Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаФормувати емоційно-ціннісне ставлення до інтелектуальної діяльності

Скачати 80.69 Kb.

Формувати емоційно-ціннісне ставлення до інтелектуальної діяльності
Скачати 80.69 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір80.69 Kb.
ТипУрок

Урок №20
Тема: Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера. Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею.
Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.


Мета:

 • дати учням поняття адресації в мережі Інтернет, протоколу і провайдера, гіпертекстового документа;

 • формувати емоційно-ціннісне ставлення до інтелектуальної діяльності;

 • розвивати вміння слухати, узагальнювати набуті знання, аналітичні якості;

 • формувати соціальну, інформаційну, камунікаційну компетентності;

 • прищеплювати інтерес до предмета;

 • виховувати здоровий спосіб життя, культуру мовлення.
  Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.


Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку


 1. Актуалізація опорних знань.

Гра «Дай ім’я»

Назвіть тип ресурсу (папка, диск, принтер тощо)

Фронтальне опитування:

  1. Що таке глобальна мережа?
   Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).


  2. Чим комп’ютер-клієнт відрізняється від сервера?

  3. У який спосіб комп’ютери підключають до мережі?

  4. Що таке модем?
 1. Мотивація навчальної діяльності

Найбільшою та найвідомішою у світі комп’ютерною мережею є Інтернет. Ця мережа не лише впевнено увійшла в наше життя, а й стала явищем загальносвітової культури з власними законами й правилами, незаперечними перевагами й неминучими недоліками.

Сьогодні ми розпочинаємо знайимитись з Інтернетом. Ми дізнаємось про особливості мережі та про те, які можливості вона надає.
 1. Вивчення нового матеріалу з використанням презентації.

  1. Призначення й структура мережі Інтернет.

Екскурс в історію: 1957 р. – міністерство оборони США створило ARPANET, 1984 р. – національний науковий фонд США заснував міжуніверситетську мережу NSFNet.

Постачальник послуг Інтернету (інтернет-провайдер) – це компанія, яка має постійний вихід у глобальну мережу та надає його за плату іншим.

Інтернет-спільнота – це група людей, які мають однакові інтереси та спілкуються через Інтернет.

Основні функції Інтернет:   • мовні послуги;

   • інтерактивні послуги;

   • пошукові послуги.
  1. Протоколи Інтернету.
  1. Адресація в Інтернеті, поняття ІР-адреси, доменного імені та URL-адреси.

Припустимо, вам потрібно відправити листа товаришу. Що для цього необхідно знати?

Звичайно, потрібно знати адресу, за якою відправлятимете листа, і правила запису цієї адреси. Так і в мережі Інтернет, існує адреса і правила її запису.

Правила взаємодії в мережі, звані мережним протоколом ТСР/ІР, визначають, що кожен комп'ютер у мережі повинен мати адресу, так звану ІР-адресу.

ІР-адреса – це адреса, що ідентифікує комп’ютер в Інтернеті.

Вид адреси — 4 числа, записані через крапку в діапазоні від 0 до 255. Наприклад, 130.51.45.2 або 192.168.0.1.

Система доменних імен DNS

Доменне ім’я – це послідовність розділених крапками слів, яка зіставляється з певною ІР-адресою.

В операційну систему Windows Server 2003 включена служба (Domain Naming System — система доменних імен).

Доме́нне ім'я (англ. Domain name) або Доме́н (англ. Domain, від лат. dominium - володіння) - частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доме́нних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється.
Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Служба DNS виконує дві основні функції: • організація простору імен;

 • забезпечення механізму дозволу, тобто зіставлення «буквеної» адреси і цифрової IР-адреси комп'ютера в мережі.

У кожного web-документа (навіть у кожного об'єкта, вбудованого в такий документ) в Інтернеті є своя унікальна адреса — називається уніфікованим покажчиком ресурсу URL (Uniformed Resource Locator) або скорочено URL-адресою. Звернувшись за цією адресою, можна отримати документ, шо зберігається там.

Приклад URL:

http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23_1.gif

http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23_1.htm

URL-адреса документа складається з трьох частин і на відміну від доменних імен читається зліва направо.


  1. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера.

Сполучними ланками між клієнтами та Інтернетом виступають організації або приватні особи, звані ISP (Internet Servis Provider постачальник послуг Інтернету), або, простіше кажучи, провайдери.
Зліва направо (англ. Left to Right) - науково-фантастичне оповідання Айзека Азімова, опубліковане у січні 1987 році. Оповідання ввійшло в збірку «Золото» 1995.
Постачальник послуг Інтернету (англ. Internet Service Provider, ISP), також провайдер послуг Інтернету, надавач послуг Інтернету, Інтернет-провайдер (від англ. to provide - забезпечувати, надавати доступ) - організація, яка надає послуги доступу та передачі (інформації) певними інформаційними каналами.
Сервер провайдера має декілька модемних входів, до яких можуть підключатися користувачі для доступу в Інтернет.

Провайдер надає користувачам, як правило, наступні послуги: • доступ до інформаційних ресурсів Інтернету;

 • адреси електронної пошти;
  Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
  Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


 • виділення необхідного простору на своєму вузлі для ^еЬ-сторінки абонента.
  1. Служби Інтернету.

Служба Інтернету – це набір послуг, які надаються клієнтам програмним забезпеченням серверів Інтернету з використанням певних мережних протоколів.

Служби:


   • всесвітня павутина;

   • електронна пошта;

   • служба передавання файлів;

   • служби миттєвих повідомлень;
    Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.
    Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
    Миттє́ві повідо́млення або повніше систе́ма о́бміну миттє́вими повідо́мленнями (англ. Instant messaging, скорочено IM) - телекомунікаційна служба для обміну текстовими повідомленнями між комп'ютерами або іншими пристроями користувачів через комп'ютерні мережі (як правило через інтернет).


   • групи новин;

   • ІР-телефонія.
  1. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту.

Гіпертекст – це текст, у який вбудовано спеціальні коди (теги), що задають його форматування (заголовки, шрифтові виділення тощо) і розміщення в ньому ілюстрацій та мультимедійних об’єктів.

На веб-серверах розміщено веб-сторінки – документи, розмічені з використанням мови HTML.

Один з основних елементів веб-сторінки – гіпертекстові посилання (гіперпосилання або посилання).

Веб-сторінки в Інтернеті пов’язані між собою довільно.

Веб-сторінка являє собою розміщений на веб-сервері гіпертекстовий документ. Веб-сайт – це сукупність подібних за змістом і оформленням веб-сторінок, які пов’язані між собою гіперпосиланнями та розміщені на одному веб-сервері.

Види веб-сайтів:   • пошукові системи;

   • Вікі;

   • веб-форуми;

   • блоги;

   • фотографії, музика та відеоінформація в Інтернеті;

   • інтернет-магазин.
  1. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею.

Віртуальний інформаційний простір або англійське World Wide Web називають Всесвітньою павутиною, яке часто позначається як WWW.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
В основу технології WWW покладена технологія гіпертексту, основний зміст якого полягає в тому, що текст певним чином структурується, тобто в ньому виділяються слова — посилання. За активізації посилання відбувається перехщ на заданий у посиланні фрагмент тексту. Посилання в документі зазвичай виділяються кольором і підкресленням.

Від звичайного гіпертексту WWW відрізняється головним чином тим, що дозволяє встановлювати посилання не тільки на сусідній файл, але і на файл, що знаходиться на комп'ютері в іншій півкулі Землі. Від користувача при цьому не потрібно ніяких зусиль. За запитом зв'язок буде встановлений автоматично. У WWW до інформаційних ресурсів можна звертатися не тільки через гіперпосилання, але й безпосередньо за адресою.

Текст WWW може включати малюнки, мультимедійні ролики, таблиці тощо. На сайтах можна знайти наукові статті і тексти художніх книг, фотогалереї й віртуальні музеї, новини суспільно-політичного життя і курси акцій на біржах.


 1. Повторення правил техніки безпеки.
  Віртуа́льний музе́й - музей, що існує у глобальній інформаційно-комунікаційній мережі інтернет завдяки об'єднанню інформаційних і творчих ресурсів для створення принципово нових віртуальних продуктів: віртуальних виставок, колекцій, віртуальних версій неіснуючих об'єктів та ін.
  Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.
  Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

 1. Навчальна практична робота.

Вивчення основ навігації у всесвітній павутині можна запропонувати у вигляді індивідуальної роботи з поясненнями вчителя.

 1. Запустіть на своєму комп'ютері браузер Internet Explorer.

 2. В адресному рядку введіть адресу сайту Музею гетьманства: http://www.
  Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.
  Музе́й гетьма́нства - це державний культурно-освітній та науково-дослідний заклад історичного профілю, зосередження пам'яток матеріальної та духовної культури пов'язаних з історією та традиціями козацько-гетьманської доби.
  getman-museum.kiev.ua

 3. Додайте адресу головної сторінки цього сайту до Вибраного.

 4. Збережіть головну сторінку сайту у своїй папці.

 5. Використовуючи гіперпосилання Експозиції на головній сторінці музейного сайту, відкрийте в різних вікнах сторінки, які містять інформацію про гетьманів України.

 6. Збережіть відкриті сторінки в папках, назви яких збігаються з прізвищами гетьманів.

 7. Збережіть у відповідних папках портрети гетьманів.

 8. Збережіть у файлі зображення гетьманської печатки зі сторінки, присвяченої гетьманові Скоропадському.

 9. Користуючись гіперпосиланням Цікаві події, перегляньте список виставок і новин, пов'язаних з історією України.
  У списку подані ватажки Війська Запорозького XV–XVII століть, старші реєстрових козаків та гетьмани Війська Запорозького Городового XVI–XVIII століть, кошові отамани Війська Запорозького Низового (січових козаків) XVI-XVIII століття, гетьмани України XX століття.
  Історія України - процес формування держави Україна. Появі державності передував тривалий процес етногенезу українців. Після появи держави виникла українська нація як сукупність громадян.
  Якщо в процесі навігації ви знайдете цікаву для вас інформацію, збережіть її у своїй теці.

 10. Закрийте всі відкриті вікна браузера.
 1. Підсумок уроку.

Гра «Мережа»

Яка інформація може міститися на сторінках сайту школи, що мають такі URL-адреси?

http:/www.school.lviv.ua/index.html

http://www.school.lviv.ua/teachers/director.html

http://www.school. lviv.ua/teachers/zavuch. html

http://www.school.lviv.ua/photo/vypusk09.html

http://www.school. lviv.ua/photo/vypusk08.html

http://www.school.lviv.ua/lesson/math.html

http://www.school.lviv.ua/lesson/english.html

http://www.school.lviv.ua/lesson/ukr.htmlНамалюйте структуру цього сайту.

 1. Домашнє завдання.

розд.19.


Скачати 80.69 Kb.

 • Тип уроку
 • Фронтальне опитування: Що таке глобальна мережа
 • Мотивація навчальної діяльності
 • Вивчення нового матеріалу з використанням презентації.
 • Система доменних імен
 • Повторення правил техніки безпеки
 • Навчальна практична робота.
 • Internet Explorer . В адресному рядку введіть адресу сайту Музею гетьманства
 • Підсумок уроку. Гра «Мережа»