Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕлектронна пошта

Скачати 74.84 Kb.

Електронна пошта
Скачати 74.84 Kb.
Дата конвертації 27.05.2017
Розмір 74.84 Kb.

Електронна пошта

Електронна пошта, або e-mail (англ. electronic mail - електронна пошта) - це служба Інтернету, призначена для переси­лання комп'ютерними мережами повідомлень (електронних листів) від деякого користувача одному чи групі адресатів. Разом з текстовим по­відомленням можуть бути передані прикріплені до електронного листа файли будь-яких форматів.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

До функцій поштового сервера входить виділення певного обсягу дис­кового простору на комп'ютері-сервері для збереження повідомлень ко­ристувача, забезпечення їх отримання та відправлення. При виділенні користувачу відповідних апаратних і програмних ресурсів говорять про створення його електронної поштової скриньки.

Наприклад, поштова адреса pupil@school.

Пошто́ва скри́нька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;
Поштова адреса - місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку). До поштової адреси включено поштовий індекс, номер будівлі, корпусу та номер приміщення у будівлі (квартири, офісу тощо).
region.ua означає, що для користувача pupil створена поштова скринька на сервері з доменним іменем school.regioa.ua. Ім'я користувача, під яким він зареєстрований на сервері електронної пошти, називають логіном (англ. login - вхід до системи).

На комп'ютерах користувачів для отримання послуг електронної по­шти встановлюють спеціальні програми - поштові клієнти. Поштові клі­єнти призначені для підготовки, відправлення, отримання та опрацю­вання електронних листів, що передаються службою електронної пошти.

Поштові клієнти належать до прикладних програм загального при­значення. Популярними є програми Outlook Express, The Bat!

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Outlook Express - програма для роботи з електронною поштою і групами новин від компанії Microsoft. Outlook Express поставляється у складі операційних систем Windows починаючи з Windows 95 OSR 2.5, Windows NT, а також разом з браузером Internet Explorer починаючи з версії 4.0.
Поштові клієнти відрізняються один від одного інтерфейсом та окремими функціями, але використання більшості з них надає користувачам такі можливості:

 • підготовка тексту листа;
  Поштовий клієнт, клієнт електронної пошти, емейл-клієнт - комп'ютерна програма, яка встановлюється на комп'ютері користувача і призначена для одержання, написання, відправлення та зберігання повідомлень електронної пошти одного або декількох користувачів (у випадку, наприклад, кількох облікових записів на одному комп'ютері) або декількох облікових записів одного користувача.


 • відправлення листа одному Чи групі адресатів;

 • прикріплення до листа файлів різних форматів;

 • перевірка орфографії в текстовому повідомленні;

 • автоматичне додавання електронного підпису;

 • отримання та зберігання електронних листів;

 • створення папок для впорядкованого зберігання листів;

 • інформування користувача про надходження нових листів;

 • сортування та фільтрація вхідних листів за встановленими правилами;

 • пересилання отриманих листів іншим адресатам;

 • цитування тексту отриманого листа у відповіді на нього;

 • видалення електронних листів;

 • формування та використання адресної книги - засобу для впорядко­ваного зберігання поштових адрес та їхнього швидкого введення;

 • шифрування/дешифрування електронних листів;

 • включення до листів запиту на підтвердження факту отримання лис­та адресатом та ін.

Пересилання електронних листів між сервером електронної пошти та комп'ютером клієнта називають доставкою пошти.
Поштовий сервер, сервер електронної пошти - в системі пересилки електронної пошти так зазвичай називають агент пересилання повідомлень (англ. mail transfer agent, MTA). Це комп'ютерна програма, яка передає повідомлення від одного комп'ютера до іншого.
Для пересилання по­відомлень використовують протоколи електронної пошти (рис. 3.1):

 • РОРЗ (англ. Post Office Protocol version 3 - протокол поштового від­ділення - визначає правила пересилання поштових повідомлень від поштового сервера до комп'ютера користувача;

 • SMTP (англ. Simple Mail Transfer Protocol - простий протокол пере­силання пошти) - визначає правила пересилання поштових повідомлень від комп'ютера користувача до поштового сервера або між поштовими серверами.

Доставка електронних листів відбувається за лічені хвилини, затрим­ка може виникнути через збої в роботі поштових серверів і мережного об­ладнання.

Електронне листування можна організувати в межах локальної мережі. Для цього на одному з комп'ютерів повинна бути встановлена програма пошто­вий сервер, а на інших - поштові клієнти. Поштовий сервер буде забезпе­чувати функціонування електронної пошти та здійснювати доставку електронниих листів між клієнтами. Один з популярних поштових серверів для локальних ме­реж - програма EServ (офіційний сайт розробників http://www.eserv.ru).

Перша поштова програма SNDMSG (англ. send message - відправити повідомлення) була розро­блена в 1971 році Реєм Томлінсоном (нар. у 1941 p.), інженером компанії Bolt Beranek and Newman (BBN) для мережі ARPANet.

Першою адресою електронної пошти була адреса її винахідника tomlinson@bbn-tenexa. Символ @ для з'єднання частин поштової адреси був обраний ним же за його значення на. Українські користувачі частіше назива­ють його сленговими словами «собачка» або «равлик».

Першим листом, надісланим електронною поштою, був лист від Рея Томлінсона його колегам з повідомлен­ням про появу нової можливості спілкування в мережі -електронної пошти.


Структура та властивості електронного листа

Електронний лист має схожу структуру: аналогом конверта є заголовок листа, тіло листа містить текст повідомлення, прикріплені файли нагадують вкладені в конверт додатки.

Заголовок листа містить службові дані, які потрібні для забезпечення доставки листа адресату, та складається з кількох полів:

Від - поле для введення адреси відправника;

Кому - поле для введення адреси електронної поштової скриньки одержувача; можни ввести кілька адрес одного або різних одержува­чів;

Копія - поле для введення адрес інших одержувачів листа, дані яких будуть відомі іншим адресатам;

Прихована (Прихована копія) - поле для введення адрес одержува­чів, дані яких не будуть повідомлені іншим адресатам; Тема - поле для введення короткого опису змісту повідомлення; Приєднати - поле з повідомленням про файли, прикріплені до листа, а ін.

Тіло листа містить безпосередньо текст повідомлення адресату. У ході формлення листа можна змінювати значення властивостей символів та абзаців тексту, застосовувати кольоровий фон, вставляти горизонтальну розділову лінію, гіперпосилання та зображення (рис.), Користувач може розробити текст власного підпису, який буде автоматично додава­тися до листа.Електронні листи можуть мати такі властивості:

Кодування - визначає таблицю кодів, яка використовується під час
написання листа;

Важливість - характеризує зміст листа. Значення встановлює від­правник. Важливість листа може бути висока, звичайна, низька; Прочитаний — визначає, чи був лист відкритий одержувачем; значен­ня властивості - прочитаний, не прочитаний;

Наявність вкладення — визначає, чи має лист прикріплені файли;


значення властивості - має вкладення, не має вкладення

та ін.

Залежно від значень властивостей і на основі заданих користувачем правил листи розподіляються в різні папки.


Етикет електронного спілкування

Електронна пошта - засіб спілкування людей, тому вона передбачає|


дотримання певних правил ввічливості. Деякі з них не відрізняються від
загальноприйнятих норм людського спілкування: J

 • починайте текст листа з привітання, завершуйте підписом; )

 • якщо звертаєтеся до людини, з якою ви особисто не знайомі, називайте себе;

 • не забудьте вжити слова «будь ласка», якщо звертаєтеся до кого небудь з проханням;

 • подякуйте, якщо хтось допомагає вам;

 • слідкуйте за тоном вашого листа, намагайтеся уникати фраз, що мо­жуть стати причиною конфлікту на релігійній, расовій, політичній чи іншій основі;

 • не надсилайте в листах неперевірені дані без посилання на їхнє джерело;

 • намагайтеся не допускати граматичних помилок, використовуйте засоби перевірки орфографії, надані поштовою службою.

Окремі правила спілкування в мережі пов'язані з особливостями сприйняття друкованого тексту, специфікою читання повідомлень на екрані, обмеженнями на обсяги даних, що пересилаються мережею:

 • зазначайте тему свого листа. Часто користувач орієнтується саме на тему, коли переглядає пошту та обирає листи для отримання із сервера;

 • не пишіть увесь текст листа великими літерами - його важко читати

 • не зловживайте позначкою високої важливості листа;
  Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.


 • не надсилайте в листах оголошень і реклами, якщо вони не є предме­том обговорення;

 • включайте до повідомлення цитати з листа, на який відповідаєте якщо ви посилаєтеся на деякі слова співрозмовника;

 • не додавайте без потреби прикріплення до листа, це суттєво впливає на його розмір. За можливості стискайте файли, що прикріплюються. використовуючи програми-архіватори. Повідомляйте адресата, як: файли додаєте до листа, оскільки часто через прикріплені файли роз­повсюджуються комп'ютерні віруси.

Електронна пошта позбавлена можливості передавати міміки та жести, які виражають ваше ставлення до предмета обговорення. Для передаван­ня емоцій в Інтернеті використовують смайлики (англ. smile - усмішка) -послідовності символів, що нагадують обличчя. Правильне використання смайликів додає листу настрій, робить його більш емоційним.

Найчастіше використовують такі смайлики:Правила безпеки під час користування електронною поштою

Спілкуючись в Інтернеті, варто пам'ятати про можливі небезпеки та ризики, пов'язані з особливостями роботи в мережі. Якщо відправник листа вам невідомий, правдивість його слів і справжні наміри перевіри­ти неможливо. Часто листи надсилають з метою реклами - так званий епам (англ. spam - консерви, реклама яких була занадто нав'язливою), з намаганням привернути вашу увагу до певної продукції або послуг. Іно­ді використовують шкідливі програми для автоматичного розсилання листів рекламного характеру або навіть безглуздого змісту. А тому варто критично ставитися до листів, які можуть надійти від сторонніх осіб.Під час листування електронною поштою рекомендується дотримува­тися таких правил:

 • ніколи не відкривайте прикріплені файли, отримані в листах від не­відомих осіб. У них можуть бути шкідливі програми. Такі листи реко­мендується видаляти;

 • ставтеся критично до вмісту отриманих електронних листів, не все, що в них наведено, є правдою;

 • не відповідайте на листи, що приходять від невідомих осіб. Відпові­даючи на ці листи, ви підтверджуєте існування адреси, що дає змогу надсилати і надалі листи зі спамом;

 • не наводьте в листах приватні дані про себе та свою родину, якщо осо­бисто не знайомі з адресатом;

 • не погоджуйтеся на особисту зустріч з особами, знайомими вам тільки за електронним листуванням, - вони можуть виявитися не тими, за кого себе видавали;

не повідомляйте пароль від поштової скриньки стороннім особам, щоб ваша кореспонденція не потрапила до чужих рук та щоб ніхто не міг відправити листа вашим кореспондентам від вашого імені.


Скачати 74.84 Kb.

2021