Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаFatf ризики відмивання коштів та фінансування тероризму через комерційні веб-сайти та платіжні системи інтернету зміст

Fatf ризики відмивання коштів та фінансування тероризму через комерційні веб-сайти та платіжні системи інтернету зміст
Сторінка1/6
Дата конвертації18.05.2017
Розмір0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6Неофіційний переклад


FATF

РИЗИКИ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНІ ВЕБ-САЙТИ ТА ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТУ

ЗМІСТ
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ………………………………………………………………….1
ВСТУП…………………………………………………………………………………5
ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ ВЕБ-САЙТІВ ТА ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТУ…………………………………………………………………………...
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
Терори́зм (від лат. terror - «жах») - у широкому сенсі використання або загроза застосування насильства для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
7
Визначення…………………………………………………………………….............7
Основні ознаки………………………………………………………………………...9
ТИПОВІ ПРИКЛАДИ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ………………………………………………………………………....13
Актуальні типові приклади…………………………………………………............13
Потенційні слабкі сторони………………………………………………………….21
Червоні прапорці – індикатори……………………………………………………..27
РИЗИКИ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ і ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ………..31
ОГЛЯД АКТІВ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ СЕКТОР…………………………….............34
Загальний огляд……………………………………………………………………...34
Огляд країн…………………………………………………………………………..36
ЗАХОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРЕДСТАВНИКАМИ СЕКТОРУ…………………………………………………45
Огляд………………………………………………………………………………….45
Механізм боротьби з ВК та ФТ, що використовується для мінімізації ризиків шахрайства, відмивання коштів та фінансування тероризму…………………….
Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
45
ПИТАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮ ДРУГОГО РІВНЯ У ПОРІВНЯННІ ІЗ ЗАХОДАМИ КОНТРОЛЮ ТРЕТЬОГО РІВНЯ………………………………………………………………………………...49
ВИСНОВКИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ПОЛІТИКИ……………………………………51
Основні результати………………………………………………………………....51
Питання для роздумів……………………………………………………………...54
Короткий зміст
1. Злочинці проявили здатність швидко адаптуватися і наполегливість в знаходженні нових каналів відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Зважаючи на той факт, що Інтернет все більше стає світовим явищем, комерційні веб-сайти та платіжні системи Інтернету можуть стати об’єктом низки ризиків та недоліків, якими можуть скористатися злочинні організації та терористичні угрупування.
2. Цей документ аналізує ризики відмивання коштів та фінансування тероризму, пов’язані з комерційними веб-сайтами і платіжними системами Інтернету, зосереджуючи особливу увагу на аукціонних веб-сайтах (без прямого контакту між клієнтами), які є найбільш вразливими до зловживання через свою популярність, доступність (громадськості) та великий обсяг транскордонних торговельних операцій.
Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.
Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.
Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Аукціо́н (ліцитація, ціно́вка; нім. Auktion, від лат. auctio - збільшення ) - Спеціально організований і періодично діючий ринок продажу товарів, майна з публічного торгу покупцеві, який запропонував найвищу ціну.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Цей аналіз підтверджується типовими прикладами, які ілюструють, як аукціонні сайти можуть використовуватися з метою відмивання коштів та фінансування тероризму.
3. Документ висвітлює наступні недоліки комерційних веб-сайтів та платіжних систем: опосередкована реєстрація, можливість збереження анонімності користувачів, велика кількість операцій, присутність іноземців, обмежена юрисдикційна компетенція, складність здійснення традиційними фінансовими установами моніторингу та виявлення підозрілих фінансових операцій.
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Інозе́мець - громадянин, підданий іншої держави, країни; чужоземець, чужинець. Дослівно - «особа з інших земель».
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Анонім (від грец. anonimos - безіменний): Автор листа, повідомлення, твору, який зумисно приховує своє ім'я. Твір без зазначення імені автора.
Крім того, здатність фінансової установи виявляти підозрілі фінансові операції може бути знижена у випадку використання Інтернет провайдеру платіжних послуг.
4. Документ зазначає, що деякі з ризиків ВК та ФТ, пов’язані з відмиванням коштів через систему торгівлі, веденням непрямого бізнесу та здійсненням непрямих фінансових операцій, також стосуються комерційних веб-сайтів та платіжних систем Інтернету.
Провайдер (від англ. provider - постачальник) - компанія, постачальник будь-яких послуг.
Неба́нківська фіна́нсова устано́ва - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України.
Платі́жна систе́ма - платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.
Фінансові операції, розпочаті з банківського рахунку чи кредитної картки (складають більшість онлайнових платежів) вже передбачають процес ідентифікації клієнта та виконання зобов’язання щодо збереження даних і звітування.
Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.
Онлайн (англ. online, від англ. on line - «на лінії», «на зв'язку», «у мережі», «в ефірі») - «такий, що знаходиться у стані підключення». Спочатку використовувалося лише стосовно комунікаційного устаткування для вказівки на режим зв'язку, типовим значенням могло бути «не вішаючи трубку», тобто за один телефонний дзвінок, у режимі реального часу.
Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Креди́тна ка́ртка - іменний платіжно-розрахунковий документ, який видають банки або торговельні фірми своїм клієнтам для оплати необхідних для них товарів і послуг, придбаних у кредит. На відміну від дебетової картки кредитна картка може бути не пов'язана з реальним банківським рахунком.
Зважаючи на те, що операції на невелику суму коштів не обов’язково означають низький рівень ризику, ці операції підпадають під регулярні заходи контролю, які вже застосовуються до фінансового сектору, і тому можуть становити менший ризик. Стосовно ризиків, пов’язаних з опосередкованою реєстрацією та можливою анонімністю користувачів, документ наполягає на необхідності запровадити перевірку особи клієнта (наприклад, електронна ідентифікаційна картка), яка допоможе провайдерам комерційних веб-сайтів та платіжних систем Інтернету знизити ризик злочинної діяльності.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
Зло́чин - злодіяння, злий вчинок з точки зору тієї чи іншої системи цінностей, людини, групи людей, чи людства в цілому. Людину, яка чинить злочин, називають «злочинець».
Звіт також зазначає, що, за умови здійснення Інтернет провайдерами належного моніторингу фінансових операцій своїх клієнтів, моніторинг та реагування на відхилення від профілю операцій клієнта, відсутність прямого контакту на початку налагодження ділових відносин з комерційними веб-сайтами та Інтернет провайдерами можуть не становити проблеми.
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Роздрібні торговці, які працюють в режимі чи поза режимом он-лайн, та Інтернет провайдери платіжних систем також повинні виконувати зобов’язання щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
5. Дуже важливо, щоб зусилля, спрямованні на боротьбу з ВК та ФТ через комерційні веб-сайти та платіжні системи Інтернету, не стикалися з перешкодами у вигляді різного приватного законодавства, яке потенційно може вплинути на питання щодо обсягу інформації, якою можуть обмінюватися провайдери з клієнтами щодо можливого відмивання коштів та фінансування тероризму.
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.

6. Хоча виклики щодо виявлення випадків фінансування тероризму також стосуються платіжних систем Інтернету (підозри ґрунтуються на порівнянні імен з іменами, які надаються компетентними органами), все ж Інтернет провайдерам не завжди обов’язково ідентифікувати фінансування тероризму у своїх звітах про підозрілу діяльність, щоб протидіяти йому. Будь-яка підозріла діяльність підпадає під звітування незалежно від виду діяльності. Деякі Інтернет провайдери платіжних систем встановили системи виявлення, моніторингу та аналізу підозрілих операцій навіть на невелику суму коштів.
7. Стосовно застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, до боротьби з ВК та ФТ ми можемо звернутися до посібника FATF від червня 2007 року, який зазначає: «При застосуванні підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, компетентні органи та фінансові установи повинні забезпечити, щоб заходи, спрямовані на запобігання та усунення відмивання коштів і фінансування тероризму, були співрозмірними з виявленими ризиками.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Це забезпечить найбільш ефективний розподіл ресурсів. Принцип, згідно з яким ресурси розподіляються за пріоритетами, полягає в тому, що найбільша увага приділяється найбільшим ризикам».
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Застосовуючи цей принцип до операцій, які проводяться в режимі онлайн, приватний сектор може розглядати платежі на невелику суму коштів, які здійснюються з рахунку фінансової установи чи кредитної картки (вони вимагають здійснення процедури ідентифікації та перевірки клієнта, а також політики збереження даних та звітування) в якості операцій з меншим ризиком, ніж операції, що проводяться через провайдерів послуг, які не виконують зобов’язання щодо боротьби з ВК та ФТ.
Пріоритет (рос. приоритет, англ. priority, нім. Priorität f) -
Приватна власність - одна з форм власності, яку розуміють як абсолютне, захищене законом право фізичної або юридичної особи, чи групи осіб на об’єкт власності: продукти праці, засоби виробництва, гроші та цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно тощо.

8. Ризики шахрайства та продажу незаконних товарів також включені до переліку викликів, які стоять перед комерційними веб-сайтами та платіжними системами Інтернету. Ці виклики спонукають комерційні веб-сайти та платіжні системи Інтернету встановити відповідні системи захисту. В деяких юрисдикціях онлайнові комерційні веб-сайти не скільки повинні виявляти та протидіяти ВК та ФТ, як мають стимул виявляти шахрайство.
Юрисди́кція (лат. jurisdictio, від jus (juris) - право + dico проголошую): Компетенція судових органів із розгляду цивільних, кримінальних та інших справ; коло справ, які даний суд має право розглядати й вирішувати.

9. Комерційні веб-сайти та Інтернет провайдери платіжних послуг усвідомлюють ризик бути використаними для здійснення незаконної діяльності, а тому створили департаменти, які здійснюють спостереження за операціями своїх клієнтів, використовуючи підхід, що ґрунтується на оцінці ризику. На додаток до здійснення моніторингу за шахрайством, деякі Інтернет провайдери встановили механізми протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Департа́мент (від фр. departement, фр. departir "розділяти") - в деяких країнах це є назва відомства міністерства (наприклад, державний Департамент США). Або адміністративно-територіальна одиниця Франції та деяких інших країн.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Краща практика у цьому секторі, яка включає належну перевірку клієнта, здійснення моніторингу операцій, неприйняття анонімних форм платежів (наприклад, готівкових), встановлення лімітів для операцій, збереження даних та звітування про великі або підозрілі операції компетентним органам, може стати в нагоді іншим учасникам приватного сектору.
10. Співпраця між комерційними веб-сайтами та Інтернет провайдерами платіжних послуг, а саме обмін інформацією щодо комерційних операцій, які знаходяться в основі фінансових операцій, є фактором, що пом’якшує ризики відмивання коштів і фінансування тероризму та ризик шахрайства.
Фа́ктор (лат. "facere" - "діяти", "виробляти", "примножувати") - умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища; чинник.
Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Правова база, яка сприяє такому обміну інформацією, була б дуже корисною.
11. Звіт містить висновок, що, якщо приватний сектор та відповідні компетентні органи розуміють потенційні слабкі місця комерційних веб-сайтів та платіжних систем Інтернету і вживають необхідні заходи щодо ідентифікації клієнта, збереження даних та звітування про операції, вищезазначені питання не обов’язково становлять для діяльності в режимі онлайн вищий ризик, ніж для звичайних операцій.
12. Проектна група переконана, що, навіть незважаючи на підвищення рівня усвідомлення ризиків ВК та ФТ серед головних учасників сектору онлайн завдяки зусиллям, прикладеним регуляторами та торговельними асоціаціями, все ж потрібно підвищувати рівень поінформованості, особливо щодо механізмів боротьби з ВК та ФТ.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.

13. Дивлячись вперед, документ визначає аспекти, на які повинні бути зосереджені майбутні зусилля, спрямованні на покращення здатності усувати виявлені ризики ВК та ФТ: а) сприяння усвідомленню працівниками урядових органів та приватного сектору ризиків ВК і ФТ в режимі онлайн та відповідних типологій, а також розробка посібників для впровадження механізмів виявлення підозрілих операцій, б) забезпечення усвідомлення традиційними фінансовими установами важливості своєї ролі, яку вони відіграють у виявленні та моніторингу підозрілих фінансових операцій, навіть якщо оплата здійснюється через платіжну систему Інтернету, в) зважаючи на міжнародний характер комерційних веб-сайтів та платіжних систем Інтернету, міжнародна співпраця є головним фактором у боротьбі з ВК та ФТ, г) дослідження нових способів покращення обміну інформацією та даними між ПФР, які стосуються кримінального зловживання комерційними веб-сайтами та платіжними системами Інтернету. І нарешті, зважаючи на міжнародний характер та наявність Інтернету у всьому світі, важко визначити, яка юрисдикція має повноваження з нагляду над платіжними системами Інтернету і які правоохоронні заходи потрібно застосовувати у випадку порушень.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Світова платіжна система Інтернету має ліцензії та наявна в різних країнах і регіонах.
Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Саме тому дуже важливо, щоб уряди приймали схожі акти, які б вимагали здійснення ідентифікації, перевірки клієнта, збереження даних та звітування про операції з метою уникнення того, щоб Інтернет провайдери обрали країну з найслабшою регуляторною системою чи країну, де вона взагалі відсутня.

Вступ
14. Злочинці використовують велику різноманітність механізмів відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, включаючи використання офіційних фінансових систем, фізичне переміщення готівки через кур’єрів та рух коштів через торгівлю.
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.

15. Потягом багатьох років Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму зосереджувала особливу увагу на цих механізмах та відповідних типологіях їх використання. На щастя, ці зусилля підвищують обережність та збагачують досвід учасників як приватного, так і державного секторів, ускладнюючи злочинцям можливість відмивати злочинні доходи та фінансувати тероризм, використовуючи виявлені методи.
16. Однак, злочинці проявили здатність швидко адаптуватися та наполегливість в знаходженні нових каналів відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Саме тому комерційні веб-сайти та платіжні системи Інтернету можуть стати об’єктом низки слабких місць, якими можуть скористатися злочинні організації та терористичні угрупування.
17. Усвідомлюючи ризик використання цього сектору з метою відмивання коштів та фінансування тероризму, уряди країн закликали запровадити регулювання електронної торгівлі, особливо через платіжні системи Інтернету.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.

18. Для досягнення мети документу комерційні веб-сайти та платіжні системи Інтернету стали об’єктом аналізу цього документу, який зосереджує особливу увагу на комерційних веб-сайтах без прямого контакту між клієнтами. Головною метою цього документу є підвищення поінформованості учасників приватного і державного секторів щодо ризиків ВК та ФТ, пов’язаними з комерційними веб-сайтами та платіжними системами Інтернету, та ознайомлення світової спільноти з методами відмивання коштів та фінансування тероризму з використанням вищезазначених каналів.
Спільнота - це група людей, які з будь-якої причини відчувають досить спільного між собою, щоб мати спільні прагнення, цілі та структури.
Ґрунтуючись передусім на типових прикладах, аналіз ризиків ВК та ФТ, пов’язаних з комерційними веб-сайтами та платіжними системами Інтернету, становить більшу частину цього дослідження.
19. Цей документ не має за мету замінити або продублювати документ FATF «Нові платіжні методи», але може доповнювати його.
20. Десять країн приєдналися до проектної групи і зробили свій внесок: Австралія, Бельгія (керівник проекту), Китай, Гонг Конг (Китай), Фінляндія, Франція, Люксембург, Нідерланди, США та Великобританія. Декілька країн представили презентації в ході семінару, який проводився в Бангкоці (Таїланд) у період з 28 по 30 листопада 2007 року в рамках розробки типологій FATF. Запитальник був наданий кожному члену проектної групи. Наступні країни брали участь у семінарі і також зробили свій внесок: Бангладеш, Тайбей (Китай), острови Фіджі, Німеччина, Індія, Японія, Нова Зеландія, Філіппіни, ПАР, Росія, Іспанія, Швеція, Швейцарія і Таїланд.
Листопа́д (падоли́ст) - одинадцятий місяць року в григоріанському календарі, він має 30 днів.
Особливий адміністративний район Гонконг (кит. трад. 香港特別行政區, нов. 香港特别行政区, піньїнь xiānggǎng tèbié xíngzhèngqū - сянган теб'є сінчженцюй; англ. Hong Kong Special Administrative Region, кант. хьонкон такпіт ханчінкхьой) або скорочено Гонконг (кит. 香港, сянган, «порт пахощів»)
Респу́бліка Фі́джі - країна, що складається з 322 островів Меланезії в південно-західній частині Тихого океану, близько 110 островів - ненаселені; площа 18 333 км²; столиця Сува; найбільші острови Віті Леву (10 338 км²) і Вануа Леву (5550 км²), гористі, вулканічного походження, покриті тропічним лісом; політична система - суверена демократична республіка; експорт: цукор, кокосова олія, деревина, консервована риба, золото; важливе джерело доходу - туризм; населення 758 тис. (1989) (46 % фіджійців, що мають 80 % землі, і 49 % індійців, привезених у 19 столітті для роботи на цукрових плантаціях); мови: англійська, фіджійська, фіджійська гінді.
Різні елементи презентацій та відповідей на запитальник були включені до цього звіту.
21. Ці дослідження також ґрунтуються на досвіді та співпраці приватного сектору. Представники компаній «eBay» та «PayPal» відвідали семінар і взяли участь у дослідженнях. Британська компанія PrePay Technologies та Electronic Money Association (EMA), Європейська торговельна асоціація, яка знаходиться в Лондоні, представили групу з 33 компаній, які випускають електронні гроші та надають платіжні послуги, долучилися до проекту і внесли свій вклад у створення цього документу.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Електро́нні гро́ші (також відомі як e-money, e-гроші, електронна готівка, електронні обміни, цифрові гроші, цифрова готівка чи цифрові обміни) - означення грошей чи фінансових зобов'язань, обмін та взаєморозрахунки з яких проводяться за допомогою інформаційних технологій.

22. Приватний сектор також був ознайомлений зі звітом та підсумками цього дослідження. 4 квітня 2008 року у Брюсселі відбулася зустріч керівників проекту та деяких членів проектної групи із вищезазначеними представниками приватного сектору.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Представники приватного сектору, які також долучилися до проекту, отримали копію звіту і можливість висловити свої коментарі. Слушні коментарі були враховані.
23. Отже, ризики та слабкі місця, виявлені в ході дослідження, будуть використані в іншому документі FATF «Стратегія аналізу ризику відмивання коштів».
  1   2   3   4   5   6  • ЗМІСТ КОРОТКИЙ ЗМІСТ ………………………………………………………………….1 ВСТУП…………………………………………………………………………………5 ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ ВЕБ-САЙТІВ
  • Принцип
  • Співпраця
  • Представники