Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕфективність впровадження електронної комерції в Україні

Скачати 26.05 Kb.

Ефективність впровадження електронної комерції в Україні
Скачати 26.05 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір26.05 Kb.
Ефективність впровадження електронної комерції в Україні Макарюк К.С.
Електро́нна коме́рція (від англ. Electronic commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.
,ст. викл. каф. мен-ту Шеховцова І.А. Національний технічний університет України «КПІ» E-mail: karinamakarjuk@bigmir.net, shia@meta.ua Інформаційні технології в Україні на сьогоднішній день знаходяться в умовах стрімкого розвитку. Саме це призвело до виникнення нових суб’єктів торгової діяльності, серед яких найбільш успішним є розвиток електронної комерції. Електронна комерція – це сфера цифрової економіки, яка включає в себе всі фінансові та торговельні трансакції, які здійснюються за допомогою комп’ютерних мереж, і бізнес-процеси, пов’язані з проведенням таких трансакцій. Однією з проблем розвитку електронної комерції, безумовно, є недосконалість нормативно-правової бази України, відсутність належної кількості засобів електронних платежів та порівняно мала кількість користувачів мережі Інтернет.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
На сьогоднішній день електронна комерція розвивається не так швидко, як інші галузі, проте вона має великі перспективи на подальший розвиток. Серед переваг електронної комерції можна виділити наступні: значна економія часу на пошук необхідного товару або послуги; економія грошей, адже електронні магазини не орендують приміщень, тому товари в таких магазинах коштують значно дешевше; швидкість та зручність здійснення операцій; можливість придбати ексклюзивні товари. Але не дивлячись на низку переваг, електронна комерція в Україні ще не набула такого розповсюдження, як в інших країнах Європи. Основними причинами цього є: доступ до глобальної мережі Інтернет мають лише мешканці великих міст; недосконала нормативно-правова база, яка не дає гарантій дотримання всіх зобов’язань; невисока поширеність використання кредитних карт та інших засобів оплати;
Інтернет-магазин (англ. Internet shop, англ. Online shop) - місце в інтернеті, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві (юридичній або фізичній особі), враховуючи доставку. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода відбуваються там само, всередині мережі (на сайті інтернет-магазину).
Креди́тна ка́ртка - іменний платіжно-розрахунковий документ, який видають банки або торговельні фірми своїм клієнтам для оплати необхідних для них товарів і послуг, придбаних у кредит. На відміну від дебетової картки кредитна картка може бути не пов'язана з реальним банківським рахунком.
незначна кількість реально діючих електронних магазинів; існують обмеження у виборі товарів та послуг; відсутність кваліфікованих кадрів, які могли б ефективно працювати в галузі електронної торгівлі. Однак, не дивлячись на ряд існуючих проблем, електронна комерція набирає стрімких обертів та набуває все більшої популярності; лише за останні 10 років кількість Інтернет-магазинів зросла майже в 60 разів. У зв’язку з цим доцільно провести такі заходи: розширити засоби телекомунікації на території України та впровадити їх в усі сфери людського життя; створити належну інфраструктуру; впровадити навчальний курс щодо роботи з Інтернетом, як у середніх так і в вищих навчальних закладах;
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
створити масштабний Інтернет-портал. Отже, ефективність впровадження електронної комерції в Україні залишається актуальним питанням на сьогоднішній день. Вирішення низки проблем, пов’язаних з цим процесом, значною мірою залежить від сприятливої законодавчої бази і, звичайно ж, від стабільної економічної ситуації в Україні.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Список літературних джерел 1. Аспір А.М. Гресь. Ринок електронної торгівлі в Україні та його потенціал Науковий вісник, 2004. - 225-230 с. 2. Мельник О.В. Електронна комерція як складова частина електронного бізнесу [Електроний ресурс] О.В. Мельник Сьома всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. >. - Режим доступу: http:intkonf.orgmelnik-ov-elektronna-komertsiya-yak-skladova-shastina-elektronnogo-biznesu. 23
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Менеджмент підприємницької діяльності
123456789 -> Використання у туризмі здобутків Сучасних інформаційних технологій на базі «Android» За багатьма сучасними оцінками операційна система, програмне забезпечення та технології
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник


Скачати 26.05 Kb.