Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕлектронний атлас з курсу Історія України. 5 клас. [Електронний ресурс]

Скачати 82.93 Kb.

Електронний атлас з курсу Історія України. 5 клас. [Електронний ресурс]
Скачати 82.93 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір82.93 Kb.

Історія

/files/images/bbloteka/атлас история украины 5кл.jpgЕлектронний атлас з курсу Історія України.
5 клас. [Електронний ресурс] -
ЗАТ "Інститут передових технологій".

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

- Оптичний диск -
2004.

Атлас відображає історичні карти, тексти, запитання за темами, ілюстрації, розваги./files/images/bbloteka/атлас всемирная история 8кл.jpgЕлектронний атлас з курсу всесвітньої історії.

Опти́чний диск - носій даних у вигляді пластикового чи алюмінієвого диска, призначеного для запису й відтворення звуку, зображення, буквенно-цифрової інформації тощо за допомогою лазерного променя. Щільність запису - понад 108 біт/см.

Всесві́тня істо́рія - розділ історичної науки, який займається вивченням історії людського світу.

 
8 клас. [Електронний ресурс] -
ЗАТ "Інститут передових технологій".-
Оптичний диск -
2004.

Історичні карти відображають перебіг політичних подій у світі та в окремих країнах упродовж XV - XVII ст., а також створюють уяву про стан тогочасної культури й господарства ./files/images/bbloteka/атлас история украины 8кл.jpgЕлектронний атлас з історії України.
8 клас. [Електронний ресурс] -
ЗАТ "Інститут передових технологій". -
Оптичний диск -
2004.

Історичні карти охоплюють період історії України від Люблінської унії 1569 року до середини XVIII ст., висвітлюють славну добу нашої історії, звану козацькою ерою./files/images/bbloteka/атлас всемирная история 9кл.jpgЕлектронний атлас для курсу з всесвітньої історії
9 клас.

До 1889 року єгипетська піраміда Хеопса була найбільшою спорудою на Землі. У 1889 році була побудована Ейфелева вежа.

[Електронний ресурс] - 
Оптичний диск. - 
К., 2004.

Iсторичнi карти, коментарi, iлюстрацiї, запитання для самоперевірки


Атлас містить інформацію про період Новітньої історії від Французької революції кінця XVІІІ ст.

Новітня істо́рія - термін історіографії, період історії, що починається з 1914 року й, на думку одних істориків, триває досі, або, на думку інших, завершився наприкінці 80-х - на початку 90-х рр. ХХ ст.

Вели́ка францу́зька револю́ція (1789–1799) - одна з найважливіших подій в історії Франції. Протягом цього часу республіканський устрій замінив абсолютну монархію у Франції і спричинив радикальні зміни у французькому суспільстві.

до початку Першої світової війни.

Світова́ війна́ - глобальне протиборство коаліцій держав із застосуванням засобів збройного насильства, що охоплює велику частину країн світу.


Відображено процеси утворення держав, перебіг воєнних дій, стан тогочасної культури та господарства.

/files/images/bbloteka/всемирная история 10кл.jpgПедагогічний програмний засіб Всесвітня історія.
10 клас.

Про «жіноче питання», тобто жіночі права, не раз згадувалося у творі М. Достоєвського «Ідіот».

[Електронний ресурс] -
Оптичний диск. -
К., ТОВ "АВТ лтд." 
2004.

Найпопулярніша система автоматизації роботи вчителя з такими функціями: адміністрування, проведення уроку, моніторинг успішності навчання./files/images/bbloteka/новітня історія україни.jpgПедагогічний програмний засіб Новітня Історія України.
11 клас.
Оптичний диск. -
К., ТОВ "Діез-продукт"
2004.

Використання ППЗ Новітня Історія України в навчальному процессі дає змогу використовувати в навчанні здобутки новітніх інформаційних технологій, зробити вивчення історії привабливішим для школярів знайомих з Інтернетом.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів./files/images/bbloteka/экономика.jpgПедагогічний програмний засіб Економіка.
10 клас.
Оптичний диск. -
К., ТОВ "Авт лтд."
2004.

Містить усі теми курсу "Основи економіки", кожна з яких має багато навчальних матеріалів та різнорівневих контрольних завдань.

Географія

/files/images/bbloteka/география 7кл.jpgЕлектронний атлас "Географія материків і океанів".
7 клас. [Електронний ресурс] -
Оптичний диск. -
К., ТОВ "Інститут педагогіки".
2004.

Карти світу, материків, океанів висвітлюють предмет відповідного курсу географії, знайомлять із загальними географічними закономірностями земної кулі, дають уяву про життя різних народів планети.

Педагогічний програмний засіб "Економічна та соціальна географія світу".

Соціа́льна геогра́фія - суспільна географічна наука, що вивчає закономірності територіальної організації соціальної інфраструктури у зв'язку із способом виробництва та особливостями географічного середовища (побутове, культосвітнє, медичне обслуговування населення, народна освіта тощо).


10 клас.
Оптичний диск. -
К., ТОВ "АВТ лтд."
2004.

Блок призначений для підготовки навчальних і контрольних форм, з його допомогою вчитель може самостійно скласти лекцію чи заняття з певної теми, використовуючи матеріал, що міститься в базі.

Електронний атлас "Економічна і соціальна географія світу".
10-11 клас. [Електронний ресурс]-
Оптичний диск -
ЗАТ "Інститут передових технологій"

Тематичні карти, які відображають об'єкти, явища та процеси, що передбачені навчальною програмою.

Фізика

/files/images/bbloteka/физика 7кл.jpgПрограмний засіб навчального призначення "Фізика"
7 клас.
Оптичний диск. -
ЗАТ "Квазар-Мікро"
2003.

ППЗ "Фізика 7" для загальноосвітніх навчальних закладів орієнтований на сучасні форми навчання з забезпеченням сумісності з традиційними навчальними матеріалами.

Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти./files/images/bbloteka/физика 8кл.jpgПедагогічний програмний засіб "Фізика"
8 клас.
Оптичний диск. -
ЗАТ "Квазар-Мікро"
2004.

Головна якість ППЗ Фізика - це орієнтація як на інформаційну підтримку кваліфікованого викладання у школі, так і на самостійну роботу учня./files/images/bbloteka/физика 7-8кл.jpgПедадогічний програмний засіб "Фізика 7-9"
7-9 клас.
Оптичний диск.-
ЗАТ "Квазар-Мікро".
2005.

Збірник задач - це дружній інтерфейс та простота використання Конструктора уроків, що дозволяє вчителю реалізувати авторські педагогічні ідеї, не вдаючись до програмування./files/images/bbloteka/физика 7-9кл.jpgБібліотека електронних наочностей "Фізика 7-9"
7-9 клас. [Електронний ресурс]. -
Оптичний диск. -
ЗАТ "Квазар-Мікро"
2004.

До моделі використаня ППЗ Бібліотека електронних наочностей Фізика належить проведення занять викладачем і робота учнів у комп'ютерному класі з використанням локальної мережі.

Педагогічний програмний засіб "Фізика 7-9 віртуальна лабораторія"
7-9 клас.
Оптичний диск. -
ЗАТ "Квазар-Мікро"
2004.

Педагогічний програмний засіб „Віртуальна фізична лабораторія 7-9 кл.” орієнтований на сучасні форми навчання з забезпеченням сумісності з традиційними навчальними матеріалами в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.
/files/images/bbloteka/физика 10-11 виртуальная лаборатория.jpgПедагогічний програмний засіб "Фізика 10-11 віртуальна лабораторія"
7-9 клас.
Оптичний диск. -
ЗАТ "Квазар-Мікро"
2004.

Педагогічний програмний засіб „Віртуальна фізична лабораторія 10-11 кл.” орієнтований на сучасні форми навчання з забезпеченням сумісності з традиційними навчальними матеріалами в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти./files/images/bbloteka/физика 9кл.jpgПедагогічний програмний засіб "Фізика 9"
9 клас.
Оптичний диск. -
ЗАТ "Квазар-Мікро"
2004.

Головна якість ППЗ Фізика 9 - це орієнтація як на інформаційну підтримку кваліфікованого викладання у школі, так і на самостійну роботу учня./files/images/bbloteka/физика 10-11.jpgБібліотека електронних наочностей "Фізика 10-11"
10-11 клас. [Електронний ресурс]. -
Оптичний диск. -
ЗАТ "Квазар-Мікро"
2004.

До моделі використаня ППЗ Бібліотека електронних наочностей Фізика належить проведення занять викладачем і робота учнів у комп'ютерному класі з використанням локальної мережі та базового мультимедійного курсу./files/images/bbloteka/астрономия.jpg Бібліотека електронних наочностей. Астрономія. 
11 клас [Електронний ресурс] - 
Інститут педагогіки АПН України. -
Оптичний диск. - 2007

ППЗ має чітку структуру. До основних розділів належать:


- Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії.
- Небесна сфера.

Небе́сна сфе́ра - уявна сфера, що оточує Землю, на якій, як здається, лежать небесні тіла. Розташування небесних тіл, таких як зірки, планети і галактики, визначається за їх координатами на небесній сфері.

Рух світил на небесній сфері.
- Методи та засоби астрономічних досліджень.
- Наша планетна система.

Планетна система - незоряні об'єкти, що обертаються навколо материнської зірки. Це можуть бути планети, супутники, астероїди, метеорити, комети та космічний пил. Сонце та планетна система, яка обертається навколо нього, загалом утворюють Сонячну систему.

Хімія


/files/images/bbloteka/химия 8кл.jpgПрограмний засіб навчального призначення "Хімія 8"
8 клас.
Оптичний диск. -
ЗАТ "Квазар-Мікро"
2005.

До моделі використаня ППЗ Бібліотека електронних наочностей Хімія належить проведення занять викладачем і робота учнів у комп'ютерному класі з використанням локальної мережі./files/images/bbloteka/химия 9кл.jpgПрограмний засіб навчального призначення "Органічна хімія 9"
9 клас.
Оптичний диск. -
ЗАТ "Транспортні системи"
2005.

Основною метою цього комплексу є створення комфортних умов комп'ютерної підтримки навчання хімії у 9 класі загальноосвітніх закладів./files/images/bbloteka/химия 8-11 виртуальная лаборатория.jpgВіртуальна хімічна лабораторія. 
8-11 клас.
Програмно-педагогічний засіб для ЗНЗ. - [Електронний ресурс] - 
Оптичний диск.
- Київ - 2004. 

Засіб містить унікальну базу відеоекспериментів та демонстрацій, інтерактивнi лабораторнi роботи;


орієнтований як на інформаційну підтримку кваліфікованого викладання у школі, так і на самостійну роботу учня.
Модульна структура побудови, що відповідає міжнародним стандартам розробки навчальних об’єктів.

 Бібліотека електронних наочностей. Хімія 8-9. 


8-9 клас [Електронний ресурс] - 
ЗАТ "Мальва" -
Оптичний диск.
К., 2007.

Бібліотека електронних наочностей - це модульна структура побудови, що задовольняє міжнародні стандарти розробки навчальних об'єктів.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам./files/images/bbloteka/таблица менделеева.jpgПрограмний засіб навчального призначення "Таблиця Менделєєва"
Оптичний диск. -
Харківський педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди
2004.

Цей програмний засіб розроблено на кафедрі хімії Харківського педагогічного університету для інформаційно-комп'ютерної підтримки шкільного курсу хімії 8-11 класів.

Біологія

/files/images/bbloteka/большой анатомический атлас.jpgВеликий анатомічний атлас "Біологія"
[Електронний ресурс].-
Оптичний диск. -
К., ТОВ "НМК-Трейд"
2004.

Великий анатомічний атлас - це унікальний електронний посібник для школярів, студентів, вчителів і взагалі для тих, кому не байдужий власний організм./files/images/bbloteka/биология 6-11кл.jpg Педагогічний програмний засіб "Біологія 6-11"
6-11 клас. 
Оптичний диск. -
ТОВ "Квазар-Мікро"
2004.

Бібліотека електронних наочностей - це інформаційна підтримка професійного викладання у закладах освіти та дружній інтерфейс, що дозволяє вчителю втілювати свої педагогічні ідеї./files/images/bbloteka/биология 8-9. человек.jpgПедагогічний програмний засіб "Біологія 8-9. Людина"
8-9 клас.
Оптичний диск. -
Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України
2003.

Шту́чний інтеле́кт (англ. Artificial intelligence, AI) - розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що займається формалізацією проблем та завдань, які нагадують завдання, виконувані людиною.

Мультимедійна програма "Біологія 8-9. Людина"дозволяє розглянути органи всіх систем людини: опорно-рухової, дихальної, м'язової, кровообігу тощо./files/images/bbloteka/биология1.jpgПедагогічний програмний засіб "Біологія 10-11"
10-11 клас.
Оптичний диск. -
"Компанія СМІТ"
2004.

Компакт диск містить теоретичний матеріал, відеофрагменти з голосовим супроводом, комп'ютерні анімації, статичні та динамічні ілюстрації, схеми, моделі процесів тощо.

Математика

/files/images/bbloteka/пакет динамичной геометрии.jpgПрограмний засіб навчального призначення "Геометрія"
Оптичний диск.-
Харківський державний університет ім. Г.С.Сковороди
2004.

Педагогічний засіб "Пакет динамічної геометрії DG" є потужним інструментом для побудови та дослідження динамічних геометричних моделей на площині.

Програмно-методичний комплекс Терм VII
7 клас.
Оптичний диск.-
К., "Науково-методичний центр організації розробки та виробництва"
2004

Програмний засіб "Програмно-методичний комплекс Терм VII підтримки практичної навчальної математичної діяльності" призначено для використання на уроках алгебри в 7 класі.

Інформатика

/files/images/bbloteka/ппз информатика.jpgПрограмно-педагогічний засіб "Інформатика"
Оптичний диск. -
"Компанія СМІТ"
2005.

Електронний навчальний посібник призначається для використання як дидактичний засіб на уроках інформатики у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Художня культура

Світова художня культура


Оптичний диск. -
ЗАО "Новий диск"
2003.

Мультимедійний посібник з курсу "Світова художня культура" створено для загальноосвітніх шкіл, а також для шкіл з гуманітарним профілем. У курсі робиться акцент на процес історичного становлення та розвиток культури./files/images/bbloteka/сокровища мирового искусства.jpgСкарби світового мистецтва 
Оптичний диск. -
ВАТ "Директмедіапаблішинг"
2004.

На диску міститься 22 слайдшоу, присвячених культурі та мистецтву різних країін, стилів та епох.

Українська література

/files/images/bbloteka/украинская литература.jpg Великі українці
10-11 клас.
2004.

На диску міститься інформація про письменників XIX століття для учнів 10-тих класів та XX століття для учнів 11-тих класів./files/images/bbloteka/поэты харькова.jpgПоети - Харкову. 
№ 1-5. Трансформація. Фільми.
Редакція Д.О. Коновалова. 
- [Електронний ресурс]. 

Диск видано за пiдтримки Харкiвського мiського голови та Харкiвського мiського управлiння освiти. 


Розділи, за якими розподілено інформацію:
1. Г.С.Сковорода;
2. Поети срібного віку;
3. Харків у світовій поезії;
4. Поети-харків'яни;
5. Поезія Великої Вітчизняної війни.


Скачати 82.93 Kb.

  • Новітньої історії від Французької революції