Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаФорма n 503 (місячна)

Форма n 503 (місячна)
Сторінка1/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3Форма N 503 (місячна)

Подається:

• позичальниками відокремленим підрозділам банків

3 числа після звітного періоду;

• відокремленими підрозділами банків

банкам - юридичним особам

у встановлений ними строк.

Подається електронною поштою:

• банками - юридичними особами

територіальним управлінням Національного банку України

в розрізі регіонів, відокремлених підрозділів та позичальників

9 числа після звітного періоду;

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

• територіальними управліннями Національного банку України

в розрізі регіонів, підрозділів та позичальників

через Центральну розрахункову палату

Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку 11 числа після звітного періоду


Вступає в дію з 01.08.2012р.
Прогнозування - процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі.Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
за станом на ____________ 20__ року

__________________________________

(назва позичальника) 

__________________________________

(код та назва відокремленого підрозділу банку) 

__________________________________

ідентифікаційний код позичальника) 

Звіт, що подає банк, складено на підставі: ____

1 - звіту позичальника-клієнта або власного кредиту банку;

2 - даних попереднього звіту клієнта з урахуванням здійснених за звітний період операцій за кредитом.


Кредитор/кредитна лінія ___________________.

(для гарантованих державою кредитів) 

Вид кредиту за строком: ____

1 - короткостроковий терміном від 32 днів уключно; 2 - довгостроковий;

3 - короткостроковий терміном від 1 до 31 дня включно.


Реєстрація договору Національним банком України від ____________ N ____, номер траншу (операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії) _________________________________.

(для не гарантованих державою кредитів в іноземній валюті) 

  

Кредит у гривнях від ЄБРР або МФК:

Договір від ___________ N ________. 


Код валюти кредиту: ______________. 


Тип кредитора: __________

6 - материнський банк;

1 - інший банк або фінансова установа;

2 - іноземна материнська компанія;

5 - інший прямий інвестор;

3 - офіційний кредитор;

4 - інший приватний кредитор. 


Тип кредиту: ____________

0 - залучений Кабінетом Міністрів України або гарантований до повернення державою;

1 - кредит, що рефінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів (єврооблігацій);

2 - кредит, залучений на умовах субординованого боргу (крім субординованих єврооблігацій);

3 - синдикований кредит;

4 - будь-який інший негарантований кредит. 

Код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості

за кредитом (траншем): _____________

(1 - щомісячно, 2 - щоквартально, 3 - раз у півроку, 4 - раз у рік, 5 - у кінці терміну кредиту, 6 - інше). 


Можливість дострокового погашення: __________

1 - не передбачено умовами угоди;

2 - передбачено умовами угоди. 


  

За власними кредитами банку: балансовий рахунок, за яким обліковується кредит або з якого здійснено погашення ____.
(в одиницях валюти)

А. Заборгованість на початок звітного періоду (за станом на 1 січня поточного року) 


За основною сумою боргу - усього 

  

1.1 

у тому числі прострочена заборгованість за основною сумою боргу 


  


За простроченими процентними платежами 


  


За простроченими комісійними та іншими платежами 


  


Несплачена пеня за прострочені платежі 


  


Загальна сума боргу (1 2 3 4 5а) 


  

5а. 

Нараховані процентні платежі, строк сплати яких ще не настав 


 


Б. Операції за звітний період з початку звітного року


Одержано суму кредиту 

  


Планові платежі в рахунок погашення основної суми боргу 


  


Планові процентні платежі 


  


Нараховані процентні платежі на строкову заборгованість


 


Нараховані процентні платежі на прострочену заборгованість


 


Планові комісійні та інші платежі 


  

10 

Пеня за прострочені платежі, що підлягала сплаті у звітному періоді 


  

11 

Фактично сплачено платежів у рахунок погашення основної суми боргу 


  

11.1 

у тому числі достроково 


  

11.2 

у тому числі прострочена заборгованість  


 

12 

Реорганізовано платежів у рахунок погашення основної суми боргу, 

у тому числі:

  

12.1 

шляхом збільшення частки кредитора в статутному капіталі позичальника  


  

12.2 

прощення боргу 


  

12.3 

шляхом взаємозаліку 


 

13 

Фактично сплачено процентів 


  

13.1 

у тому числі достроково 


  

13.2 

у тому числі прострочена заборгованість 


 

14 

Реорганізовано платежів у рахунок погашення процентів, 

у тому числі: 

  

14.1 

шляхом збільшення частки кредитора в статутному капіталі позичальника  


  

14.2 

прощення боргу 


  

14.3 

шляхом взаємозаліку 


 

15 

Фактично сплачено комісійних та інших платежів 


  

16 

Фактично сплачено пені за прострочені платежі 


  

17 

Усього погашено, реорганізовано боргу, процентів, комісійних, пені та інших платежів (11 12 13 14 15 16) 


  


В. Заборгованість на кінець звітного періоду 

18 

За основною сумою боргу - усього (1 6 - 11 - 12) 

  

18.1 

у тому числі прострочена заборгованість за основною сумою боргу


  

19 

За простроченими процентними платежами


  

20 

За простроченими комісійними та іншими платежами (3 9 - 15) 


  

21 

Несплачена пеня за прострочені платежі (4 10 - 16) 


  

22 

Загальна сума боргу (18 19 20 21 22а)


  

22а. 

Нараховані процентні платежі, строк сплати яких ще не настав


 


Г. Стан розрахунків за кредитом на кінець звітного періоду  

23 

Код стану розрахунків за кредитом 

  

24 

Відмітка про зміну строковості кредиту 


  

25 

Примітка 


  

"___" ____________ 20__ р. Голова правління ________ ____________________

(ради директорів) (підпис) (прізвище, ініціали)

______________________ Головний бухгалтер ________ ____________________

(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)

номер телефону)
(форма N 503 із змінами, внесеними згідно з постановами

 Правління Національного банку України від 19.11.2007 р.

Бухгалтер Бухга́лтер (нім. Buchhalter, Buch - книга, Halter - тримач) - керівник операційних робітників, контролер законності і правильності здійснення операцій у банку, організатор технології цих операцій не тільки у своєму відділенні банку, але і на підприємствах та в організаціях, які обслуговує даний банк.
Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.
N 415,

 від 18.12.2008 р. N 434,

 у редакції постанови Правління

 Національного банку України від 09.04.2009 р. N 204,

 із змінами, внесеними згідно з постановами

 Правління Національного банку України від 17.11.2009 р. N 679,

 від 26.05.2010 р. N 244,

 від 24.05.2011 р. N 162,

 від 12.12.2011 р. N 438,

 від 08.06.2012 р. N 225)
Пояснення щодо заповнення форми N 503

  1   2   3  • Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом за станом на ____________ 20__ року
  • А. Заборгованість на початок звітного періоду (за станом на 1 січня поточного року)
  • Б. Операції за звітний період з початку звітного року
  • В. Заборгованість на кінець звітного періоду
  • Г. Стан розрахунків за кредитом на кінець звітного періоду
  • Голова правління
  • Пояснення щодо заповнення форми N 503