Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГімнастика у-шу для дошкільнят

Скачати 64.08 Kb.

Гімнастика у-шу для дошкільнят
Скачати 64.08 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір64.08 Kb.

ГІМНАСТИКА У-ШУ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ
ГАРМОНІЯ між людським організмом і навколишнім середовищем - запорука міцного здоров'я. Досягти її, тобто злитися з природою, пізнати таємниці саморегуляції дихання, набути вміння керувати своїм тілом і волею, допомагає гімнастика у-шу. Популярна нині, вона прийшла до нас із глибини століть: цю славнозвісну школу заснував у китайському монастирі Шаолінь перший патріарх чань-буддизму Бодхідхарма, Він використав багаторічний досвід та численні спостереження, поєднав філософію світосприйняття з рухами, за допомогою яких люди споконвіку зміцнювали своє здоров'я.
Чань (chán 禪, спрощ. 禅) - школа китайського буддизму, друга за популярністю після школи Чистої Землі (див. Амідаїзм). Назва походить від кит. транскрипції санскр. терміну «dhiana» - медитативне споглядання.
Бодгідга́рма (в Китаї також відомий під ім'ям Дамо; 440–528 або 536) - перший патріарх чань-буддизму, засновник вчення чань (дзен), 28-й патріарх буддизму. Народився в Канчі, столиці південноіндійського царства Паллава.
Світосприйняття́ - спільне бачення світу і ставлення до нього. Як правило, мається на увазі сприйняття зовнішнього світу через призму внутрішнього світу, за допомогою своєї внутрішньої картини життя.
Багаторічні рослини (багаторічники) - рослини, що живуть більше двох років. Багаторічні рослини можуть бути як трав'янистими, так і дерев'янистими. Трав'янистими багаторічними рослинами називають багаторічні рослини, наземні частини яких не дерев'яніють, як це відбувається у дерев і кущів, а дерев'янистими;- решту багаторічних рослин.
Філософ Філософ - любомудр, шукач істини, мислитель. У вузькому сенсі це спеціаліст з філософії, що займається філософією, розробляє питання світогляду й методології.
З джерел народної мудрості Будхідхарма запозичив основу комплексу своїх вправ, систематизував їх, доповнив імітаціями рухів птахів, тварин, комах. Різні напрями гімнастики у-шу в плані оздоровлення становлять завершену систему, що поєднує базові рухи тіла, тренування дихання, самомосаж.

Заняття у-шу корисні у будь-якому віці, а у дитинстві - особливо. Адже малюк зростає не в ідеальних соціальних умовах, і на стан його здоров'я впливають як шкідливі чинники зовнішнього оточення, так і нервові стреси.

Тре́нінг (англ. training) - це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі.
Гімна́стика - фізичні вправи, які спочатку виконувалися для зміцнення здоров'я і тренування (назва походить від вигляду, в якому тренувалися чоловіки древньої Греції: gymnos означає оголений).
Дити́нство - життєвий відрізок між народженням і підлітковим віком, який починається з настанням статевого дозрівання (пубертатний період).
Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.
Завдання у-шу не тільки припинити дію згубних факторів, а й перемогти їх, розвинути в собі істино людські духовні витоки, що живитимуть вас наступне життя. Вправляючись з раннього віку у будь-якому напрямі гімнастики, дошкільники вчаться концентрувати свою внутрішню енергію, набувають здатності використовувати її на користь власному організму.

Пропонуємо ігровий комплекс «Ведмедик» - доступний і цікавий для дітей дошкільного віку. Вправи, що втілюють такі специфічні для ведмедика риси, як спокій, врівноваженість рухів, доброта, рекомендуються для дітей з підвищеною збудливістю нервової системи.

Вн́утрішня ене́ргія тіла (позначається як E або U) - повна енергія термодинамічної системи за винятком її кінетичної енергії як цілого і потенціальної енергії тіла в полі зовнішніх сил.
Нервова система Нервова система - цілісна морфологічна і функціональна сукупність різних взаємопов'язаних нервових структур, яка спільно з гуморальною системою забезпечує взаємопов'язану регуляцію діяльності усіх систем організму та реакцію на зміну умов внутрішнього та зовнішнього середовища.

Виконання гімнастичного комплексу вимагає постійного психологічного контакту дорослого з дитиною.

Доро́слий - людина, яка досягла певного віку, та у відношенні до якої є підстави вважати, що вона має тілесну та ментальну зрілість. Доросла особа має ті необхідні знання та вміння, які дозволяють їй приймати рішення, важливі на її життєвому шляху.
Психолог (др.-греч. ψυχή - душа; λόγος - знання) - це фахівець, який оцінює, діагностує і вивчає поведінку і розумові процеси (див. психологія). Деякі психологи, такі як клінічні та психологи-консультанти, піклуються про психічне здоров'я, соціальні або організаційні психологи проводять дослідження та надають психологічну допомогу.
Дошкільник має сформувати у собі образ ведмедика, перейнятися настроєм вправ. Розучувати комплекс слід по частинах (не більше 4-х вправ за один раз): послідовно, не поспішаючи, додавати нові завдання, зливаючи їх в одне.«Ведмедик»

ігровий гімнастичний комплекс


1. «Ведмедик вмивається». В.п. - основна стійка, руки зігнуті в ліктях і притиснуті до тулуба долонями вниз. Пальці ніби втримують м'ячик. Поперемінно приводячи через сторони по круговій амплітуді кисті рук до себе (до рівня надбрівних дуг), виконати рух «ведмедик вмиває мордочку».
Ампліту́да (лат. amplitudo - широта) - найбільше значення величини, яка періодично змінюється. Наприклад, амплітудою називається найбільше зміщення маятника від положення рівноваги.
Темп повільний. Вдих змінюється видихом синхронно зі зміною рук.

Психологічна установка (п.у.) - ранком ведмедики самостійно вмиваються прохолодною чистою джерельною водичкою, що має приємний смак.2. «Ведмедик п'є молоко». В.п. - ноги на ширині плечей, спина пряма, кисті рук із оберненими одна до одної долонями зблизити на рівні нижньої частини живота так, ніби ними охоплюють пляшечку з молоком. Не міняючи положення кистей (вдих), повільно, згинаючи руки в ліктях, піднести уявне горлечко пляшечки до рота (голова трохи відхиляється назад).
Джерело́ (рос. источник; англ. spring; нім. Quelle) - природний, самочинний сконцентрований вихід на земну поверхню підземних вод. Виникає під впливом земного тяжіння або гідростатичного тиску. Джерела утворюються на дні ярів, балок, на схилах горбів, крутих берегів річок.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Після цього з видихом повернутися у в.п.

П.у. - ведмедик із задоволенням п'є запашне, дуже поживне і смачне молоко.

Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.3. «Ведмедик п'є молоко і присідає». Не припиняючи виконання попередньої вправи, синхронно з рухами рук присісти (вдих), з видихом повернутися у в.п.

П.У. - додати: животик у ведмедика наповнюється смачним молочком, і ця вага змушує його присідати на траву.4. «Неповоротка ходьба на задніх лапах».

В.п. - ноги на ширині плечей, руки внизу, плечі трохи опущені, голова нахилена вперед. Згинаючи праву руку і праву ногу, синхронно перемістити їх вгору, переносячи при цьому центр ваги тіла на ліву ногу. Корпус відхиляється вліво. Рух супроводжується вдихом. Те саме лівою рукою і лівою ногою.

П.у. - неповороткі рухи імітують ходьбу ведмедика на задніх лапах.

Іміта́ція (лат. imitatio - наслідування): Пародія на щось. Наслідування. Підробка. Ерзац. Сурогат. Повторення. Приклад: виріб, який є підробкою під що-небудь; Наслідування голосом, почерку тощо.
Ходьба виконується з невеликими похитуваннями тулуба.

5. «Ведмедик танцює». В.п. - ноги на ширині

| плечей, руки внизу. Відриваючи ступню правої ноги від підлоги, торкнутися носком лівого коліна. Рух супроводжується вдихом, а повернення у в.п. -видихом. Те саме - лівою ногою.

П.у. - ведмедик напився молочка і весело танцює на галявинці.

6. «Ведмедик стає на чотири лапи». В.п. - те саме.
Трохи зігнувши ноги в колінах, нахилити тулуб
вперед з опусканням рук до підлоги і спирання на долоні. Почергово піднімаючи та опускаючи
(синхронно) праві руку і ногу та ліві руку і ногу, імітувати ходьбу ведмедика. Центр ваги зміщується то на праву половину тіла, то на ліву. Дихання довільне. Тулуб і голова трохи повертаються в сторону кінцівок, які здійснюють рух.

П.у. - ведмедик біжить по зеленій галявинці до своєї мами.7. «Ведмедики граються». В.п. - основна стійка, руки зігнуті в ліктях і притиснуті до тулуба, кисті на рівні плечей, долоні повернуті вниз, ніби утримують яблуко. Виконати колові рухи рук по вертикалі почергово: від себе, вперед, униз, до себе. Дихання довільне.

П.у. - ведмедик, на залитій сонячним світлом галявинці біля струмочка, весело грається з друзями.

Струмо́к (синонім - потічо́к) - неширокий водотік, що має здебільшого звивисте річище і довжину до 10 км. Струмок утворюється (підживлюється) зі снігових, дощових або підземних вод, що вийшли на поверхню.
Приро́дне осві́тлення - це освітлення приміщень світлом неба (природним або денним світлом) та сонячними променями, які проникають крізь світлові отвори в зовнішніх загороджувальних конструкціях. Денне (природне) світло - теплове випромінювання Сонця, що пройшло крізь атмосферу.8. «Ведмежатка плюхаються у струмочку». В.п. - упор присід, кисті рук на підлозі долонями вгору, спина пряма. Одночасно обома зігнутими в ліктях руками (кисті не міняють положення) здійснити рух вгору до рівня надбрівних дуг (вдих). Повернення у в.п. (видих).

П.у. - ведмедики весело плюхаються у теплій річці. Гріє ласкаве сонечко, легкий вітерець розносить бризки води.9. «Ведмедик оглядається: що навкруг?» В.п. – те саме. Виконати повороти голови вправо і вліво, руки від підлоги не відривати.

П.у. - ведмедик з цікавістю оглядає ліс.10. «Ведмедик весело підстрибує». В.п. - те саме, що у вправі 5. Підскоки на місці з відриванням обох ніг від підлоги. Динання довільне.

П.у. - ведмедики продовжують бавитися на галявинці.11. «Ведмедик запишався». В.п. - ноги на ширині плечей, руки внизу. Повільно підняти розслаблені кисті по вертикалі вгору (вдих), розводячи їх в сторони і згинаючи руки в ліктях. Повернутися у в.п. (видих).

П.у. - ведмедик побачив їжачка і з гордістю хоче показати йому, який він великий та сильний.12. «Ведмедик сердиться». Закінчити попередню
вправу підніманням рук вгору: розкрити долоні, пальці максимально розставити і зігнути так, ніби вони охоплюють дуже велике яблуко.

П.у. - ведмедик сердиться, що їжачок зовсім його не боїться. 1. «Неповоротка ходьба на задніх лапах».
  Повторити вправу 4.

 2. «Ведмедик вмивається». Повторити вправу 1.


Бажаємо здоров'я та самовдосконалення!!!

Су Джок терапія та її переваги
Тіло людини - це форма життя, яка являється маленьким, добре влагодженим Всесвітом.
Все́світ - весь матеріальний світ, різноманітний за формами, що їх набуває матерія та енергія, включаючи усі галактики, зорі, планети та інші космічні тіла. Всесвіт настільки великий, що його розміри важко уявити.
Тому у тіла є все необхідне для того, щоб підтримувати свою життєдіяльність та існувати в природі як цілісна незалежна система.
Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.

"Су" - кисть, "Джок" - стопа. Системи відповідності кистей рук та стоп - це пульти дистанційного управління здоров'ям людини. Ці лікувальні системи функціонують як свого роду маленькі лікарні, які природнім шляхом виліковують хвороби тіла.

Якщо уважно проаналізувати наскільки кисті та стопи повторюють будову нашого тіла, то можна зрозуміти механізм цих лікувальних систем і визначити точки та зони, які необхідно стимулювати у випадку виникнення хвороб.

Кисті та стопи, дякувати Природі, подібні тілу по будові. Вони споконвіків утримують в собі Волю до зцілення, направлену на те, щоб людина могла використати цей дар і бути здоровою. З допомогою цієї лікувальної системи Природа ясно показує свої наміри, проявляє свою велику Любов, прагне допомогти людині не хворіти. Але в той же час Природа дає нам певний урок - урок Духа незалежності, пошуку способів самостійного позбавлення від хвороб.

Су Джок терапія, сприйнявша Великий дух любові, прагне донести його до всіх людей на землі і допомогти їм усвідомити, що цей Великий Дух Любові, який знаходиться в системах відповідності кистей та стоп, в кінцевому рахунку направлений на встановлення миру на нашій планеті.

Земля Земля́ - третя від Сонця планета Сонячної системи, єдина планета, на якій відоме життя, домівка людства. Земля належить до планет земної групи і є найбільшою з цих планет у Сонячній системі. Землю іноді називають світом, латинською назвою Терра або грецькою - Гея.

Всі люди па світі, вивчивші системи відповідності кистей та стоп, зможуть попереджувати та лікувати хвороби, самостійно підтримувати здоров'я і зберігати свою людську честь. Це дасть змогу кожному більш повно, з бажанням і радістю проявляти себе людиною - щасливою та безтурботною.Велика Любов Природи до людини, її Дух, мають бути донесені в людські серця та розум, і тоді люди зможуть бути здоровими, використовуючи цю систему.
Головні переваги Су Джок терапії


 • Висока ефективність. При правильному використанні виражений ефект часто наступає уже через декілька хвилин, іноді секунд.

 • Абсолютна безпека використання.
  Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
  Ця лікувальна система створена не людиною — вона тільки відкрила її, а самою Природою. В цьому причина її сили і безпеки. Стимуляція відповідних точок призводить, до виздоровлення. Неправильне використання ніколи негативно не впливає на людину — воно просто неефективне.

 • Універсальність метода. З допомогою Су Джок терапії можна лікувати будь-яку частину тіла, будь-який орган, будь-який сустав.

 • Доступність метода для кожної людини. В Су Джок терапії не потрібно нічого вивчати і запам'ятовувати. Що завчається - легко забувається. Цей метод достатньо один раз зрозуміти, а потім ним можна користуватись все життя.

 • Простота використання. Ваша рука і знання завжди з вами. А підходящий інструмент для проведення лікування Ви завжди знайдете.
  Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).Скачати 64.08 Kb.

 • «Ведмедик» ігровий гімнастичний комплекс 1. «Ведмедик вмивається».
 • 3. «Ведмедик пє молоко і присідає».
 • 4. «Неповоротка ходьба на задніх лапах».
 • 6. «Ведмедик стає на чотири лапи».
 • 7. «Ведмедики граються».
 • 8. «Ведмежатка плюхаються у струмочку».
 • 9. «Ведмедик оглядається: що навкруг»
 • 10. «Ведмедик весело підстрибує».
 • 11. «Ведмедик запишався».
 • 12. «Ведмедик сердиться».
 • «Неповоротка ходьба на задніх лапах».
 • Головні переваги Су Джок терапії