Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГолосіївського району міста Києва

Скачати 169.65 Kb.

Голосіївського району міста Києва
Скачати 169.65 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір169.65 Kb.


Централізована бібліотечна система
Голосіївського району міста КиєваЦРБ ім. М.О.Некрасова

Цикл «Київські ювілеї»

Першопроходець комп’ютерного світу

до 90-річчя від дня народження українського
математика й кібернетика В.Глушкова

1923-1982


Бібліографічний нарис

2013

Бібліографічний нарис «Першопроходець комп’ютерного світу» присвячений 90-річчю із дня народження Віктора Михайловича Глушкова – піонера комп'ютерної техніки, автора фундаментальних праць у галузі кібернетики, математики й обчислювальної техніки, ініціатора й організатора реалізації науково-дослідних програм створення проблемно-орієнтованих програмно-технічних комплексів для інформатизації, комп'ютеризації й автоматизації господарської й оборонної діяльності країни.

Віктор Михайлович Глушков є основоположником інформаційних технологій в Україні, генієм, що набагато випередив свій час.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Він увійшов у вітчизняну історію ІТ як розробник теорії цифрових автоматів, творець багатопроцесорних макроконвеєрних суперЕОМ і організатор Інституту кібернетики АН України.
Тео́рія автома́тів - логіко-математична теорія, об'єктом дослідження якої є абстрактні дискретні автомати - покрокові перетворювачі інформації; розділ теоретичної кібернетики.
Багатогранний талант Віктора Михайловича дозволив йому отримати блискучі наукові результати світового значення в математиці, кібернетиці, обчислювальній техніці й програмуванні, створити в цих областях науки власні школи.

Діяльність Віктора Михайловича Глушкова не однозначно сприймалася різними вченими, але всі сходилися в одному: це була виключно талановита людина, один із тих, кого можна зарахувати до видатних учених сучасності. Таке враження складалося відразу ж, коли доводилося прослухати його доповідь, лекцію або обговорити з ним якісь питання.

Бібліографічний нарис «Першопроходець комп’ютерного світу», розрахований на широке коло читачів, і містить матеріали із джерел Інтернету, а також літературу з фондів ЦБС Голосіївського району.

Голосі́ївський райо́н - найбільший за площею міста Києва (15,62 тис. гектарів) утворено у жовтні 2001 року в результаті адміністративно-територіальної реформи на базі Московського району (створений у 1921 році).


Відповідальна за випуск Л.Кобилко

(044)257-23-68


© ЦРБ ім. М.О.Некрасова ЦБС Голосіївського району м. Києва

Безпаперова інформатика розвивається винятково швидкими темпами <...> Зрощування засобів телекомунікації з машинною інформатикою (що реалізуються в мережах ЕОМ і ВЦ з віддаленими терміналами) вже призвело до появи нового терміну телематика.

У районі існують Голосіївські вулиця, площа, провулок і однойменна станція метрополітену.
Найпалкіші апологети телематики пророкують, що вже недалеко той день, коли зникнуть звичайні книги, газети й журнали. Натомість кожна людина буде носити із собою «електронний блокнот», що становитиме собою комбінацію плоского дисплея з мініатюрним радіоприйомопередавачем. Набираючи на клавіатурі цього «блокнота» потрібний код, можна (перебуваючи в будь-якому місці на нашій планеті, викликати з гігантських комп'ютерних баз даних, пов'язаних у мережі, будь-які тексти, зображення (у тому числі й динамічні), які й замінять не тільки сучасні книги, журнали й газети, а й сучасні телевізори.


Глушков В.М. Післямова до книги «Основи безпаперової інформатики» (1982 р.)

Віктор Глушков народився 24 серпня 1923 року в Ростові-на-Дону в сім'ї гірничого інженера. Через п'ять років його сім'я переїхала на шахту ім. Артема, біля міста Шахти. Уже в п'ятому класі Віктор сам почав робити радіоприймачі за власними схемами. Будучи школярем, Вітя Глушков пройшов зі своїм батьком усю вузівську програму. Мріючи стати фізиком-теоретиком, він до закінчення середньої школи вже володів основами вищої математики та квантової механіки, яку вивчали на старших курсах у ВНЗ. Але подальші навчальні плани перервала Велика Вітчизняна війна.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Ква́нтова меха́ніка - фундаментальна фізична теорія, що в описі мікроскопічних об'єктів розширює, уточнює і поєднує результати класичної механіки і класичної електродинаміки. Ця теорія є базою для багатьох напрямів фізики та хімії, включаючи фізику твердого тіла, квантову хімію та фізику елементарних частинок.
Гірни́ча спра́ва, або гірни́цтво (англ. Mining, нім. Bergbau, рос. горное дело) - галузь науки і техніки, пов'язана з видобуванням з надр або на поверхні Землі корисних копалин, а також їхньою попередньою обробкою з метою використання в господарстві.
Вели́ка Вітчизня́на війна́ (рос. Великая Отечественная война, англ. Great Patriotic War) - термін, яким історіографія Радянського Союзу та низки країн СНД окреслюють радянсько-німецький збройний конфлікт 1941–1945 років у рамках Другої світової війни.

На початку війни 18-річний Віктор Глушков тричі ходив у військкомат і просився на фронт, але йому відповідали: «Без вас обійдемося!» Адже у Віктор мав дуже поганий зір - мінус 12. Без окулярів він взагалі нічого не бачив! Тому довелося залишився в Шахтах. Його мати Віра Львівна працювала в підпіллі, поширювала листівки, написані по зведеннях Інформбюро, які вона слухала по зібраному сином радіоприймачу. Одного разу по дорозі додому Віктора зупинили сусіди й попередили, що його мати заарештували гестапівці й розстріляли. Майже півтора року молодий Глушков жив разом зі своїм другом у зруйнованій школі, харчуючись дохлою кониною, і майже кожен день ходив по пересильним таборам у надії побачити маму ...

У 1943 році він став студентом теплотехнічного факультету Новочеркаського індустріального інституту. На четвертому році навчання, коли пішли курси за фахом, Глушков зрозумів, що теплотехнічний профіль майбутньої роботи його не задовольняє, і вирішив перевестися в Ростовський університет.

Південний федеральний університет (ПФУ) - російський федеральний університет, центр вищої освіти і науки Південного федерального округу Російської Федерації, розташований у Ростові-на-Дону і Таганрозі Ростовської області.
Із цією метою він екстерном склав усі іспити за чотири роки університетського курсу математики та фізики й став студентом п'ятого курсу Ростовського університету. Тут в 1947 році він захистив дипломну роботу, у якій розвинув новий метод обчислення таблиць невласних інтегралів.
Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.

При розподілі на роботу Глушкова направили на Урал в одну з установ, де  зароджувалась атомна промисловість. Разом із ним туди поїхала його дружина Валентина Михайлівна Папкова, з якою він познайомився на 3-му курсі й розписався за місяць до закінчення університету. Приїхавши на нове місце роботи, він отримав нове призначення - у Новочеркаський індустріальний інститут. Але Глушков із дружиною вже не могли повернутися, бо грошей не було ні копійки, а позичити не було в кого. У результаті Віктор Михайлович тимчасово влаштувався в педагогічному училищі в Нижньому Тагілі, а потім поїхав до Свердловська, розраховуючи, що там в одному з інститутів буде вакансія.

Я́дерна промислов́ість, також А́томна промисло́вість - сукупність підприємств та організацій, пов'язаних організаційно та технологічно, які виробляють продукцію, роботи та послуги, застосування яких засноване на використанні ядерних технологій та досягнень ядерної фізики.
Нижній Тагіл (Тагіл з мансійської мови - багато води) - місто в Росії, адміністративний центр Гірничозаводського управлінського округу Свердловської області.
У Свердловському університеті працював професор Сергій Миколайович Черніков, який допоміг молодому Глушкову влаштуватись на роботу в Лісотехнічний інститут на три чверті ставки асистента.

У 1949 році Глушков вступив до аспірантури Свердловського університету на заочне відділення. У кінці 50-го року в нього була вже готова дисертація «Теорія локально-нільпотентних груп без крутіння з умовою обриву деяких ланцюгів підгрупи», яку вчений блискуче захистив, і тут же був призначений доцентом.

З 1951 року Віктор Михайлович почав займатися новою для себе областю - теорією топологічних просторів. У 1955 році Глушкову першому у світі вдалося вирішити узагальнену п'яту проблему Гільберта й захистити на основі даної роботи докторську дисертацію в Московському університеті.

Топологічний простір - це впорядкована пара (X, Γ), де X - множина, а Γ - система підмножин множини X (їх називають відкритими), що задовільняє таким умовам: Порожня множина ∅ та множина X належать Γ.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).

Проблема Гільберта входить до числа 23 найбільш великих і складних проблем математики. Відомо, що рішення кожної проблеми Гільберта ставало сенсацією у світовій науці.

Проблеми Гільберта - список з 23 кардинальних проблем математики, представлений Давидом Гільбертом на II Міжнародному Конгресі математиків у Парижі у 1900 році. Тоді ці проблеми (які охоплювали основи математики, алгебру, теорію чисел, геометрію, топологію, алгебраїчну геометрію, групи Лі, дійсний і комплексний аналіз, диференціальні рівняння, математичну фізику і теорію імовірностей, а також варіаційне числення) не були розв'язані. У цей час розв'язані 16 проблем з 23. Ще 2 не є коректними математичними проблемами (одна сформульована занадто розпливчасто, щоб зрозуміти, розв'язана вона чи ні, інша, далека від розв'язання, - фізична, а не математична). З 5 проблем, що залишилися, дві не розв'язані ніяк, а три розв'язані тільки для часткових випадків.

Рішення п'ятої узагальненої проблеми Гільберта дозволило Віктору  Михайловичу ввійти до числа провідних алгебраїстів. Здавалося б, це повинно було визначити творчий шлях молодого вченого. Однак у 50-ті роки почалося становлення вітчизняної електронно-обчислювальної техніки. У 1951 році групою дослідників АН УРСР під керівництвом академіка С.О.Лебедєва була створена перша в СРСР і континентальній Європі ЕОМ – «МЭСМ», що поклало початок подальшим великомасштабним роботам у цій області.

Новий напрямок привернув увагу В.М.Глушкова. Проблеми створення обчислювальної техніки буквально оволоділи його уявою. Усе це зробило вирішальний вплив на подальший творчий шлях і головний напрямок наукової діяльності Глушкова.

Континентальна Європа - це широко використовуване позначення, яке вказує на територію Європи, розташовану на європейському континенті (материк Євразія). У поняття не включені європейські країни, розташовані на островах (Велика Британія, Ісландія, Ірландія та ін.).
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
І в серпні 1956 р. В. М. Глушков радикально змінює сферу своєї діяльності, і пов'язує своє життя з кібернетикою, обчислювальною технікою, і прикладною математикою.
Прикладна математика - галузь математики, що розглядає застосування математичних знань в інших сферах діяльності. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, математична хімія, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірності і статистика, фінансова математика і теорія страхування, aктуарна математика,криптографія, а також комбінаторика і деякою мірою кінцева геометрія, теорія графів в додатку до мережевому плануванню, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних завдань шляхом складання математичної моделі системи.

Із цього часу В.М. Глушков жив і працював у Києві. Тут він керував лабораторією обчислювальної техніки й математики Інституту математики АН України, створеною раніше С.О. Лебедєвим і відомою своїми піонерськими розробками обчислювальних машин «МЭСМ» та «СЭСМ».

Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.

Лабораторія була розташована в приміщенні колишнього готелю для прочан собору Св. Пантелеймона, побудованого на початку 20-го століття, напівзруйнованого у Великій Вітчизняній війні.

Колектив лабораторії спочатку зустрів нового керівника з певною недовірою, хоча як людина він одразу ж викликав симпатії буквально серед усіх співробітників. Але Глушков упорався. Він тут же ознайомився з усіма діючими проектами та активно долучився до них. Розробка двомашинної системи радіолокаційного виявлення повітряних цілей і наведення на них літаків-винищувачів була ще однією великою роботою, розпочатою до приходу вченого. З появою Глушкова під неї почали формувати сувору наукову базу, формулювати математичну теорію процесу наведення. Результати були схвалені замовником і використані за призначенням для створення штатних систем протиповітряної оборони. Таким чином, жодна із проведених у лабораторії робіт не була закинута. Навпаки, усі отримали логічне завершення. Як згадують сучасники, Віктор Михайлович володів умінням сприймати чужі ідеї, підхоплювати й розвивати їх, якщо вони того заслуговували. Глушков говорив, що керівник, який не заважає своїм ініціативним співробітникам, - це хороший керівник, але якщо він ще й допомагає їм, то це вже керівник відмінний.

Щасливий тато (1956 р.)


У 1957 р. В.М. Глушков став директором Обчислювального центру АН УРСР із правами науково-дослідної організації.
Протипові́тряна оборо́на - комплекс заходів із забезпечення захисту від засобів повітряного нападу противника. Існує загальнодержавна система ППО - Сили ППО Повітряних Сил та загальновійськова ППО - Сухопутних військ.
Обчи́слювальний центр (ОЦ) - організація, підрозділ, або, в більш вузькому сенсі, комплекс приміщень, призначених для розміщення комп'ютерних систем і допоміжного обладнання.
Через п'ять років, у грудні 1962 р. на базі ОЦ АН УРСР був організований Інститут кібернетики АН УРСР.
Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної Академії наук України - науково-дослідний інститут Відділення інформатики НАН України, один з провідних світових наукових центрів з вирішення фундаментальних і прикладних проблем інформатики та обчислювальної техніки, впровадження їх методів і засобів в народне господарство й соціальну сферу.
Його директором став В.М. Глушков.
У 1959 році Віктор Михайлович почав роботу над цікавим новим проектом автоматизації рухомої (моторної) функції роботів. Він хотів створити автоматичну руку на візку, яка пересувалася б уздовж щита управління будь-яким об'єктом, і перемикала б тумблери, рубильники, повертала ручки, тощо. Одночасно до неї додавався примітивний зір, здатний сприймати лише положення стрілки приладів або ділення шкали. На жаль, Глушков не зумів знайти інженера, який любив би працювати з механікою, руками.
"Рука" робота, керована ЕОМ
Він говорив, що якби в Інституті кібернетики були хороші майстерні, то в 1963 році київські вчені могли б першими у світі мати механічну руку.

Одночасно в Інституті кібернетики під його керівництвом почалися роботи з розпізнавання змісту фраз російською мовою, тобто в області семантичних мереж.Були зроблені зачатки картини світу, придумане економне кодування. Однак незабаром ці розробки зійшли нанівець - потрібно було їх пов'язати з машинним перекладом, але знову не вистачило людей.

Семантична мережа - інформаційна модель предметної області, що має вигляд орієнтованого графа, вершини якого відповідають об'єктам предметної області, а ребра задають відносини між ними. Об'єктами можуть бути поняття, події, властивості, процеси.
Карти́на сві́ту - складно структурована цілісність, що включає три головні компоненти - світогляд, світосприйняття та світовідчуття. Ці компоненти об'єднані в картині світу специфічним для даної епохи, етносу чи субкультури чином.
Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
Машинний переклад (МП) - технології автоматизованого перекладу текстів (письмових та усних) з однієї природної мови на іншу за допомогою комп'ютера; напрямок наукових досліджень, пов'язаний з побудовою систем автоматизованого перекладу.
Але ідея не пропала. У 1961 році в Мюнхені на конгресі IFIP (International Federation of Information on Processing) Глушков зробив доповідь на цю тему, що тут же стала сенсацією. В американців нічого подібного на той час не було.

ЕОМ «Киев», у якій були реалізовані ці ідеї, стала першою в Європі системою цифрової обробки зображень та моделювання інтелектуальних процесів. До неї були підключені два оригінальних периферійних пристрої, які дозволили моделювати на ЕОМ найпростіші алгоритми навчання розпізнаванню образів і навчання цілеспрямованої поведінки: пристрій для введення зображення з паперового носія чи фотоплівки й пристрій виводу зображень з ЕОМ. У ті роки перші пристрої виведення зображень з ЕОМ (прообрази сучасних дисплеїв) були тільки в США. Пристроїв, аналогічних київському, скоріш за все, за кордоном тоді ще не було. На ЕОМ «Київ» під керівництвом Глушкова в кінці 50-х - початку 60-х років була виконана серія робіт зі штучного інтелекту: навчання з розпізнавання простих геометричних фігур, моделювання читаючих автоматів для рукописних і машинописних знаків, відстеження руху об'єктів по серії зображень, або кінограмі, моделювання поведінки колективу автоматів у процесі еволюції, автоматичний синтез у функціональних схем ЕОМ та ін.

Пристрій виведення інформації (англ. output device) - периферійний пристрій для виведення інформації (результатів роботи обчислювальної машини) для людей і в зрозумілій для людей формі. Найчастіше пристрої виведення інформації виводять інформацію через звук і візуально.
Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.

Пізніше Віктор Михайлович у своєму інтерв'ю «Літературній газеті» говорив: «Чи можна створити повноцінний штучний розум - уже не питання. Безумовно, можна. Причому людському він не тільки не поступиться, а й випередить його за більшістю показників. Це відбудеться, мабуть, ще до початку XXI століття ...»

У 1958 році В.М. Глушков запропонував ідею створення універсальної керуючої машини. Ідея була реалізована в керуючій машині широкого призначення за рекордно короткий термін - три роки. Керівниками роботи зі створення “Дніпра” були В.М.Глушков та Б.М. Малиновський (він же - головний конструктор машини).


Посвідчення про реєстрацію керуючої машини широкого призначення „Дніпро”

Перехід від спеціалізованих керуючих машин на технічній основі першого покоління (лампових) до універсальних напівпровідникових був важливий із точки зору організації їх промислового виробництва й широкого застосування в АСУТП.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

У США розробка універсальної керуючої машини була розпочата дещо раніше, але запуск її у виробництво був здійснений в 1961 р., тобто практично одночасно з машиною «Дніпро».

У 1961 р. була видана знаменита монографія В.М. Глушкова «Синтез цифрових автоматів», перекладена пізніше на англійську мову й видана в США та інших країнах. Ще одна важлива теоретична робота «Абстрактна теорія автоматів» була опублікована В.М. Глушковим в 1961 р. у журналі «Успіхи математичних наук». Вона створила основу для робіт із теорії автоматів із залученням алгебраїчних методів. Під впливом цієї роботи В.М. Глушкова в СРСР теорією автоматів почали займатися багато математиків-алгебраїстів. У 1964 р. за цикл робіт із теорії автоматів В.М. Глушков був удостоєний Ленінської премії.

Ле́нінська пре́мія - в СРСР одна з найвищих форм заохочення громадян за найвидатніші досягнення в науці, техніці, літературі, мистецтві та архітектурі.


На мітингу з нагоди присудження В.М. Глушкову Ленінської премії. Виступає Президент АН УРСР академік Б. Є. Патон


Значення цих робіт важко переоцінити, оскільки використання поняття «автомат» як математичної абстракції структури й процесів, що відбуваються всередині обчислювальних машин, відкрило зовсім нові можливості в технології створення комп'ютерів. Сучасні системи автоматизації проектування обчислювальних машин повсюди використовують ці ідеї.

Подальший розвиток методики проектування ЕОМ потребував нової техніки, зокрема, розробки методів блочного синтезу. Основи теорії проектування ЕОМ були закладені в статтях В.М. Глушкова, опублікованих в журналі «Кібернетика» в 1965-1966 рр., і у Віснику АН СРСР в 1967 р. Незабаром стало зрозуміло, що для ефективного використання ЕОМ у процесі проектування необхідне комплексне рішення всіх задач, що виникають при автоматизації проектування. Необхідність застосувати системний підхід до САПР (систем автоматичного проектування) ЕОМ проявилася при створенні ЕОМ третього покоління.

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.

У зв'язку з переходом до проектування ЕОМ четвертого й наступних поколінь уже на початку 70-х років В.М. Глушков, Ю.В. Капітонова й О.А Летичевський схилялися до тенденції злиття процесу проектування ЕОМ з проектуванням і розробкою їх математичного забезпечення.

Математичне забезпечення (mathematical support) - сукупність методів, правил, математичних моделей і алгоритмів розв'язання задач;

На основі теоретичних робіт В.М. Глушкова в Інституті кібернетики було створено мову для опису алгоритмів і структур ЕОМ і методика проектування ЕОМ, які були реалізовані в ряді унікальних систем «ПРОЕКТ» («ПРОЕКТ-1», «ПРОЕКТ-ЕС», «ПРОЕКТ-МИМ», «ПРОЕКТ-МВК »). Розробка експериментальної системи «ПРОЕКТ-1» на машині М-220 була завершена в 1970 р. Більш потужна система «ПРОЕКТ-2» була потім реалізована в двомашинному комплексі «М 220», «БЭСМ-6» із розвиненою системою периферійних пристроїв. Загальний об’єм системи «ПРОЕКТ-2» становив 2 млн. машинних команд. Це був розподілений спеціалізований програмно-технічний комплекс зі своєю операційною системою й спеціалізованою системою програмування.

У програмуванні, команда - це наказ комп'ютерній програмі діяти як деякий інтерпретатор для вирішення задачі. У загальнішому випадку, команда - це зазначення деякому інтерфейсу (наприклад командній оболонці) командного рядка.
Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
У ній уперше у світі В.М. Глушков, О.А. Летичевський, Ю.В. Капітонова автоматизували (причому з оптимізацією) етап алгоритмічного проектування.

Була розроблена нова технологія проектування складних програм - метод формалізованих технічних завдань. Із часом системи «ПРОЕКТ» були переведені на ЕС ЕОМ і стали прообразом «САПР ЕОМ", і «САПР БИС» у багатьох організаціях колишнього СРСР.

Монографія В.М. Глушкова, Ю.В. Капітонової й О.А. Летичевського «Автоматизація проектування обчислювальних машин», яка узагальнює досвід створення систем «ПРОЕКТ», була видана в 1975 р. За роботу з автоматизації проектування ЕОМ В. М. Глушков, В.П. Деркач і Ю.В. Капітонова в 1977 р. були вдостоєні Державної премії СРСР.

Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.
Держа́вна пре́мія СРСР (1966–1991) - одна з форм заохочення радянських громадян за видатні творчі досягнення в галузі науки і техніки, літератури і мистецтва; одна з найважливіших премій в СРСР нарівні з Ленінською (1925–1935, 1957–1991).


В.М.Глушков, В.П.Деркач, А.А.Летичевский, Ю.В.Капітонова

Іншим напрямком робіт Інституту кібернетики в області засобів обчислювальної техніки стали ЕОМ для інженерних розрахунків.

Розрахунок (техніка) - текстовий конструкторський документ, який містить обчислення параметрів і характерних величин виробу, наприклад: кінематичний розрахунок, розрахунок розмірних ланцюгів, розрахунок на міцність та ін.
Першою машиною цього класу була ЕОМ «Промінь», яку випускав з 1963 р. Сіверодонецький приладобудівний завод. Вона була, по суті, новим словом у світовій практиці й мала цілий ряд технічних нововведень. «Промінь» була першою машиною, що широко застосовувалася, з так званим східчастим мікропрограмним керуванням, на яке Глушков потім отримав авторське свідоцтво.

В.М. Глушков і розробники ЕОМ "Промiнь".

Зліва направо: Н.А.Король, С.Б.Погребинсь­кий, Л.Н. Рогач, В.Д. Лосєв, A.M.Дородніцина, В.І. Журибіда, І.І.Попов, А.А.Стогній, А.І.Толстун

Пізніше східчасте мікропрограмне керування використовували в машині для інженерних розрахунків, скорочено – «МИР-1» (1965 р.), потім з’явилися «МИР-2» (1969 р.) і «МИР-3». Їхнією головною відмінною рисою від інших ЕОМ була апаратна реалізація машинної мови, близької до мови програмування високого рівня.

А́вторське свідо́цтво - документ, що засвідчує юридичне право автора. Найбільшого розповсюдження набуло у СРСР.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
ЕОМ сімейства «МИР» інтерпретували алголоподібну мову "АНАЛИТИК", що була  розроблена в Інституті кібернетики під керівництвом В.М. Глушкова, О.А.Летичевського, Ю.В. Благовєщенського, А.А. Дородніциної. Колектив розробників ЕОМ «МИР-1» на чолі з В.М. Глушковим був відзначений Державною премією СРСР.

У кінці 60-х років під керівництвом В.М. Глушкова було розпочато розробку ЕОМ «Україна» - наступний крок у розвитку інтелектуалізації ЕОМ і розвитку архітектури високопродуктивних універсальних ЕОМ, що відрізнялась від архітектурних принципів Дж. фон Неймана. ЕОМ «Україна» не була побудована через відсутність у той час необхідної елементної бази.

Ідеї, покладені В.М. Глушковим в основу проекту «Україна», багато в чому перевершували те, що було використано в американських універсальних ЕОМ 70-х років.

У 1974 р. В. М. Глушков на конгресі IFIP виступив із доповіддю про рекурсивну ЕОМ (співавтори В.О. Мясников, М.Б. Ігнатьєв, В.О.Торгашев). Він висловив думку про те, що тільки розробка принципово нової нефоннеймановської архітектури обчислювальних систем дозволить вирішити проблему створення суперЕОМ, продуктивність яких збільшується необмежено при нарощуванні апаратних засобів. Ідея побудови рекурсивної ЕОМ, підтриманої потужним математичним апаратом рекурсивних функцій, випередила свій час, і залишилася нереалізованою через відсутність необхідної технічної бази.

Математичний апарат - сукупність математичних знань, понять і методів, що застосовуються в деякій області науки, а тому необхідних для її розуміння й успішної в ній роботи. Наприклад, математичним апаратом класичної механіки є математичний аналіз та теорія диференціальних рівнянь, математичним апаратом квантової механіки є функціональний аналіз, математичним апаратом статистики є теорія ймовірності тощо.
Рекурсивні функції - клас функцій, введений як уточнення класу обчислюваних функцій. В математиці загальноприйнятою є теза про те, що клас функцій, для обчислення яких існують алгоритми, при найширшому розумінні алгоритму, збігається з класом рекурсивних функцій.

На конгресі IFIP в 1974 р. у Стокгольмі В.М. Глушкову за рішенням Генеральної Асамблеї IFIP була вручена спеціальна нагорода - срібне осердя. Так був відзначений великий внесок вченого в роботу цієї організації в якості члена Програмного комітету конгресів 1965 і 1968 рр., а також в якості Голови Програмного комітету конгресу 1971 року.

У кінці 70-х років В.М. Глушков запропонував принцип макроконвеєрної архітектури ЕОМ із багатьма потоками команд і даних (архітектура MIMD за сучасною класифікацією) як принцип реалізації нефоннеймановської архітектури.

Розробка макроконвеєрної ЕОМ була виконана в Інституті кібернетики під керівництвом В.М. Глушкова С.Б. Погребинським (головний конструктор), В.С. Михалевичем, О.А. Летичевським, І.М. Молчановим. Машина ЕС-2701 (в 1984 р.) і обчислювальна система ЕС-1766 (в 1987 р.) були передані в серійне виробництво на Пензенський завод ЕОМ.

Серійне виробництво - тип організації виробництва, що характеризується одночасним виготовленням на підприємстві широкої номенклатури однорідної продукції, випуск якої повторюється протягом тривалого часу, і широкою спеціалізацією робочих місць.
На той період це були найпотужніші в СРСР обчислювальні системи з номінальною потужністю, що перевищує рубіж 1 млрд. оп./сек. При цьому в багатопроцесорній системі забезпечувалися майже лінійне зростання продуктивності під час нарощування обчислювальних ресурсів і динамічна реконфігурація.
Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
Обчи́слювальні ресу́рси - можливості, забезпечувані компонентами обчислювальної системи, що витрачаються (зайняті) в процесі її роботи.
Вони не мали аналогів у світовій практиці й стали оригінальним розвитком ЕС ЕОМ у напрямку високопродуктивних систем. Побачити їх у дії В.М. Глушкову вже не довелося.

В.М. Глушков був визнаним у світі авторитетом у галузі кібернетики. Він сформував на основі робіт А.І. Берга, О.А. Ляпунова, С.Л. Соболєва, І.А. Полєтаєва своє розуміння кібернетики як наукової дисципліни, її методології та структури розділів досліджень. Про це в 60-х роках В.М. Глушковим були написані наукові статті у вітчизняних журналах, статті в Британській та Американській технологічних енциклопедіях.

Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.

Монографія В.М. Глушкова «Введение в кибернетику» була видана в 1964 р. Кібернетика трактувалася В.М. Глушковим широко - як наука про загальні закономірності, принципи й методи обробки інформації та управління складними системами.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Обчислювальна техніка розглядалася як основний технічний засіб кібернетики.

Таке розуміння знайшло відображення в першій у світі «Енциклопедії кібернетики», підготовленої за ініціативою В.М. Глушкова й виданої в 1974 р. під його редакцією. У підготовці енциклопедії взяли участь понад 100 провідних учених СРСР, у тому числі понад 50 фахівців Інституту кібернетики АН України. У 1978 р. колектив редакторів і відповідальних за розділи енциклопедії був відзначений Державною премією України.

Та головною справою життя сам Віктор Михайлович уважав створення загальнодержавної автоматизованої системи управління економікою (“ОГАС”).

Автоматизо́вана систе́ма керува́ння (АСК), Автоматизована система управління (АСУ), Комп'ютерна система управління (КСУ) - автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.
На жаль, ідея створення такої системи так і не була реалізована в повному обсязі, хоча сам учений уважав, що вона могла б вирішити проблеми економіки СРСР.

За спогадами дочки Ольги ускладнення зі здоров'ям ученого почались ще в 1980 році. Відмічалися болі голови, особливо в потилиці, мучив кашель, аритмії серця, стрибав тиск, не було апетиту. Попри це Глушков продовжував працювати в звичному насиченому йому ритмі. При проходженні медоглядів лікарі заявляли, що погіршення здоров'я результат перевтоми. Восени 1981 року, коли симптоми почали проявлятися сильніше, ліг на обстеження в лікарню у Феофанії. Там спочатку був поставлений діагноз остеохондроз і защемлення нервів шийного відділу хребта.

Шийний відділ хребта (лат. vertebrae cervicales) - перший відділ хребта людини та хребетних тварин, що підтримує голову.
Пізніше припускалось вірусне ураження судин головного мозку. Консиліуми лікарів призначали різні процедури і засоби для лікування. Проте хворобу так і не могли визначити, стан вченого лише погіршувався. Врешті-решт було прийнято рішення перевезти Глушкова в Москву в Центральну кремлівську лікарню, де було відмічене короткочасне покращення. Проте пізніше стан погіршився. Глушков пережив кілька колапсів та втрат свідомості. Московські лікарі також не змогли визначити причини недуги.

7 січня 1982 року із Глушковим у Москві зустрівся відомий німецький нейрохірург професор Цюльх, що прибув з Кельна (ФРН). Він за результатами призначених ним додаткових аналізів, діагностував смертельний діагноз – запущену пухлину довгастого мозку, що почала поширюватись по спинному мозку. Зранку 30 січня 1982 року в 11 годин 7 хвилин Глушкова не стало. У лікарні аж до смерті він надиктовував дочці на магнітофон власні спогади та ідеї, підбиваючи підсумки своєї творчої біографії. Ці магнітофонні записи зберігаються в родині В.М.Глушкова як сімейна реліквія.

За проханням сім'ї його було перевезено в Київ і поховано на центральній алеї Байкового кладовища.Дочки В.М. Глушкова: Ольга


(ліворуч) із сином Віктором
і Віра з дочкою ВікторієюПам'ятник на могилі
Віктора Михайловича
Глушкова
(Байкове кладовище в Києві)
В.М. Глушков опублікував понад 800 друкованих робіт. З них більше 500 написані ним власноруч, а інші - спільно з його учнями та іншими співавторами.

Ще один великий український учений Борис Патон так влучно охарактеризував заслуги Глушкова: «Вважається аксіомою, що розробка великих напрямків сучасної науки й техніки під силу лише великим колективам дослідників - настільки масштабні й складні завдання, які необхідно вирішувати в стислі терміни.

Пато́н Бори́с Євге́нович (нар. 27 листопада 1918, Київ, Українська Держава) - український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952); Президент НАН України (з 1962), перший нагороджений званням Герой України; директор Інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН України (з 1953); генеральний директор Міжгалузевого науково-технічного комплексу «Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона» (з 1986); президент Міжнародної асоціації академій наук (з 1993); член Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України (з березня 1996); голова Комітету з Державної премії України в галузі науки і техніки (з грудня 1996); член Державної комісії з питань реформування, розвитку Збройних сил України, інших військових формувань, озброєння та військової техніки (з березня 2003); перший заступник голови Національної ради зі сталого розвитку України (з травня 2003). Член ЦК КПУ у 1960–1991 р. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1961–1966 р. Член ЦК КПРС у 1966–1991 р. Депутат Верховної Ради СРСР 6–11-го скликань, заступник голови Ради Союзу Верховної Ради СРСР. Народний депутат СРСР у 1989–1991 р. Депутат Верховної Ради УРСР 5–11-го скликань. Член Президії Верховної Ради УРСР 6–9-го скликань.
Тим не менш, коли уявляєш собі прогрес у тій чи іншій галузі знання, стає зрозумілим, що він не безликий. Як правило, легко простежується очевидний зв'язок досягнутого з ідеями, ентузіазмом великого вченого й організатора, що став душею великої справи. Таким був і академік Віктор Михайлович Глушков, ім'я якого є знаковим у створенні в нашій країні кібернетичної індустрії».
Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
Ві́ктор Миха́йлович Глушко́в (24 серпня 1923, Ростов-на-Дону - 30 січня 1982, Москва) - український вчений, піонер комп'ютерної техніки, автор фундаментальних праць у галузі кібернетики, математики і обчислювальної техніки, ініціатор і організатор реалізації науково-дослідних програм створення проблемно-орієнтованих програмно-технічних комплексів для інформатизації, комп'ютеризації і автоматизації господарської і оборонної діяльності країни.

Ім’я академіка носять створений ним Інститут кібернетики НАН України, та один з найкрасивіших проспектів у Голосіївському районі м. Києва

ЛІТЕРАТУРАПавленко М. Г. Академік Глушков : погляд у майбутнє / М. Г. Павленко. — К. : Молодь, 1988. — 115 с.

Людина, яка бачить майбутнє // Завжди в пошуку : розповіді про видат. учених рад. України / [упоряд. М. Сорока] — К. – 1972. – С.169—179.

Малиновский Б. Н. Главное дело жизни / Б. Н. Малиновский // История вы­числительной техники в лицах./ / Б. Н Малиновский. — К., 1995. — С. 83—174.

Шаров, І. Глушков Віктор Михайлович [математик, кібернетик]. /І.Шаров.// 100 видатних імен України. – К., 1999. – С.102-106.

Шаров, І. Глушков Віктор Михайлович [вчений]. /І.Шаров.// Вчені України. – К., 2006. – С.91-94.

Піонер комп’ютерної ери : До 90-річчя В.М.Глушкова. // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2013. – №3. – С.91-100.

Шмигевський, М.В. В.М.Глушков – учений світової слави. /М.В. Шмигевський.// Країна знань. – 2013. – №1-2. – С.5-10.

Лисниченко, И. [Академик Глушков]. // Факты. – 2012. – 31 января. – С.4.

Меморіальна кімната-музей В.М.Глушкова. // Країна знань. – 2010. – №9-10. – С.5-7.

Сергієнко, І. Уроки академіка Глушкова. // Дивослово. – 2008. – №4. – С.4-6.

Сергієнко, І. Уроки академіка Глушкова. // Урядовий кур’єр. – 2008. – 23 серпня. – С.8-9.

[В.Глушков]. // Факты. – 2008. – 29 августа. – С.37.


Мушкетик Ю. М. На круті гори : худож.-докум. повість / Ю. М. Мушкетик. – К.: Дніпро, 1976. — 175 с.
Глушков Віктор Михайлович [Електронний ресурс] //Матеріал з Вікіпедії. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/ Глушков­_Вік­тор_ Михайлович.

Воспоминания В. М. Глушкова о своем жизненном пути (с магнитофонной записи) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.­epos.ua/view.php/pubs_40?subaction=showfull&id=1312750800&archive=&start_from=&ucat=40&.В.М. Глушков. Жизнь и творчество в фотографиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.icfcst.kiev.ua/ MUSEUM /GLHALL2/photos_r.html.
Віктор Михайлович Глушков : покажч. л-ри. — К. : Наук, думка. 1975. — 62 с. — (Біобібліографія вчених УРСР).
Скачати 169.65 Kb.

  • Першопроходець комп’ютерного світу до 90-річчя від дня народження українського математика й кібернетика В.Глушкова 1923-1982
  • Віктор Михайлович Глушков