Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГолові Сумської обласної державної адміністрації

Скачати 127.63 Kb.

Голові Сумської обласної державної адміністрації
Скачати 127.63 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір127.63 Kb.

Голові Сумської обласної державної адміністрації

Клочку М.О.

Доповідна записка


про виконання плану роботи Сумської

обласної державної адміністрації на

І квартал 2015 року

При виконанні плану роботи Сумської обласної державної адміністрації на І квартал 2015 року основна увага була зосереджена на виконанні завдань, визначених законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови Сумської обласної державної адміністрації.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Сумська обласна державна адміністрація - місцева державна адміністрація Сумської області.
Сумська́ о́бласть - область у північно-східній частині України; охоплює частини Середньоруської височини і Придніпровської низовини. Утворена 10 січня 1939 року. Центр - місто Суми.

Для забезпечення виконання плану роботи вживалися необхідні організаційні заходи, проводилися наради, робочі зустрічі, семінари, перевірки, що сприяло прийняттю оптимальних управлінських рішень, реалізації повноважень обласної державної адміністрації.

Протягом I кварталу 2015 року засідання колегії Сумської обласної державної адміністрації не проводилися.

Питання, заплановані на розгляд колегії, були розглянуті на:

Апаратних нарадах при голові Сумської обласної державної адміністрації: 1. Про підсумки діяльності архівних установ Сумської області за 2014 рік та перспективи розвитку архівної галузі області у 2015 році.

 2. Про організаційну роботу районних державних адміністрацій з питання проведення комплексу весняних польових робіт у 2015 році.

Відеоселекторній нараді при голові Сумської обласної державної адміністрації з головами районних державних адміністрацій та міськими головами:

 1. Про забезпечення на території області збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.
  Побутові відходи Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).


Засіданні обласної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян:

 1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян в органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області у 2014 році.

Питання, які не були розглянуті:

 1. Про підсумки соціально-економічного розвитку області та підсумки виконання місцевих бюджетів за 2014 рік.

 2. Про стан виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».
  Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
  Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.
  Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.


 3. Про забезпечення населених пунктів області актуальною містобудівною документацією, її загальну доступність та моніторинг реалізації.

 4. Про стан виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
  Ветеран (лат. veteranus - від «vetus» - старий) - професійний вояк, який відслужив визначений термін у римській армії.
  Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
  Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


 5. Про захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 6. Про стан інженерного облаштування державного кордону та інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон.
  Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.
  Держа́вний кордо́н - лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору .
  Кордо́н - лінія та вертикальна площина, яка проходить по лінії. Кордон визначає межі території: її суші, вод, надр, повітряного простору.


На сесії Сумської обласної ради шостого скликання розглянуті 4 планових питання, зокрема:

 1. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2015 рік.
  Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).


 2. Про звіт про виконання обласного бюджету Сумської області за 2014 рік.

 3. Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2015 рік.

 4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.04.2013 «Про Комплексну обласну програму «Правопорядок на 2013-2015 роки».

Питання «Про затвердження обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015 рік», «Про проект Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та План її реалізації на 2015-2017 роки» та «Про внесення змін до Обласної цільової програми зі створення містобудівного кадастру Сумської області на 2012-2013 роки» перенесені на ІІ квартал поточного року.

Позапланово на сесії Сумської обласної ради розглянуті питання: 1. Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської області на 2015 рік.

 2. Про обласний бюджет Сумської області на 2015 рік.

 3. Про зупинення конкурсу на посаду ректора комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
  Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.


 4. Про внесення змін до Регіональної програми «Ліси України – Сумська область».

 5. Про клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича корпорація Український енергетичний союз» щодо надання надр у користування.

 6. Про клопотання Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе» щодо затвердження проектів землеустрою щодо встановлення зон меж санітарної охорони родовища питних підземних вод «Фрунзенське».

 7. Про внесення змін до Обласної програми надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу в Сумські області на 2015-2016 роки.
  Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
  Меди́чна допомо́га, чи лікарська допомога - комплекс діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на встановлення діагнозу, усунення чи зменшення симптомів і проявів захворювання чи патологічного стану, з приводу якого звернувся пацієнт, на нормалізацію його життєдіяльності, покращення чи відновлення здоров'я.


 8. Про внесення змін до Обласної програми соціального захисту населення на 2013-2016 роки.

На засіданнях постійних комісій обласної ради розглянуто 25 питань.
Організаційно забезпечено підготовку та проведення понад 20 заходів за участю голови Сумської обласної державної адміністрації, з яких 3 – робочі поїздки до міст та районів області (м.Шостка, м.Глухів, Краснопільський район).

Протягом кварталу підготовлено та проведено 11 апаратних нарад при голові Сумської обласної державної адміністрації, на яких розглянуто 52 актуальних питання сьогодення, крім того організовано та проведено 9 відеоселекторних нарад при голові Сумської обласної державної адміністрації з головами районних державних адміністрацій, міськими головами, на які було винесено та розглянуто 23 актуальні питання для обговорення та прийняття відповідних рішень.

Протягом І кварталу 2015 року проводилися перевірки виконавчих органів місцевого самоврядування щодо здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, зокрема Шосткинської міської ради – у галузі транспорту і зв’язку;

Делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Лебединської міської ради – у сфері соціально-економічного розвитку та у сфері запобігання бездоглядності серед дітей, організації роботи органів опіки та піклування; Роменської міської ради та органів місцевого самоврядування Липоводолинського району – у сфері запобігання бездоглядності серед дітей, організації роботи органів опіки та піклування;
Липоводоли́нський райо́н - район Сумської області України. Районний центр - смт. Липова Долина.
Охтирської та Конотопської міських рад – з питань проведення зборів, мітингів, маніфестацій та демонстрацій; Липоводолинської селищної ради – у сфері цивільного захисту населення.

Перевірки виконавчих органів місцевого самоврядування щодо здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері освіти, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, заплановані на І квартал, перенесені на інший термін.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

Структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації та її апарату здійснено низку тематичних перевірок органів виконавчої влади та надання методичної та практичної допомоги з відповідних напрямків роботи.

Протягом І кварталу 2015 року до Сумської обласної державної адміністрації надійшло 1929 документів, що були опрацьовані та підготовлені до розгляду в системі електронного документообігу.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

Зареєстровано та направлено виконавцям 174 розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації з основної діяльності, 7 – з адміністративно-господарських питань та 2 доручення голови Сумської обласної державної адміністрації.

Здійснювався контроль за виконанням актів законодавчої та виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови Сумської обласної державної адміністрації. Усього протягом звітного періоду на контролі перебувало 1436 документів. Із документів, які надійшли у І кварталі 2015 року, взято на контроль 501, а саме: 372 документи органів влади вищого рівня, 93 запити та звернення народних депутатів України і депутатів Сумської обласної ради, 36 розпорядчих документів голови Сумської обласної державної адміністрації.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Депута́т (від лат. deputatus - посланий, спрямований) - особа, обрана виборцями відповідного виборчого округу до представницького органу державної влади або до органу місцевого самоврядування.
Державна влада - це публічно-політичні відносини панування і підкорення між суб'єктами, що спираються на державний примус.

Усього протягом звітного періоду згідно з термінами виконання надано 1112 інформацій органам влади вищого рівня, 108 – голові Сумської обласної державної адміністрації про хід виконання та результати реалізації завдань, визначених цими документами. Повністю виконано 444 документи.

Протягом кварталу до Сумської обласної державної адміністрації надійшло 399 звернень. Всього звернулося 3654 особи, що порушили 479 питань. Контроль у звітному періоді закінчився по 353 питанням, з них вирішено позитивно 36,7%.

Керівництвом Сумської обласної державної адміністрації було проведено 33 особистих прийоми громадян, у тому числі 16 виїзних. На прийомах побувало 510 осіб, які порушили 73 питання. У звітному періоді контроль закінчився по 60 питанням, з яких 18 вирішено позитивно, з 11 питань продовжено контроль, з інших – надані роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

Забезпечено щоденний консультативний прийом громадян, на якому прийнято 288 осіб.

Протягом звітного періоду проводилася робота щодо наповнення та оперативного оновлення інформації у розділах веб-порталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області. Загалом для забезпечення доступу до публічної інформації в пасивний спосіб на веб-сайті Сумської обласної державної адміністрації оприлюднено понад 900 інформацій та документів.

Забезпечено ведення системи обліку публічної інформації, зокрема щоденно вносилася інформація про документи, реєстр оприлюднювався на веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області (внесено інформацію про понад 600 документів).

Відповідно до плану роботи проведено ряд засідань комісій, рад, штабів, інших дорадчих органів Сумської обласної державної адміністрації, зокрема засідання оперативного штабу з координації роботи правоохоронних органів, контролюючих органів, місцевих органів державної влади, підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також з питань безпеки громадян України та захисту найважливіших об’єктів інфраструктури Сумщини;

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
розширене засідання комітету з розроблення проекту Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року; ради підприємців при Сумській обласній державній адміністрації; конкурсної комісії Сумської регіональної робочої групи міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва за програмою «Українська ініціатива» щодо стажування за кордоном; міжвідомчого координаційного штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції; засідання Ради оборони області; обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; штабу з підготовки до проведення комплексу весняно-польових робіт; надзвичайної протиепізоотичної комісії; комісії з питань надання пільг підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів права на користування пільгами Сумської обласної державної адміністрації; комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Антитерористи́чна опера́ція, АТО (англ. Antiterrorist operation) - комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з терористичною метою, звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з терористичною метою.
Особливі заслуги перед Україною - юридична категорія - поняття офіційного статусу, який надається вповноваженими державними комісіями громадянам України, які мають особливі заслуги перед державою у сфері військово-оборонної, державної, громадської, господарської, наукової, культурної, освітньої, охоронно-оздоровчої, спортивної, педагогічно-виховної діяльності, відзначені найвищими державними нагородами та почесними званнями України.
робочої групи з питань надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, політичних в’язнів і репресованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; робочої групи з питань розміщення військовослужбовців військової частини В0425; обласної призовної комісії тощо.

Протягом звітного періоду проведені засідання: обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
обласної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках; комісії з розгляду документів для видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; обласної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян; обласної координаційної ради з вирішення питань осіб з обмеженими фізичними можливостями; обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу; регіональної експертної ради з питань ліцензування і атестації закладів освіти Сумської області; оперативної групи з координації роботи щодо забезпечення електричною енергією та природним газом споживачів області;
Оперативна група - тимчасове оперативне (оперативно-стратегічне) об'єднання збройних сил, що складається із з'єднань одного або декількох родів військ (іноді різних видів збройних сил), створюване для виконання окремих оперативних завдань самостійно або у складі вищого військового формування (фронту, групи армій) для дії на оперативному напрямку або ділянці.
Приро́дний газ (англ. gas; нім. Gas n, Erdgas n) - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо), що утворюється в земній корі та широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементовій та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.
громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації;

Протягом кварталу забезпечено проведення ряду семінарів, нарад, зокрема з питань проведення чергової хвилі мобілізації на території області; організації та проведення чергового весняного призову громадян України у 2015 році на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань;

Військо́ве формува́ння - створені відповідно до законодавства будь-якої держави сукупності військових об'єднань, з'єднань, частин, підрозділів та органів управління ними, які комплектуються військовослужбовцями, мають постійну чи тимчасову організацію, належить до сухопутних (наземних), морських, повітряних або спеціальних військ (сил) цієї держави, оснащені зброєю та бойовою технікою і призначені для оборони країни, захисту їх суверенітету, державної незалежності і національних інтересів, територіальної цілісності і недоторканності у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій.
Військо́ва слу́жба - державна служба особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я та віком громадян країн, пов'язаній із захистом своєї Батьківщини. Порядок проходження військової служби, права та обов'язки військовослужбовців визначаються відповідними законами держав та певними положеннями про проходження військової служби, які затверджуються верховною владою країни та іншими нормативно-правовими актами.
погашення заборгованості з виплати заробітної плати; забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом; організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування; функціонування в області мережі Центрів надання адміністративних послуг; додержання лімітної дисципліни споживання природного газу; забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2014-2015 років; стану розрахунків споживачів області за спожиті енергоносії; забезпечення населення області скрапленим газом; скорочення споживання природного газу та переведення котелень на альтернативні види палива; підготовки до проведення комплексу весняно-польових робіт та їх забезпеченість матеріально-технічними ресурсами; продовольчої безпеки та ціноутворення на продукти харчування;
Продово́льча безпе́ка - захищеність життєвих інтересів людини, яка виражається у гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу людини до продуктів харчування з метою підтримання її звичайної життєвої діяльності.
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.
соціального захисту та медичного забезпечення учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та мобілізованих; соціального та медичного супроводу демобілізованих військовослужбовців; організації проведення часткової мобілізації в області; функціонування відомчих лікарень; профілактики грипу в області; дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»; застосування норм законодавства про доступ до публічної інформації тощо.

Забезпечено проведення інструкторсько-методичного навчання з питань організації та проведення призову громадян України на строкову військову службу навесні 2015 року з членами обласної призовної комісії, головами міських та районних призовних комісій, міськими та районними військовими комісарами, лікарями, які організовують роботу медичного персоналу, заступниками начальників міськрайвідділів МВС України в Сумській області.

У лютому поточного року у м. Суми проведено показове навчання цивільного захисту на базі комунальної установи Сумська міська клінічна лікарня № 1 та загальноосвітньої школи № 3 з питань організації роботи органів управління щодо захисту медичного персоналу, хворих лікарняних закладів, педагогів та учнів шкіл від надзвичайних ситуацій, які виникли внаслідок вибухів та пожеж.

Комунальна установа (КУ) - некомерційна організація, яка фінансується з місцевого бюджету, виконує той чи інший ряд безоплатних чи доступних громадських послуг й якій надано комунальну власність на основі права оперативного управління.
Ліка́рня - лікувально-профілактична установа, яка надає населенню стаціонарну кваліфіковану і спеціалізовану медичну допомогу.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

У звітному періоді проведені засідання у форматі «круглого столу», зокрема з питань підтримки розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області в рамках Всеукраїнського проекту «Впевнений бізнес – заможна громада», проведення на території області Всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою-2015», мобілізації та підтримки патріотичних настроїв населення, функціонування новостворених об’єктів природно-заповідного фонду та обмеження традиційного природокористування, екологічних проблем Сумської області та шляхів їх розв’язання.

Забезпечено участь іноземних делегацій у заходах, що проводяться в Сумській області. Зокрема, організовано візити до області радника зі зв’язків з громадськістю та політичних питань відділу політики представництва Європейського Союзу в Україні Пера Енеруда, секретаря Міжнародного Трейд-клубу в Україні Валерія Балясного, Генерального консула Республіки Польща в Харкові Станіслава Лукасіка та консула з економічних питань Генерального консульства Республіки Польща в Харкові Влодзімєжа Лещинського.

Лише у трьох містах Польщі їздять тролейбуси: у Любліні, Тихи та Гдині.
По́льща, Респу́бліка По́льща, Річ Посполи́та По́льська (пол. Polska, Rzeczpospolita Polska) - держава у Центральній Європі, унітарна парламентська республіка, що має в своєму складі 16 воєводств. Польща має державний кордон з сімома країнами Європи: на північному сході вона межує з Росією (Калінінградська область) та Литвою, на сході - з Білоруссю та Україною, на півдні - з Чехією та Словаччиною, на заході - з Німеччиною. На півночі Польща омивається водами Балтійського моря. Столицею Польщі є місто Варшава.
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.

Організовано робочу поїздку в область Міністра економічного розвитку і торгівлі України А.Абромавичуса, представників Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.

Забезпечена участь делегації Сумської області у першому засіданні національної Наглядової ради щодо впровадження Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO у м. Київ.

У лютому організовано Дні проекту GIZ в Сумській області «Програма федерального міністерства економіки і технологій з підготовки управлінських кадрів Німеччина-Україна: Fit for Partnership with Germany».

Забезпечено проведення та висвітлення в засобах масової інформації заходів з нагоди новорічних та різдвяних свят, Дня Соборності України, Дня вшанування героїв Крут, Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня Героїв Небесної Сотні, 201-ї річниці від дня народження Т.Г.

Різдво́ Христо́ве - велике християнське свято, згідно з християнським віросповіданням це день народження Ісуса Христа, Спасителя світу і Відкупителя людей з полону гріха (Спасителя від влади гріха).
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
 Шевченка, 155-ї річниці від дня народження А.П. Чехова, Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, Всесвітнього Дня соціальної справедливості, Дня служби безпеки України, Міжнародного жіночого дня, Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.
Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.
Справедливість - мораль та чеснота, вразливість як на суспільне добро, так і на суспільне зло. За Платоном, справедливість - це найвища чеснота, що утримує мужність, поміркованість та мудрість в повній рівновазі й гармонії («кожному своє»).
Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

Протягом кварталу проведені навчально-освітні заходи, а саме: ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015», ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін за основними напрямками підготовки, ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, обласний етап Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності серед працівників позашкільних навчальних закладів, ІІІ обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращий Інтернет-сайт, обласний конкурс творчо обдарованих дітей та підлітків «Чарівні барви Сумщини», обласний конкурс «Молодь обирає здоров’я», обласні змагання учнівської молоді з автомодельного спорту та початкового технічного моделювання, обласна краєзнавча конференція «Музейна скарбниця Сумщини», науково-практична дитяча конференція щодо впровадження освітнього проекту «Рідна Сумщина», обласний історико-краєзнавчий квест «Вулицями старого міста».

Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.


Проведені культурно-мистецькі заходи: обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості; обласний відбірковий конкурс читців, присвячений пам’яті Т.Г. Шевченка; обласний пісенний дитячий фестиваль-конкурс виконавців народної пісні «Чарівні джерела»;
Наро́дна пі́сня - найбільш розповсюджений вид народної музики, продукт колективної усної творчості, що роками складається в пісню. Народна пісня - музично-поетичний жанр фольклору, найбільш поширений вид народної музики.
Всеукраїнський тиждень дитячого читання «Вклонімось книзі, мудрості віків»; обласні конкурси серед учнів дитячих шкіл естетичного виховання; творча зустріч поетів-піснярів та композиторів Сумщини «Мистецькі крила Сумщини»; Всеукраїнський відкритий конкурс читців імені письменника-гумориста Остапа Вишні; обласний культурно-мистецький фестиваль «Тобі, єдина Україно, натхнення, творчість і любов!», присвячений 25-й річниці незалежності України.

Проведено обласний конкурс з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2015 році.

Оста́п Ви́шня (Губенко Павло Михайлович; 31 жовтня (13 листопада) 1889(18891113), хутір Чечва, Полтавська губернія, нині Охтирський район Сумської області - 28 вересня 1956, Київ) - український письменник, новеліст, класик сатиричної прози ХХ ст.
Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.Забезпечено проведення спортивно-масових заходів, а саме: Різдвяного міжнародного турніру з міні-футболу; Чемпіонатів України з легкої атлетики, лижних гонок, хокею на траві у приміщенні, естетичної гімнастики; Всеукраїнських змагань з біатлону; Чемпіонатів області з біатлону та легкої атлетики; турніру з міні-футболу пам’яті В.М. Окіпного.

Заходи за участю керівництва Сумської обласної державної адміністрації постійно висвітлювалися обласними засобами масової інформації. Проведені єдині інформаційні дні в області.

Підготовлена доповідна записка про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації на ІV квартал 2014 року та забезпечено підготовку плану роботи Сумської обласної державної адміністрації на ІІ квартал 2015 року.

План роботи Сумської обласної державної адміністрації на І квартал 2015 року в цілому виконано.Керівник апарату Сумської

обласної державної адміністрації О.В. Сухонос


С.В. Пономарчук

-

начальник організаційного відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації

Москаленко 62 98 47

Скачати 127.63 Kb.