Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕксплуатація суднових енергетичних установок

Скачати 32.07 Kb.

Експлуатація суднових енергетичних установок
Скачати 32.07 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір32.07 Kb.

Експлуатація суднових енергетичних установок

1.​ Призначення і класифікація газотурбінних установок.

Газова турбіна Газова турбіна ( фр. Turbine від лат. Turbo - вихор, обертання) - це тепловий двигун безперервної дії, на лопатках якого енергія стисненого і нагрітого газу перетворюється в механічну роботу на валу.
Принциповий устрій і характеристика Т-S діаграми.

2.​ Системи кондиціювання повітря,. Принцип дії одноканальної системи.

3.​ Робота схеми ел.приводу насоса питної води..

4.​ КПД ГТУ і шляхи підвищення економічності.

5.​ Ремонт паливної апаратури..

6.​ ККД паротурбінних установок і шляхи підвищення економічності.

7.​ Способи отримання холоду. Холодоагенти та їх властивості.

8.​ Управління електроприводом пожежного насосу. Робота схеми склад електрообладнання.

9.​ Обслуговування суднових дизельних установок під час роботи

10.​ Перевірка перпендикулярності осі шатуна і осі поршневого пальця.

11.​ Призначення та устрій компресорів ГТУ.

12.​ Засоби автоматики суднових холодильних установок, призначення, принцип дії та налагодження.

Парова турбіна – паровий двигун безперервної дії, що перетворює теплову енергію водяної пари в механічну роботу обертання ротора. Парова турбіна використовує не потенційну енергію, а кінетичну енергію пари.
Холодильник Холоди́льник - пристрій, що підтримує низьку температуру в теплоізольованій камері. Широко застосовується в побуті для зберігання продуктів харчування (за температури 0 - 5°C).

13.​ Робота ел.приводу господарчого насосу.

14.​ Теплотехнічний контроль за роботою СЕУ. Ведення суднової документації машинно-котельного відділення.

15.​ Перевірка паралельності осі поршня і осі циліндра.

16.​ Індикаторна діаграма 2-х тактного дизеля з поперечно-щільовою продувкою.

17.​ Використання і класифікація суднових насосів. їх характеристики

18.​ Визначення компаудування. Його види, принцип амплітудно-фазового компаудування.

19.​ Циркуляційний водяний контур котла. Умови підвищення його надійності.

20.​ Експлуатаційні характеристики дизельних палив.

Дизельне паливо Ди́зельне (солярне) па́ливо (скорочено дизель, соляр, соляра, солярка) - рідка речовина, що є головним видом палива для дизельних двигунів.

21.​ Призначення, устрій газорозподільного механізму і типу клапанних приводів.

Газорозподі́льний механі́зм (ГРМ) або механі́зм газорозпо́ділу - механізм керування фазами газорозподілу двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ), що забезпечує своєчасне подавання в циліндри двигуна повітря або паливо-повітряної суміші (залежно від типу двигуна) і випускання з циліндрів відпрацьованих газів.

22.​ Способи подачі води до споживачів.. Робота гідрофора.

23.​ Контактори постійного і перемінного струму. Область їх використання.

24.​ Зміни показників робочого процесу котлів від коефіцієнту надлишку повітря і температури живильної води.

25.​ Ремонт і випробовування суднових систем.

26.​ Цикл ДВЗ з підводом теплоти при Vconst..

27.​ Зняття кругової діаграми та перевірка фаз газорозподілу 4-х тактного ДВЗ.

28.​ Перелічити апарати управління і захисту суднових електроприводів.

29.​ Технічна експлуатація суднових котельних установок.

30.​ Вимоги Регістру до системи пуску.

31.​  Устрій і принцип дії паливних насосів високого тиску (ПНВТ).

32.​ Принцип роботи системи пожежегасіння вуглекислим газом.

Діокси́д вуглецю́, оксид карбону (IV), вуглекислий газ, CO2 - тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого вуглекислого газу.

33.​ Комутаційні апарати ручної дії.їх призначення та устрій.

34.​ Методи підвищення економічності поверхонь нагріву котельних установок.

35.​ Система змащування дизеля з “мокрим” картером, плівкове їх особливості.

36.​ Механічний та газо турбінний наддуви повітря та їх значення для ДВЗ.

37.​ Системи самозбудження та автоматичне регулювання напруги генератора.

Автомати́чне регулюва́ння - підтримування без втручання людини потрібних значень фізичних величин, що характеризують режим роботи машин, апаратів, установок тощо, за допомогою автоматів-регуляторів.

38.​ Системи пожежегасіння на судні..

39.​ Перевірка паралельності осі головного і мотильового підшипників.

40.​ Дизелі з однокамерним сумішоутворенням, їх переваги та недоліки.

41.​ Призначення і класифікація якірно-швартовних механізмів, їх технічна характеристика.

42.​ Суднова аварійна електростанція, її призначення та склад і вимоги які ставляться до неї.

43.​ Техніка безпеки та забезпечення безаварійної роботи котельної установки..

44.​ Ремонт паливної апаратури.

45.​ Призначення і принципова схема системи охолодження.Вплив температури в системі охолодження на ДВЗ.

46.​ Вимоги МАРПОЛ-78 до очищення та обеззаражування стічно- фекальних і підсланевих вод. Інсенізатои.

47.​ Реле електричні, теплові. Їх призначення і принцип дії.

48.​ Діагностика працюючого дизеля.

49.​ Фільтруючі елементи систем дизеля.

50.​ Характерні стуки в ДВЗ.Їх причини.

51.​ Швартовні випробовування судна.

52.​ Система пожежегасіння інертними газами, устрій та принцип

дії.

Принципо́ва схе́ма - схема, що визначає повний склад елементів і зв'язків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу (установки).
Бла́горо́дні га́зи (також іне́ртні або рі́дкісні гази) (англ. noble gases; нім. іnertgase) - хімічні елементи VIII групи головної підгрупи періодичної системи елементів, або за новою номенклатурою IUPAC групи 18 періодичної таблиці, які мають схожі властивості та за нормальних умов є одноатомними газами без кольору, запаху та смаку з дуже низькою хімічною реактивністю, котра зумовлена наявністю у атомів стійкої зовнішньої електронної оболонки, де у He знаходиться 2 електрони та у решти інертних газів по 8. До благородних газів відносяться гелій (Не), неон (Ne), аргон (Ar), криптон (Kr), ксенон (Хе) та радіоактивний радон (Rn). Останнім часом до цієї групи також зараховують унуноктій.


53.​ Електростартерний пуск дизеля.

54.​  Устрій і принцип роботи газової турбіни.

55.​ Зняття “гребінок” та їх обробка.

56.​ Балони стиснутого повітря. Вимоги Регістру до них.

57.​ Призначення та класифікація рульових машин. Вимоги Регстру до них

58.​ Спеціальні системи нафтоналивних суден.

х призначення та класифікація.

59.​ Способи отримання холоду. Холодоагенти та їх властивості.

60.​ Передача потужності від двигуна до гвинта.

61.​ Схема системи приготування стиснутого повітря.Вимоги Регістру до системи.

62.​ Комфортне кондиціювання повітря. Устрій 2-х канальної системи кондиціювання.

63.​ Управління електроприводом шпиля ЯШ-2Р.

64.​ Способи підвищення ККД парової турбіни.

65.​ Техніка безпеки при обслуговуванні ДВЗ.

66.​ Тепловий баланс дизеля та способи його підвищення.

67.​ Устрій та деталі кривошипно-шатунного механізму.

Ко́рбово-гонко́вий механізм - механізм, в якому взаємодіють між собою три елементи: ко́рба, гоно́к і повзун (найчастіше ним є поршень). Корба виконує обертовий рух, повзун - рух вертально-поступальний.

68.​ Управління електроприводом масляного насосу.

69.​ Схема системи пінотушіння пожежі.її устрій, принцип дії. Характеристика піни.

70.​ Пояснити по яких причинах двигун не переводиться на роботу на паливі.

71. Засоби контролю сигналізації та захисту дизеля. Контролюючі параметри.

72.​ Призначення суднових котлів та їх устрій котлів.

73.​ Робота релейно-контактної схеми запасного рульового приводу.74.​ Визначення направлення руху колінчатого валу і порядку роботи циліндрів.

 


Скачати 32.07 Kb.