Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕкономічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развития

Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развития
Сторінка1/27
Дата конвертації31.03.2017
Розмір4.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет (Україна)

Білоруський державний економічний університет, м. Мінськ

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”, м. Суми

Донецький національний університет (Україна)

ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”

ІBM, м. Торонто (Канада)

Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України

Московський державний технічний університет ім. М. Е. Баумана (Росія)

НДІ сталого розвитку та природокористування (Україна)

НТУУ “Київський політехнічний інститут” (Україна)

ПАТ “Державна холдингова компанія “Титан України”

Ризький технічний університет (Латвія)

Російський економічний університет ім. Г. В. Плеханова, м. Москва

Ростовський державний економічний університет “РІНГ” (Росія)

Сумський національний аграрний університет (Україна)

Техніко-гуманістична академія, м.

Націона́льний університе́т біоресу́рсів і природокористува́ння Украї́ни, (до 2008 - Націона́льний агра́рний університе́т, до 1992 - Украї́нська Сільськогоспо́дарська Акаде́мія) є провідним вищим аграрним закладом освіти України, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет.
Бєльсько-Бяла (Польща)

Технічний університет – Варна (Болгарія)

Університет “Проф. д-р Асен Златаров”, м. Бургас (Болгарія)

Університет Торонто (Канада)


Економічні проблеми сталого розвитку
Экономические проблемы устойчивого развития
Economicаl Problems of Sustainable DevelopmentМатеріали

Міжнародної науково-практичної конференції,

присвяченої пам’яті проф. Балацького О. Ф.

(Суми, 2426 квітня 2013 р.)
Том 1

Суми


Сумський державний університет

2013


УДК [330.34 330.336] (063)

ББК 65.9(4Укр)28

Е 45

Рецензенти:В. М. Степанов  д-р екон. наук, професор, Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України;

В. В. Дергачова  д-р екон. наук, професор, НТУУ “Київський політехнічний інститут”
Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної

і економічної інформації (посвідчення № 98 від 21 лютого 2013 р.)
Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету

(протокол № 9 від 11 квітня 2013 р.)

Е 45


Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 2426 квітня 2013 р.) : у 4 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – Т. 1. – 288 с.

ISSN 2307-6283


До збірника увійшли матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Економічні проблеми сталого розвитку”, присвяченої пам’яті проф. Балацького О. Ф., в яких наведені результати наукових досліджень, виконаних у різних країнах, із наукових напрямів, пов’язаних із економікою, соціально-економічними та еколого-економічними проблемами сталого розвитку.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів та всіх, хто цікавиться науково-практичними проблемами сучасної економіки.
В сборник вошли материалы Международной научно-практической конференции “Экономические проблемы устойчивого развития”, посвященной памяти проф. Балацкого О. Ф., в которых представлены результаты научных исследований, выполненных в разных странах, в научных направлениях, связанных с экономикой, социально-экономическими и эколого-экономическими проблемами устойчивого развития.

Для ученых, преподавателей высших учебных заведений, студентов, аспирантов и всех, кто интересуется научно-практическими проблемами современной экономики.


The collection consists of materials from International scientific-practical conference “Economical problems of sustainable development”, dedicated to the memory of Prof. Balatzkiy Oleg F. They represent results of scientific researches, conducted in different countries in such scientific areas as Economics, socio-economic and ecologic-economic problems of sustainable development.

It is for scientists, lecturers of institutions of higher education, students, graduates and everybody, interested in scientific-practical problems of modern economics.


УДК [330.34 330.336] (063)

ББК 65.9(4Укр)28


ISSN 2307-6283

© Сумський державний університет, 2013
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27  • Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развития Economic а l Problems of Sustainable Development
  • Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О. Ф. (Суми, 2426 квітня 2013 р.)
  • УДК [330 . 34 330.336] (063) ББК 65.9(4Укр)28