Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕлектронна пошта. Лабораторна робота №14

Скачати 177.58 Kb.

Електронна пошта. Лабораторна робота №14
Скачати 177.58 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір177.58 Kb.
ТипУрок

Дата проведення група

Урок №

Тема:  Електронна пошта. Лабораторна робота № 14.

Мета:

Навчальна. Сформувати поняття: електронна пошта;

Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.

Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

електронна адреса; електронна скринька; поштовий протокол; пояснити: принципи функціонування послуги електронної пошти; призначення поштових протоколів; переваги електронного спілкування. сформувати уявлення про: елементи адреси електронної пошти; електронну скриньку; розглянути: програми для роботи з електронною поштою;

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

розвивати вміння і навички роботи в Інтернеті.

Розвиваюча.  Розвивати комунікативність
Виховна.

Комунікативність - сукупність істотних, відносно стійких властивостей особистості, що сприяють успішному прийому, розумінню, засвоєнню, використанню й передаванню інформації.

 
Виховувати культуру спілкування.
Тип уроку. Урок формування та вдосконалення знань, вмінь, навичок.

Методи та прийоми. Колективна робота/ робота з пристроями мультимедіа/ ,бліцопитування колективна робота / робота з пристроями мультимедіа / вправа «заповніть пропуски»; індивідуальна робота / робота з підручником і міні-підручником, інтернетом; кооперативна робота/ робота за комп’ютером/ тренувальні вправи і практична робота; колективна робота/ вправа «Кошик запитань».

Основні терміни і поняття. Електронна пошта; електронна адреса; електронна скринька; поштовий протокол. веб-інтерфейс, веб-Сервіс, реєстрація, логін, пароль, браузер, e-mail.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.

Веб-інтерфейс - це сукупність засобів, за допомогою яких користувач взаємодіє з веб-сайтом або веб-застосунком через браузер. Веб-інтерфейси отримали широке поширення у зв'язку із зростанням популярності всесвітньої павутини і відповідно повсюдного розповсюдження веб-браузерів.


Міжпредметні зв′язки. Усі предмети, вивчення яких потребує додаткової оперативної інформації.

Наочність. Міні – підручники з теми,інструкційні картки з практичними тренувальними вправами, картки з текстами практичних робіт, файли для виконання робіт на уроці 29_11, інструкції з Т.Б. в комп’ютерному класі, інструктивні картки до лабораторної роботи №14, підручник «Інформатика 10 клас» Й.Я. Ривкінд.розд. 4 § 4.1 стор 215-224

Технічні засоби навчання. Комп’ютери, мультимедійний проектор, презентація вчителя, локальна мережа, магнітна дошка.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.

Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.План:

 1. Оргмомент.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Актуалізація опорних знань.

 4. Пробне застосування знань

 5. Вправи за зразком і в подібних умовах з метою вироблення вмінь безпомилкового застосування знань

 6. Вправи з перенесенням знань у нові умови.

  Перене́сення, або Енжамбема́н (фр. enjambement) - віршовий прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість. 7. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

 8. Інформація – інструктаж домашнього завдання.

Хід уроку:

 1. Оргмомент

Доброго дня.

Оголошення теми уроку.

Умови роботи з «кошиком запитань»


 1. Мотивація навчальної діяльності.

Як уже було сказано на попередніх уроках, на сучасному етапі роботи з листами не завжди є необхідність встановлювати спеціальну програму.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Часто можна працювати в прямому режимі під час підключення до Інтернету та роботи в WWW. На пошто-

вих веб-сайтах існують спеціальні сторінки, що мають інтерфейс поштової програми. Тому такі сторінки називають поштовим веб-Сервісом чи сторінки з поштовим веб-інтерфейсом. Уміння грамотно працювати з поштою через веб-інтерфейс та

швидко орієнтуватися на сторінках незнайомих веб-Сервісів —обов’язкова умова сьогодення.

Сьогодення - частина лінії часу, що складається з подій, які відбуваються нині, тобто певна ділянка просторово-часового інтервалу. При певних умовах під теперішнім часом розуміються поточні дні, місяці та навіть роки. 1. Актуалізація опорних знань.

 1. Бліцопитування

Повторення понять пов’язаних з мережею Інтернет

Заповніть пропуски: 1. Всесвiтня комп’ютерна мережа, що є сукупнiстю рiзнорiдних комп’ютерних мереж та окремих комп’ютерiв, яка використовує стек протоколiв ТСР/ІР для передачi iнформацiї мiж користувачами, називається... (Інтернет)

 2. Запис, який точно визначає мiсцезнаходження комп’ютера в Інтернетi... (IP_aдpecа)

 3. Основний транспортний протокол передачi даних у мережi Інтернет... (TCP/IP)

 4. Комп’ютери, якi працюють у мережi Інтернет, називаються…(клієнтами або робочими станціями)

 5. Комп’ютери, що надають послуги iншим комп’ютерам називаються… (серверами).

 6. Організація, яка надає послуги Інтернету називається…(провайдером) 1. Пробне застосування знань. Робота з підручником і Інтернетом, розповідь учнів на оцінку.

  Оповіда́ння - невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зображується подія з життя одного сформованого персонажа.Теоретичні відомості
1 учень E-mail.

1. E-mail.

E-mail (Electronic mail) — електронна пошта — електронний аналог звичайної пошти.

З її допомогою ви можете:


 • надсилати повідомлення {листи);

 • отримувати листи на власну електронну скриньку;

 • відповідати па листи автоматично, використовуючи їхні адреси;

 • розситити копії листа відразу декільком адресатам;

 • переправляти отриманий лист за іншою адресою;

 • використовувати замість адреси (числових або доменних імен) логічні імена;

  Доме́нне ім'я (англ. Domain name) або Доме́н (англ. Domain, від лат. dominium - володіння) - частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доме́нних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється. • створювати кілька підрозділів поштової скриньки для різного роду кореспонденції;

  Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

  Кореспонденція - аналітичний жанр журналістики, в якому на обмеженому конкретному життєвому матеріалі розглядається певна тема, ставиться проблема та пропонується її розв'язання. Цей жанр хіба трохи молодший за жанр замітки.

  Пошто́ва скри́нька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток; • включати в листи файли (текстові документи, графічні зображення, музичні файли тощо).

Для того щоб мати можливість обмінюватися листами через електронну пошту, користувач повинен мати доступ до Інтерні та зареєстровану поштову скриньку на одному а поштових серверів.

2 учень. Електронна поштова скринька

Електронна поштова скринька — це обдасть пам'яті на одні му з мережних комп'ютерів поштового сервера.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Поштовий сервер, сервер електронної пошти - в системі пересилки електронної пошти так зазвичай називають агент пересилання повідомлень (англ. mail transfer agent, MTA). Це комп'ютерна програма, яка передає повідомлення від одного комп'ютера до іншого.

Доступ до цієї області ласті здійснюється за адресою, що надається абонентові і паролю який абонент вигадує сам. Пароль відомий тільки абонентові й мережному комп'ютеру. Одержавши адресу своєї поштової скриньки, користувач може повідомити її друзям, знайомим. Кожен абонент електронної пошти може послати лист будь-якому іншому абоненту, вказавши в посланні його поштову адресу. Але зробити це можна. тільки повідомивши комп'ютерній мережі свою поштову адрес і пароль (як доказ того, що це дійсно власник скриньки.

Адреса електронної пошти, ім'я поштового сервера

Повідомлення електронної пошти знаходить свого адресата за допомогою поштової адреси (E-mail).

Поштова адреса - місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку). До поштової адреси включено поштовий індекс, номер будівлі, корпусу та номер приміщення у будівлі (квартири, офісу тощо).

Ця адреса складається з двох частин, розділених значком @ («собачка», «ет»). Ліва частина адреси — це локальне ім'я користувача (логін),а права частина - ім'я домену.

Наприклад адресу horoshiv@rambler.ru ножна прочитати буквально: скринька horoshiv у домені rambler.ru.

3 учень. Програми для роботи з електронною поштою
2. Програми для роботи з електронною поштою.

Щоб користувач міг надсилати й одержувати електронні повідомлення, на його комп'ютері слід встановити програмне забезпечення клієнта електронної пошти. Існують різні поштові програми, які мають різні можливості й призначені для роботи в різних ОС. Широко застосовуються поштові програми The Bat!, Mozila ThunderBird, Microsoft Exchange, Outlook Express, Microsoft Outlook, Internet Mail, Exchange Mail тощо.

Mozilla Thunderbird (укр. Буревісник) - безкоштовний клієнт електронної пошти, новин, та RSS з відкритим сирцевим кодом. Заснований на технології XUL. Є частиною проекту Mozilla.

Microsoft Outlook - застосунок-органайзер (Personal Information Manager) з функціями поштового клієнта і групової роботи від компанії Майкрософт, що входить в пакет офісних програм Microsoft Office.

Outlook Express - програма для роботи з електронною поштою і групами новин від компанії Microsoft. Outlook Express поставляється у складі операційних систем Windows починаючи з Windows 95 OSR 2.5, Windows NT, а також разом з браузером Internet Explorer починаючи з версії 4.0.

Часто пі про грами включаються до складу ОС.

Проте слід зауважити, що на сучасному етапі роботи з електронними листами не завжди виникає необхідність встановлювати спеціальну програму. Часто можна працювати в прямому режимі, під час підключення до Інтернету та роботи в WWW. На сайтах поштових серверів існують спеціальні сторінки, що мають інтерфейс поштової програми. Ми окремо вивчатимемо ці два варіанти.

4 учень. Протоколи електронної пошти

3. Протоколи електронної пошти.

Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.

Для надсилання й одержання електронних повідомлень Інтернетом використовуються певні протоколи.SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) простий протокол передачі пошти, призначений для відправлення повідомлень. Відправлені користувачем повідомлення надходять на SMTP-сервер провайдера, який обробляє вихідну пошту.

РОР3 (Post Office Protocol) — протокол поштової служби, призначений для вхідних повідомлень. Згідно з цим протоколом поштові сервери одержують і зберігають електронні повідомлення у поштових скриньках.

ІMAP (Internet Message Access Protocol) — протокол Інтернету для доступу до повідомлень — служить для обробки вхідних повідомлень, що мають текстовий і HTML-формат. Підтримка HTML розширює можливості електронної пошти, забезпечуючи обробку мультимедійної інформації. Провайдер послуг Інтернету для роботи з електронною поштою мас, як правило, два сервери — SMTP і РОР3.

Постачальник послуг Інтернету (англ. Internet Service Provider, ISP), також провайдер послуг Інтернету, надавач послуг Інтернету, Інтернет-провайдер (від англ. to provide - забезпечувати, надавати доступ) - організація, яка надає послуги доступу та передачі (інформації) певними інформаційними каналами.

Сервер SMTP відповідає за відправлення повідомлень, а сервер РОР3 — за їх прийняття.

Виконання комплексу вправ для зняття м'язового напруження. (Варіант 2)


Виконання комплексу вправ для зняття м'язового напруження. (Варіант 2)

Вихідне положення — сидячи на стільці.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися ні стільці, зігнувши руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростуючи плечі. Повторити 5 разів.

Зробити нахили й повороти голови. Повторити 5 разів.

Зробити легкий самомасаж обличчя й кисті руки протягом 3-5 с.
За участю учнів складається порівняльна характеристика електронної та звичайної пошти (таблиця оформлюється на дошці або в текстовому документі з демонстрацією).

Аналогія зі звичайною поштою

Звичайна пошта

Електронна пошта

Кинути конверт до поштової скриньки

Відправити лист на SMTP - cepвер

Поштова скринька адресата

Обліковий запис (account) на сервері

Поштова скринька замкнена на ключ

Ім'я та пароль користувача

Конверт а адресою одержувача

Адреса електронної пошти одержувача

Лист, написаний відомою мовою

|Вид кодування

До конверта вкладені фото та листівки

Вкладені файли

Взяти лист із поштової скриньки

Одержаним листів, що накопичуються

5 учень. Створення електронного повідомлення та відправлення його

Для створення електронного повідомлення необхідно вибрати команду Сообщение/Создать або скористатися відповідною кнопкою панелі інструментів.

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.

Після чого на екрані відображається діалогове вікно для створення повідомлення, до якого користувачеві необхідно:

1.

Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.

Ввести адресу адресата до поля Кому.

2. Ввести адресу одержувача, якому відправляється копія, до поля Копия (якщо існує необхідність у відправленні копії повідомлення).

3. Заповнити поле Тема.

4. Ввести текст повідомлення. Електронне повідомлення може мати такі основні характеристики:

• важливість;

• адреса одержувача;

• адреса власника копії повідомлення;

• адреса власника прихованої копії;

• тема повідомлення;

• назва та формат файлу, що приєднується до повідомлення;

Формат файлу (або тип файлу) в інформатиці - це усталений стандарт запису інформації у файлі даного типу. Спосіб кодування інформації або даних залежить від застосованої комп'ютерної програми. Часто формат файлу визначається його розширенням.

• вміст повідомлення;

• підпис.

Призначення основних полів діалогового вікна при відправленні електронного повідом-
лення відображено в таблиці. Дозволяється створювати повідомлення, використовуючи спеціально створені для цього шаблони. Перелік стандартних шаблонів зберігається у списку кнопки Создать с або до них можна звернутися за допомогою вказівки Сообщение/'Создать.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

3. Читання повідомлень.

4. Відповідь на повідомлення.

5. Приєднання до електронного листа іншої інформації.

 1. Вправи за зразком і в подібних умовах з метою вироблення вмінь безпомилкового застосування знань

Інструкційна картка до практичного тренувального завдання на уроці з теми «Електронна пошта»

 • Відповіді (якщо є текстові завдання) оформити у текстовому документі та зберегти під назвою урок 30.doc у власній папці учня.

Повторення правил техніки безпеки.

Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. 1. Який протокол електронної пошти описаний?

 1. Простий протокол передачі пошти, призначений для відправлення повідомлень; (SMTP)

 2. Протокол поштової служби, призначений для вхідних повідомлень; (POP 3)

 3. Протокол Інтернет – доступу до повідомлень, що служить для обробки вхідних повідомлень, що мають текстовий і HTML формати ( IMAP)
 1. У наведених прикладах адрес електронної пошти підкресліть однією рискою – локальне ім′я користувача, а двома ім′я домену: horoshiv@rambler.ru, nemirov@ukr.net. ivanov@yandex.ru, horoshiv@gmail.ua
 1. Заповнить таблицю, користуючись Інтернетом.

 • Вчитель перевіряє файл з відповідями в особистій папці учня. 1. Вправи з перенесенням знань у нові умови.

Інструкційна картка лабораторної роботи №14 з теми «Електронне листування через веб-інтерфейс.

Чат (англ. chat - «розмова») - мережевий засіб для швидкого обміну текстовими повідомленнями між користувачами інтернету в режимі реального часу. Зазвичай, під словом «чат» мається на увазі інтернет-ресурс з можливостями чату, чат-програма, рідше - сам процес обміну текстовими повідомленнями.

»


Тема:

Електронне листування через веб-інтерфейс.

Мета:

навчитися користуватись електронною поштою за допомогою веб-інтерфейсу безкоштовної поштової служби Gmail: зареєструвати власну поштову скриньку, прочитати надіслані електронні повідомлення, відповісти на листи від однокласників та переслати поштою файл.

Хід роботи:

Початковий, середній, достатній та високий рівень.

 1. Зареєструйте поштову скриньку в безкоштовній поштовій службі Gmail.

1) Відкрийте у браузері стартову сторінку Gmail, увівши адресу http:// gmail.com/ або клацнувши посилання Gmail у вікні пошукової системи Google (http://www.google.com.ua/).

2) Скористайтеся посиланням Створити обліковий запис, щоб створити акаунт (обліковий запис) Google.

Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.

Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

Відкриється показане нижче вікно.У цьому вікні введіть дані в такі поля (якщо потрібно, встановіть україномовний інтерфейс, вибравши у списку Change Language значення Українська):Ім'я, Прізвище — своє ім’я та прізвище;

Ім'я користувача — ім’я скриньки (на сервері gmail.com); доступність імені можна перевірити, клацнувши кнопку перевір доступність!;

Виберіть пароль — пароль із 8 символів (це можуть бути :. латинські літери, а також деякі спеціальні символи;

Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.

зауват пароль чутливий до регістру);

Повторно уведіть пароль — той самий пароль;

День народження – можуть бачити ваш вік з якими ви спілкуєтесь;

Мобільний телефон – гарантує безпеку вашого облікового запису;

Ваша поточна електронна адреса — адреса для спілкування зі службою Gmail у разі, якщо виникнуть проблеми або якщо ви забудете свій пароль;

Перевірка слів — символи, зображені на рисунку (літери не чутливі до регістру).

Розташування — країна проживання;

3) Клацніть кнопку Я погоджуюся. Створіть мій акаунт (це також означає, що ви приймаєте умови надання послуги та решту правил, встановлених Google). Якщо всі дані введено правильно, відкриється вікно Знайомство з Gmail. Прочитавши інформацію в ньому, клацніть посилання Я готовий - покажіть мені мій обліковий запис. Після цього нарешті відкриється сторінка для роботи з новоствореною поштовою скринькою (див. рисунок). Її центральну область займає список електронних повідомлень. Посилання ліворуч — це переважно стандартні папки для роботи з поштою (Вхідні, Надіслані, Чернетки тощо).

4) Для того щоб зайти сюди під час наступного сеансу роботи, знадобиться відкрити стартову сторінку Gmail (http://gmail.com/), увести у відповідні поля ім’я користувача та пароль і клацнути кнопку Увійти. Якщо попереднього разу було встановлено прапорець Пам'ятати мене на цьому комп'ютері, замість стартової сторінки відразу відкриється вікно для роботи зі скринькою, і дані вводити не доведеться.

 1. Проте користуватись такою можливістю слід дуже обережно, щоб до вашої скриньки не одержав доступу хтось чужий.

  Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

  Прочитайте повідомлення від колективу розробників Gmail, підготуйте і надішліть перший електронний лист.

  Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.1) У новоствореній поштовій скриньці вже є перший лист, надісланий від колективу Gmail. Щоб прочитати це повідомлення (як і будь-яке інше), клацніть його тему чи ім'я відправника. Відкриється вікно з текстом повідомлення.

2) Щоб створити новий лист, клацніть посилання Написати листа в лівій верхній частині вікна. На сторінці, що відкриється (див. рисунок), у поле Кому введіть електронну адресу одержувача (заздалегідь дізнайтеся її у свого однокласника), в поле Тема — тему повідомлення, у вікні нижче — його текст. Зауважте, що через певний час система автоматично збереже ваш лист як чернетку, через що зміниться вигляд відповідного рядка ліворуч. Якщо з якихось причин ви не дописали листа, а отже, не надіслали його за потрібного адресою, то зможете зробити це згодом, скориставшись чернеткою.3) Клацніть кнопку Надіслати. Якщо все гаразд, система відобразить папку Надіслані й виведе рядок Повідомлення надіслано. Переглянути відправлене повідомлення.

 1. Дочекайтеся електронного листа від однокласника, прочитайте і надішліть відповідь, вклавши в неї файл. Копію відповіді надішліть учителя: Якщо листи від однокласників не надходять, надішліть лист самому собі.

1) Перейдіть у папку Вхідні, клацнувши відповідне посилання ліворуч Нові листи з’являться у вікні вхідних повідомлень. Теми непрочитаних повідомлень буде виділено напівжирним шрифтом, а темп прочитаних матимуть звичайне написання. За умовчанням поштова система Gmail об’єднує кожен лист з усіма відповідями на нього, відображуючи в дужках загальну кількість згрупованих повідомлень.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

2) Щоб прочитати лист, клацніть його тему, після чого відкриється вікно для перегляду повідомлення. Щоб надіслати відповідь на нього, клацніть посилання Відповісти. Нижче повідомлення відобразиться додаткова область, де в полі Кому вже міститиметься адреса автора оригінального листа, а темою відповіді стане тема вихідного повідомлення, до якої буде додано префікс Re: (її можна змінити, клацнувши посилання Змінити тему). У вікні для введення тексту повідомлення як цитата (з вертикальною рискою ліворуч) відображатиметься текст вихідного листа. Уведіть відповідь.

3) Згорніть вікно браузера, запустіть програму Paint, намалюйте зображення, яке ви надсилатимете однокласнику, і збережіть його у форматі JPG

4) Вкладіть файл із зображенням у лист, скориставшись відповідним посиланням.

5) Клацніть посилання Додати копію і в поле Копія, що з'явиться, введіть адресу поштової скриньки вчителя, яку він вам повідомить.

6) Клацніть кнопку Надіслати — лист буде відправлено з відповідним повідомленням системи.Про виконання завдання повідомте вчителя!

Висновок:


ОЦІНКА ______

 1. Релаксація.

1. Подивитись вправо, не повертаючи голови, і зафіксувати погляд на кілька секунд. Потім – вліво на кілька секунд і подивитись прямо. Спрямувати погляд угору на кілька секунд, потім додолу, розслабивши м’язи очей, насамкінець – прямо перед собою. Повторити вправу 4-5 разів.

2. Подивитись кілька секунд на кінчик пальця, віддаленого на 30 см від очей, потім перенести погляд удалечінь і затримати погляд на 3-5 секунд. Вправу повторити 4-6 разів. 1. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

    1. «Кошик запитань».

Захистіть виконану роботу.

Питання до захисту практичної роботи

    1. Що таке Інтернет?

    2. Що таке електронна пошта?

    3. Як відкрити поштову скриньку в Інтернеі?

    4. 3 яких частин складається електронна адреса?

    5. Що таке поштовий сервер? Які поштові сервери вам відомі?

    6. Які поштові програми ви знаєте?

    7. Що таке адресна книга?

    8. Як створити новий запис в адресній книзі?

    9. Чи можна створювати групи адрес в адресній книзі?

    10. Які стандартні папки має поштова програма?

     Поштовий клієнт, клієнт електронної пошти, емейл-клієнт - комп'ютерна програма, яка встановлюється на комп'ютері користувача і призначена для одержання, написання, відправлення та зберігання повідомлень електронної пошти одного або декількох користувачів (у випадку, наприклад, кількох облікових записів на одному комп'ютері) або декількох облікових записів одного користувача.


    1. Які є програми підтримки електронної пошти?

    2. Чому вхід у поштові системи захищають паролем?

    3. Що таке електронна адреса?

    4. Які основні функції програми підтримки електронної пошти?

    5. Як відправити електронного листа?

    6. Як приєднати файл до електронного листа?

    7. Що таке телеконференція?

    8. Як відшукати потрібну групу новин?

     Телеконфере́нція (англ. teleconference) - вид заходу, в якому групова комунікація здійснюється між територіально розподіленими учасниками за допомогою технічних засобів. Приклади: телефонні конференції, аудіоконференції, чат, поштові конференції, відеоконференції, тощо.

     Гру́па нови́н (англ. newsgroup) (інша назва ньюсгрупа або ньюзгрупа) - віртуальне вмістилище повідомлень в технології NNTP, аналог каналу в IRC. Іноді замість терміна група новин не цілком грамотно використовується конференція.    9. Як прочитати статтю у певній групі новин?

    10. З чого складається назва групи новин?

    11. Які дії визначені над статтею групи новин?

    12. Як надіслати відповідь особисто авторові статті?

    13. Як виступити в телеконференції зі своїм повідомленням?

    14. Що таке група новин?

    15. За допомогою якої команди надсилають електронний лист?    1. Оцінювання учнів Рефлексія
 1. Домашнє завдання.

Вивчити конспект, підготуватися до наступного уроку.
Назвіть правильні твердження

А)

Електронна поштова скринька може створюватися на сайті Інтернет - провайдера

Е)

Відправник листа завжди отримує повідомлення про те, що лист отриманий адресатом

Б)

Один і той самий електронний лист можна відправити одночасно декільком адресатам

Є)

Для користування поштою можна використовувати браузер

В)

Для того. Щоб отримати електронного листа, і відправник, і одержувач повинні одночасно встановити сеанс зв’язку з Інтернетом

Ж)

Функціонування пошти забезпечує єдиний протокол для відправлення та отримання повідомлень

Г)

До електронного листа можна прикріпити файл будь-якого формату

З)

Існують веб-портали, на яких можна відкрити електронну поштову скриньку

Д)

У заголовку листа повинна бути вказана лише адреса одержувача

И)

До тексту листа може автоматично додаватися підпис, текст якого визначає користувач


Скачати 177.58 Kb.