Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГістологія, цитологія та ембріологія 1

Скачати 192.18 Kb.

Гістологія, цитологія та ембріологія 1
Скачати 192.18 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір192.18 Kb.

Гістологія, цитологія та ембріологія

1

У процесі диференціації зародкової ектодерми утворюється нервова трубка, нервові

гребені, плакоди, шкірна ектодерма та прехордальна пластинка.

Нервова трубка Нервова трубка - зачаток центральної нервової системи у хордових, що утворюється в процесі нейруляції із нервової пластинки. У поперечному перерізі в ній незабаром після утворення можна виділити три шари, зсередини назовні: Епендимний - псевдобагатошаровий, що містить зародкові клітини.
Як називається процес

формування нервової трубки?

A * Нейруляція

B Гаструляція

C Сомітогенез

D Гістогенез

E Органогенез

2

У зародковому матеріалі виявлено пухирець з тонкою стінкою, порожнина якого

заповнена рідиною. Стінка пухирця утворена одним шаром світлих дрібних клітин. Що

формують дані клітини?A * Трофобласт

B Ембріобласт

C Морулу

D Епібласт

E Бластоцель

3

Нейтрофіли крові використовують для визначення генетичної статі. Який структурний

елемент при цьому є об’єктом дослідження?

A * Статевий хроматин

B Еухроматин

C Ядерце

D Комплекс Гольджі

E Ендоплазматична сітка

4

Досліджується мікропрепарат зародка людини, взятого із мимовільного викидня. На

даному препараті діагностується зародковий щиток, в якому розпізнаються два шари

клітин – енто- і ектодерма. На якому етапі ембріонального розвитку знаходився

ембріон?

Ендоплазматичний ретикулум (ЕПР, від лат. reticulum - «сіточка») або ендоплазматична мережа - внутрішньоклітинна органела еукаріотичних клітин, що являє собою розгалужену систему з оточених мембраною сплющених порожнин, бульбашок і канальців.
Комплекс Ґольджі (також званий як Апарат Ґольджі, тільце Ґольджі та інші) - одномембранна органела, що є переважно в еукаріотів.
Ембріогенез також Зародковий розвиток, Ембріональний розвиток - розвиток організму, що відбувається в оболонках яйцеклітини поза материнським організмом або усередині нього.


A * Гаструляції

B Бластуляції

C Прогенезу

D Органогенезу

E Імплантації

5

У пацієнта з травмою верхньої кінцівки спостерігається порушення процесів регенерації

хрящової тканини внаслідок пошкодження малодиференційованих клітин хрящового

диферону.

Кінці́вка (лат. membra) - частина тіла тварин, що слугує, як правило, органом пересування. У білатеральних тварин різних груп мають різне походження і будову.
Хрящ (лат. cartilago) - різновид сполучної тканини в організмі деяких безхребетних (наприклад, головоногих молюсків) і всіх хребетних, яка виконує опорно-механічну функцію. Постійний хрящовий скелет властивий для хрящових риб і круглоротих.
Які клітини хряща зазнали ушкодження?A * Внутрішнього шару охрястя

B Зовнішнього шару охрястя

C У складі ізогенних груп

D Зони молодого хряща

E Клітини, що надходять з кровоносних судин

6

У пацієнта повністю уражений спіральний ганглій.

Кровоно́сні суди́ни - складові серцево-судинної системи, які забезпечують швидкий транспорт крові до усіх органів тіла людини, забезпечуючи обмін речовин між кров'ю та навколишніми тканинами. Вивченням кровоносних судин, нарівні з лімфатичними, займається розділ медицини - ангіологія.
Які функціональні порушення при цьому

виявляться?

A * Втрата слуху

B Втрата нюху

C Втрата зору

D Втрата смаку

E Втрата дотику

7

На гістологічному препараті декальцинованої кістки спостерігаються великі багатоядерні

клітини неправильної округлої форми з мікроворсинками на поверхні. Про які клітини

йдеться?A * Остеокласти

B Остеобласти

C Остеоцити

D Фібробласти

E Плазмоцити

8

Лаборантові дано три гістологічні препарати. На першому – гіаліновий хрящ, на другому –

еластичний, на третьому – волокнистий.

Гіаліновий (склоподібний) хрящ - міцний і пружний хрящ, що містить значну кількість міжклітинної речовини, тому розташований там, де особливо важливими є міцність і еластичність. Він вкриває суглобові поверхні всіх кісток.
За якими ознаками можна віддиференціювати

дані хрящі?A * За складом міжклітинної речовини

B За локалізацією в організмі

C За будова клітин

D За розташуванням клітин

E За складом аморфної речовини

9

Внаслідок травми пошкоджені скелетні м’язові волокна.

Позаклітинна матриця або екстрацелюлярний матрикс, міжклітинна речовина (англ. extracellular matrix, ECM) - це позаклітинна частина тканин тваринних організмів (передусім сполучної тканини), що залягає у міжклітинному просторі.
Які структури будуть джерелом

репаративної регенерації скелетних м’язових волокон?

A * Міосателітоцити

B Міофіламенти

C Міофібрили

D Сарколема

E Ендомізій

10

При дослідженні поперечно-посмугованого м'язового волокна після дії гідролітичних

ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які структури зазнали

ушкодження?A * Актинові міофіламенти

B Міозинові філаменти

C Тонофібрили

D Тропоколагенові комплекси

E Нуклеопротеїдні комплекси

11

На мікрофотографії клітини сітківки ока її зовнішній сегмент конічної форми, містить

мембранні на півдиски із зоровим пігментом йодопсином.

Нуклеопротеїни (або нуклеопротеїди) - складні білки, комплекси нуклеїнових кислот (ДНК або РНК) з білками. Залежно від типу нуклеїнової кислоти поділяються на дезоксирибонуклеопротеїн та рибонуклеопротеїни.
Яка клітина діагностується?

A * Колбочконесуча фоторецепторна

B Паличконесуча фоторецепторна

C Горизонтальна

D Амакринна

E Гангліонарна

12

На гістологічному препараті представлено зріз завитки внутрішнього вуха. На базальній

мембрані базилярної пластинки розташовані клітини призматичної форми, на

апікальному полюсі яких є чашоподібна заглибина. Які клітини виявлені?A * Фалангові

B Пограничні

C Підтримуючі

D Волоскові

E Клітини-стовпи

13

На мікропрепараті червоного кісткового мозку виявляються численні капіляри, які

забезпечують вибіркову міграцію зрілих формених елементів крові в судинне русло.

Кров Кров - рідка сполучна тканина організму тварин, що виконує важливі функції в забезпеченні його життєдіяльності. Кров складається з рідкої частини плазми та різноманітних клітин. Вона циркулює системою судин (хребетні та частина безхребетних тварин) під дією сили ритмічних скорочень серця або судини, що його заміщує.
До

якого типу належать ці капіляри ?A * Синусоїдного

B Фенестрованого

C Соматичного

D Вісцерального

E Лімфатичного

14

Для скорочення кардіоміоцита необхідні іони кальцію. Які органели забезпечують його

депонування?

A * Гладка ендоплазматична сітка

B Гранулярна ендоплазматична сітка

C Комплекс Гольджі

D Рибосоми

E Лізосоми

15

97% поверхні альвеол легенів вкриті клітинами, які входять до складу аерогематичного

бар'єру і через які здійснюється газообмін. Що це за клітини?

A * Альвеолоцити І типу

B Альвеолоцити II типу

C Альвеолярні макрофаги

D Клітини Клара

E Мікроворсинчасті епітеліоцити

16

При обстеженні у ендокринолога жінки 30 років, виявлено гіперфункцію щитовидної

залози. Яку форму при цьому набувають тироцити фолікулів щитовидної залози?

Щитоподібна залоза (лат. glandula thyroidea) - непарний орган ендокринної системи, що складається з двох долей, перешийка та рудиментарної пірамідальної долі. Розташований на передній поверхні шиї, попереду трахеї, і є периферійним гіпофіз-залежним органом ендокринної системи, який регулює основний обмін і забезпечує кальцієвий гомеостаз крові.


A * Призматичну

B Полігональну

C Плоску

D Веретеноподібну

E Кубічну

17

Фіброзно-хрящова оболонка досліджуваного органу утворена гіаліновими хрящовими

півкільцями, які з’єднані пучками гладких міоцитів. Якому органу відповідають зазначені

морфологічні ознаки?A * Трахеї

B Гортані

C Великому бронху

D Середньому бронху

E Малому бронху

18

У власній пластинці слизової оболонки досліджуваного органу виявлено прості трубчасті

нерозгалужені залози, які складаються в основному з головних і парієтальних

екзокриноцитів, а також з додаткових і шийкових мукоцитів та ендокринних клітин.

Слизова́ оболо́нка (лат. tunica mucosa, часто говорять просто слизова) - внутрішня оболонка порожнистих органів, яка контактує з зовнішнім середовищем (тобто органами дихання, сечової, статевої та травної систем).
Які

залози досліджуються?

A * Власні залози шлунка

B Пілоричні залози шлунка

C Кардіальні залози шлунка

D Власні залози стравоходу

E Кардіальні залози стравоходу

19

Під час гістологічного дослідження нирки в кірковій речовині визначається каналець. Його

стінка вистелена одношаровим кубічним епітелієм. Апікальна поверхня клітин містить

щіточкову облямівку, а базальна – посмугованість. Назвіть відділ нефрону.A * Проксимальний каналець

B Дистальний каналець

C Петля Генле

D Збірні ниркові трубочки

E Капсула клубочка

20

На фрагменті ниркового тільця виявлені великі епітеліальні клітини неправильної форми,

від базальної поверхні яких відходять декілька широких відростків, а від них, в свою чергу,

численні дрібні відростки, які контактують з базальною мембраною.

Епіте́лій, або епітеліа́льна ткани́на (лат. epithelium, від грецького епі- + thele - молочна залоза) - шар клітин, що вистилає поверхню (епідерміс) і порожнини тіла, а також слизові оболонки внутрішніх органів, травної системи, дихальної системи, сечостатевої системи.
Базальна мембрана, основна мембрана - тонкий шар волокон, що залягає під епітелієм (вистеляє порожнини і поверхні тіла) чи ендотелієм (вистеляє внутрішні поверхні кровоносних судин).
Які це клітини?A * Подоцити

B Юкставаскулярні клітини

C Гладкі міоцити

D Ендотеліоцити

E Мезангіальні клітини

21

Під час гістологічного дослідження яєчника, забарвленого гематоксилін-еозином,

визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари і

мають кубічну форму, навколо овоцита – оболонка яскравочервоного кольору. Назвіть

цей фолікул.

A * Первинний

B Примордіальний

C Вторинний

D Зрілий

E Атретичний

22

На гістологічному препараті матки спостерігається потовщення, набряк ендометрію,

наявність звивистих залоз із розширеним просвітом, які секретують велику кількість

слизу, мітози в клітинах не спостерігаються, у стромі наявні децидуальні клітини. Яка

стадія менструального циклу відповідає описаній картині?

Менструа́ція (лат. menstruus - щомісячний), місячні - частина менструального циклу жіночого організму, відторгнення функціонального шару ендометрію, що супроводжується кровотечею.


A * Секреторна

B Менструальна

C Регенераторна

D Проліферативна

E Відносного спокою

23

За допомого гістохімічних методів дослідження в цитоплазмі клітини виявлені структури,

наявність і кількість яких непостійна і залежить від метаболічної активності клітин.

Цитопла́зма - основна за об'ємом частина клітини, її внутрішній вміст. За фізичними властивостями це напіврідка маса колоїдної структури - цитозоль, в якій знаходяться всі клітинні органели, крім ядра.
О́бмін речови́н або метаболі́зм - сукупність хімічних реакцій, що відбуваються в живих організмах. Метаболізм поділяється на дві гілки: катаболізм (дисиміляція або енергетичний обмін), що включає реакції розщеплення складних органічних речовин до простіших, яке супроводжується їх окисненням і виділенням корисної енергії, та анаболізм (асиміляція або пластичний обмін) - реакції синтезу необхідних клітині речовин, у яких енергія, отримана у катаболічних реакціях, використовується.

Назвіть цей компонент клітини.A * Включення

B Органели

C Гіалоплазма

D Мікротрубочки

E Мікроворсинки

24

При цитохімічному дослідженні в епітеліоцитах визначаються кулясті електронно-щільні

міхурці, обмежені мембраною, містять кислу фосфатазу та інші гідролітичні ферменти.

Які це органели.A * Лізосоми

B Мітохондрії

C Комплекс Гольджі

D Гладка ендоплазматична сітка

E Гранулярна ендоплазматична сітка

25

Процес дроблення зиготи включає низку послідовних мітотичних поділів і завершується

утворенням бластули. Який тип бластули характерний для людини?

A * Бластоциста

B Целобластула

C Дискобластула

D Амфібластула

E Морула

26

При обстеженні хворого виявлено збільшений вміст холестеролу та бета-ліпопротеїнів

крові. Для якого захворювання ці прояви будуть найбільш імовірними?

A *Атеросклероз

B Цукровий діабет

C Ожиріння

D Порфірії

E Хвороба Гірке

27

Для підтвердження діагнозу паренхіматозна жовтяниця виникає потреба додатково

провести дослідження вмісту:

A *Уробіліногену в сечі

B Білірубіну в сечі

C Стеркобіліногену в сечі

D Уробіліну в сечі

E Вердоглобін в сечі

28

Хвора на передодні операції знаходилась у стресовому стані. При цьому зросла частота

серцевих скорочень. Збільшення концентрації якого гормону в крові супроводжує цей

стан?


A *Адреналіну

B Вазопресину

C Соматотропіну

D Інсуліну

E Трийодтироніну

29

У хворого, що мешкає у високогір’ї збільшена щитоподібна залоза. З нестачею якого

елементу це пов’язано найімовірніше?

A *Йоду

B Брому

C Флуору

D Феруум

E Мангану

30

У гістологічному препараті шкіри людини визначається епітелій, який складається з

декількох шарів клітин з ознаками зроговіння. З якого ембріонального джерела

розвивається вказаний епітелій?A *Ектодерма

B Мезодерма

C Ентодерма

D Мезенхіма

E Нейроектодерма

31

При гістологічному дослідженні відділу ЦНС виявлена сіра речовина, яка має тришарову

будову: молекулярний, гангліонарний та зернистий шари. Назвіть нейрони, які утворюють

другий шар:A *Грушоподібні

B Кошикові

C Дрібні зірчасті

D Великі зірчасті

E Клітини-зерна

32

На гістологічному препараті діагностовано рогівка ока. Який вид епітелію визначається

на передній поверхні рогівки:

A *Багатошаровий плоский незроговілий

B Багатошаровий плоский зроговілий

C Одношаровий плоский

D Одношаровий кубічний

E Одношаровий багаторядний

33

При електронній мікроскопії в будові клітини виявлена відсутність ядерця та ядерної

оболонки, видні окремі хромосоми, які мають вигляд пухкого клубка, центріолі

розташовані у полюсів. Яку фазу клітинного циклу описано дослідником?

Електронний мікроскоп - прилад для отримання збільшеного зображення мікроскопічних предметів, в якому використовуються пучки електронів. Електронні мікроскопи мають більшу роздільну здатність у порівнянні з оптичними мікроскопами, окрім того вони можуть застосовуватися також для отримання додаткової інформації щодо матеріалу й структури об'єкта.
Клітинний цикл - це проміжок часу від моменту виникнення ядерної клітини до її загибелі або до наступного поділу, тобто серія подій між одним поділом клітини і наступним. Це процес, завдяки якому одна клітина (така як запліднена яйцеклітина) розвивається у сформований організм, і процес, завдяки якому відновлюються волосся, шкіра, клітини крові, а також деякі внутрішні органи.A *Профаза

B Анафаза

C Метафаза

D Телофаза

E Інтерфаза

34

Лікар-лаборант отримав на гістологічне дослідження порожнистий орган, який висланий

перехідним епітелієм, який утворює складки. М’язова оболонка складається з трьох

шарів: гладкої м’язової тканини, внутрішнього та зовнішнього повздовжніх, середнього

циркулярного. Який орган представлено на дослідження?

A *Сечовий міхур

B Стравохід

C Пряма кишка

D Сечовід

E Маткова труба

35

На гістологічному препараті представлена тканина, і якій кісткові пластинки утворюють

три шари: зовнішніх генеральних пластинок, остеоний та внутрішніх генеральних

пластинок.

Фаллопієві труби, або Маткові труби - трубчасті утворення, що з'єднують порожнину матки з черевною порожниною, завдовжки близько 10 см.
Пряма́ або ку́тня ки́шка, кутни́ця (лат. rectum) - крайова частина шлунково-кишкового тракту, названа так за те, що йде прямо і не має вигинів. Прямою кишкою називається сегмент товстої кишки донизу від сигмовидной кишки і до ануса (лат. anus)
Яку тканину досліджує лікар-лаборант?A *Пластинчаста кістка

B Грубоволокниста кістка

C Щільна волокниста оформлена сполучна тканина

D Щільна волокниста неоформлена тканина

E Волокниста хрящова тканина

36

Лікар-лаборант на гістологічному препараті діагностує м’язову тканину, яка утворена

клітинами веретеноподібної форми, що містять ядро по центру цитоплазми.

Сполучна́ ткани́на - тканина живого організму, яка виконує опорну, захисну і трофічну функції. Складається з декількох видів клітин; переважно з фібробластів, волокон і основної тканинної речовини. Міжклітинна речовина добре виражена.
Яка м’язова

тканина представлена на дослідження?A *Гладка м’язова

B Поперечно-посмугована скелетна м’язова

C Поперечно-посмугована серцева

D Міоепітеліальні клітини

E Целомічна поперечно-посмугована тканина

37

Який метод забарвлення використовують для того, щоб виявити включення жиру, якілокалізовані у клітинах кіркової речовини наднирника?

A *Методику забарвлення суданом ІІІ.

B Гематоксилін-еозиновий метод.

C Імпрегнацію сріблом.

D Імпрегнацію осмієм.

E Метод Беста.


Скачати 192.18 Kb.