Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГоловний інженер дтек запорізька тес

Скачати 292.53 Kb.

Головний інженер дтек запорізька тес
Скачати 292.53 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 03.04.2017
Розмір 292.53 Kb.
  1   2

Затверджую:

Головний інженер ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС

_______________________С.П. Мельничук

«____» ____________ 2014р.ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на закупівлю будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисної документації з монтажу «Комплекс автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій» обладнанню системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій вугільного та турбінного відділення котлотурбінного цеху №1 ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС «Робочий проект».

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.

Ас (фр. as - туз; в переносному розумінні - вмілий, сміливий) - майстер повітряного бою. Часом слово вживається і для означення будь-якого висококласного спеціаліста.
1. Місце розташування об’єкта.

ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС,

71503 м. Енергодар,

вул. Промислова, 95


2. Термін виконання робіт.

листопад-грудень 2014 року.

3. Проектувальник.

ООО «ЗАХИСТ-ТЕХНО» м. Запоріжжя

4. Мета робочого проекту.

Призначений для контролю за технологічними параметрами, оповіщення персоналу, який знаходиться на території станції, про можливості виникнення надзвичайної ситуації.

1. Матеріали, обладнання – виконавця.

2. Строк виконання робіт: протягом листопада-грудня 2014 року.

3. Строк гарантії 36 місяців.

4. Додаткові вимоги:

- виконавцю перед наданням оферт ознайомитись з об’єктом виконання робіт та проектною документацією;

Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

- наявність кваліфікованого персоналу;

- надати копії посвідчень кваліфікованого персоналу у відповідності до чинного законодавства;

- послуга надається виконавцем, за допомогою власного автотранспорту, спеціальної техніки, ВПМ, оснастки, матеріалів, інструментів та засобів риштування на території замовника;

- виконавець, на протязі 10 днів після його акцептування, за свій рахунок розробляє та погоджує із замовником ППР;

- послуга надається на території замовника в умовах діючого виробництва.

На наступних умовах:

- Наявність у виконавця ліцензій та дозвільних документів на право проведення послуг з монтажу комплексу раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення. - Виконавець повинен після виконання будівельно-монтажних робіт з монтажу системи провести пусконалагоджувальні роботи. - Додаткові об’єми, які можуть виникнути при виконанні будівельно-монтажних робіт з монтажу систем, виконуються за рахунок виконавця.

- Для виконання робіт використовувати лише сертифіковане в Україні обладнання.

- Роботи з монтажу повинні здійснюватися згідно з технічною документацією виробника даної продукції та проектною документацією на об'єкт будівництва. - Роботи будуть проводитись в приміщеннях, території та на обладнанні КТЦ-1 ЦПП, в межах станції. - Умови оплати: відстрочення платежу 60 календарних днів з моменту підписання обома сторонами акта приймання-передачі наданих послуг.


1. Характеристика об’єктів будівельно-монтажних робіт по проекту.

1.1. Короткий опис технологічного процесу.

Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).

Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


Котельне відділення КТЦ-1.

Схема подачі вугільного пилу.

Ша́хтний пил - сукупність тонкодисперсних твердих часток органічного або мінерального походження, утворюється в гірничих виробках при відділенні вугілля та породи від масиву, а також транспортуванні гірничої маси.

Котел типу ТПП-312А, розрахований на спалювання Донецького кам'яного вугілля марки ГСШ, обладнаний двома індивідуальними установками пилоприготування з кульовими барабанними млинами типу ШБМ-370/850 і одним бункером пилу.

Паливо з бункера сирого вугілля подається стрічковим живильником на млин, де відбувається розмел і сушіння вугілля.

Перед млином встановлена пелюсткова мигалка для зменшення підсмоктування холодного повітря.

Як сушильно-вентильованого агента в установці використовується суміш димових газів котла з повітрям. Горючі димові гази після водяного економайзера, що мають температуру 400 ° С, подаються димососи рециркуляції горючих газів (ДРГ). Холодні димові гази після димососів (Т = 154оС) подаються димососом присадки інертних газів (ДІГ).

Бла́горо́дні га́зи (також іне́ртні або рі́дкісні гази) (англ. noble gases; нім. іnertgase) - хімічні елементи VIII групи головної підгрупи періодичної системи елементів, або за новою номенклатурою IUPAC групи 18 періодичної таблиці, які мають схожі властивості та за нормальних умов є одноатомними газами без кольору, запаху та смаку з дуже низькою хімічною реактивністю, котра зумовлена наявністю у атомів стійкої зовнішньої електронної оболонки, де у He знаходиться 2 електрони та у решти інертних газів по 8. До благородних газів відносяться гелій (Не), неон (Ne), аргон (Ar), криптон (Kr), ксенон (Хе) та радіоактивний радон (Rn). Останнім часом до цієї групи також зараховують унуноктій.

Гаряче повітря з Т = 370 ° С подається після регенеративного повітро-підігрівача за рахунок потоку дуттєвого вентилятора.

Холодне повітря подається з потоку дуттєвого вентилятора (ДВ).

На трубопроводі сушильного агента до млинів встановлено 2 шибера і між ними клапан присадки холодного повітря з атмосфери.

Подрібнення вугілля відбувається мелючими кульками в барабані млина. При обертанні кульки пересипаються і подрібнюють вугілля.

Аеросуміш, яка утворилася, складається з меленого вугілля та остиглого сушильно-вентильованого агента, відсмоктується млиновим вентилятором (МВ) і потрапляє в сепаратор, де уловлюються великі частини вугілля, спрямовані по тічці обороту в млин для помелу.

Відділення пилу від вентильованого агента відбувається в циклоні, з якої пил зсипається по струму в бункер пилу котла. На струмі встановлено 2 мигалки і сітка. Агент який вентилює після циклону, що містить 10% пилу дрібних фракцій (від потужності млина), відсмоктується МВ і подається з напірного коробу МВ до 4-х пилопроводів для транспортування пилу від пиложивильників до пальників котла. МВ пилосистеми А працює на непарні пальника, а МВ Б на парні.

На кожен пальник надходить пил від двох пиложивильників.

Гаряче повітря піднімається на всас МВ по трубопроводу, байпасуючому млині.

На цьому трубопроводі встановлені 2 шибера (запірний та регулюючий) і клапан присадки холодного повітря з атмосфери між ними.

Пилосистема обладнана трубопроводом для рециркуляції частини вентилюючого агента з напірного коробу МВ на вхід до млина з метою пониження температури сушильного агента перед млином, і зниження швидкості аеросуміш в пилопроводах в пальники. Розрахунковий оптимальний витрата вентильованого агента через ШБМ 163000 м3/ч.

З метою збільшення сушильної можливості млинів, а також зниження швидкості аеросуміші в пилопроводах в пальниках котла з кожного напірного коробу млинового вентилятора виконаний скидають трубопровід з шибером з скиданням в пальники. Бункер пилу, ємністю 525 т обладнано 16 живильниками. Вологовідсоси бункера пилу підключені до пилопроводу перед сепаратором пилосистеми.

Відповідно до "Правил вибухобезпеки паливоподачі та пристрої для приготування і спалення пиловидного палива" в 1990 р. установка пилоприготування оснащена вибуховими запобіжними клапанами, які встановлені в наступних місцях:

а) на вхідній горловині ШБМ - 2 шт.

Запобі́жний кла́пан (рос. предохранительный клапан, англ. safety valve, нім. Sicherheitsventil n) - гідроклапан, призначений для захисту від механічного руйнування обладнання і трубопроводів надлишковим тиском, шляхом автоматичного випуску надлишку рідкого, паро- чи газоподібного середовища з систем і посудин з тиском, що перевищив встановлене значення.

б) на вихідній горловині ШБМ - 3 шт.

в) на сепараторі - 12 шт.

г) перед циклоном - 3 шт.

д) на циклоні - 12 шт.

е) після циклону - 3 шт

ж) на всас МВ - 3 шт.

з) на видачу МВ - 2 групи по 4 шт.

а) в бункері пилу - 2 шт.

Для пожежогасіння передбачена подача насиченої водяної пари з випаровування деаераторів блоку в вхідну і вихідну горловини ШБМ, сепаратор, циклон, на всас МВ, до бункера пилу.

Па́ра (рос. пар; англ. vapour, steam; нім. Dampf m) - газоподібний стан речовини в умовах, коли газова фаза може перебувати в рівновазі з рідкою чи твердою фазами тієї ж речовини. При низькому тиску і високій температурі властивості пари наближаються до властивостей ідеального газу.

У бункер пилу пар подається розосереджено: паралельно стелі бункера для запобігання взвихрюванню пилу.

Для гасіння тліючих пилу в бункер передбачено підведення азоту в верхню частину бункера пилу. Азот подається з балонів в рампу на відм. 22 м постійного торця або безпосередньо від загального колектора азоту зі станції, а звідти в бункер пилу.
Схема маслопостачання турбогенератора ТПН і ПЕН.

Маслосистеми забезпечує рідинне тертя в підшипниках ковзання турбіни, генератора з порушенням, ТПН та ПІН, а також роботу гідромуфти ПЕН і ущільнень вала генератора. Оскільки припинення маслопостачання призводить до появи сухого тертя в підшипниках і їх виплавці, що обумовлює серйозні пошкодження проточній частині, кінцевих ущільнень турбіни і шийок роторів турбоагрегату, то важливою вимогою до маслосистеми є забезпечення надійності її роботи.

Вальни́ця ко́взання - це елемент опор валів і осей, поверхня цапфи яких взаємодіє в умовах проковзування через шар мастила або безпосередньо з поверхнею вальниці, що її охоплює.

Тертя́ - сукупність явищ, що спричиняють опір рухові одне відносно одного макроскопічних тіл (зовнішнє тертя) або елементів одного і того ж тіла (внутрішнє тертя), при якому механічна енергія розсіюється переважно у вигляді тепла.


Маслосистема складається з:

а) маслобака ємністю 56 м3;

б) групи масляних насосів, в яку входять 2 головних масляних насоса типу 8НДВ-60 з електродвигунами змінного струму витратою 400 м3/год при напорі 42 м.

Змінний струм Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.

вод.ст. і два аварійних типу 5НДВ з електродвигунами постійного струму витратою 180 м3, при натиску 31 м.вод.ст.;

в) п'яти маслоохолоджувачів типу МБ-50-75;

г) трьох масляних насосів (двох змінного і одного постійного струму) для ущільнень генератора типу 4 МК-7 - 2 (Q = 30 м3/год, Н = 80 м.вод.ст.)

д) маслоочищувальні установки, в яку входять: центрифуга типу ПСМ-3000, фільтр, бак брудного масла ємністю 1 м3, 2 адсорбери (для масел Тп-22С використовуються як фільтри);

е) запірних вентилів;

ж) трубопроводів;

з) контрольно-вимірювальних приладів.

Олія з маслобака двома трубопроводами Дк-350 потрапляє до насосів а потім по трубопроводу Ду-300 подається в маслоохолоджувачі. Після маслоохолоджувачів потік масла розходиться: частина трубопроводу Ду-200 йде на ПЕН і ТПН, частина трубопроводу Ду-250 до підшипників турбіни, частина трубопроводу Ду-100 насосами подається на ущільнення вала генератора (через масляний фільтр, диференціальний регулятор і демпферний бак).

Масляний фільтр (фільтр оливи) - фільтр, що призначений для видалення забруднень з моторних і трансмісійних олив, мастил або робочих рідин гідроприводів.

Зливання масла з підшипників турбіни до живильних насосів об'єднуються в колектори Ду-250 і Ду-400 і самопливом направляються в маслобак. Злив масла з підшипників генератора та системи водневого ущільнення відбувається в воднево-відділюючий бачок (через гідравлічний затвор), звідки пари водню відсмоктуються відцентровим вентилятором, а олія самопливом зливається в маслобак.

  1   2


Скачати 292.53 Kb.

2021