Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаФайлові менеджери

Скачати 46.05 Kb.

Файлові менеджери
Скачати 46.05 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір46.05 Kb.

Самостійне заняття №3

Тема: Файлові менеджери

Мета: дидактична (навчальна): ознайомитися з поняттям файлового менеджера;
Фа́йловий ме́неджер - комп'ютерна програма, що надає інтерфейс користувача для роботи з файловою системою та файлами.
оволодіти знаннями про види файлових менеджерів; ознайомитись з принципом організації ортодоксальних та навігаційних файлових менеджерів;

виховна: виховувати зацікавленість предметом Інформатики;

розвиваюча: розвивати механічну та оперативну пам’ять.
Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1 Означення файлового менеджера.

2 Види файлових менеджерів.

3 Ортодоксальні файлові менеджери.

4 Навігаційні файлові менеджери.

5 Загальні відомості про Провідник Windows XP.

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Провідник Windows Провідни́к Windows (англ. Windows Explorer) - програма Explorer.exe, навігаційний файловий менеджер, міститься у каталозі операційної системи Windows. Вперше з'явився у Windows 95. Для перегляду файлів, тек, периферійних пристроїв можна використовувати Провідник, який відображає ієрархічну структуру файлів, тек і дисків на комп'ютері.
Література:

Глинський Я.М. Інформатика 10-11 клас, у 2-х книжках. 3-е видання (навчальний посібник), Деол, 2008.

Зарецька І.Т. та ін. Інформатика: Підручник для 10-11 кл.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
загальноосвіт. навч. закладів – Х.: Факт, 2004. – 392 с.

Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Базовий курс інформатики у 2-х частинах (навчально-методичний посібник), 10-11 кл., Видавнича група ВНV, 2005, 2006.Питання для самоконтролю:

 1. Які операції з файлами дозволяє виконувати файловий менеджер?

 2. На які види діляться сучасні файлові менеджери?

 3. Наведіть приклади ортодоксальних файлових менеджерів.

 4. Наведіть приклади навігаційних файлових менеджерів.

 5. Які розділи виводяться на панелі Список завдань Провідника?

 6. Які додаткові функції з’явилися в Провіднику Windows XP?

1 Фа́йловий ме́неджер — комп'ютерна програма, що надає інтерфейс користувача для роботи з файловою системою та файлами.

Він дозволяє виконувати найчастіші операції з файлами: створення, відкриття/програвання/запуск/перегляд, редагування, переміщення, перейменування, копіювання, вилучення, зміну атрибутів та властивостей, пошук файлів та призначення прав.

Перейменування - офіційна, юридична заміна власної назви певного об'єкта. Поняття «перейменування» - вужче за поняття «заміна назви». Останнє поряд з перейменуванням включає процеси табулювання, конкуренцію варіантних назв, що виникли на різних територіях чи в різних соціальних або етнічних групах населення тощо.
Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.

2 Існує два види файлових менеджерів — навігаційні та ортодоксальні. Основна їх відмінність одне від одного — у ортодоксальних є дві панелі, реалізовано відповідну модель роботи.

3 Ортодоксальні файлові менеджери:


 • DOS

  • Norton Commander

  • DOS Navigator

  • Volkov Commander

  • PIE Commander

  • DOS Shell

 • Microsoft Windows

  • FAR Manager

  • Total Commander

  • Directory Opus

  • Unreal Commander

  • FreeCommander

  • Frigate

4 Навігаційні файлові менеджери:


 • Microsoft Windows

  • Провідник Windows (англ. Windows Explorer) — вбудований в Windows

  • Directory Opus

  • Q-Dir


5 Загальні відомості про Провідник Windows XP

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/c/c3/winxpexplorer.png/220px-winxpexplorer.png

Рис.1 - Провідник Windows XP


В Windows XP Провідник піддався значним змінам, як візуального представлення, так і функціональності.

Microsoft особливо зосередила свої зусилля на тому, щоб зробити Провідник більш помітним і зорієнтованим, додавши функціональність, яка задовольнятиме зростаючу потребу використання комп'ютера, як цифрового центру різного домашнього і, в першу чергу, розважального обладнання.

Розва́га - 1. Те, що розвеселяє, розважає людину, піднімає настрій.
Функціоналі́зм - архітектурний напрям, різновид раціоналізму, що виник у 1920-х роках у Німеччині. Основні вимоги функціоналізму: обумовленість зовнішнього виду будівлі її конструкцією і внутрішнім плануванням, які, у свою чергу, визначаються її практичним призначенням (функцією).

Список завдань

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/f/f6/winxptasklist.png/220px-winxptasklist.png

Рис.2 – Панель Список завдань


Однією з безпосередньо помітних змін стала поява панелі список завдань, яка відображається в лівій частині вікна, замість звичайного виду дерева папок. Список завдань надає користувачеві список спільних дій і призначень, щодо поточної папки або вибраного файлу. Наприклад, для каталогу, що містить зображення, буде показаний набір «Операції над зображеннями», пропонуючи показати ці картинки як слайд-шоу, роздрукувати їх або замовити в Інтернеті.
Слайд-шоу (англ. Slide show) - відеокліп, що формується з фотографій. У класичному розумінні слайд-шоу складається з фотографій з ефектними переходами між знімками і супроводжується приємною музикою. Але сучасне слайд-шоу - це не фотографії під музику.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Також, для папок з музикою, будуть запропоновані дії з програвання файлів, або їх придбання.

Кожний каталог також містить «Завдання для файлів і папок», що пропонують створити нові папки, відкрити загальний доступ, опублікувати в Інтернеті. А також інші звичайні дії, такі як копіювання, видалення, перейменування папок і файлів. Типи файлів, які впізнали себе як здатні до друку, додатково отримують дію з друку цього документа.

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

Нижче знаходиться панель «Інші місця», що містить списки, які вказують на інші папки, розташовані поруч, або мають будь-який зв'язок з даною. Наприклад, папка «Мій комп'ютер», «Панель управління», «Мої документи». Вибір цих папок іноді нелогічний, що призводило до критики Microsoft за її вибір точок навігації.

Ще нижче знаходиться панель «Деталі», яка надає додаткову інформацію про папку або файл, зазвичай розмір і дату створення, але, в залежності, від типу файлу, може бути показаний ескіз, автор, лінійний розмір зображення або інші деталі.


Кнопкою «Папки» можна перемикатися між звичайною панеллю дерева каталогів і списком завдань. Панель може бути відключена в елементі керування «Властивості папки»: «Показувати простий вигляд папок»


Інші зміни

 • Провідник став здатний розуміти метадані багатьох типів файлів. Наприклад, у зображень, зроблених цифровою камерою, можна переглянути інформацію з блоку EXIF, як у властивостях файлу, так і в додаткових колонках властивостей.
  Цифрова́ ка́мера, або цифрови́й апара́т - пристрій, що використовується для зйомки відео та створення фото-знімків або ж обох, в якому світлочутливим матеріалом є матриця або кілька матриць, що складаються з окремих пікселів, сигнал з яких представляється, обробляється і зберігається в самому апараті в цифровому вигляді.


 • Додано режим Плитка, в якому іконка файлу представляється з роздільною здатністю 48x48, і праворуч розміщується додаткова інформація: ім'я, тип, розмір, виробник.

 • Панелі інструментів можуть бути заблоковані від випадкової зміни / переміщення.
  Інструмент Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.


 • Тепер Провідник може записувати CD-R і DVD-RAM диски без залучення сторонніх програм.


Скачати 46.05 Kb.

 • 3 Ортодоксальні файлові менеджери
 • 4 Навігаційні файлові менеджери