") війни?

а) імперські амбіції сталінського керівництва;

б) прагнення забезпечити кращу обороноздатність СРСР;

в) прагнення допомогти Німеччині у ЇЇ боротьбі проти Англії та Франції;

г) агресивна зовнішня політика Фінляндії у 30-ті роки;

д) нерозв'язаність територіальних проблем між СРСР і Фінляндією;

е) прагнення радянського керівництва перетворити Фінляндію на союзну республіку;

є) прагнення СРСР забезпечити собі північний фланг у майбутній війні з Німеччиною.

8. Поставте в хронологічній послідовності названі події Другої світової війни від її початку до нападу гітлерівської Німеччини на СРСР:

1) окупація Німеччиною Данії й Норвегії;

Хронологія (від грец. χρόνος - час і λόγος - вчення) - як загальне поняття: послідовність історичних подій у часі; часослів'я, опис і вивчення того, як саме відбувалися певні події в часі (історично).

2) окупація Німеччиною та СРСР Польщі;

3) поразка англо-французьких військ біля Дюнкерка, їх евакуація на Британські острови;

Комп'єнське перемир'я, капітуляція Франції;

захоплення гітлерівцями Нідерландів, Бельгії та Люксембургу;

"дивна війна";

"Зимова війна" між СРСР і Фінляндією;

фашистська агресія на Балканах.

9. Виберіть твердження, які, на вашу думку, найповніше розкривають причини поразок радянських військ у 1941-1942 рр.

а) значна перевага німецьких військ в озброєнні;

б) раптовість нападу Німеччини;

в) відсутність у більшості радянських військових керівників необхідного досвіду у веденні сучасної війни;

г) непідготовленість СРСР до війни, несвоєчасна реорганізація збройних сил;

ґ) репресії в СРСР проти військових кадрів;

д) помилкова позиція Й.Сталіна та його оточення в оцінюванні воєнно-стратегічної обстановки напередодні війни з Німеччиною; теорія "легкої перемоги".

е) грубі прорахунки і помилки Ставки Верховного Головно командування у керівництві бойовими діями, розгубленість радянського керівництва;

є) високий бойовий досвід німецької армії;

ж) слабкість Червоної армії;

з) висока професійна підготовка німецького командування.

Бойови́й до́свід - стійкі практичні знання і навички, набуті командними кадрами, штабами і військами (силами) у ході бойових дій. Накопичується і закріплюється у бойовій обстановці. Є одною з найважливіших якостей, яка сприятиме успішному веденню бою і операції, вмінню знаходити вірні рішення і виконувати складні бойові завдання.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

10. Корінний перелом у ході Другої світової війни настав:

а) у 1942р.;

б) у 1943 р.;

в) у 1944 р.

Вкажіть битви, які стали переломними в ході Другої світової війни:

Сталінградська битва;

битва під Москвою;

битва під Ель-Аламейном;

битва біля атолу Мідуей;

битва за Дніпро;

висадка союзників у Нормандії;

битва за острів Окінава.

Окіна́ва (яп. 沖縄本島, окінава-хонто:) - найбільший острів японського архіпелагу Рюкю, розташований приблизно посередині між Кюсю і Тайванем. Площа острову дорівнює 1207 км². Є найбільшим островом в префектурі Окінава.

Цифрами вкажіть правильний порядок поразки і виходу з війни Німеччини, Японії, Італії, Угорщини, Фінляндії, Румунії, Болгарії.

Із переліку тверджень виберіть основні причини поразки Німеччини і Японії у Другій світовій війні:

а) авантюристичність планів досягнення світового панування;

б) слабкість союзників;

в) війна відразу на кількох фронтах;

г) відсутність переваги на морі;

г) слабкість економіки;

д) некомпетентне командування військами;

е) тоталітарний характер режимів;

є) обмеженість природних ресурсів;

ж) всенародна боротьба у тилу,

з) обмеженість людських ресурсів;

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Людські́ ресу́рси, також часто HR (від англ. Human Resources) - сукупність робітників з кваліфікацією до розробки або підтримки продукту або сервісу.

й) жорстокість встановлених "окупаційних режимів".Варіант 2

1. Коли було укладено пакт про ненапад між СРСР і Німеччиною?

а) 29-30 жовтня 1938 р.;

б) 23 серпня 1939 р.;

в) 28 вересня 1939 р.;

г) 22 червня 1941 р.

2. Як називалась операція з визволення Білорусії від німецько-фашистських загарбників?

а) "Багратіон";

б) "Сатурн";

в) Вісло-Одерська;

г) "Кільце".

3. Які країни підписали "Атлантичну хартію"?

а) країни "Сталевого блоку";

б) країни антикомінтернівського пакту;

в) країни антигітлерівської коаліції.

4. Виберіть правильне твердження.

У роботі Потсдамської конференції голів урядів Великобританії, СРСР і США брали участь:

а) Й.

Антикомінте́рнівський па́кт (нім. Antikominternpakt, 日独防共協定, にちどくぼうきょうきょうてい, нітідо бокьо кьотей) - договір, укладений 25 листопада 1936 в Берліні між Третім Рейхом і Японською імперією з метою боротьби проти Комінтерну.
Потсдамська конференція - конференція керівників трьох союзних держав-переможниць у Другій світовій війні - СРСР, США, Великої Британії. Відбувалася від 17 липня до 2 серпня 1945 року в місті Потсдам, у палаці Цецилієнхоф.
Сталін, Ф.Рузвельт і У.Черчілль;

б) Й.Сталін, Г.Трумен і Е.Еттлі;

в) Й.Сталін, Г.Трумен і У.Черчілль, якого в ході роботи конференції змінив К-Етглі.

5. Встановіть відповідність:

а) 16 квітня 1945 р.;

б) 25 квітня 1945 р.;

в) 2 травня 1945 р.;

г) 9 травня 1945 р.;

1) капітуляція Берлінського гарнізону;

2) зустріч американських і радянських військ на Ельбі;

початок Берлінської операції;

визволення Праги;

відкриття Установчої конференції ООН у Сан-Франциско.

6. Коли відбулося словацьке національне повстання?

а) 1943 р.; б) 1944 р.; в) 1945 р.

7. У якому місці було оточено англійський експедиційний корпус у Франції?

а) у Дюнкерку;

б) в Парижі;

в) у Марселі;

г) в Седані.

8. У якому році італо-німецькі війська були розгромлені у Північній Африці?

Битва за Берлін - стратегічна наступальна операція радянських військ у Другій світовій війні на східному фронті, під час якої солдати Червоної Армії захопили столицю Німеччини і поклали кінець війні в Європі.
Африка А́фрика - другий за площею і населенням материк у світі, після Євразії. З площею понад 30 300 000 км², враховуючи прилеглі острови - він займає 5,9 % площі земної поверхні і 20,3 % площі суходолу. А його населення - понад 1,1 млрд (на 2017), становить понад 12 % населення світу.

а) 1941 р.;

б) 1942 р.;

в) 1943 р.;

г) 1944 р.

9. Тегеранська конференція трьох союзницьких держав у Другій світовій війні - СРСР, Великобританії та США - відбулась:

а) наприкінці 1943 р.

Тегеранська конференція відбулась 28 листопада - 1 грудня 1943 р. в Тегерані.
і при йняла рішення про відкриття Другого фронту в Європі, про створення в Німеччині зон окупації трьох держав;
Другий фронт - умовне найменування в Другій світовій війні сухопутних бойових дій після висадки союзників (військ Британської імперії та США) у Франції 6 червня 1944 року.
делегація СРСР обіцяла, що Радянський Союз оголосить війну Японії після розгрому Німеччини;

б) на початку 1944 р. і прийняла рішення про відкриття Другого фронту в Європі, про демілітаризацію і денацифікацію Німеччини, про західні кордони Польщі;

в) наприкінці 1943 р. і при йняла Декларацію про спільні дії у війні проти Німеччини та після воєнне співробітництво трьох держав, рішення про відкриття Другого фронту в Європі, про післявоєнні кордони Польщі; делегація СРСР обіцяла, що Радянський Союз оголосить війну Японії після розгрому Німеччини.

10. Рішення про створення ООН було прийнято на:

а) Тегеранській конференції;

б) Кримській конференції;

в) Потсдамській конференції;

г) конференції в Касабланці.

Поставте в хронологічній послідовності названі події Другої світової війни від її початку до нападу гітлерівської Німеччини на СРСР (див. завд. 8 варіанта 1).

Де було відкрито Другий фронт?

а) в Італії;

б) у Греції;

в) на півдні Франції;

г) на півночі Франції (в Нормандії).

Варіант З

1. Яку назву мав план висадки німецьких військ в Англії?

а) "Катапульта";

б) "Оверлорд";

в) "Морський лев".

2. Акт про беззастережну капітуляцію Японії було підписано:

а) 8 травня 1945 р.;

б) 17 липня 1945 р.;

в) 2 вересня 1945 р.

на палубі американського лінкора... .

3. Варшавське повстання 1944 р. було організовано:

а) польським емігрантським урядом;

б) польським комітетом національного визволення;

Варшавське повстання 1944 року (пол. Powstanie warszawskie) - головна військова операція польського опору Армії Крайової (пол. Armia Krajowa) проти Третього Рейху з метою звільнення Варшави і відновлення некомуністичної Польщі.
Польський комітет національного визволення - орган тимчасової влади в Польщі, створений 21 липня 1944 в Москві за ініціативи і сприяння радянського політичного керівництва. Виник як результат переговорів між польськими діячами з Польщі і СРСР, тобто між представниками своєрідного тимчасового парламенту - т. зв.

в) радянським командуванням.

4. Прочитайте і доповніть текст. Визначте, де і в якому році відбулася ця найбільша танкова битва Другої світової війни.

"Вранці 12 липня на горбистому полі біля невеличкого села в смертельній битві зіткнулися дві танкові армії.

Та́нкова а́рмія (ТА) - оперативне об'єднання сухопутних військ, що існувала у роки Другої світової війни та післявоєнний час, для вирішення оперативних завдань самостійно та у взаємодії з іншими об'єднаннями і з'єднаннями фронту (групи армій).
У цьому бою з обох боків одночасно взяли участь 1200 танків і самохідних гармат. Він став кульмінацією битви... в якій перемогу здобула ... армія".

5. Виберіть твердження, яке, на вашу думку, правильно розкриває суть руху Опору.

Рух Опору - це політична організація, яка ставила собі за мету вигнання загарбників з території своєї країни і встановлення влади робітників і селян. Рух Опору - це національно-визвольний, антифашистський рух, який виник під час Другої світової війни проти німецьких, італійських і японських окупантів, їхніх союзників та місцевої агентури.

Рух Опору - це політична організація, що виникла в окупованих країнах під час Другої світової війни. Вона ставила за мету вигнання окупантів з територій своїх країн шляхом партизанської боротьби і збройного повстання і створення урядів національної довіри.

Політична організація - добровільне об'єднання громадян, створене на засадах спільної діяльності з метою реалізації політичних цілей.
Повста́ння - масовий збройний виступ проти встановленого стану речей. Найчастіше повстання спрямовані проти влади, тиранії. Повстання є проявом діяльного прагнення людей досягти своєї мети. Протягом людської історії повстання поруч з війнами є основним видом організованого насилля.

6. Яка країна в Європі була останнім союзником Німеччини у Другій світовій війні?

а) Румунія;

б) Болгарія;

в) Угорщина;

г) Хорватія;

д) Фінляндія.

7. Де відбувся останній німецький наступ на Західному фронті?

а) під Парижем;

б) в Арденнах;

в) у Нормандії.

8. Хто командував військами союзників на Західному фронті у 1944р.?

а) Александер;

б) Ейзенхауер;

в) Монтгомері.

9. Яка європейська столиця була звільнена вже після підписання акта про беззастережну капітуляцію німецьких військ?

а) Берлін;

б) Будапешт;

в) Прага.

10. У питанні відкриття Другого фронту в Європі між Й.Сталіним, У.Черчіллем і Ф.Рузвельтом не було згоди. Яке твердження правильне?

а) Й.Сталін вимагав відкриття Другого фронту в Північній Франції, Ф.Рузвельт і У.Черчілль - на Балканах;

б) Й.Сталін вимагав відкриття другого фронту в Північній Франції, Ф.Рузвельт погоджував ся з ним, а У.Черчілль наполягав на висадці союзників на Балканах;

в) Ф.Рузвельт вимагав відкриття Другого фронту в Північній Франції, а Й.Сталін і У.Черчілль - у Південній Європі.

11. Хто став на чолі руху Опору у Франції?

12. Доберіть дату або подію.

22 червня 1941 р. - .

5 грудня 1941 р. - .

р. - напад японської авіації на Перл-Харбор.

1 січня 1942 р. - .

Варіант 4

1. Контрнаступ радянських військ під Москвою у грудні 1941 р.:

а) став переломним у ході Другої світової війни;

б) зірвав плани "блискавичної" війни Німеччини проти СРСР;

в) сприяв оточенню і знищенню групи армій "Центр".

2. Поставте події у хронологічній послідовності:

а) напад Німеччини на Польщу;

б) капітуляція Франції;

в) напад Німеччини на СРСР;

г) відкриття Другого фронту в Європі;

д) Курська битва;

е) Сталінградська битва;

Гру́па а́рмій (нім. Heeresgruppe, англ. army group) - вище оперативно-стратегічне об'єднання сухопутних військ на театрі воєнних дій в Збройних силах деяких держав; відповідає поняттю фронт.
Би́тва на Ку́рській дузі́ або Ку́рська би́тва, що тривала з 5 липня по 23 серпня 1943 року, є однією з ключових битв Другої світової війни. У радянській історіографії прийнято розділяти битву на три частини: Курську оборонну операцію (5-23 липня); Орловську (12 липня - 18 серпня) і Бєлгородсько‑Харківську (3-23 серпня) наступальні операції.
Сталінградська битва (17 липня 1942 - 2 лютого 1943) - битва радянських військ проти німецьких, італійських, румунських і угорських військ у ході Німецько-радянської війни. Битва була однією з найважливіших подій Другої світової війни й поряд з битвою на Курській дузі була переломним моментом у ході воєнних дій, після яких німецькі війська втратили стратегічну ініціативу.
є) битва за Дніпро;

ж) Берлінська операція;

з) беззастережна капітуляція Німеччини;

Капітуля́ція (лат. capitulum, маленька голівка або підрозділ; capitulare, ставлення на умовах) - у міжнародному праві, угода під час війни, щодо припинення боротьби і здачі[en] ворожим збройним силам конкретного органу військ, міста або території.

й) беззастережна капітуляція Японії.

3. Доберіть дату або подію.

1 вересня 1939р. - .

17 вересня 1939 р. - .

рр. -"дивна війна".

р. - початок наступу німецьких військ проти Франції.

р. - початок радянсько-фінської війни.

р. - початок фашистської агресії на Балканах.

4. Встановіть відповідність:

а) Б.ТІТО;

б) Б.Комаровський;

в) Монтгомері;

г) Ш. де Голль;

1) лідер руху Опору у Франції;

2) лідер руху Опору в Югославії;

3) командувач Армії Крайової;

4) головнокомандувач англійських військ.

5. Прибалтійські держави Латвія, Литва та Естонія були окуповані радянськими військами і втратили свою незалежність:

а) у 1939р.

Армія Крайова А́рмія крайо́ва (АК) (пол. Armia Krajowa) - збройні сили польського підпілля під час Другої світової війни (1939-1945).
Радя́нська армія (рос. Советская армия) - офіційна назва колишньої Червоної армії (Робітничо-Селянська Червона Армія (РСЧА), (рос. РККА)) з 25 лютого 1946 до 25 грудня 1991, як у цілому Збройних сил СРСР, так і всіх інших видів збройних сил СРСР у сукупності, за винятком Військово-морського флоту Радянського Союзу.
;

б) у 1940р.;

в) на початку 1941 р.

6. Що сталося раніше - напад Японії на американську військово-морську базу Перл-Харбор чи напад гітлерівської Німеччини на СРСР?

7. США вступили у Другу світову війну:

а) зразу після нападу Німеччини на Польщу;

б) після капітуляції Франції;

в) зразу після нападу Німеччини на СРСР;

г) після нападу Японії на американську військово-морську базу Перл-Харбор (Гаванські острови).

8. Система оборонних споруд для запобігання висадці морського десанту союзників на континентальній частині Європи дістала назву:

а) "Східний вал";

Оборо́нна спору́да - вид фортифікаційних споруд, що зводяться (влаштовуються) на місцевості з метою забезпечення військам умов для ведення оборони, зменшення їх втрат і ускладнення наступу супротивника.
Деса́нт морськи́й (від (фр. descente) - висадка, спуск) - це спеціально підготовлені з'єднання, частини та підрозділи, призначені для висадки з моря або що висадилися на узбережжя противника.

б) "Атлантичний вал";

в) "лінія Зігфріда".

9. Встановіть відповідність:

а) 22 червня 1941 р.;

б) 1 січня 1942 р.;

в) 2 лютого 1943 р.;

г) липень-серпень 1943 р.;

д) березень-травень 1943 р.; 1) наступ англо-американських військ у Тунісі;

2) капітуляція німецьких військ, оточених під Сталінградом;

напад Німеччини та її союзників на СРСР;

підписання 26 державами Декларації Об'єднаних Націй.

Курська битва.

10. Які дві великі битви Другої світової війни відбувалися майже одночасно?

а) Сталінградська битва і битва під Ель-Аламейном;

6) Курська битва і битва під Ель-Аламейном;

в) Курська битва і висадка англо-американських військ у Північно-Західній Франції.

Продовжіть логічний ланцюжок: "лінія Зігфріда", "лінія Маннергейма", ...

Поставте в хронологічній послідовності події Другої світової війни:

а) операція "Оверлорд";

б) операція "Багратіон";

в) Варшавське повстання;

г) замах на Гітлера;

д) Яссько-Кишинівська операція.

Дру́га Я́ссько-Кишині́вська опера́ція (20 - 29 серпня 1944) - стратегічна наступальна операція південного крила радянських військ на Східному фронті Другої світової війни з метою розгрому великого угрупування німецьких та румунських військ, що прикривали балканський напрямок, вигнання нацистських окупантів з Молдавської РСР та виведення Румунії з війни.


  1   2


Скачати 100.22 Kb.

  • ТЕСТИ Варіант 1
  • Варшавське повстання
  • Курська битва
  • Армії Крайової
  • Яссько-Кишинівська операція