Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГ. Б. Марушевський; Нац акад держ упр при Президентові України, Проект міжнар техн допомоги "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей І міст України" (реоп). Київ : К.І. С

Г. Б. Марушевський; Нац акад держ упр при Президентові України, Проект міжнар техн допомоги "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей І міст України" (реоп). Київ : К.І. С
Сторінка1/3
Дата конвертації25.04.2017
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 30.03.

Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.
Читальна зала, також читальний зал (англ. Reading room, фр. salle de lecture, нім. Lesesaal) - приміщення в бібліотеці або архіві, що використовується відвідувачами як місце роботи. Читальні зали мають особливе значення у бібліотеках без абонементу, а також архівних установах, оскільки є єдиним місцем, де користувачі можуть ознайомитися з замовленими матеріалами.
2015 до 05.04.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

Відкритий доступ - це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі, здійснюваний переважно до рецензованих науково-дослідних журналів.


Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

На жаль нових надходжень немає


Природничі науки в цілому
1. ВА789199 Бойчук Ю. Д. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей до створення еколого-орієнтованого освітнього середовища : монографія / Бойчук Ю. Д., Щербак І. М. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т педагогіки та психології. - Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. - 99 с.
2. ВА789252 Великий довідник школяра: природничі науки.
Природни́чі нау́ки - галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі. До природничих наук не належать дослідження людського суспільства, мов і мистецтв, які заведено об'єднувати під назвою гуманітарні науки.
5-11 класи. [Біологія. Математика. Хімія. Фізика] : відповідає Програмі зовніш. незалеж. оцінювання / [О. М. Роганін та ін.]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 735 с. : рис.
3. ВА789162 Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі : [монографія] / [М. А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М. А. Хвесика ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку".
Націона́льна акаде́мія агра́рних нау́к України (НААН) розпочала свою діяльність як Всеукраїнська академія сільськогосподарських наук 22 травня 1931 і з такою назвою проіснувала самостійно та в складі різних відомств до 1990.
Еконо́міка природокори́стування - це наука про раціональне та ефективне використання природних ресурсів, наука про організацію дієвої системи охорони навколишнього середовища.
Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
- Київ : Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку, 2014. - 339 с. : рис., табл.
4. ВА789181 Марушевський Г. Б. Стратегічна екологічна оцінка : навч. посіб. / Г. Б. Марушевський ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Проект міжнар. техн. допомоги "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України" (РЕОП). - Київ : К.І.С., 2014. - 86 с. : рис., табл.
5. Р127636 Мещерякова К. С. Сходинками знань. Природознавство. 2 клас : темат. оцінювання : до підруч. І. В. Грущинської / [К. С. Мещерякова]. - Харків : Весна, 2015. - 32 с. : іл.
6. Р127635 Мещерякова К. С. Сходинками знань. Природознавство. 3 клас : темат. оцінювання : до підруч. І. В. Грущинської / [К. С. Мещерякова]. - Харків : Весна, 2015. - 31 с. : іл.
7. ВС58880 Природокористування : навч. посіб. / Л. Царик [та ін.] ; [наук. ред. Царик Л. П.]. - Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2015. - 397 с. : іл., табл.


Фізико-математичні науки
8. РА413633 Балабан О. В. Ультразвукова модифікація низькорозмірних пористих та шаруватих структур і їхніх інтеркалатів для пристроїв накопичення енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Балабан Оксана Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис., табл.
9. РА413631 Біщанюк Т. М. Формування нових інкапсульованих структур з нанообмеженою геометрією для пристроїв електроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Біщанюк Тетяна Миколаївна ;
Її́ Імпера́торська Висо́кість, Вели́ка княжна́ Тетя́на Микола́ївна (рос. Татьяна Николаевна Романова; нар. 29 (11) травня 1897(18970511), Петергоф - пом. 17 липня 1918, Єкатеринбург) - друга донька імператора Миколи II і Олександри Федорівни.
Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 24 с. : рис., табл.
10. РА413544 Виноградов А. О. Механізми струмопереносу в омічних контактах до кремнієвих мікрохвильових діодів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Виноградов Анатолій Олегович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
11. РА413636 Дудник О. В. Динаміка радіаційних поясів і фонового радіовипромінювання в навколоземному просторі як індикатор проявів сонячної активності : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.03.02, 05.07.12 / Дудник Олексій Володимирович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. - Київ, 2015. - 40 с. : рис., табл.
12. РА413610 Жаборовський В. П. Нова реалізація координат полюса Землі за даними лазерних спостережень штучних супутників : автореф.
Радіаці́йні пояси́ (від лат. radiatio - випромінюю) - внутрішні шари магнітосфер планет, у яких утримуються високоенергійні заряджені частинки (здебільшого протони та електрони).
Шту́чний супу́тник - об'єкт, поміщений на орбіту Землі чи іншого небесного тіла зусиллям людини. Інколи називається просто супутник, однак в такому випадку слід відрізняти від природних супутників, таких як Місяць.
дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.01 / Жаборовський Віталій Петрович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. - Київ, 2015. - 21 с. : рис., табл.
13. РА413549 Івашина Т. В. Рівність Даугавета та даугаветівські центри : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Івашина Тетяна Вікторівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. - Харків, 2015. - 20 с.
14. РА413528 Кудін К. О. Світлорозсіюючі центри в йодидах лужних металів: природа, механізм утворення і способи запобігання їх появи : автореф.
Лу́жні мета́ли - елементи 1 групи періодичної системи за винятком водню. За старою класифікацією елементи головної підгрупи I групи. Назва пов'язана з тим, що при взаємодії лужних металів з водою утворюється їдкий луг.
дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Кудін Костянтин Олександрович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. - Харків, 2015. - 18 с. : рис.
15. РА413654 Лазаренко Д. С. Методика навчання механіки в профільній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лазаренко Дмитро Сергійович ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2015. - 19 с. : табл.
16. РА413443 Павлюк О. М. Методичні засади навчального фізичного експерименту у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації : автореф.
Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Павлюк Олександр Миколайович ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2015. - 20 с.
17. РА413697 Пономаренко В. О. Спектральні особливості вибраних комет сімейства Юпітера та довгоперіодичних комет зі зворотним рухом : автореф.
Довгоперіодичні комети (або неперіодичні комети) - такі комети, для яких немає достовірних підтверджень більш, ніж одного проходження перигелію,, а отже, як правило, мають орбітальні періоди понад 200 років.
дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.03 / Пономаренко Василь Олександрович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. - Київ, 2015. - 24 с. : рис., табл.
18. РА413689 Стєпанова К. В. Локалізаційні властивості розв'язків квазілінійних параболічних рівнянь з вироджуваним абсорбційним потенціалом : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Стєпанова Катерина Вадимівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 16 с.
19. РА413672 Чеханова Г. О. Неперервність за параметром розв'язків одновимірних крайових задач та їх похідних : автореф.
Крайова задача - задача теорії диференціальних рівнянь, в якій граничні умови задаються в різних точках. Наприклад, при коливаннях струни із закріпленеми кінцями зміщення на кожному з кінців дорівнює нулю.
дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Чеханова Ганна Олексіївна ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2015. - 16 с.
20. РА413540 Шугайло О. О. Будова підмноговидів в афінному просторі з виродженою афінною фундаментальною формою : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.04 / Шугайло Олена Олексіївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. - Харків, 2015. - 20 с.
21. ВА789174 Горбійчук М. І. Алгоритми і методи обчислень : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Комп'ютерна інженерія" / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : Факел, 2014. - 309 с. : рис., табл.
22. В349238/15 Одесский семинар по дискретной математике Доклады Одесского семинара по дискретной математике. Ч. 15: Август 2014 / [науч. ред.: Варбанец П. Д. и др.]. - Одесса : Экология, 2014. - 37, [2] с. : рис., табл.
23. Р127634 Мещерякова К. С. Сходинками знань. Математика. 2 клас : темат. оцінювання : до підруч. М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка / [К. С. Мещерякова]. - Харків : Весна, 2015. - 48 с. : іл.
24. Р127633 Мещерякова К. С. Сходинками знань. Математика. 3 клас : темат. оцінювання : до підруч. М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка / [К. С. Мещерякова]. - Харків : Весна, 2015. - 46 с. : іл.
25. ВА789323 Цасюк В. В. Теоретична механіка : навч.
Теоретична механіка - це частина механіки, в якій вивчаються найзагальніші закони механічного руху або рівноваги матеріальних тіл і механічної взаємодії між ними. Механічний рух - найпростіша форма руху матерії, яка зводиться до простого переміщення за часом фізичних тіл з одного положення в просторі в інше.
посіб. / Цасюк В. В. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 353 с. : рис., табл.
26. ІС14829 Dassoulas J. Measurement of Z Boson production with the ATLAS experiment at the LHC : diss. / James Dassoulas ; Dep. Physik der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2014. - XI, 125 p. : fig., tab. - (Deutsches Elektronen-Synchrotron / Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft, ISSN 1435-8085 ; DESY-Thesis-2014-017, July 2014)
27. ІС14830 Fernandes M. V. A new method for the reconstruction of very-high-energy Gamma-ray spectra and application to galactic cosmic-ray accelerators : diss. / Milton Virgílio Fernandes ; Fachbereich Physik der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2014. - IV, 221 p. : fig. - (Deutsches Elektronen-Synchrotron / Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft, ISSN 1435-8085 ; DESY-Thesis-2014-025, September 2014)
28. ІС14828 Vauth A. A quartz Cherenkov detector for polarimetry at the ILC : diss. / Annika Vauth ; Fachbereich Physik der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2014. - V, 111 p. : fig. - (Deutsches Elektronen-Synchrotron / Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft, ISSN 1435-8085 ; DESY-Thesis-2014-022, September 2014)
29. ІС14831 Zeune L. Constraining supersymmetric models using Higgs physics, precision observables and direct searches : diss.Dissertation / Lisa Zeune ; Fak. für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, Fachbereich Physik der Univ.Hamburg. - Hamburg, 2014. - XVI, 209 p. : fig. - (Deutsches Elektronen-Synchrotron / Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft, ISSN 1435-8085 ; DESY-Thesis-2014-020, August 2014)


Хімічні науки
30. РА413679 Єленіч О. В. Синтез та властивості нанорозмірних феришпінелей AFe2О4 (A = Mn, Fe, Co, Ni, Zn) з неводних розчинів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Єленіч Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В. І. Вернадського. - Київ , 2015. - 23 с. : рис.
31. РА413551 Хребтова Г. С. Вплив лігандів на термодинамічні характеристики переходу спіраль - клубок у полінуклеотидах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Хребтова Ганна Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
32. РА413658 Швед О. М. Ацидоліз та феноліз епіхлоргідрину в умовах каталізу органічними основами : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Швед Олена Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ, 2014. - 44 с. : рис., табл.
33. РА413623 Шовкова Г. В. Синтез, будова та властивості комплексів кобальту (II), нікелю (II) та міді (II) з N-(фосфонометил)аміноянтарною кислотою : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Шовкова Ганна Василівна ; НАН України, Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.


Науки про Землю
34. РА413611 Яцюта Д. О. Застосування методу аналізу спонтанної електромагнітної емісії Землі для пошуку вуглеводнів в акваторії Чорного моря : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.10 / Яцюта Дмитро Олександрович ; Акад. наук України, Від-ня мор. геології та осадоч. рудоутворення. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
35. ВА789292 Абіотичні компоненти екосистеми Київського водосховища / Тімченко В. М.
Ки́ївське водосхо́вище, Київське море - одне з шести великих водосховищ у каскаді на річці Дніпро в межах Київської та Чернігівської областей України. Найвище за течією дніпровське водосховище.
[та ін.] ; за ред. д-ра геогр. наук, проф. В. М. Тімченка ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідробіології. - Київ : Логос, 2013. - 58, [1] с. : рис., табл.
36. ВА789176 Андрианова О. Р. Многолетние колебания уровня Мирового океана: тенденции и причины : [монография] / О. Р. Андрианова ; [под ред. Ю. Д. Шуйского] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, Отд-ние гидроакустики. - Одесса : Астропринт, 2014. - 159 с. : рис., табл.
37. ВС58886 Грязевые вулканы Черного моря : каталог / Нац. акад. наук Украины, ГНУ "Отд-ние мор. геологии и осадоч. рудообразования" ; [авт.-сост.: Шнюков Е. Ф. и др. ; под ред. Е. Ф. Шнюкова]. - Киев : Логос, 2015. - 255, [3] с. : рис.
38. ВС58870 Ингульский мегаблок Украинского щита (глубинная геоэлектрическая модель и полезные ископаемые) : [монография] / [Николаев И. Ю. и др.] ; под ред. чл.-кор. НАН Украины А. В. Анциферова и д-ра геол.-минер. наук, проф. Е. М. Шеремета ; Нац. акад. наук Украины, Укр. гос. науч.-исслед. и проект.-конструктор. ин-т горной геологии, геомеханики и маркшейд. дела. - Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2014. - 179 с. : рис., табл.
39. ВС58890 Клапчук В. М. Корисні копалини Галичини: видобування та переробка : [монографія] / В. М. Клапчук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. - 508 с. : табл., іл.
40. ВА789161 Паранько І. С. Історична географія : конспект лекцій / І. С.
Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.
Васи́ль Семе́нович Стефа́ник (14 травня 1871, Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) - 7 грудня 1936) - український письменник, поет, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик.
Істори́чна геогра́фія - область знань на стику історії і географії; географія певної території на певному етапі її історичного розвитку. В історичній науці історичній географії звичайно відводиться роль допоміжної дисципліни.
Паранько ; Криворіз. пед. ін-т ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2014. - 128 с. : рис.


Біологічні науки
41. РА413552 Калюжна М. О. Їздці-афідіїди (Hymenoptera, Aphidiidae) лісостепової зони України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.24 / Калюжна Марина Олександрівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - Київ, 2015. - 24 с. : рис.
42. РА413608 Ковальова О. В. Вплив модульованого електричного струму на функціональний стан організму людини : автореф.
Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
Функціона́льний стан органі́зму - стан живої системи, який визначає рівень життєдіяльності організму, системну відповідь на фізичне навантаження, і дає змогу оцінити рівень адаптації організму до навколишнього середовища і до поставлених йому задач.
дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ковальова Олександра Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
43. РА413664 Сідашенко О. І. Біологічні закономірності формування біоплівки штамами Staphylococcus epidermidis : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.07 / Сідашенко Ольга Ігорівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
44. РА413482 Трифанова М. В. Консортивна роль колоній чаплі сірої (Ardea cinerea L.) в довгозаплавних біогеоценозах середньої течії р. Дніпро : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Трифанова Марія В'ячеславівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
45. РА413682 Фіщук О. С. Порівняльна морфологія квітки роду Sansevieria Thunb. (Asparagaceae s. L.) та споріднених таксонів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Фіщук Оксана Сергіївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
46. В341283/12 Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 12: [Сборник материалов конференции (8-10 октября 2010 г., биостанция "Ивановка", Луганский национальный университет им. Т. Г. Шевченко) и совещания (1 декабря 2011 г., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина) Рабочей группы по изучению и охране птиц бассейна Северского Донца] / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина [ др.] ; [ред.: М. В. Баник, Т. А. Атемасова ; пер. на англ. М. В. Баник]. - Харьков : Точка, 2014. - 309 с. : рис., табл.
47. ІС14832 Hütter S. Enzymatische, strukturelle und regulatorische Bedingungen für die erfolgreiche Infektion von Zielzellen durch Foamyviren : Diss. / Sylvia Hütter ; Fak. Mathematik und Naturwissenschaften der Techn. Univ. Dresden. - Dresden, 2013. - VIII, 170 Bl. : Abb.


Енергетика. Радіоелектроніка
48. РА413642 Бутова О. А. Багатопульсні паралельні компенсовані керовані випрямлячі з поліпшеними енергетичними показниками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Бутова Ольга Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
49. РА413650 Гудима А. А. Удосконалення стратегій управління запроектними аваріями для забезпечення екологічної безпеки АЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Гудима Алла Анатоліївна ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ, 2015. - 23 с. : рис.
50. РА413475 Дарчук Н. П. Лінгвістичне забезпечення автоматичних систем аналізу українськомовного тексту (на прикладі системи автоматичного граматичного аналізу тексту АГАТ) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01, 10.02.21 / Дарчук Наталія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Київ, 2015. - 34 с.
51. РА413625 Дерев'янко О. В. Підвищення безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення технологічного устаткування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Дерев'янко Ольга Володимирівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 25 с. : рис.
52. РА413693 Єремеєв О. І. Методи оцінки візуальної якості зображень у телекомунікаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Єремеєв Олег Ігорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
53. РА413692 Желтов В. М. Збудження електромагнітних коливань в генераторі дифракційного випромінювання з профільованим магнітостатичним полем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.04 / Желтов Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
54. РА413630 Заболотній С. В. Інформаційна технологія ймовірнісного діагностування розладнання параметрів негаусових послідовностей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Заболотній Сергій Васильович ; Укр. акад. друкарства. - Львів, 2015. - 46 с. : рис.
55. РА413626 Кузнєцов Д. І. Інформаційна технологія для групової діагностики асинхронних електродвигунів на основі спектральних характеристик та інтелектуальної класифікації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кузнєцов Денис Іванович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2015. - 20 с. : рис.
56. РА413426 Марченко О. О. Семантико-синтаксичні моделі природної мови. Тензорний підхід : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Марченко Олександр Олександрович ;
Олекса́ндр Олекса́ндрович Ма́рченко (н. 14 січня 1965(19650114), Рибчинці, Хмільницький район, Вінницька область) - український підприємець та політичний діяч, народний депутат України.
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 36 с.
57. РА413660 Мельничук С. М. Методи та засоби захисту розподільних електричних мереж від неповнофазних режимів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Мельничук Сергій Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 21 с. : рис., табл.
58. РА413481 Настенко А. О. Методи оцінки стійкості блокових симетричних шифрів на основі показників випадковості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Настенко Андрій Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 20 с. : табл.
59. РА413607 Наффаа Х. М. Пасивне охолодження гермооб'єму ВВЕР-1000 в аварійних умовах з використанням двофазного кільцевого термосифону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Наффаа Халед Муаєд ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.
60. РА413614 Овсяк О. В. Метод і математичне та програмне забезпечення системи ефективного опрацювання формул алгебри алгоритмів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Овсяк Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 37 с. : рис., табл.
61. РА413644 Павловський С. В. Теплоутилізаційна система котельної установки з силовим когенераційним контуром : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Павловський Сергій Валерійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.
62. РА413546 Сиропятов О. А. Метод підвищення ефективності вузлів телекомунікацій на основі моніторингу трафіку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Сиропятов Олександр Арсенійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
63. В355606/1 модулі 1,2 Азарсков, Валерій Миколайович Сучасне програмування. Ч. 1, модулі 1, 2: Програмування та математика - із другом MATLABом. - 2014. - 252 с. : рис., табл.
64. ВА789309 Ветроэнергетика. Информационно-аналитический обзор по альтернативной энергетике : монография / [С. В. Тарасов и др.] ; под общ. ред. В. А. Дзензерского и Г. Г. Пивняка ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т трансп. систем и технологий "Трансмаг", Гос. высш. учеб. заведение "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : НГУ, 2014. - 155 с. : рис., табл.
65. СТ7403 Котельні. - Київ : Мінрегіон України, 2014. - IV, 49 с. - (Державні будівельні норми України)
66. ВА789145 Купін А. І. Мережні інформаційні технології. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. І. Купін, І. О. Музика ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2015. - 239 с. : рис., табл.
67. ВС58881 "Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи", міжнародна науково-технічна конференція(5 ; 2015 ; Тернопіль).Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції "Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи", 23-27 лютого 2015 року, м. Тернопіль, м. Яремче / Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя [та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2015. - 134 с. : рис., табл.
68. ВА789188 Методические указания к лабораторным работам по курсу "Системы обработки многомерных распределенных данных" для студентов специальности 6.05010104 "Системы искусственного интеллекта" / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост. О. В. Касилов]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2014. - 95 с. : рис., табл.
69. Р127632 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Матеріали електронної техніки" для студентів напрямів підготовки 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка" і 6.050802 "Електронні пристрої та системи" / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О.]. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 19 с.
70. ВА789308 Микола Антонович Філинюк : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ВНТУ ; [уклад. Квятківська Л. В.]. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 67, [1] с. : фот. - (Серія "Вчені нашого університету")
71. ВС58877 Оптимізація систем керування автономними електроенергетичними установками з газодизель-генераторними агрегатами : [монографія] / В. М. Рябенький [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Київ : Ін-т елекродинаміки НАНУ, 2013. - 225 с. : рис., табл.
72. ВА789222 Прецизионные системы энергосберегающего автоматического регулирования турбогенераторных установок электрических станций : [монография] / Г. И. Канюк [и др.] ; Укр. инженер.-пед. акад. - Харьков : Точка, 2015. - 124 с. : рис., табл.
73. СО33540 "Реєстрація, зберігання і обробка даних", щорічна підсумкова наукова конференція(2014 ; Київ).Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 14-15 травня 2014 року : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В. В. Петров (відп. ред.) та ін.]. - Київ : ІПРІ НАН України, 2014. - 146 с. : рис., табл.
74. ВА789311 Семенова О. О. Імпульсні логічні та нейронні елементи телекомунікаційних мереж : монографія / О. О. Семенова, В. М. Кичак ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 131 с. : рис., табл.
75. ВА789173 Циганенко В. О. Крізь роки... І спадщина енергетики : [зб. ст.] / Володимир Циганенко. - Київ : Кий, 2015. - 333, [2] с. : іл.
76. ВА789172 Циганенко В. О. Першоджерела та майбутнє енергетики : зб. ст. / Володимир Циганенко. - Київ : Тендер, 2014. - 360 с. : іл.
77. ВС58878 Шидловський А. К. Стабілізація параметрів електричної енергії в трифазних системах напівпровідниковими коригуючими пристроями : [монографія] / А. К. Шидловський, В. О. Новський, А. Ф. Жаркін ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. - Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 2013. - 378 с. : рис., табл.
78. ВА789310 Юхимчук М. С. Математичне моделювання автоматичних систем з логічними управляючими пристроями : монографія / М. С. Юхимчук, С. М. Москвіна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 123 с. : рис., табл.
79. ІС14827 Malyutin D. Time resolved transverse and longitudinal phase space measurements at the high brightness photo injector PITZ : diss. / Dimitriy Malyutin ; Dep. Physik der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2014. - 139 p. : fig. - (Deutsches Elektronen-Synchrotron / Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft, ISSN 1435-8085 ; DESY-Thesis-2014-021, August 2014)

  1   2   3