Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГалузеві будівельні норми україни будинки І споруди

Галузеві будівельні норми україни будинки І споруди
Сторінка1/12
Дата конвертації28.03.2017
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Будинки і споруди
ПІДПРИЄМСТВА СОРТУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТВЕРДИХ

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ.

Будіве́льні но́рми - затверджений суб'єктом нормування нормативно-правовий акт, який містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
ГБН В.2.2-35077234-001:2011

Київ


Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

(Мінжитлокомунгосп України)

2011
ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ЗАТ «Український науково-дослідний інститут прогресивних технологій у комунальному господарстві» (УкркомунНДІпрогрес)


РОЗРОБНИКИ: С.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.

Абрамович
(керівник розробки); І. Бондар; І. Мартинова; А. Тітов
2 ПОГОДЖЕНО: Мінрегіонбудом (лист від 09.12.2010 №19-11/3041/0/6-10)
3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінжитлокомунгоспу України від 21.02.2011 № 14
4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

_____________________________________________________________________________________

Право власності на цей документ належить Мінжитлокомунгоспу України.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

Мінжитлокомунгосп України, 2011

ЗМІСТ


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 3

4. РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ СОРТУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 5

5 ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ СОРТУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 5

5.

Офіційне друковане видання - періодичне друковане видання, в якому здійснюється офіційне оприлюднення документів держави чи певної установи (законів, рішень, офіційних оголошень тощо). Може виходити у формі газети, журналу, бюлетеню, альманаху тощо.

Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).

1 Загальні положення 5

5.2 Об’ємно-планувальні і конструктивні рішення 6

5.3 Споруди підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів 7

5.4 Вимоги до виробничих процесів та обладнання 9

5.

Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

5 Приймальне відділення твердих побутових відходів 10

5.6 Сортування 11

5.7 Перероблення 13

6 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ 18

6.

Фортифікаційне обладнання (застаріла назва інженерне обладнання) - є одним із елементів і важливих завдань інженерного забезпечення військ і розглядається завжди в комплексі заходів бойового забезпечення військ.

1 Водопостачання і водовідведення 18

6.2 Опалювання, вентилювання та кондиціювання. Аерація. 19

6.3 Електротехнічні пристрої 21

6.4 Зв'язок і сигналізація 21

6.5 Автоматизація й технологічний контроль 22

6.6 Газопостачання 22

7 ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ 22

8 ОЦІНКА ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВА НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 23

ДОДАТОК А 24

ДОДАТОК Б 26

ДОДАТОК В 28

ДОДАТОК Г 29ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Будинки і споруди.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів.


Вимоги до технологічного проектування
Здания и сооружения. Предприятия сортировки и переработки твердых бытовых отходов.

Требования к технологическому проектированию
Buildings and structures. Enterprises of solid domestic wastes sorting and processing.

Тechnological designed requirements

___________________________________________________________________

Чинні від 01.06.2011

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ1.1 Ці норми поширюються на проектування підприємств сортування та перероблення твердих побутових відходів (далі – підприємства) для їх нового будівництва, розширення та реконструкції.

1.2 Норми встановлюють основні вимоги та технологічні показники, які треба враховувати під час проектування підприємств сортування та перероблення твердих побутових відходів, а також окремих будівель і споруд, що входять до складу цих підприємств.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12  • І. Бондар ; І. Мартинова; А. Тітов 2 ПОГОДЖЕНО: Мінрегіонбудом
  • ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
  • НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
  • Вимоги до технологічного проектування Здания и сооружения. Предприятия сортировки и переработки твердых бытовых отходов.
  • Тechnological designed requirements