Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаФізики та астрономії

Скачати 24.85 Kb.

Фізики та астрономії
Скачати 24.85 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір24.85 Kb.

Фізики та астрономії

1. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в програмному середовищі Algodoo: Кінематика.2. Здійснення космічних польотів за допомогою сонячного вітрила.

 1. Аерофізичні механізми та динаміко-кінематична практика у тісному поєдинку.

 2. Фізика - надійний помічник в екстремальних ситуаціях.

 3. Палітра Всесвіту: різнокольорові гіганти і карлики.

 4. Особливості фізичних властивостей нанокомпозитів.
  Со́нячне вітри́ло - пристрій, що використовує тиск сонячного світла чи лазера на дзеркальну поверхню для приведення в рух космічного апарату.
  Фіз́ичні власт́ивості - властивості будь якої речовини, які вона проявляє поза хімічною взаємодією: температура плавлення, температура кипіння, в'язкість, густина, розчинність, діелектрична проникність, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, абсорбція, колір, концентрація, емісія, текучість, індуктивність, радіоактивність, гідрофільність і гідрофобність, теплота змочування та ін.


 5. Комплекс для вимірювання теплових процесів.

 6. Екологія космосу. Дослідження проблеми космічного сміття.

 7. Енергетичний спектр та природа космічних променів.
  Космічне сміття або орбітальне сміття - некеровані об'єкти антропогенного походження, які більше не виконують своїх функції та літають навколо Землі або в меншій мірі навколо інших \я]]. Ці об'єкти різноманітного походження становлять загрозу космічним апаратам.
  Космі́чні про́мені - заряджені частинки високих енергій з космічного простору. Майже 90% від загальної кількості частинок складають протони, 9% - ядра гелію (альфа-частинки) та близько 1% - електрони (бета-мінус частинки).


 8. Дослідження впливу магнітного поля на магнітну рідину.
  Магніт (або Магнет) - тіло, що має власне магнітне поле, магнітний диполь. Можливо, слово походить від дав.-гр. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камінь з Магнесії» - від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину були відкриті поклади магнетиту.


 9. Вітроенергетичні установки та стабілізація їх робочих параметрів.

 10. Паливо для майбутнього.

 11. Фізика і майбутнє.

 12. Будова рідких металів та сплавів.

 13. В’язкість металевих розплавів.

 14. Дифузія елементів у рідких металах та сплавах.

 15. «Шарова блискавка» перетворює кристал.

 16. Лазерний промінь як миттєвий термічний удар. Локальне плавлення поверхні металів.

 17. Лабіринти кристалу з Х-променем.

 18. Вплив наноструктурного стану на механічну поведінку матеріалу.

 19. Металеві плівки – унікальні матеріали для мікроелектроніки.

 20. Кристалічна гратка. Дослідження кристалічної будови металів та сплавів.

 21. Ефект пам’яті форми – запам’ятовування, зберігання та повернення інформації кристалом.

 22. Вуглець та азот лікують поверхню металу.

 23. Захист поверхні металу від мікровипробувань в потоці рідини.

 24. Моделювання кристалізації рідких металів та сплавів.

 25. Комп’ютерний термічний аналіз.

 26. Фундаментарна довжина, розмірність світу.

 27. Надпровідність.

 28. Спеціальна теорія відносності.
  Термічний аналіз (рос. термический анализ, англ. thermoanalysis; нім. thermische Analyse f) - метод дослідження фіз.-хім. і хім. перетворень речовини (зокрема гірських порід і мінералів) під впливом температури, а також розділ матеріалознавства, що вивчає зміну властивостей матеріалів під впливом температури.
  Спеціальна теорія відносності Спеціальна теорія відносності (СТВ) - фізична теорія, опублікована Альбертом Ейнштейном 1905 року. Теорія стверджує, що всі фізичні закони мають однакове формулювання у всіх інерційних системах відліку.
  Побудова комп’ютерних моделей.


 29. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в програмному середовищі Algodoo: Статика.

 30. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в програмному середовищі Algodoo: Динаміка.

 31. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в програмному середовищі Algodoo: Хвилі.

 32. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в програмному середовищі Algodoo: Термодинаміка.

 33. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в програмному середовищі Algodoo: Молекулярна фізика.

 34. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в програмному середовищі Algodoo: Електростатика.

 35. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в програмному середовищі Algodoo: Оптика.

 36. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в програмному середовищі Algodoo: Ядерна фізика.

 37. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в програмному середовищі Algodoo: Модель сонячної системи.
  Я́дерна фі́зика - розділ фізики, який вивчає структуру і властивості атомних ядер, та механізми ядерних реакцій (в тому числі радіоактивний розпад).
  Молекуля́рна фі́зика - розділ фізики, який вивчає речовину на рівні молекул. Речовину на рівні атомів вивчає атомна фізика. Поділяється на фізику газів, фізику рідин, кристалофізику, фізику полімерів. Молекулярна фізика тісно пов'язана з фізичною хімією, фізикою твердого тіла, металофізикою, біофізикою, акустикою і т.д.
  Сонячна система Со́нячна систе́ма - планетна система, що включає в себе центральну зорю - Сонце, і всі природні космічні об'єкти, що обертаються навколо нього.


 38. Експериментальні задачі в Algodoo: Кінематика.

 39. Експериментальні задачі в Algodoo: Динаміка.

 40. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в програмному середовищі Adobe Flash CS6 (Macromedia flash MX).
  Adobe Flash Adobe Flash (вимовляється [флеш]; колишня назва - «Macromedia Flash») - мультимедійна та програмна платформа використовувана для авторської розробки векторної графіки, анімації, ігор і насичених інтернет-застосунків (RIA), які можна переглядати, програвати чи виконувати в Adobe Flash Player.


 41. Аерофізичні механізми. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в програмному середовищі Adobe Flash CS6 (Macromedia flash MX).

 42. Аеродинаміка. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в програмному середовищі Adobe Flash CS6 (Macromedia flash MX).


Скачати 24.85 Kb.

 • Молекулярна фізика
 • Ядерна фізика . Комп’ютерне моделювання фізичних процесів в програмному середовищі Algodoo: Модель сонячної системи