Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаФорма постачальника

Скачати 33.77 Kb.

Форма постачальника
Скачати 33.77 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір33.77 Kb.

ПЕРЕКЛАД ЗАПИТУ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ RFPS-UKRA-2016-0014/ LRPS-2016-9127242

У випадку розбіжностей, мова оригіналу (англійська) буде мати перевагу
ДОДАТОК C:

МАТРИЦЯ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇДОДАТОК C:

ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА

Усі сторінки повинні бути заповнені Постачальником та надані до ЮНІСЕФ.


Наголошуємо, що фальсифіковані чи невірні дані можуть призвести до виключення компанії з числа зареєстрованих потенційних постачальників ЮНІСЕФ

Інформація призначена для внутрішнього користування ЮНІСЕФ і вважатиметься конфіденційною.


ЮНІСЕФ повністю визнає і дотримується положень Конвенції про Права Дитини і закликає потенційних постачальників уважно вивчити Статтю 32 Конвенції, в якій, зокрема, зазначено, що дитина повинна бути захищена від виконання будь-якої роботи, яка може становити небезпеку або заважати освіті Дитини, завдавати шкоди здоров’ю Дитини або її фізичному, духовному, моральному та соціальному розвиткові.

Права дитини Права́ дити́ни - система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог середовища, беручи до уваги незрілість дитини (за міжнародно-правовими актами визнається «кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, що застосовується до даної особи, вона не досягає повноліття раніше»).ЮНІСЕФ залишає за собою право в односторонньому порядку розірвати контракт без виконання зобов’язань у разі, якщо буде виявлено, що Постачальник не дотримується положень та постанов національного трудового законодавства стосовно дитячої зайнятості.

Постачальник гарантує, що ні його Компанія, ні жодна з її філій чи представництв, не задіяні у продажу чи виробництві протипіхотних мін чи компонентів, які використовуються для виробництва протипіхотних мін (у їхньому широкому розумінні). Постачальник визнає, що порушення цього положення надає ЮНІСЕФ право розірвати контракт з Постачальником.

Я, представляючи Компанію, визнаю та підтверджую дотримання Компанією вищезазначених положень:Ім’я та посада: __________________________________

Підпис: _________________________________________Дата: ___________________________________________

Назва компанії: __________________________________
(Будь-ласка, НАДРУКУЙТЕ)(додайте додаткові аркуші, якщо місця у колонках виявиться недостатньо – однак інформація повинна надаватися у відповідному порядку для усіх колонок) :

Загальна інформація (якщо можливо, надавайте усю документацію з перекладом на англійську мову)

1 Назва Компанії: _________________________________________________________
1.1 Повна назва: __________________________________________________________
Вулиця ___________________________________________________________________
Поштовий індекс ________________Місто: ____________________________________
Штат/Округ/Район/Область _________________________________________________
Країна ____________________________________________________________________
Абонентська скринька _____ Місто: _________________ Поштовий індекс: _________
1.

Пошто́вий і́ндекс - набір символів, що додається до поштової адреси для полегшення сортування та пристави пошти. Уперше поштові індекси застосовано 1932 року в Україні, що тоді була у складі СРСР. 1962 року нову систему поштової індексації впроваджено в Західній Німеччині, пізніше її застосовано й в інших країнах світу.

2 Телефон
(з кодом країни): __________________________________________________________________________
1.3 Факс/Teлeкс (з кодом країни): _________________________________________________________________________
1.4 Адреса електронної пошти: _________________________________________________________________________
1.

Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

5 Інтернет-сторінка
: _____________________________________________________

1.6 Контактна особа, яка діє від Вашого імені:
Ім’я, електронна пошта, прямий телефонний номер
______________________________ ____ _______________________________________ ___________________
1.

Телефо́нний но́мер (також номер телефону; англ. phone number) - це послідовність цифр, що були присвоєні абоненту телефонної мережі, набравши котрі на телефоні, можна йому подзвонити (зателефонувати). Абонентський номер виділяється при укладенні договору про надання послуг телефонного зв'язку.

7
Рік створення: ___________ 1.8 Кількість постійних працівників : ____________
1.9 Юридична реєстрація компанії – будь-ласка, надайте документацію про юридичну реєстрацію.
1.10 Зміна назви – будь-ласка, надайте документацію щодо зміни назви (якщо така відбулася).
1.11 Тип організації (відмітьте „х” одне з нижченаведеного)
Державне підприємство: Приватна компанія: Інше (Вкажіть):
1.

Приватне підприємство, також приватна компанія, фірма - підприємство, створене приватними особами, засноване на приватній власності, і що оперує приватним капіталом. Приватна компанія має обмежене число членів з лімітованим правом на передачу своїх акцій і не має права повідомляти публічну підписку на свої акції.

12
Категорія діяльності, відмітьте „х” і вкажіть відсоток відповідної діяльності від річного обсягу збуту
Виробник: ----------
Консультант: ----------
Торгівельна компанія: ----------
Перевізник: ----------
Вповноважений агент: ----------
Інше (вкажіть): --------------------- ----------
Всього з вище перерахованого - 100 %
1.13 Якщо Ви агент чи торговий дім, чи маєте Ви єдині/ексклюзивні права/ліцензію? Т / Н
(Якщо „так”, будь-ласка, вкажіть назву та адресу Принципала і надайте відповідну документацію):
1.14 Якщо ви дилер, зареєстрований в США, чи є Ви дилером Управління служб загального призначення? Т / Н (Якщо „так”, будь-ласка, надайте сертифікат)
1.15 Кількість років досвіду експортного продажу: ______________________________

2 Материнська компанія (якщо існує) : _________________________________________
2.1 Адреса : _________________________________________
2.2 Юридичні стосунки між материнською компанією та Вашою компанією
2.3. Рік створення: ________ 2.4. Кількість постійних працівників : _______________
2.5 Інтернет - сторінка: __________________________

Фінансова інформація

3. Перевірені фінансові відомості чи річний звіт:
Фінансові відомості необхідно надавати, якщо Ваша компанія:
a) Веде бізнес з ЮНІСЕФ на суму, яка перевищує 2500.00 доларів на рік, або
b) Прагне укласти довготривалу угоду.

Якщо існує Інтернет – сторінка з такими даними, вкажіть її: ________________________


Фінансові відомості повинні включати в себе – бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та відповідні пояснення з англомовним перекладом.

Балáнс бухгáлтерський - форма бухгалтерської звітності, яка показує у грошовому виразі стан господарських засобів за їх складом і використанням, джерелами надходження та призначення на певну дату. Має форму таблиці, яка складається з двох частин активу і пасиву.


Фінансові відомості повинні надаватися самою компанією та її материнською компанією (якщо така існує).
3.1 Особа, уповноважена обговорювати фінансові питання:
Ім’я, посада, електронна пошта, телефон
____________________ ________________ _______________________ ________________

Діяльність
4. Попередні експортні контракти (за останні 2 роки) з ООН/ міжнародними урядовими та неурядовими організаціями /приватними компаніями на постачання зазначених товарів/послуг:
(надайте посилання):

Контракт: Дата Вартість Продукт Пункт призначення Організація Назва/адреса.

Неурядо́ва організа́ція (НУО) - формальні громадські об'єднання, інші групи за певними інтересами, які беруть участь у громадській діяльності.


посилання №
1) _________ ______ ________ ________ __________ ___________ ______________
2) _________ ______ ________ ________ __________ ___________ ______________
3) _________ ______ ________ ________ __________ ___________ ______________
4) _________ ______ ________ ________ __________ ___________ ______________
5) _________ ______ ________ ________ __________ ___________ ______________

4.1 Якай частка обсягів річного збуту Вашої компанії припадає на експорт _________

4.2 Продукція/послуги, що пропонуються:
Будь-ласка, відмітьте галочкою групу товарів/послуг, до яких належать Ваші товари/послуги. Для отримання детальної інформації щодо окремих продуктів у групах, відвідайте Інтернет-сторінку ЮНІСЕФ за адресою (http://www.supply.unicef.dk/catalogue/).


Вакцини/біопрепарати

Лабораторні матеріали

Зберігання на складах

Фармацевтика

Діагностичні набори

Захисне/обладнання для роботи в надзвичайних умовах

Продукти харчування

Вода та каналізація

Одяг та взуття

Медичне обладнання

Друк

Сільськогосподарська продукція

Медичні витратні матеріали

Освітні матеріали

Ідентифікація та підписи

Товари для реабілітації /для інвалідів

IT та канцелярські товари

Кадрове забезпечення

Медичні/гігієнічні пакети

Транспорт

Архітектура/інженерія

Обладнання „холодного ланцюга”

Паливо та мастила

Інспекційні послуги

Інша __________________________________________________________________________
4.3 Місткість складських приміщень (у квадратних метрах, якщо існує): _________

4.4 Площа виробничої зони (у квадратних метрах, якщо існує): __________________

4.5 Місцеві представництва: (будь-ласка, додайте перелік країн, де представництва Вашої компанії надають гарантійне обслуговування продуктів/послуг, придбаних у Вас – надайте адреси компаній (Ваших філій/агентів)

Інша інформація
5. Прийняті стандарти (ISO, FDA, GMP, тощо): ______________________________________
(Необхідно надати відповідні сертифікати)

5.1 Чи існує у Вашій компанії формулювання політики якості?
(потрібне обведіть колом) Т / Н якщо „так”, надайте, будь-ласка, копію.

5.2 Що здійснює Ваша компанія: (потрібне обведіть колом)
Контроль за сировиною Т / Н Контроль за субкомпонентами Т / Н
Контроль за процесом Т / Н Остаточний контроль Т / Н

5.3 Уповноважена особа з питань контролю якості:
Ім’я: _____________________________
Посада: ___________________________
Телефон: __________________________
Електронна пошта: __________________________

5.

Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.

4 Членство у національних/міжнародних асоціаціях.

(потрібне обведіть колом) Т / Н (якщо „так”, надайте перелік назв)

5.5 Чи діє у Вашій компанії політика соціальної підзвітності?
(потрібне обведіть колом) Т / Н (якщо „так”, надайте, будь-ласка, копію відповідного документа)

5.6 Чи існує у Вашій компанії затверджена політика щодо захисту оточуючого середовища?
(потрібне обведіть колом) Т / Н (якщо „так”, надайте, будь-ласка, копію відповідного документа)

Цим я підтверджую, що інформація, надана вище, а також дані в усіх додатках є вірними та правдивими, а також те, що жодна особа, пов’язана з цією установою, як постачальник матеріалів, товарів та послуг, як принципал чи співробітник, не працює в ЮНІСЕФ і не підлягає забороні ЮНІСЕФ.
Я також визнаю, що фальсифікована чи нечесна інформація може призвести до виключення компанії з числа зареєстрованих потенційних постачальників ЮНІСЕФ.

Ім’я: ___________________________ Дата: ___________________

Посада: ___________________________ Підпис: ___________________
Каталог: ukraine
ukraine -> Корпоративне ліцензування Майкрософт Права на використання продуктів
ukraine -> Ключі багаторазового встановлення для корпоративних ліцензій
ukraine -> Рішення Єдина іт-система централізованого управління телеканалом
ukraine -> Огляд Регіон: Україна Сфера
ukraine -> Ліцензійні права на використання продуктів Microsoft Українська (Ukrainian) Січень 2010 р. Вступ
ukraine -> Використання Windows Azure та Windows Phone 7 для створення універсального рішення
ukraine -> Рішення IngressPoint стимулює розвиток споживчого кредитування в Україні


Скачати 33.77 Kb.