Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГістологія, цитологія та ембріологія

Скачати 293.21 Kb.

Гістологія, цитологія та ембріологія
Скачати 293.21 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір293.21 Kb.
  1   2

Гістологія, цитологія та ембріологія
1.Переважаючими клітинами інфільтрату при гострому гнійному запаленні є:

 1. * нейтрофіли

 2. лімфоцити

 3. епітеліальні клітини

 4. плазматичні клітини

 5. всі перераховані клітини

2.Поняттю «макрофаг» відповідає така характеристика: 1. * мононуклеарний фагоцит, здатний захоплювати і перетравлювати чужорідні частинки і мікроби

 2. зернисті клітини крові, ядро ​​лапчастого, невизначеної форми

 3. зернисті клітини крові, здатні захоплювати бактерії

 4. клітини крові, здатні захоплювати лейкоцити

 5. все перераховане вірно

3.Для запалення, викликаного мікобактеріями туберкульозу, характерні: 1. * всі перераховані клітинні елементи

 2. лімфоцити

 3. епітеліоїдні клітини

 4. клітини Пирогова-Лангханса

 5. плазматичні клітини

3.У пунктаті підшкірного пухлиноподібного утворення серед окремих нейтрофілів виявляється значна кількість лімфоцитів, гістіоцитів 2-4 в полі зору; плазматичні клітини 1-3 в полі зору; поодинокі макрофаги і клітини типу чужорідних тіл. Ця цитологічна картина характерна для: 1. * хронічного неспецифічного запалення

 2. гострого запалення

 3. гострого специфічного запалення

 4. хронічного специфічного запалення

 5. будь-якого з перерахованих видів запалення

4.У препараті з випітної рідини на тлі безлічі еритроцитів зустрічаються макрофаги 2-5 в полі зору, поодинокі лімфоцити, нейтрофіли. Цей клітинний склад характерний для: 1. * геморагічного випоту

 2. запалення (лімфоцитарна реакція)

 3. хронічного запалення

 4. гнійного випоту

 5. всього перерахованого

5.Альтеративне запалення - це реакція, при якій: 1. * переважають дистрофічні, некротичні і некробіотичні процеси

 2. в осередок запалення мігрує багато еозинофілів

 3. переважають процеси ексфоліаціі

 4. в осередок запалення мігрує багато нейтрофілів

 5. все перераховане вірно

6.Продуктивним запаленням називається вид запалення, при якому в вогнищі запалення переважають: 1. * процеси розмноження

 2. продукти розпаду клітин уражених тканин

 3. некробиотические процеси

 4. еритроцити

 5. все перераховане вірно

7.Морфологічним субстратом фагоцитозу є такі органели клітини: 1. * лізосоми

 2. мітохондрії

 3. рибосоми

 4. комплекс Гольджі

 5. всі перераховані органели

8.Збільшення числа клітин запального інфільтрату в фазу проліферації відбувається через: 1. * всіх перерахованих джерел

 2. ексудації лейкоцитів з крові у вогнище запалення

 3. розмноження у вогнищі запалення клітин сполучної тканини

 4. збільшення числа фагоцитів

 5. фагоцитів, що надійшли в осередок запалення з місцевої тканини

9.При розвитку запалення пусковим механізмом місцевих судинних реакцій є: 1. * звільнення біологічно активних речовин (медіаторів)

 2. збільшення осмотичного тиску у вогнищі запалення

 3. збільшення числа лейкоцитів

 4. активація фагоцитозу

 5. все перераховане вірно

10.

Осмотичний тиск Осмоти́чний ти́ск (або дифу́зний ти́ск) - термодинамічний параметр, що характеризує прагнення розчину понизити свою концентрацію при зіткненні з чистим розчинником внаслідок зустрічної дифузії молекул розчинника та розчиненої речовини.
Біологічно активні речовини (БАР) - (грец. bios - життя, що означає зв'язок із життєвими процесами і відповідає слову «біол.» + лат. activus - активний, тобто речовина, яка має біологічну активність) - це сполуки, які внаслідок своїх фізико-хімічних властивостей мають певну специфічну активність і виконують, змінюють або впливають на каталітичну (ферменти, вітаміни, коферменти), енергетичну (вуглеводи, ліпіди), пластичну (вуглеводи, ліпіди, білки), регуляторну (гормони, пептиди) або інші функції в організмі.
Альвеолярні макрофаги відбуваються з: 1. * моноцитів

 2. клітин Купфера

 3. альвеоцитов

 4. нейтрофілів

 5. клітин циліндричного епітелію

11.Для злоякісних пухлин найбільш характерний: 1. * інфільтративне зростання

 2. повільне зростання

 3. експансивний зростання

 4. жоден з перерахованих

 5. всі перераховані характерні

12.

Злоя́кісна пухли́на - патологічний процес, зумовлений неконтрольованим розмноженням клітин, інвазією та, іноді, метастазуванням. В залежності від типу тканини, клітини якої перетворились на злоякісні, розрізняють рак, саркому, лімфому та інші види злоякісних пухлин.
Найбільш характерний для доброякісних пухлин: 1. * повільний, експансивний тип зростання

 2. повільне зростання

 3. експансивне зростання

 4. інфільтративне зростання

 5. жоден з перерахованих відповідей

13.
Доброякісна пухлина Доброякісна пухлина - новоутворення, патологічний процес, зумовлений обмежено-неконтрольованим розмноженням клітин, без ознак інвазії та метастазування.
Рак розвивається з:

 1. * єпітеліальної тканини

 2. сполучної тканини

 3. м'язової тканини

 4. нервової тканини

 5. мезенхімальних тканин

14.Характерними ознаками для злоякісних пухлин: 1. * всі перераховані ознаки

 2. порушення диференціювання

 3. поліморфізм

 4. анізохромія

 5. жоден з перерахованих ознак

15.З перерахованих ознак для клітин злоякісних пухлин найбільш характерні: 1. * Порушення диференціювання, поліморфізм

 2. дистрофія

 3. вакуолізація

 4. анізохромія

 5. гіперхромія цитоплазми

16.Симпласти і синцитіальне світіння є результатом: 1. * неправильного розподілу або злиття клітин

 2. мітотичного поділу

 3. відшнуруванням цитоплазми

 4. будь-якого з перерахованих процесів

 5. жодного з перерахованих процесів

17.Комплекси ракових клітин відрізняють наступні ознаки: 1. * всі перераховані ознаки

 2. багатошаровість клітинних структур

 3. ослаблення міжклітинних зв'язків

 4. безладне нагромадження клітин

 5. клітинний і ядерний поліморфізм

18.До поліморфізму клітин слід віднести наступні морфологічні ознаки: 1. * жоден з перерахованих ознак

 2. різноманіття форм клітин

 3. різноманітність розмірів клітин

 4. відмінність ступеня дозрівання окремих клітин

 5. всі перераховані ознаки

19.Слизова оболонка трахеї і великих бронхів в нормі представлена: 1. * багаторядним циліндричним епітелієм

 2. однорядним кубічним епітелієм

 3. багатошаровим плоским епітелієм

 4. правильної відповіді немає

 5. всі відповіді правильні

20.Слизова оболонка дрібних бронхів в нормі представлена: 1. * однорядним кубічним епітелієм

 2. багатошаровим плоским епітелієм

 3. багаторядним циліндричним епітелієм

 4. перехідним епітелієм

 5. всі відповіді правильні

21.Плоскоклітинна метаплазія бронхіального епітелію характеризується 1. * округлими або полігональних клітинами з гіперхромними ядрами

 2. келихоподібними клітинами

 3. циліндричними клітинами з віями

 4. клітинами плоского епітелію

 5. всіма перерахованими клітинами

22.Найбільшу інформацію при периферичних пухлинах легенів отримують, досліджуючи: 1. * биоптат трансторакальної пункції

 2. мокроту

 3. пунктат лімфатичних вузлів

 4. зішкріб щіткою з бронха

 5. аспірат вмісту бронха

23.Некротичні маси у пунктаті з легкого можуть зустрічатися при: 1. * всіх перерахованих захворюваннях

 2. туберкульозі

 3. аспергильозі

 4. плоскоклітинному раку

 5. жодному з перерахованих захворювань

24.Карціноід є: 1. * пухлиною АПУД – системи

 2. різновидом плоскоклітинного раку

 3. різновидом залозистого раку

 4. жодної з перерахованих гістологічних форм раку

 5. будь-який з перерахованих гістологічних форм раку

25.Схожість з пухлинними можуть мати такі елементи мокротиння: 1. * всі перераховані клітини

 2. гістіоцити

 3. пролиферирующий епітелій бронхів

 4. клітини метаплазированого епітелію

 5. жоден з названих елементів

26.У легенях може зустрічатися: 1. * всі перераховані види раку

 2. плоскоклітинний рак

 3. залозисто-плоскоклітинний рак

 4. аденокарцинома

 5. недиференційований рак

27.Для цитограми плоско - клітинного раку характерні: 1. * будь-який з перерахованих ознак

 2. витягнуті поліморфні клітини

 3. «Цибулини»

 4. клітини з ознаками зроговіння

 5. феномен «павичевого ока»

28.Для дрібно-клітинного раку легкого характерно: 1. * все перераховане

 2. розташування клітин доріжками

 3. «Фасетки» на клітинах

 4. дрібні поліморфні клітини

 5. легка вразливість клітин

29.Слизова оболонка стравоходу в нормі представлена: 1. * багатошаровим плоским неороговеваючим епітелієм

 2. багаторядним циліндричним епітелієм

 3. багатошаровим плоским зроговілим епітелієм

 4. однорядним кубічним епітелієм

 5. перехідним епітелієм

30.У стравоході з пухлин найчастіше зустрічається: 1. * плоскоклітинний рак

 2. залозистий рак

 3. перехідно - клітинний рак

 4. недиференційований рак

 5. лейоміосаркома

31.У стравоході може зустрічатися: 1. * всі перераховані пухлини

 2. аденокарцинома

 3. залозисто-плоскоклітинний рак

 4. недиференційований рак

 5. лейоміома, лейоміосаркома

32.При пухлинах шлунка найбільш раціональним способом отримання матеріалу є: 1. * гастроскопія

 2. отримання промивних вод

 3. взяття шлункового соку

 4. пункція шлунка

 5. отримання мокротиння

33.У цитологічних препаратах, отриманих при гастро - біопсії, в нормі зустрічаються: 1. * всі перераховані клітини

 2. клітини покривно-ямкового епітелію

 3. обкладувальні клітини

 4. головні клітини

 5. клітини покривно-ямкового епітелію і обкладувальні клітини

34.Для головних клітин залоз шлунка характерні: 1. * присутність темних базофільних гранул

 2. світла оксифільна цитоплазма

 3. мереживна цитоплазма

 4. всі перераховані ознаки

 5. жоден з перерахованих ознак

35.На кишкову метаплазию (ентеролізаціі) покровно-ямкового епітелію шлунка вказують: 1. * структури з клітин витягнутої форми з ексцентрично розташованими ядрами

 2. проліферація покровно-ямкового епітелію

 3. атіпія клітин

 4. наявність великої кількості клітин епітелію залоз

 5. все перераховане вірно

36.У шлунку з пухлин найбільш часто зустрічається: 1. * аденокарцинома

 2. плоскоклітинний рак

 3. залозисто-плоскоклітинний рак

 4. недиференційований рак

 5. все перераховане однаково часто

37.У шлунку може розвиватися: 1. * всі перераховані пухлини

 2. карциноїд

 3. лімфосаркома

 4. недиференційований рак

 5. карциноїд і лімфосаркома

37.Для цитограми аденокарциноми найбільш характерна наступна ознака: 1. * залізисті комплекси з атипових клітин

 2. тяжі клітин

 3. «Цибулини»

 4. феномен «плавичевого ока»

 5. все перераховане

38.Для цитограми перстневідно -клітинного раку найбільш характерні: 1. * поліморфні клітини з багатою вакуолизованною

 2. цитоплазмою,яка відтісняє ядро ​​до периферії клітини

 3. залізисті клітини

 4. пласти клітин з атипією

 5. «Цибулини»

 6. розташування клітин у вигляді доріжок

39.До передракових захворювань шлунка відносяться: 1. * всі перераховані захворювання

 2. хронічний гастрит

 3. хронічна виразка

 4. аденома

 5. жодне з перерахованих захворювань

40.У сечовому міхурі найбільш часто зустрічаються: 1. * перехідно –клітинні пухлини

 2. сполучно -тканинні пухлини

 3. плоско -клітинні пухлини

 4. судинні пухлини

 5. всі відповіді правильні

41.

Сечови́й міху́р (лат. vesica urinaria) - непарний порожнистий м'язовий орган видільної системи, який лежить у передній частині порожнини малого тазу і служить для накопичення витікаючої з нирок сечі і періодичного її виведення через сечовипускний канал.
Для папілярної будови пухлини сечового міхура характерно виявлення в сечі: 1. * шматочків тканини і папілярних структур з судинами

 2. груп клітин перехідного епітелію

 3. залізистих структур

 4. «Цибулин»

 5. важче клітин

42.Для цитологічної діагностики при пухлинах молочної залози використовуються: 1. * всі перераховані методи

 2. діагностична пункція

 3. дослідження виділень з соска

 4. відбитки і зіскрібки їх ерозій і виразок

 5. відбитки і зіскрібки з віддаленого патологічного вогнища

43.

Молочні залози - відмінна риса представників класу ссавців. У людини молочні залози мають як жінки, так і чоловіки. За своєю структурою вони ідентичні, розрізняються лише ступенем розвитку. До початку статевого дозрівання груди дівчаток і хлопчиків нічим не відрізняються.
З перерахованих клітин діагностичними при туберкульозі молочної залози є: 1. * гігантські клітини Пирогова-Лангханса

 2. лімфоцити

 3. епітеліоподібні клітини

 4. макрофаги

 5. клітини Березовського-Штернберга

44.Для цитограми фіброзно-кістозної хвороби молочної залози характерні: 1. * всі перераховані ознаки

 2. розрізнено лежать ядра витягнутої форми

 3. щільні скупчення з інтенсивно забарвлених клітин

 4. клітини типу молозивних тілець

 5. структури типу «бджолиних сот»

45.Діагноз внутрішньо-протокової папіломи молочної залози по виділенням їх соска встановлюється на підставі: 1. * всіх перерахованих ознак

 2. папілярних комплексів з клітин кубічного або призматичного епітелію

 3. макрофагів з гемосидерином

 4. змінених еритроцитів

 5. жодного із перечислюваних ознак

46.У молочній залозі може зустрічатися: 1. * всі перераховані пухлини

 2. саркома

 3. злоякісна меланома

 4. карциноїд

 5. лімфосаркома

47.Для раку Педжета молочної залози характерна локалізація: 1. * область соска і біля - соскової зони

 2. часточки молочної залози

 3. протоки молочної залози

 4. будь-яка їх перерахованих локалізацій

 5. верхньо - зовнішній квадрат

48.В мазках з цервікального каналу у нормі виявляються:


* клітини плоского і циліндричного епітелію
клітини плоского і кубічного епітелію
клітини циліндричного та кубічного епітелію
клітини кубічного і ороговеваючого епітелію
всі перераховані клітини

49.При ендоцервікозі матеріал слід брати: 1. * з вагінальної порції шийки матки і каналу, окремо

 2. з порожнини матки

 3. з цервікального каналу

 4. з піхви

 5. все перераховане невірно

50.

Шийка матки (cervix uteri) являє собою нижній сегмент матки. У центрі розташований канал шийки матки, один кінець якого відкривається в порожнину матки, а інший - у піхву.
При цитологічной діагностиці матеріалу виявлен слідуючі морфологічні зміни клітин: втрата цілосності клітинної мембрани, флокуляція хроматину, набряк клітини і лізис, набухання органел. Для якого процесу це характерно? 1. * некроз

 2. апоптоз

 3. варіант норми

 4. анізоцитоз

 5. поліхромазія

51. У процесі диференціації зародкової ектодерми утворюється нервова трубка, нервові

гребені, плакоди, шкірна ектодерма та прехордальна пластинка.

Нервова трубка - зачаток центральної нервової системи у хордових, що утворюється в процесі нейруляції із нервової пластинки. У поперечному перерізі в ній незабаром після утворення можна виділити три шари, зсередини назовні: Епендимний - псевдобагатошаровий, що містить зародкові клітини.
Як називається процес

формування нервової трубки?A *Нейруляція

B Гаструляція

C Сомітогенез

D Гістогенез

E Органогенез

52. У зародковому матеріалі виявлено пухирець з тонкою стінкою, порожнина якого

заповнена рідиною. Стінка пухирця утворена одним шаром світлих дрібних клітин. Що

формують дані клітини?A *Трофобласт

B Ембріобласт

C Морулу

D Епібласт

E Бластоцель
53. Нейтрофіли крові використовують для визначення генетичної статі. Який структурний

елемент при цьому є об’єктом дослідження?A *Статевий хроматин

B Еухроматин

C Ядерце

D Комплекс Гольджі

E Ендоплазматична сітка
54.Досліджується мікропрепарат зародка людини, взятого із мимовільного викидня. На

даному препараті діагностується зародковий щиток, в якому розпізнаються два шари

клітин – енто- і ектодерма. На якому етапі ембріонального розвитку знаходився ембріон?

Ендоплазматичний ретикулум (ЕПР, від лат. reticulum - «сіточка») або ендоплазматична мережа - внутрішньоклітинна органела еукаріотичних клітин, що являє собою розгалужену систему з оточених мембраною сплющених порожнин, бульбашок і канальців.
Комплекс Ґольджі (також званий як Апарат Ґольджі, тільце Ґольджі та інші) - одномембранна органела, що є переважно в еукаріотів.
Ембріогенез також Зародковий розвиток, Ембріональний розвиток - розвиток організму, що відбувається в оболонках яйцеклітини поза материнським організмом або усередині нього.


A *Гаструляції

B Бластуляції

C Прогенезу

D Органогенезу

E Імплантації


  1   2


Скачати 293.21 Kb.