Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГолова комітету з конкурсних торгів

Голова комітету з конкурсних торгів
Сторінка1/3
Дата конвертації10.06.2017
Розмір0.9 Mb.
  1   2   3

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова комітету з конкурсних торгів
______________С.Нешик
_______________ 2013 р.
Прийнято на засіданні комітету з конкурсних торгів

(Протокол від 30.10.2013 р.)
ДОКУМЕНТАЦІЯ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

для процедури закупівлі – відкриті торги
Предмет закупівлі:
послуги щодо проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій (послуги з впровадження інтегрованої комплексної системи електронного врядування в органах місцевого самоврядування, в місцевих органах виконавчої влади Вінницької області та супутнє обладнання, необхідне для їх впровадження)

(код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг – 62.01.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Ві́нницька о́бласть - область у Центральній Україні. Населення становить 1,6 млн осіб (2016 р.).
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
1)

м. Вінниця - 2013 р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів:


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель». Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених вищезазначеним Законом.

Інформація про замовника торгів
Замовник

Вінницька обласна Рада

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00022438

Місцезнаходження

м. Вінниця, вул. Соборна, 70, пошт. індекс – 21050

Реєстраційний рахунок замовника

35429010002205 в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій обл.

Посадові особи замовника уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками

Брилюк Володимир Едуардович, заступник начальника відділу, секретар комітету з конкурсних торгів, тел./факс – 0432-611534, 097-477-34-62, hhdy@mail.ru

Лебедь Олег Миколайович, заступник начальника відділу, член тендерного комітету з конкурсних торгів, тел. – 0432-53-17-41Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Вінницька обласна Рада, 00022438

Джерело фінансування закупівлі

очікувані кошти державного та місцевих бюджетів України

3. Інформація про предмет закупівлі:

послуги щодо проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій (послуги з впровадження інтегрованої комплексної системи електронного врядування в органах місцевого самоврядування, в місцевих органах виконавчої влади Вінницької області та супутнє обладнання, необхідне для їх впровадження) (код за ДКТП – 62.01.1)

вид предмета закупівлі:

Послуги та товари

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

м. Вінниця, вул. Соборна, 70, пошт. індекс – 21050

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

До 30.12.2013р.

4. Процедура закупівлі

відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту в якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

гривня

7. Інформація про мову, якою повинна бути складена пропозиція конкурсних торгів та інша документація

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. У разі надання документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською мовою. Переклад повинен бути посвідчений нотаріально.

Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів Учасника

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів письмово звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право, з власної ініціативи чи за результатами запитів, внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання Замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів, та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі прийняття Замовником рішення про продовження кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів усі права та обов’язки Замовника та Учасників, що одержали документацію конкурсних торгів, що раніше відносилися до попереднього строку подання пропозицій конкурсних торгів, переносяться на новий термін.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону.

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів:

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* (всі сторінки пропозиції прошиваються разом нитками, заклеюються наклейкою, на якій зазначено: «прошито, пронумеровано (вказати кількість аркушів) аркушів, посада, ПІБ та підпис уповноваженої посадової особи, М.П.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
»), у запечатаному конверті та повинна мати реєстр наданих документів, який рахується, як її перший аркуш. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів щодо обраної ним частини предмета закупівлі. Учасник може обрати декілька частин предмета закупівлі та підготувати за кожним лотом окрему пропозицію. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою (витягом) з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреністю керівника або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.
Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.


Пропозиція повинна мати реєстр наданих документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено:

 • повне найменування і місцезнаходження Замовника;

 • назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, номер державного офіційного друкованого видання, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення;

 • повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів осіб Учасника;

-маркування: «Не відкривати до «02.12.2013року до 10год.00хв.» (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів, зазначені в оголошенні про проведення конкурсних торгів).

Якщо конверт, що містить пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта. Відповідальність за технічні та інші помилки у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів та підписаних неналежним чином, несе Учасник.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника:


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

 • реєстру документів із зазначенням порядкових номерів сторінок;

 • статутних документів (виписка з протоколу засновників або копія наказу про призначення, довіреність, доручення або інший документ), що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

 • складені та підписані пропозиції конкурсних торгів за формою згідно з Додатком № 1.

- інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) згідно з Додатками.

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям згідно з Додатками та пункту 6 цієї Документації конкурсних торгів

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення строку дії пропозиції Замовник має право вимагати від Учасника продовження строку дії пропозиції на додатковий конкретний період часу. Запит та відповіді Учасника подаються у письмовій формі.

Учасник має право:

 • відхилити таку вимогу;

 • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

Учасники, які не продовжили строк дії пропозицій конкурсних торгів, є такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх пропозицій конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників:


Відповідно до статті 16 Закону Замовник встановлює наступні кваліфікаційні критерії:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

 • наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).
  Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.


Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи, зазначені у Додатку до цієї документації конкурсних торгів.
Підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.


Відповідно до статті 17 Закону Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

 1. учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
  Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.
  Корупція (від лат. corrumpere - псувати) - протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів.


 2. виявлено факт участі Учасника у змові;

 3. фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 4. службова (посадова) особа Учасника яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 5. пропозиція конкурсних торгів подана Учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

 6. Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

 7. Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

 1. Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

 2. Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту (установчих документів).
  Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.


Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням аргументованої підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, Учасник у складі своєї пропозиції надає документи, зазначені у Додатку до цієї документації конкурсних торгів. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Учасника.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі наводиться у Додатку . На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції Учасник повинен надати:

- опис технічних характеристик товару, що пропонується;- порівняльну таблицю відповідності товару, що пропонується, технічній, якісній та кількісній характеристиці предмета закупівлі та послуг.

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Опис частин предмета закупівлі подано в відповідних вимогах замовника до предмета закупівлі.

Пропозиції конкурсних торгів за окремими частинами предмета закупівлі подаються в порядку, визначеному цією документацією конкурсних торгів з урахуванням вимог до кожної частини окремо, зазначених в вимогах замовника до виконання предмета закупівлі (див. Додатки) та Пропозицій конкурсних торгів (див. Додатки).

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання пропозиції конкурсних торгів (якщо воно вимагається). Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються, у разі якщо вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення учасника про зміни або відкликання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених «Зміни» або «Відкликання» відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням копії із підтвердженням, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого строку подання пропозицій.
Поштовий штемпель - пристрій, що застосовується поштою для отримання ручним або механічним способом штемпельних відбитків, котрі використовуються для гасіння знаків поштової оплати, підтвердження прийому поштового відправлення, контролю за маршрутом і часом перебування в дорозі, нанесення будь-яких позначок, або відтиск такого пристрою.
ПОДАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою (рекомендованим листом або кур’єрською доставкою)


- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 70, 3 поверх, каб. №313

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

02.12.2013 року до 10.00 год (Київський час)

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 70, 3 поверх, каб. №308

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:


02.12.2013року об 11.00 год (Київський час)

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Учасники (їх уповноважені представники).

Відсутність Учасника (його уповноваженого представника) під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника Учасника підтверджується випискою з протоколу засновників або наказом про призначення, довіреністю, дорученням, іншим документом.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.
Паспорт громадянина України Па́спорт громадяни́на Украї́ни - документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника. Видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.


Під час розкриття пропозиції конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника та ціну кожної пропозиції.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (Далі - Уповноважений орган).
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.


Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.


Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначеними питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до Учасників за роз’ясненням змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється відповідно до Додатку до конкурсної документації. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до статті 28 Закону.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

 1. Учасник:

 • не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

 • не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

 1. наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону, для відмови в участі у процедурі закупівлі;

 2. пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього


4. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови Учасників;

 • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

 • подання для участі у конкурсних торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників;

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

 • скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, якщо договір про закупівлю вступає в дію після 31.12.2013

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Інша інформація.

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів, із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів обов'язково безоплатно публікується у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 Закону.
Офіційне друковане видання Офіційне друковане видання - періодичне друковане видання, в якому здійснюється офіційне оприлюднення документів держави чи певної установи (законів, рішень, офіційних оголошень тощо). Може виходити у формі газети, журналу, бюлетеню, альманаху тощо.


Заключні положення.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог Документації конкурсних торгів з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї Документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 15 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
Шведська «Post- och Inrikes Tidningar» («Пошта і Відомості») виходить з 1645 року.


2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Істотні умови договору, зазначені у Додатку.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається

ДОДАТОК 1 До документації конкурсних торгів


Конкурсна форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА: "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі його наявності)Повне найменування Учасника
Адреса (місце знаходження)
Контактні телефони, факс, E-mail за наявностіМи ______________, за формою встановленою Додатком 1 цієї документації конкурсних торгів надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю послуг щодо проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій (послуги з впровадження інтегрованої комплексної системи електронного врядування в органах місцевого самоврядування, в місцевих органах виконавчої влади Вінницької області та супутнє обладнання, необхідне для їх впровадження) (код за ДКТП – 62.01.1).Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання (вимоги), на виконання зазначених вище послуг, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції конкурсних торгів за наступними цінами:


з/п

Перелік послуг та обладнання, що встановлюється

Кількість

Ціна без ПДВ, грн.

Вартість без ПДВ, грн.


Послуги з впровадження системи електронного документообігу (СЕД) та супутнє обладнання, неохідне для її впровадження


1.
Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.
Послуги щодо проектування та розроблення (програмне забезпечення):


1

Програмне забезпечення для віртуалізації серверів від світових лідерів, наприклад VMWare, Microsoft Heper-V

12

Серверне програмне забезпечення Microsoft Windows Server або аналог

23

Серверне програмне забезпечення баз даних Microsoft Windows SQL Server або аналог

24

Серверне програмне забезпечення баз даних

15

Серверне програмне забезпечення

16

DocsVision Конструктор карточок

17

DocsVision Конструктор звітів

18

DocsVision Конструктор доповнень

19

DocsVision Легкий клієнт

12. Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням

1

DocsVision Корпоративная редакція

50 ліцензій2

DocsVision VIP-лицензия на подключение Корпоративная редакція

103.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Послуги щодо керування комп'ютерними засобами


1

Супровід проекту: керування проектом


2

Реєстрація та налаштування домених політик користувачів в каталогах AD або LDAP

603

Розробка додаткового функціоналу документообігу згідно затвердженого технічного завдання


4

Розробка звітності згідно затвердженого технічного завдання


5

Послуги з впровадження програмних продуктів


6

Супровід системи документообігу Х(грн)х60 р.м./місяц) * 6 місяців


4.Супутнє обладнання, необхідне для впровадження (СЕД)

1

Обладнання комплексної мережевої безпеки для побудови територіально-розподільної корпоративної мережі, наприклад: обладняння від лідерів ринку Fortinet, Cisco, Check Point

22

Устаткування, обладнання та програмне забезпечення для дата-центру, наприклад: обладняння від лідерів ринку IBM, HP, Dell

23

Система зберігання даних

14

Швидкісний документ-сканер

15

Веб-камери для віддаленої роботи (впровадження, підтримка)

40


ВСЬОГО без ПДВ:
ПДВ 20%:
ВСЬОГО з ПДВ:Загальна вартість: ________________(прописом та цифрами)


1. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником у строки передбачені ст. 31 Закону.

5. Ми зобов'язуємося розпозчати надання послуг відповідно до умов Договору. При цьому ми погоджуємось, що оплата за фактично надані послуги, буде проводитись з урахуванням реального фінансування видатків (та/або надходження коштів) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.

6. Підтверджуємо, що гарантійне обслуговування нами експлуатації СЕД буде відбуватись протягом 3 років з дня впровадження програмного забезпечення СЕД і підписання Сторонами (Замовником і Учасником) відповідного акту приймання Послуг, згідно з Договором.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Розгортання програмного забезпечення (Розгортання ПЗ, англ. Software deployment) - це усі дії, що роблять програмну систему готовою до використання. Даний процес є частиною життєвого циклу програмного забезпечення.7. Цим підписом засвідчуємо свою безумовну згоду з усіма положеннями документації конкурсних торгів (у тому числі щодо відповідності їх чинному законодавству) та погоджуємося на виконання всіх умов та вимог, передбачених цією документацією, у тому числі технічного завдання (вимог) до предмету закупівлі.


Уповноважена особа ___________ __________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М П
ДОДАТОК 2 До документації конкурсних торгів

Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені замовником відповідно до статті 16 та 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством

Кваліфікаційні критерії та вимоги, встановлені замовником відповідно до статей 16 та 17 Закону

Перелік документів та інформації, необхідні для оцінки відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

1.1 Оригінал довідки (в довільній формі) за підписом керівника та скріпленою основною печаткою Учасника, в якій Учасник зазначає інформацію щодо наявної матеріально-технічної бази та обладнання, яке буде використано при виконанні СЕД (системи електронного документообігу).

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

2.1.Оригінал довідки, завіреної підписом керівника та печаткою Учасника, із зазначенням кількості фахівців, яких Учасник планує залучити до виконання СЕД (системи електронного документообігу) в разі перемоги. До зазначеної довідки по кожному фахівцю якого Учасник планує залучити до виконання СЕД (системи електронного документообігу) додаються наступні документи завірені в установленому порядку:
В разі залучення Учасником штатних працівників:
 • Копія штатного розкладу Учасника, дійсного станом на дату подання конкурсної пропозиції;

 • Копії дипломів про повну вищу освіту
В разі залучення фахівців до виконання СЕД (системи електронного документообігу) які не являються штатними працівниками Учасника:
Копії цивільно-правових угод між Учасником та фахівцем якого Учасник планує залучити до виконання СЕД (системи електронного документообігу) в разі перемоги. Така цивільно-правова угода має бути дійсна на весь термін виконання СЕД (системи електронного документообігу)
Копії дипломів про повну вищу освіту фахівців, яких Учасник планує залучити до виконання СЕД (системи електронного документообігу) в разі перемоги має відповідати тематиці СЕД (системи електронного документообігу).

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

3.1 Оригінал довідки за формою згідно Додатку до Документації конкурсних торгів, в якій зазначається інформація про виконані власні СЕД (системи електронного документообігу) за останні 3 роки. До зазначеної довідки за всіма позиціями додаються завірені в установленому порядку копії договорів (не менше 2-х) з усіма додатками та копії всіх додаткових договорів в разі їх укладання.

4. Наявність фінансової спромож-ності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

 1. Учасником надається завірені в установленому порядку:

За 2013 рік:

- копія балансу (форма № 1)*

- копія звіту про фінансові результати (форма № 2)*

- копія звіту про рух грошових коштів (форма № 3)*

- копія ф.№5 (річна) ”Примітки до річної фінансової звітності”За 3-й квартал 2013 року:

- копія балансу (форма № 1)*

- копія звіту про фінансові результати (форма № 2)*

*Примітка: Подання зазначених форм звітності здійснюється виключно суб’єктами господарювання (установами, організаціями), які згідно з чинним законодавством зобов’язані вести таку звітність.

У разі, якщо суб’єкт господарювання здійснює діяльність за системою оподаткування, що не потребує зазначених форм звітності, такий Учасник подає інші документи фінансової звітності та довідку у довільній формі з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що його фінансова звітність не містить відповідних форм, зазначених у п. 4.1.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


 1. Оригінал або завірена учасником копія довідки з банку/банків про відсутність (наявність) заборгованості по кредитам, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5. Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

5.1. Довідка про те, що Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (подається у довільній формі за підписом керівника та завірена печаткою Учасника).

6. Фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

6.1. Оригінал або завірена підписом керівника та печаткою Учасника копія документа, виданого уповноваженим органом, що містить відомості про відсутність або наявність судимості у фізичної особи, яка є Учасником, із датою видачі не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

7. Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

7.1. Довідка у довільній формі за підписом керівника та завірена печаткою Учасника про те, що службових (посадових) осіб Учасника, уповноважених представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не

було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

8. Підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю.

8.1. Копія або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за

результатами торгів (витяг) з протоколу зборів засновників про призначення та/або наказ про призначення керівника Учасника, доручення (довіреність) керівника Учасника.

9. Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

9.1. Оригінал або копія довідки за підписом керівника та завірена печаткою Учасника відповідним підрозділом Міністерства юстиції України про те, що Учасник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура чи процедура банкрутства, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

10. Учасник не повинен мати заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

10.1. Оригінал або копія (скріплена підписом керівника та завірена печаткою Учасника) довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових платежів (податків і зборів), дійсна станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

11. Учасник повинен проваджувати підприємницьку діяльність відповідно до положень свого Статуту.

 1. Копію свідоцтва про державну реєстрацію або виписки (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців чи копію виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державну реєстрацію яких проведено після 07.05.
  Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
  Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
  2011 або стосовно яких після зазначеної дати до Єдиного державного реєстру були внесені зміни щодо відомостей, які зазначалися у свідоцтві про державну реєстрацію або вказується у виписці)*, виданої не більше місячної давнини від дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.


 2. Копія статуту або іншого установчого документа.*

 3. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) (для фізичних осіб).
  Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
  Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


 4. Копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб).

 5. Довідка, скріплена печаткою та підписом уповноваженої особи, яка повинна містити відомості про підприємство:

реквізити (юридична та фактична адреси), телефон, факс, електронна адреса);
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


ПГБ керівника організації;

*Примітка: Всі сторінки копії, що містять інформацію мають бути завірені в установленому порядку.

12. Інші документи

Довідка учасника у довільній формі із зазначенням предмета закупівлі (в т.ч. № оголошення оприлюдненого у віснику державних закупівель), про відсутність інших підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, які визначені статтею 17 Закону, а саме:

учасник не пропонує, не дає та не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

учасник не бере участі у змові з іншими учасниками торгів;

пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який не є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

Для Учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у разі неможливості надання документів, що передбачені законодавством, надати довідку, підписану власноруч, в довільній формі про причини відсутності цих документів у складі пропозиції конкурсних торгів з посиланням на норми чинного законодавства.
Примітка.

Якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна зі сторінок копії мають бути завірені Учасником - підпис посадової особи з зазначенням її посади, ПІБ, відтиск печатки Учасника та примітки «З оригіналом згідно».

Якщо Учасник відповідно до чинного законодавства України не подає документ (копію документа), який вимагає Замовник, то Учасник надає довідку у довільній формі про підстави (з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України) ненадання у складі пропозиції конкурсних торгів документа (копії документа).

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Документи, які не передбачені законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі пропозиції конкурсних торгів.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Щодо Учасника-нерезидента: Учасник-нерезидент повинен надати зазначені вище документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. У разі відсутності аналогів зазначених документів Учасник-нерезидент повинен надати замість нього лист з поясненням відсутності ненаданого документа.

Учасники несуть відповідальність за достовірність наданих відомостей.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним критеріям, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Учасника.

Ненадання Учасником будь-якого з документів, передбачених конкурсною документацією надання незавірених копій документів є підставою для відхилення пропозиції Учасника на підставі частини першої статті 29.

ДОДАТОК №3

до документації конкурсних торгів


  1   2   3