Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаФункції системи

Скачати 148.46 Kb.

Функції системи
Скачати 148.46 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації03.06.2017
Розмір148.46 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3

ІНСТРУКЦІЯ

з використання системи обміну розрахунками коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в електронному вигляді між контрагентами


Призначення


Система SWinED (Single Window of Electronic Documents) призначена для здійснення обміну розрахунками коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в електронному вигляді між контрагентами (далі - Документи).
Накладна́ - документ, що використовується при передачі товарно-матеріальних цінностей від однієї особи іншій. У комерційній практиці супровідний документ, що надається продавцем покупцеві і містить перелік товарів, їх кількість і ціну, за якою вони поставляються покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага тощо), умови постачання і відомості про постачальника та одержувача.
Контрагент (лат. contrahens - торговельна угода; contra проти + agens чинний; con-trahere взаємно протистояти) - одна із сторін договору у цивільно-правових відносинах.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Система транспортує Документи, завірені ЕЦП, в зашифрованому вигляді.

Для криптографічних перетворень використовуються сертифіковані засоби ЕЦП, що відповідають законодавству України.

Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),
Криптогра́фія (від грецького kryptós - прихований і gráphein - писати) - наука про математичні методи забезпечення конфіденційності, цілісності і автентичності інформації. Розвинулась з практичної потреби передавати важливі відомості найнадійнішим чином.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Такі засоби наразі використовуються для підписання і шифрування електронних документів, що подаються до ДФСУ.


Функції системи


  • Транспортування електронного Документа від відправника до одержувача;

  • Підтвердження доставки електронного Документу до одержувача.

Схема функціонування системиАрхітектура системи


До складу системи входять:

  • Сервер обміну документами

WEB-сервіс працює під управлінням Microsoft Internet Information Services і здійснює обмін з клієнтами.
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Шифрува́ння - оборотне перетворення даних, з метою приховання інформації. Шифрування з'явилось близько 4 тис. років назад. Першим відомим зразком шифру вважається єгипетський текст, створений приблизно в 1900 р.
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
IIS (Internet Information Services, до версії 5.1 - Internet Information Server) - це набір серверів для декількох служб Інтернету від компанії Майкрософт. IIS поширюється з операційними системами родини Windows NT.


  • Клієнти

Сервіс Windows, що здійснює обмін із сервером обміну документами.

Сервер обміну документами має свій сертифікат, яким шифруються Документи, що передаються.


Протокол обміну


Обмін здійснюється за протоколом SOAP.

Протокол SOAP забезпечує обмін інформацією з сервером незалежно від платформи клієнта.

Адреса сервера: http://109.237.89.107/SWinEd_Doc/SwinEd.asmx

Детальний опис протоколу наведений у прикладі та додатках.


Вимоги до засобів криптографічного захисту


Всі вузли, що входять до складу системи, посвідчують Документи, що передаються, електронним цифровим підписом.
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Електронний цифровий підпис Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.
Тому на кожному вузлу має бути встановлений сертифікат і секретний ключ.

Каталог: data -> material -> 000
000 -> Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на друге півріччя 2014 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
000 -> Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на перше півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
000 -> Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на перше півріччя 2016 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
000 -> Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
000 -> Програми роботи з платниками податків: досвід країн – членів снд
000 -> Звіт про виконання плану роботи Тернопільської митниці дфс на 2016 рік
  1   2   3


Скачати 148.46 Kb.

  • Призначення
  • Функції системи
  • Схема функціонування системи
  • Протокол обміну
  • Вимоги до засобів криптографічного захисту