Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕлектромагнітне випромінювання

Скачати 157.01 Kb.

Електромагнітне випромінювання
Скачати 157.01 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір157.01 Kb.
ТипРеферат
  1   2


Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Реферат


Курсова робота

на тему: «Електромагнітне випромінювання»

Звідки ця тема?

Підготував учень 10 класу

Антіпов Олександр

За зразком!

смт Олександрівка

2015 рік


Зміст

Стор.

Вступ

3

Розділ 1

Електромагнітне поле і його характеристики

4

2

Джерела електромагнітного випромінювання

6

3

Механізм впливу електромагнітного випромінювання

8

4

Вплив електромагнітного випромінювання

10

5

Вплив електромагнітних променів, що виходять від стільникових телефонів, на організм людини

11

6

Вплив сучасних електронних пристроїв

12
Висновок

14
Список літератури

16

Вступ

Всі речовини безперервно випромінюють електромагнітні хвилі. Спектр випромінювання охоплює великий діапазон довжин хвиль: від радіохвиль довжиною сотні метрів до жорсткого космічного випромінювання з довжиною хвилі 10-12м.

Довжина́ хви́лі - характеристика періодичної хвилі, що позначає найменшу відстань між точками простору, в яких хвиля має однакову фазу. Крива на представленому малюнку може розглядатися, наприклад, як миттєвий знімок збурень в струні, коли відхилення точок струни від положнення рівноваги задається виразом

Довжина - відстань від точки до точки, вимір кривої: для відрізка прямої довжина - відстань між його кінцями, для ламаної - сума довжин її ланок, для інших кривих - верхня границя довжини ламаної лінії, вписаної в цю криву.

Космі́чні про́мені - заряджені частинки високих енергій з космічного простору. Майже 90% від загальної кількості частинок складають протони, 9% - ядра гелію (альфа-частинки) та близько 1% - електрони (бета-мінус частинки).

Природний електромагнітний спектр охоплює хвилі довжиною від 0,00000000000001 метрів до 100000 кілометрів. Теплове (інфрачервоне) випромінювання випускають тіла в певному діапазоні температур. Чим вище температура тіла, тим коротше довжина хвилі і вище інтенсивність випромінювання.

Інфрачервоний обігрівач ідеальний скрізь, де потрібно отримати локальний обігрів поверхні. Будучи абсолютно нешкідливими, інфрачервоні обігрівачі забезпечують ефективний обігрів.

У процесі життєдіяльності людина постійно перебуває в зоні дії електромагнітного (ЕМ) поля Землі. Таке поле, зване фоном, вважається нормальним і не завдає здоров'ю людей ніякої шкоди.

Так міцно ввійшли до нас в життя різні "розумні" машини (комп'ютери, мобільні телефони, мікрохвильові печі, телевізори) насправді здатні принести людині набагато більше шкоди, ніж здається на перший погляд.

Широкі дослідження про вплив електромагнітного випромінювання на здоров'я людини у світі були розпочаті ще в 60 роки минулого століття.

Світло Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.

 Був накопичений великий клінічний матеріал про несприятливу дію магнітних і електромагнітних полів.

Електромагні́тне по́ле - це поле, яке описує електромагнітну взаємодію між фізичними тілами. Розділ фізики, який вивчає електромагнітне поле, називається електродинамікою. Постійні електричні поля вивчаються електростатикою, а галузь фізики, яка досліджує постійні магнітні поля називається магнетизмом.

 Вже в цей час було запропоновано ввести нові захворювання «Радіохвильова хвороба» або «Хронічне ураження мікрохвилями». Надалі, роботами вчених у Росії було встановлено, що найбільш чутливою до впливу електромагнітних полів є нервова система людини. Результати проведених робіт були використані при розробці санітарних нормативних документів у Росії.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.РОЗДІЛ 1. Електромагнітне поле і його характеристики. І всі наступні розділи

Електромагнітне поле (ЕМП) - фізична полі рухомих електричних зарядів, в якому здійснюється взаємодія між ними. Приватні прояви ЕМП - електричне і магнітне поля. Оскільки змінюються електричне і магнітне поля породжують в сусідніх точках простору відповідно магнітне і електричне поля, ці обидва пов'язаних між собою поля поширюються у вигляді єдиного ЕМП.

Електри́чний заря́д - фізична величина, яка є кількісною мірою властивості фізичних тіл або частинок речовини, що вступають в електромагнітну взаємодію. Електричний заряд звичайно позначають латинськими літерами q або великою буквою Q .

Магнітне поле Магні́тне по́ле - складова електромагнітного поля, за допомогою якої здійснюється взаємодія між рухомими електрично зарядженими частинками.

 ЕМП характеризуються частотою коливань f (або періодом Т = 1 / f), амплітудою Е (або Н) і фазою, Визначальною стані хвильового процесу в кожен момент часу. Частоту коливань виражають у герцах (Гц), кілогерцах (1 кГц = 10 3 Гц), мегагерцах (1 МГц = 10 6 Гц) і гігагерцах (1х 10 вересень Гц). Фазу виражають у градусах або відносних одиницях, кратних. Коливання електричного (Е) і магнітного (Н) полів, що становлять єдине ЕМП, поширюються у вигляді електромагнітних хвиль, основними параметрами яких є довжина хвилі , Частота (f) і швидкість поширення.

Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.

Колива́ння- специфічні рухи або зміни стану систем різної фізичної природи, для яких спостерігається певна повторюванність в часі. Якщо це відбувається через однаковий проміжок часу - період Т, то коливання називають періодичними.

Електромагн́ітне випром́інювання (англ. electromagnetic radiation) - взаємопов'язані коливання електричного (Е) i магнітного (B) полів, що утворюють електромагнітне поле а також, процес утворення вільного електро-магнітного поля при нерівномірному русі та взаємодії електричних зарядів.

Формування хвиль відбувається у хвильовій зоні на відстані більше від джерела. У цій зоні хвилі змінюються у фазі. На менших відстанях - в зоні індукції - Е - хвилі змінюються не в фазі і швидко зменшуються з віддаленням від джерела. У зоні індукції енергія поперемінно переходить то в електричне, то в магнітне поле. Роздільно оцінюють Е і Н. У хвильовій зоні випромінювання оцінюється у величинах щільності потоку потужності - ватах на квадратний сантиметр. В електромагнітному спектрі ЕМП займають діапазон радіочастот (частота від 3х104 до 3х1012 Гц) і поділяються на кілька видів (рис.1). В екстремальних умовах, зокрема, в умовах космічного польоту джерелом ЕМП різних характеристик стає радіо-і телевізійна апаратура. В основі біологічної дії ЕМП на живий організм лежить поглинання енергії тканинами. Його величина визначається властивостями тканини або її біофізичними параметрами - діелектричної постійної І провідністю. Тканини організму у зв'язку з великим вмістом в них води слід розглядати як діелектрики з втратами. Глибина проникнення ЕМП в тканини тим більше, чим менше поглинання. При загальному опроміненні тіла енергія проникає на глибину 0,001 довжини хвилі. У залежності від інтенсивності впливу та експозиції, довжини хвилі і вихідного функціонального стану організму ЕМП викликають в досліджуваних тканинах зміни з підвищенням або без підвищення їх температури.


  1   2


Скачати 157.01 Kb.

  • Вступ
  • РОЗД ІЛ 1. Електромагнітне поле і його характеристики. І всі наступні розділи