Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСамостійна позааудиторна робота

Самостійна позааудиторна робота
Сторінка2/2
Дата конвертації13.04.2017
Розмір77 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2

Самостійна позааудиторна робота

 1. Тести та ситуаційні задачі.

 2. Намалювати таблицю, в якій відобразити основні показники електрофізіологічних, ультразвукових, рентгенологічних, комп’ютерно-томографічних методів обстеження нервової системи.


Контрольні питання

  1. Склад ліквору в нормі і при патології.

  2. Покази та протипокази до проведення люмбальної пункції.
   Люмба́льна пункція - діагностична та лікувальна процедура, яку використовують у неврології, нейрохірургії, реаніматології, при діагностиці інфекційних хвороб. Пунктують субарахноїдальний простір спинного мозку за допомогою спеціальної голки з мандреном у поперекових сегментах.


  3. Суть гіпертензійного та менінгеального синдромів, гідроцефалії.

  4. Рентгенологічні (краніо-, спондилографія) методи обстеження.

  5. Контрастні ренгенологічні обстеження (мієлографія, ангіографія, вентрикулографія);

  6. Ультразвукові методи обстеження (ехоенцефалоскопія, доплерографія, нейросонографія);

  7. Електроенцефалографія, реоенцефалографія, електроміографія.

  8. Методи нейровізуалізації (комп"ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, в тому числі у судинному режимі).Самостійна аудиторна роботаПерелік практичних навичок та вмінь, які треба повторити і остаточно засвоїти на занятті:


 1. . Методика проведення люмбальної пункції.

 2. Оцінка краніограм (ознаки лікворної гіпертензії, розміри турецького сідла).

 3. Оцінка спонділограм шийного та поперекового відділів хребта (ознаки остеохондрозу міжхребцевих дисків, спондильозу, спондилоартрозу).
  Міжхребцевий диск (лат. discus intervertebralis) - еластичне волокнистохрящове з'єднання між хребцями.
  Магні́тно-резона́нсна томогра́фія, МРТ (англ. Magnetic resonance tomography, MRT або англ. Magnetic resonance imaging, MRI) - це томографічний метод дослідження внутрішніх органів і тканин з використанням фізичного явища ядерного магнітного резонансу (ЯМР).
  Уміння Уміння - здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає умінь.
  Хребе́т, також хребетний стовп (лат. collumna vertebralis) - частина скелета, яка є головною віссю та опорою тіла. Хребетний стовп виконує опорну (передає масу тіла на кінцівки, зв'язує частини тіла), захисну (захищає спинний мозок) і рухову функції (повертає тулуб).


 4. Оцінка ЕЕГ (характеристика основних ритмів, осередкових змін, пароксизмальної епілептичної активності).

 5. Оцінка РЕГ (кровонаповнення мозкових судин, їх тонус, венозний відтік).

 6. Оцінка даних ЕМГ при ураженні передніх рогів спинного мозку, периферичних нервів.

 7. Оцінка даних Ехо-ЕГ (зміщення серединних структур мозку, ознаки гідроцефалії).

 8. Оцінка даних УЗДГ магістральних артерій шиї (ознаки стенозу).

 9. Оцінка даних КТ і МРТ головного мозку (ознаки гідроцефалії, осередкових уражень, атрофії мозку).

 10. Оцінка даних офтальмоскопії очного дна (набряк, неврит, атрофія дисків зорового нерва, ангіопатія сітківки).
  Зоровий нерв Зорови́й нерв (лат. nervus opticus) - II пара черепних нервів у людини та хребетних. Забезпечує здатність бачити. За функціональним поділом – нерв спеціальної чутливості (англ. special somatic afferent).
Тестові завдання:


 1. Показники ліквору в нормі.

1. Прозорий, безбарвний.

2. Тиск 100-200 мм. вод. ст.

3. Білок 0,15- 0,33 г/л.

4. Цитоз 1-5 лімфоцитів в 1 мкл.

5. Цукор 5,5-6,6 ммоль/л


 1. Дайте оцінку ліквору, якщо він мутний, тиск 270 мм.вод.ст., білок 3,7 г/л, цитоз 850 нейтрофілів в 1 мкл, цукор 1,8 ммоль/л, хлориди 150 ммоль/л, RW - негативна.

1. Серозний

2. Гнійний

3. Фіброзний

4. Геморагічний

5. Запальний


 1. Протипоказання для спинномозкової пункції.

1. Менінгіт.

2. Пухлини задньої черепної ямки.

3. Пухлини спинного мозку.

4. Набряк мозку з синдромом вклинення стовбуру.

5. Субарахноїдальний крововилив


 1. Які процеси реєструються на ЕЕГ

1. Електрична активність нейронів мозку.

2. Біопотенціали головного мозку.

3. Тонус церебральних судин.

4. Біохімічні процеси мозку.

5. Циркуляція ліквору.


 1. Патологічні компоненти електроенцефалограми.

1. Альфа-ритм.

2. Бета-ритм.

3. Тета-ритм.

4. Гострі хвилі.

5. Дельт –ритм


 1. Які показники відображає РЕГ.

1. Кровонаповнення головного мозку.

2. Стан тонусу мозкових судин.

3. Стан венозного відтоку.

4. Внутрішньочерепний тиск.

5. Функціональний стан мозку


 1. Нормальні елементи реоенцефалограм.

1. Двогорба вершина.

2. Пресистолічна хвиля.

3. Дикротичний зубець.

4. Анакрота.

5. Катакрота


 1. Які показники виявляються методом Ехо-ЕГ.

1. Зміщення серединних структур мозку.

2. Кровопостачання мозку.

3. Ознаки набряку мозку.

4. Розміри 3-го шлуночка.

5. Циркуляція ліквору


 1. Для діагностики яких захворювань використовується Ехо-ЕГ.

1. Пухлин мозку.

2. Енцефалітів.

3. Менінгітів.

4. Інсультів.

5. Травматичних гематом


 1. Які процеси реєструються на ЕМГ.

1. Електрична активність м’язів при їх напруженні.

2. Електрична активність розслаблених м’язів.

3. Електричний опір м’язів.

Електри́чний о́пір - властивість провідника створювати перешкоди проходженню електричного струму.

4. Біохімічні процеси в м’язах.

5. Кровопостачання м’язів


 1. Що реєструє ультразвукова доплерографія.

1. Зміщення серединних структур мозку.

2. Кровонаповнення судин.

3. Швидкість кровотоку в судинах.

4. Напрям кровотоку в судинах.

5. Внутрішньочерепний тиск


 1. Які процеси можуть бути виявлені на краніограмах.

1. Перелом кісток черепа.

2. Підвищення внутрішньочерепного тиску.

Перело́м - часткове або повне порушення цілісності кістки, викликане впливом на неї механічної сили: насильно або в результаті падіння, удару, а також внаслідок патологічного процесу, пухлини, запалення.
Внутрішньочерепна гіпертензія (лат. Pseudotumor cerebri, PTC, «доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія», ідіопатична внутрішньочерепна гіпертензія) - порівняно маловивчений поліетіологічний синдром, що характеризується певним симтомокомплексом.

3. Запалення мозкових оболонок.

4. Пухлини гіпофізу.

5. Порушення мозкового кровообігу


 1. Які процеси можуть бути виявлені при пневмоенцефалографії.

1. Об’ємні процеси мозку.

2. Гідроцефалія.

3. Атрофія мозку.

4. Кровонаповнення судин мозку.

5. Швидкість кровотоку в судинах


 1. Які параклінічні методи використовуються для діагностики порушень кровообігу мозку.

1. РЕГ.

2. ЕХО-ЕС.

3. Коагулограма.

4. Ангіографія.

5. Краніографія


 1. До якої групи методів дослідження відноситься комп’ютерна томографія.

1. Рентгенологічних.

2. Ультразвукових.

3. Нейровізуалізаційних.

4. Нейрофізіологічних.

5. Лабораторних


 1. На яких фізичних феноменах базується МРТ.

1. Рентгенівське випромінювання.

2. Магнітний резонанс.

3. Затримка променів тканинами різної щільності.

4. Відбивання променів від об’єкту дослідження.

5. Реєстрація електромагнітних коливань.

Література:
1. Нервові хвороби. Відповідальний редактор Е.Г.

Магні́тний резона́нс (англ. magnetic resonance) - явище резонансного поглинання радіочастотного випромінювання на частотах, які відповідають частотам переходів між розщепленими в магнітному полі квантовомеханічними станами.
Рентге́нівське випромі́нювання, пулюївське випромінювання або Х-промені (англ. X-ray emission, roentgen radiation, нім. Röntgenstrahlung f) - короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нм до 0.
Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Дубенко.- Київ, 2001 р.

2. РомадановЛ.П., Мосійчук Н.М., Холопченко Є.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системі.-Киев, 1979,1987.

3. Скоромец А. А., Топическая диагностика заболеваний нервной системы. М. Медицина, 1989, 2001 гг.

4. Триумфов А. В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы Москва, 1996г.

5. Дуус П. Топическая диагностика в неврологии.-М.,1999 (ін).

6. Болезни нервной системы/ под. ред.. Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульмана.М., 2001,2003,2005.7.Нервові хвороби. За ред. О.О. Яроша, К. «Вища школа», 1993

8.Сандригайло Л.И. «Анатомо-клинический атлас по неврологии», Минск, 1978
1   2 • Контрольні питання
 • Самостійна аудиторна робота