Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаФорматування тексту. Робота зі шрифтами. Шаблони документів І робота з ними

Форматування тексту. Робота зі шрифтами. Шаблони документів І робота з ними
Дата конвертації16.06.2017
Розмір45.9 Kb.

Дата:
Тема:


Форматування тексту. Робота зі шрифтами. Шаблони документів і робота з ними

Мета:

навчити учнів прийомам форматування тексту та використання шрифтів; розвивати вміння введення тексту з клавіатури, розвивати інтерес до інформатики; виховувати культуру користувача ПК.Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань та умінь.

1. Тестування учнів на комп’ютері з теми „Редагування тексту у ТП Word”.

2. Фронтальне опитування учнів за контрольним питаннями:

Контрольні питання: 1. Яка клавіша стирає символ зліва від курсору?
  Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
  Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
  Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.


 2. Яка клавіша стирає символ справа від курсору?

 3. Як вставити пропущений символ?

 4. Як замінити непотрібний символ?

5. Як розрізати рядки?

6. Як видалити фрагмент тексту?

7. Як виділити слово?

8. Як виділити вільний фрагмент тексту?

9. Як виділити весь текст?

10. Як зберегти документ?

ІІ. Виклад нового матеріалу, виконання практичних завдань на комп’ютері:

 1. Поняття форматування.
  Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.


 2. Символи, їх характеристики, форматування.

 3. Абзаци, їх характеристики, форматування.

 4. Сторінки, їх характеристики, форматування.

 5. Створення списків.

 6. Розбивка тексту на колонки.

 7. Вставка номерів сторінок.

 8. Колонтитули.

 9. Буквиця.

Практичні завдання:

 1. Відформатувати набраний текст за зразком:Зразок:

Директору Половинкинської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Носаль Н.М.

Герус Наталії Миколаївни,

що мешкає за адресою:

м. Старобільськ,

кв. Ватутіна, 67/47

Заява
Прошу Вас прийняти мене на роботу на посаду лаборанту кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій на 0,5 ставки з
20 вересня 2005 року.
Старобі́льськ (до 1933 року - Старобільське) - місто у Слобідській Україні, районний центр Луганської області. Розташований на півдні Середньоруської височини, на лівому березі річки Айдар.
Інформа́тика (англ. informatics, information science; нім. Informatik; рос. информатика) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

До заяви додаю: 1. Автобіографію.

 2. Трудову книжку.

 3. Копію паспорту.

 4. Копію диплому про освіту.

 5. Копію ідентифікаційного коду.17 вересня 2005 року (підпис)

Параметри сторінки

Орієнтація сторінки – книжкова, рамка – за зразком, поля: верхнє – 2,5 см., нижнє –


2,5 см., ліве – 3 см., праве – 2 см.
Параметри тексту

 1. гарнітура шрифту – TNR, розмір – 14 пт, накреслення – ж, к, міжрядковий
  інтервал – полуторний, вирівнювання абзацу – по лівому краю, абзацний відступ зліва – 9 см.
  Абза́цний ві́дступ - відступ у початковому рядку друкованого чи рукописного тексту; у цьому ж значенні вживається термін «новий рядок».


 2. гарнітура шрифту – Arial, розмір – 18 пт, накреслення – ж, міжрядковий
  інтервал – полуторний, видозміна – з тінню, колір тексту – червоний, вирівнювання – по центру.

 3. гарнітура шрифту – TNR, розмір – 14 пт, накреслення – звичайне, міжрядковий інтервал – полуторний, вирівнювання абзацу – за шириною сторінки, абзацний відступ першого рядка – 1,25 см., список – маркірований.

 4. гарнітура шрифту – TNR, розмір – 14 пт, накреслення – ж, к, міжрядковий
  інтервал – полуторний, вирівнювання абзацу – за шириною сторінки, абзацний відступ першого рядка – 1,25 см.
 1. Зберегти відформатований документ у своїй робочій папці під назвою Заява.


ІІІ. Систематизація та узагальнення нових знань – фронтальне опитування учнів за контрольними питаннями.
Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).

Контрольні питання: 1. Що таке форматування тексту?

 2. На які групи поділяється текст?

 3. Якими параметрами володіють символи?

 4. Як можна відформатувати символ?

 5. Якими параметрами володіють абзаци?

 6. Як відформатувати абзац?

 7. Якими параметрами володіє сторінка?

 8. Як відформатувати сторінку?

 9. Як створити список?

 10. Які ви знаєте види списків?

 11. Як розбити текст на колонки?

ІV. Видача домашнього завдання – А.Ф. Верлань, Н.В. Апатова

Інформатика 10-11 класс с.66-72


Дата:
Тема:

Практична робота „Форматування тексту. Робота зі шрифтами”

Мета:

навчити форматувати текст у Word, використовувати шрифти, встановлювати рамку навколо сторінки; розвивати швидкість введення тексту з клавіатури та вміння працювати з ТП, розвивати інтерес до інформатики; виховувати культуру користувача ПК.Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань та умінь – тестування учнів на комп’ютері з теми „Форматування тексту. Робота зі шрифтами”

ІІ. Застосування придбаних ЗУН на практиці – виконання учнями практичних завдань на комп’ютері.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Практичні завдання: 1. Відформатувати набраний текст за зразком:

Директору Половинкинської

ЗОШ І-ІІІ ступенів

Носаль Л.М.

учня 10 класу

Петренка Максима

Заява


Прошу дозволити мені проходження літньої трудової практики за наступним графіком:

 • понеділок: з 9.
  Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.
  00 до 12.00;

 • вівторок: з 13.00 до 16.00;

 • середа: з 13.00 до 15.00;

 • четвер: з 11.00 до 14.00;

 • п’ятниця: з 10.00 до 13.00.

  10 червня 2005 р. (підпис)

Параметри сторінки

Орієнтація сторінки – книжкова, рамка – за зразком, поля: верхнє – 2,5 см., нижнє –


2,5 см., ліве – 3 см., праве – 2 см.
Параметри тексту

 1. гарнітура шрифту – TNR, розмір – 14 пт, накреслення – ж, к, міжрядковий інтервал – полуторний, вирівнювання абзацу – по лівому краю, абзацний відступ зліва –
  9 см.

 2. гарнітура шрифту – Arial, розмір – 18 пт, накреслення – ж, міжрядковий
  інтервал – полуторний, видозміна – з тінню, колір тексту – червоний, вирівнювання – по центру.

 3. гарнітура шрифту – TNR, розмір – 14 пт, накреслення – звичайне, міжрядковий інтервал – полуторний, вирівнювання абзацу – за шириною сторінки, абзацний відступ першого рядка – 1,25 см., список – маркірований.

 4. гарнітура шрифту – TNR, розмір – 14 пт, накреслення – ж, к, міжрядковий
  інтервал – полуторний, вирівнювання абзацу – за шириною сторінки, абзацний відступ першого рядка – 1,25 см. 1. Зберегти відформатований текст у своїй робочій папці під назвою Форматування тексту_Ваші прізвища.

ІІІ. Видача домашнього завдання – А.Ф. Верлань, Н.В. Апатова

Інформатика 10-11 класс с.66-72 • Форматування тексту. Робота зі шрифтами. Шаблони документів і робота з ними Мета
 • Хід уроку: І. Актуалізація
 • Директору Половинкинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Носаль Н.М. Герус Наталії Миколаївни
 • З аява Прошу Вас прийняти мене на роботу на посаду лаборанту кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
 • 17 вересня 2005 року (підпис) Параметри сторінки
 • Систематизація та узагальнення
 • Д ата: Тема
 • Хід уроку: І. Актуалізація опорних знань та умінь – тестування учнів на комп’ютері з теми „Форматування тексту. Робота зі шрифтами” ІІ. Застосування
 • Д иректору Половинкинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Носаль Л.М.
 • 10 червня 2005 р. (підпис) Параметри сторінки