Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГорлівська загальноосвітня школа I-III ст.№30 Методична розробка «Використання інформаційних технологій на уроках хімії»

Скачати 183.34 Kb.

Горлівська загальноосвітня школа I-III ст.№30 Методична розробка «Використання інформаційних технологій на уроках хімії»
Скачати 183.34 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір183.34 Kb.

Горлівська загальноосвітня школа I-III ст.№30

Методична розробка

«Використання інформаційних технологій

на уроках хімії»

Підготувала Гусєва І.Г.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


Зміст

Введення

Розділ I. Комп'ютерні технології на уроках хімії.

Розділ II. Пошук інформації.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.


Розділ III. Методика проведення уроку хімії на комп'ютері.

Висновок

Використана література

Інтернет-ресурси

Вступ

Ч

и потрібен комп'ютер у сучасній хімічній лабораторії?

Питання швидше риторичне: зараз без комп'ютера, напевно, навіть філософи не пишуть свої праці. І все ж, для чого потрібен комп'ютер саме хімікам?

Та хоча б для того, щоб акуратно зображати формули. Адже будь-який хімік в душі художник і отримує естетичне задоволення від красиво намальованих хімічних формул і схем реакцій.

Хімі́чна фо́рмула - скорочене позначення складу молекул речовини за допомогою хімічних символів. Синонім - молекулярна формула.
На жаль, не в кожного очі та рука Леонардо да Вінчі. Раніше хіміки при оформленні дисертацій і статей нерідко зверталися по допомогу до професійних художників, тепер же за допомогою таких комп'ютерних програм, як Chem Draw, ACD Sketch або ChemWind, можна самостійно намалювати найскладніші формули і відредагувати їх. Більш того, натискаючи на кнопку миші, їх легко перетворити на просторові структури і, обертаючи в просторі, вибрати найбільш наочну проекцію для подання в статті або доповіді. А наскільки видовищними і корисними бувають комп'ютерні анімації складних хімічних і біохімічних процесів.
Біохі́мія (від грец. βίος - «життя» і єгип. kēme - «Земля», також біологічна або фізіологічна хімія) - наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах.
Комп'ютер допомагає не тільки висловити дані, але і зрозуміти їх. Не рідко без спеціальних програм, наочно зображують періодично структуровані тверді тіла. Буває дуже важко розібратися в типі і параметрах їх кристалічних граток.
Кристалі́чна ґра́тка - геометрично правильне розміщення атомів (йонів, молекул), властиве речовині, що перебуває в кристалічному стані. Просторові фігури (наприклад, паралелепіпеди) у вершинах яких розміщено атоми, називаються комірками кристалічної ґратки, регулярна нескінченна система геометричних точок (вузлів ґратки), що є ідеально періодичною в трьох вимірах простору; існує 14 основних типів просторових ґраток.

Але комп'ютер не тільки допомагає отримувати естетичну насолоду від красиво намальованих структур, формул і схем реакцій. Будь-який хімік знає, яке велике значення в його діяльності має робота з літературою. Адже як образливо буває, коли витратиш на синтез кілька місяців, а потім з'ясовується, що все це було вже зроблено (іноді - ще в дев'ятнадцятому столітті!). Тому без роботи з літературою, пошуку та порівняння різних даних хіміку не обійтися. Проте загляньте в сучасну хімічну бібліотеку - тисячі, якщо не мільйони томів енциклопедій, монографій, підручників і журналів зарозуміло дивляться на вас з полиць. Так і здається, ніби вони у стилі героя Ільфа і Петрова зараз скажуть глузливо-скептично: "Шукаєте? Ну-ну!" Є від чого піти обертом голові, адже оглядовий пошук навіть у реферативних журналах на кшталт "Chemical Abstracts" займає не один день. От би цей пошук автоматизувати! Напевно ця думка не раз приходила в голову хіміку, що сидить біля стопки товстелезних томів, покритих бібліотечної пилом.

І ось тут без комп'ютера ніяк не обійтися. Те, що для людини нудно і довго, для ЕОМ - хвилинна справа. Недарма реферати з багатьох природничих дисциплін, у тому числі з хімії, зараз видаються і в цифровому форматі на комп'ютерних компакт-дисках;

Цифровий формат (англ. Digital data) - тип сигналів і форматів даних в електроніці, що використовують дискретні стани (на відміну від аналогового сигналу, який використовує безперервні зміни сигналу).
як приклад можна привести широко відомі "Current Contents". Вставив такий диск в комп'ютер, ввів ключові слова або прізвища авторів - і через хвилину отримуєш повний список всіх рефератів, в яких вони зустрічаються.
Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.
Потім можна переглянути знайдені комп'ютером матеріали, відібрати потрібну інформацію і зберегти вибрані реферати на диску або роздрукувати їх. У залежності від кількості відібраних комп'ютером джерел вся процедура займає від десяти хвилин до півгодини, що набагато менше, ніж при традиційному пошуку інформації.

Якщо у вас є можливість користуватися міжнародною комп'ютерною мережею (Інтернетом), то необов'язково купувати компакт-диски для пошуку необхідних даних: такий сервіс безкоштовно доступний на багатьох спеціалізованих хімічних серверах. Наприклад, здійснити літературний пошук можна на сайті Beilstein Abstracts, попередньо безкоштовно зареєструвавшись на хімічному сервері ChemWeb. Крім зазначеної можливості пошуку, на цьому сервері можна знайти і багато іншої цікавої хімічної інформації, наприклад, інтернет-журнал для хіміків Alchemist чи базу даних по номенклатурі і властивостям багатьох речовин. Гарна база даних за фізико-хімічними властивостями та ІК спектрами органічних сполук розташована на сайті Американського інституту стандартів, причому ви можете намалювати на екрані будь-який фрагмент структури, а програма сама підбере всі наявні в базі речовини, в яких він міститься.

Органі́чні сполу́ки - клас сполук, в склад яких входить хімічний елемент Карбон (за винятком карбідів, карбонатної кислоти, карбонатів, оксидів Карбону і ціанідів). Окрім Карбону, вони майже завжди містять Гідроген, досить часто - Оксиген, Нітроген та галогени, рідше Фосфор, Сульфур та інші елементи.
Не варто й говорити, наскільки це зручно і полегшує пошук, особливо якщо потрібно зробити порівняльну вибірку будь-яких властивостей по певному класу сполук.

Будь-який сучасний аналітичний прилад, як правило, підключений до комп'ютера, який збирає інформацію, відповідно з певною програмою попередньо обробляє дані і виводить результат на монітор і / або принтер. В останніх версіях в такі апаратно-програмні комплекси інтегрована і база даних з елементами штучного інтелекту, яка дає рекомендації про якісний склад аналізованих речовин та їх сумішей. Інші програми дозволяють симулювати спектри відповідні певної хімічної структурі. Якщо ж ваші аналітичні прилади не приєднані до комп'ютера - не біда, при бажанні можна самостійно налагодити інтерфейс.

Ну і, звичайно, не можна обійти мовчанням застосування комп'ютерів для квантово-хімічних розрахунків електронної структури молекул і обгрунтування механізмів різних реакцій.

Продуктивність комп'ютерів росте на очах, математичний апарат і розрахункові методи поступово вдосконалюються, а як наслідок, збільшуються і можливості комп'ютерної хімії.

Математичний апарат - сукупність математичних знань, понять і методів, що застосовуються в деякій області науки, а тому необхідних для її розуміння й успішної в ній роботи. Наприклад, математичним апаратом класичної механіки є математичний аналіз та теорія диференціальних рівнянь, математичним апаратом квантової механіки є функціональний аналіз, математичним апаратом статистики є теорія ймовірності тощо.
І напевно, недалекий той час, коли основний час хіміки будуть проводити не у лабораторних столів, а за комп'ютерами, розробляючи та обчислюючи найбільш ймовірні схеми реакцій або властивості отриманих сполук з використанням так званих QSAR-програм (від "quantative structure - activity relationships "; програми, які дозволяють за структурою передбачати властивості сполук). Але як би не склалися взаємини хімії і комп'ютерів, хочеться сподіватися, що такі слова, як "мистецтво експерименту" і "інтуїція", ніколи не зникнуть зі словника хіміка.

Комп'ютерні технології на уроках хімії.

Використання нових інформаційних технологій стає в останні роки важливим напрямком розвитку професійної освіти.

Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
Мультімедіа технології найчастіше використовуються в комп'ютерних класах. В даний час є багато навчальних мультимедійних компакт - дисків, прийнятною якістю навчального матеріалу. Мною застосовано комп'ютерне супровід уроків хімії. Комп'ютерне супровід уроків реалізовано за допомогою комплексу апаратно-програмних засобів, яке передбачає використання інтерактивної комп'ютерної графіки в процесі викладу нового матеріалу. Комп'ютерний графічний матеріал надаю аудиторії за допомогою монітора. При цьому традиційні засоби використовую в повному обсязі.

На уроках хімії та на позакласних заняттях застосовуються такі відомі пакети програм як: «1 С: Освітня колекція. Загальна і неорганічна хімія »,« 1 С: Освітня колекція. Органічна хімія », « 1 С: Освітня коллекція.

Неоргані́чна хі́мія - галузь науки про хімічні елементи, їх прості та складні сполуки (крім органічних), а також закономірності перетворення цих речовин. Неорганічна хімія вивчає хімічні елементи і утворені ними прості і складні речовини (крім органічних сполук вуглецю).
Органі́чна хі́мія - один з найважливіших розділів хімії, який вивчає структуру та властивості органічних сполук. Органічними називають сполуки вуглецю з іншими елементами. Здатність вуглецю з'єднуватися з більшістю елементів і утворювати молекули різного складу і будови обумовлює різноманіття органічних сполук (до кінця XX століття їх число перевищило 10 млн, зараз понад 20 млн).
Хімія для всіх XXI. Хімічні досліди з вибухами і без »,« Досліди з хімії », « ChemWindow v3.0 »;« Chemlab 2.0d »;« Talbica NC 2.2 »; « Table v3.40 »;« Хімічний тир »; « Асистент Хімії »; «Мх Table»; «МХ-розчин».

Наведу короткий опис деяких з них.1. «1 С: Освітня колекція. Загальна і неорганічна хімія »

У програмі представлено виклад навчального матеріалу, що містить велику кількість ілюстрацій, формул, хімічних реакцій, тривимірної анімації, процесів і явищ, доповнене фотографіями та фрагментами відео, тестовими завданнями з розділів курсу загальної та неорганічної хімії.

Хімі́чна реа́кція - це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Усі хімічні реакції зображують хімічними рівняннями.2. «1 С: Освітня колекція. Органічна хімія ».

У програмі представлено виклад навчального матеріалу, що містить велику кількість ілюстрацій, формул, хімічних реакцій, тривимірної анімації, процесів і явищ, доповнене фотографіями та фрагментами відео, тестовими завданнями по розділам курсу органічної хімії.


3. «1 С: Освітня колекція. Хімія для всіх XXI. Хімічні досліди з вибухами і без »

Програма містить 100 відеозаписів демонстраційних експериментів з неорганічної та органічної хімії. Хімічна сутність дослідів відповідає програмі, використання відеофрагментів сприяє формуванню інтересу учнів до вивчення хімії та полегшує засвоєння важкого теоретичного матеріалу. Диск містить: демонстрації дослідів, в тому числі досліди, які потребують тривалої підготовки і наявності спеціального обладнання; пояснення явищ, що відбуваються; відомості про необхідні реактиви та обладнання, техніці підготовки та виконання; методичні рекомендації щодо використання кожного відеофрагменту на уроках. Інформація стає доступною після вивчення правил техніки безпеки.

Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

4. "Досліди з хімії»

5. «ChemWindow v3.0»

-Редактор хімічних формул

-Малювання структурних формул речовин.

Структу́рна фо́рмула - або формула будови, схематично показує порядок сполучення атомів у молекулі.

-Велика колекція готових структур молекул.

6.Chemix v2.01

Потужний хімічний інформаційний центр з безліччю корисних інструментів.

Урівнювач хімічних реакцій - в лічені митті зрівняє навіть будь-яку реакцію.

Блок термохімії - введіть реакцію і дізнайтеся її тепловий ефект. А також теплоти утворення реагентів, зміну енергії Гіббса в ході реакції, зміну ентропії та іншу цінну інформацію.

Блок електрохімії - введіть напівреакцію і дізнаєтеся її електрохімічний потенціал. Вбудована база даних, де можна подивитися стандартні окислювально-відновні потенціали безлічі реакцій. Таблиця Менделєєва дозволяє дізнатися десятки характеристик по кожному, який вас цікавить, елементу.

Молекулярний калькулятор - точний розрахунок масових часток елементів за брутто-формулою речовини.

А також блоки розчинності речовин, кислотно-основних рівноваг, спектроскопіі та інші.

7. Chemlab 2.0d

Інтерактивна хімічна лабoраторія. Тут ви знайдете все обладнання (віртуальне, зрозуміло) для виконання будь-якого хімічного досліду (так само віртуального).

Пробки, колби, пробірки, хімічні склянки, пальники, порцелянові чашки, воронки, мірні циліндри, бюретки, термометри та інший посуд та обладнання.

Приклад: клацання миші - і от вже круглодонна колба очікує, коли ви поставите об'єм рідини в ній. Якщо бажаєте, в цю колбу можна вставити термометр, воронку Бюхнера, а саму колбу - помістити, наприклад, у порцелянову чашку.8. Table v3.40

Програма Table виконана у вигляді періодичної системи елементів Д. І.

Періоди́чна систе́ма елеме́нтів - класифікація хімічних елементів, розроблена на основі періодичного закону.
Менделєєва з можливістю отримання інформації про хімічні елементи (такої, як атомна маса, потенціали іонізації, електропровідність, електронегативність, густина, місце і час відкриття, ізотопи елемента і інше), всього понад 30 типів даних по кожному хімічному елементі.
Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.
Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.
Атомною масою (ma) - називають відношення абсолютної маси атому до 1/12 частини абсолютної маси атому Карбону, ядро якого містить шість протонів і шість нейтронів. Маса жодного іншого ізотопу не дорівнює цілому числу внаслідок впливу енергії зв'язку ядер.
Хімі́чний елеме́нт (заст. первень) - тип атомів з однаковим зарядом атомних ядер (тобто однаковою кількістю протонів в ядрі атому) і певною сукупністю властивостей. Маса ядра атома хімічного елементу може бути різною, в залежності від кількості нейтронів у ньому.

Також програма дозволяє:

* Урівнювати хімічні реакції

* Заносити введені реакції в базу даних, звідки вони можуть бути негайно вилучені при наступному зверненні.

* Вирішувати стандартні хімічні задачі (наприклад, знаходження маси всіх інших речовин в реакції, знаючи масу одного з них; знаходження об’єму всіх інших речовин в реакції, знаючи масу одного з них, ін.)

* Заносити в програму власну (числову та текстову) інформацію про хімічні елементи з подальшою можливістю відображення її в таблиці та іншого використання.

* Будувати графіки залежностей за числовою інформацією про елементи (у тому числі і інформації, введеної користувачем).

* Відображати періодичну систему елементів в 2х видах (і безлічі різних стилей), а також редагувати розташування елементів в таблиці.

* Експортувати інформацію про елементи.

* Визначати ступені окиснення елементів у сполуках, а також можливість вносити в програму нові сполуки, елементи яких виявляють нестандартну ступінь окислення.

* Відображати ряд хімічної активності металів.

* Здійснювати переклад температур з однієї шкали в інші .9. Мх Table

Програма надає інформацію про хімічні елементи. Що б отримати інформацію про потрібний елемент натисніть на його символ. Температури плавлення і кипіння виражені в градусах Цельсію.

Сту́пінь оки́снення - умовний електростатичний заряд, який приписують атому в молекулі, припускаючи, що електронні пари, які здійснюють зв'язок, повністю зміщені в бік більш електронегативних атомів (тобто припускаючи, що всі зв'язки даного атома мають 100 % йонний характер).
Температу́ра плáвлення і затверді́ння - температура, при якій тверде кристалічне тіло здійснює перехід у рідкий стан і навпаки. За іншим визначенням - температура, за якої тверда фаза речовини знаходиться в рівновазі з рідкою.
Густина в кілограмах на метр кубічний. Поширеність в земній корі - в масових частках .В інших випадках інші одиниці виміру вказуються поруч з числом.
Кубі́чний метр або кубометр, іноді куб - одиниця вимірювання об'єму. Позначається м3.
Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Прочерк означає неможливість вказати цю величину.

10. МХ-розчин

Дана програма призначена для визначення маси речовини для приготування розчину із певною концентрацією і об’ємом. Для того щоб зробити обчислення, введіть об’єм і концентрацію розчину у відповідні поля і натисніть на кнопку ОК.Застосування комп'ютерного тестування з хімії розвиває інтелектуальні здібності учнів, тому що вони один і той же тест можуть проходити по кілька разів, поки не буде отриманий позитивний результат. Всі ці тести відповідають мінімуму вимог з хімії. Всі ці тести виконані у вигляді відкритої форми, тобто після кожної відповіді наводиться довідка для складання правильної відповіді. Іншим важливим моментом є економія часу. За короткий час розкриваю, пояснюю, підтверджую формулами і експериментом найбільш важкі питання програми. Наприклад, утворення зв'язку нітрогеном аміну і йоном гідрогену води або кислоти за донорно-акцепторним механізмом. За допомогою комп'ютерного супроводу уроку учні легше сприймають важкі розділи програми.

Одним із прийомів активізації розумової діяльності учнів на уроках хімії є моделювання хімічного експерименту на базі комп'ютерної технології.

Донорно-акцепторний механізм, також координаційний механізм - механізм утворення ковалентного хімічного зв'язку за допомогою неподіленої електронної пари, яку надає один або група атомів (донор), і вільної орбіталі іншого атома чи групи атомів (акцептора).
Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.
Це ні в якому разі не замінює традиційні практичні та лабораторні роботи, передбачені шкільною програмою з хімії, а лише доповнює експериментальну частину навчання, дає можливість більш раціонально організувати вивчення таких тем з хімії, для яких демонстраційний експеримент неможливий в умовах шкільної практики (виділення шкідливих, отруйних речовин, відсутність дорогих, рідкісних реактивів, демонстрація вибухових речовин, моделювання промислових реакторів для виробництва хімічних речовин та ін.
Отру́ти - речовини, здатні при дії на живий організм викликати різке порушення нормальної його життєдіяльності: отруєння або смерть. Віднесення тих або інших речовин до отрут є умовним, оскільки токсичність багатьох з них визначається обставинами або способом введення в організм.
Вибухо́ві речови́ни (ВР) - хімічні сполуки або механічні суміші речовин, здатні під впливом зовнішньої дії (початкового імпульсу) до швидкого самопоширюваного хімічного перетворення (вибуху) з виділенням великої кількості теплоти та утворенням газів, здатних спричиняти руйнування і переміщення навколишнього середовища.
Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.
) Застосування комп'ютера в такій ситуації може виявитися тим єдиним технічним засобом, який дозволить забезпечити оптимальні умови сприйняття досліджуваного матеріалу.

А також в ході демонстрації дослідів докладно зупиняюся над розкриттям тих ключових моментів і фрагментів, які важкодоступні розуміння учнів при поясненні, які не можна побачити при демонстрації.

Комп'ютерна анімація займає важливе місце при вивченні розділів органічної хімії. Багато для цих цілей використовується компакт-диск з програмою «ChemWindow v3.0." При вивченні будови органічних речовин учням пропоную складати структурні формули складних органічних речовин.

Органі́чні речови́ни (рос. органические вещества, англ. organic matter; нім. organische Stoffe m pl) - речовини, що виникли прямо або непрямо з живої речовини або продуктів їх життєдіяльності; присутні в атмосфері, поверхневих і підземних водах, осадах, ґрунтах і гірських породах.
За допомогою панелі радикалів вони збирають по частинам формули речовин і тренуються у складанні назв цих сполук. Отримані формули речовин учні проглядають в просторовому обертанні. На цих уроках візуально засвідчують різноманіття органічних сполук.

Для підготовки рефератів учні використовують енциклопедичні дані про біографії видатних хіміків. Життєдіяльність великих вчених в області хімії широко представлена на компакт-дисках. Крім цього учні багато на уроках хімії використовують також відеоматеріали. Вони допомагають учням краще розібратися в речовинах та їх застосування в народному господарстві.

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.

Хімія-це наука XХI століття. Тому вона тісно пов'язана з новими інформаційними комп'ютерними технологіями (ІКТ). У зв'язку з цим я приділила важливу увагу пошуку інформації в Інтернеті на хімічну тематику. Для цих цілей ми використовували пошукові системи "Rambler" та "Yandex".

Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
Зробивши запит «Сірчана кислота», нами були отримані наступні матеріали: реферат на тему: «Сірчана кислота і властивості» і стаття «Екологічні аспекти при синтезі сірчаної кислоти«. Як ми бачимо, використання ІКТ розширює можливості учнів, дає більш поглиблено вивчати потрібну йому тему.

За час використання мною ІКТ учні навчилися самостійно застосовувати їх на уроках хімії. Вважаю, що кожен з них здатний вміло використовувати комп'ютер при вивченні розділів хімії. Знання комп'ютера допомагає їм готуватися до уроків.Пошук інформації

Багато вчителів хімії пропонують учням написати реферат або підготувати доповідь з тієї чи іншої теми. Звідки беруть учні необхідну інформацію? Як вони з нею працюють? Дуже часто вся творча робота "зводиться до звернення до сайту" Колекція рефератів "(http://www.referat.ru) і роздруку на принтері готових матеріалів.

Серед інтернет-сайтів зустрічаються й такі, які важко віднести до якої-небудь групи: з одного боку - це ###### Ганський, з іншого - жартівливі сайти. Як розцінити "Періодичну систему харчових елементів"? Або сайти, в яких зібрані "ляпи" з навчальних посібників або записані на уроці за вчителем хімії?

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

Таким чином, Інтернет містить багато хімічної інформації, але зуміти знайти потрібну - не так просто. У цьому допоможуть спеціальні засоби пошуку, серед яких відзначимо насамперед Яndex (адреса в Мережі http://www.Yandex.ru). Для пошуку інформації в усьому світі зручно використовувати Alta Vista (http://www.altavista.com). Точність пошуку залежить тільки від того, наскільки точно і коректно Ви сформулюєте своє питання. Якщо ключові слова визначені правильно, то не доведеться переглядати сотні або тисячі сторінок, які ніяк не пов'язані з потрібною темою.

Які ж можливості відкриває Мережа перед вчителем? Велика різноманітість сайтів робить можливість широко використовувати інформацію Інтернету для навчання хімії. Наведу кілька прикладів.

Велике значення для формування природничо-наукової картини світу має ознайомлення учнів з історією науки.

Карти́на сві́ту - складно структурована цілісність, що включає три головні компоненти - світогляд, світосприйняття та світовідчуття. Ці компоненти об'єднані в картині світу специфічним для даної епохи, етносу чи субкультури чином.
Істо́рія нау́ки - це дослідження феномену науки в його історії. Наука, зокрема, являє собою сукупність емпіричних, теоретичних і практичних знань про навколишній світ, отриманих науковим співтовариством.
Як відомо, такої теми в курсі хімії немає, але на уроці завжди можна знайти час для розмови про великих хіміків, про відкриття хімічних елементів або синтезі речовин, про становлення наукових теорій.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Всю необхідну інформацію учні можуть самостійно знайти вдома і, користуючись нею, підготувати невелике повідомлення для однокласників. Причому, таке повідомлення не обов'язково має бути усним: запропонуйте учням підготувати так звану стендову доповідь, яка потім буде розміщена на спеціальному стенді безпосередньо в кабінеті або поруч з кабінетом хімії. Якщо таке завдання дається вперше, то бажано, щоб учитель дав деякі адреси в Інтернеті, де школярі можуть знайти або готову інформацію, або посилання на неї. Важливо, щоб учні не просто виводили на принтер знайдені web-сторінки, а, використовуючи їх, створили власне інформаційне повідомлення. Це досягається спеціальним формулюванням завдання, наприклад: "Користуючись інформацією (посиланнями) розташованими на web-сторінці за адресою ..., підготуйте повідомлення про ... обсягом не більше 2-х сторінок". Обмеження обсягу не дозволить механічно скопіювати чужу роботу з Мережі.

Друга форма роботи в Інтернеті передбачає відвідування сайтів різних культурно-просвітницьких, наукових установ і виробничих підприємств. Вимоги до віртуальної екскурсії не відрізняються від вимог до проведення реальних екскурсій. Нагадаємо їх.

Попередньо ознайомившись з інформацією сайту, вчитель визначає мету екскурсії та обсяг знань, які учні повинні придбати на екскурсії. Після цього розробляється маршрут екскурсії: які сторінки і в якій послідовності повинні переглянути учні, на які об'єкти треба звернути особливу увагу, який зміст спостережень, які повинні провести учні. При розробці маршруту необхідно враховувати і потім строго дотримуватися санітарно-гігієнічних норм роботи на комп'ютері. Необхідну консультацію дасть вчитель інформатики.

Підготовка віртуальної екскурсії полягає в роз'ясненні учням її мети, повідомлення школярам знань, необхідних для успіху екскурсії. У деяких випадках може знадобитися допомога вчителів іноземної мови. Так, при вивченні простих речовин, утворених вуглецем, можна провести віртуальну екскурсію на виставку De Beers, де представлені зразки необроблених алмазів і ювелірних прикрас з діамантами (http://www.

Простá речови́на - хімічна речовина, структурні одиниці якої: або є представниками; або складаються з атомів, тільки одного хімічного елементу.
Ювелі́рні прикра́си - предмети, що відіграють функцію естетичної орнаментації тіла людини. Звичай декорувати людське тіло виник на зорі формування людського суспільства як один з перших проявів його культури.
diamonds.com/ і http://www.adiamondisforever.com /). Ви можете провести віртуальну екскурсію на виробництво, наприклад, сірчаної кислоти (http://www.
Сульфа́тна кислота́ (сірчана кислота, IUPAC - дигідрогенсульфат, застаріла назва - купоросне масло) - сполука сірки з формулою H2SO4. Безбарвна масляниста, дуже в'язка і гігроскопічна рідина. Сірчана кислота - одна з найсильніших неорганічних кислот і є дуже їдкою та небезпечною.
sch239.spb.ru:8100/www/_library/1998/chemistry/baran/).

Підсумки екскурсії підводяться різними способами: узагальнююча бесіда, урок-конференція, виставка письмових відгуків про екскурсії з використанням ілюстративного матеріалу відвіданих сайтів, учнівська презентація.

Як відомо, вищою формою діяльності учня є творчість. Розробка учнями власних хімічних web-сторінок (зрозуміло, за завданням вчителя і під його контролем) ще одна форма використання Інтернету для досягнення цілей навчання хімії. Мережа містить багато web-сторінок, на яких вчитель хімії може знайти розробки цікавих, нестандартних уроків.

Методика проведення уроку хімії на комп'ютері.

Вивчення хімії як навчальної дисципліни за допомогою персонального комп'ютера є новим методом з індивідуальною формою організації навчання, які розвивають мислення учня і самостійність у прийнятті рішень у ході освітнього процесу.

Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Комп'ютерні технології, в основі яких лежить діалог "учень-комп'ютер", забезпечують проведення особистісно-орієнтованого уроку. Нові методи і форми роботи зі школярами за допомогою комп'ютерних технологій дозволяють не тільки досягти конкретної цілі в навчанні і розвитку учнів, але й мають величезне виховне значення у забезпеченні дозвілля дітей.

Однак до теперішнього часу відсутня необхідна навчально-методична література для користувачів навчальних комп'ютерних програм. Пропонована методика може надати допомогу вчителям у навчальному процесі та в додатковій освіті з хімії на комп'ютері

Основні етапи навчального заняття з хімії на комп'ютері.

Теперішній час - в українській мові - форма дієслова, що в основному виражає дію або стан, сучасні з моментом мовлення. Часто, однак, вона набуває значень безвідносних до цього моменту (у приказках, правилах, описах і т. д., наприклад, «Тиха вода греблю рве», «Київ лежить над Дніпром»)
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Етап 1. Організація почала заняття.

1. Привітання.

2. Повідомлення теми (змісту) уроку.

3. Включення комп'ютерів і вхід в програму навчання.

Етап 2. Підготовка до основного етапу занять.

1.Повідомленн мети і завдань уроку (забезпечення мотивації).

Учні повинні представляти, який повинен бути передбачуваний результат їх навчальної діяльності, якого звіту за цю діяльність буде вимагати вчитель, вміти відповідним чином спланувати свою роботу.

Етап 3. Попереднє тестування

1. Перелік кількох питань з хімії, запропонованих комп'ютером на предмет підготовки учнів до майбутніх навчальних занять.

Учні повинні дати відповідь на комп'ютері в письмовому вигляді на основі наявних у них знань, отриманих в основній школі, або на попередніх заняттях.

Етап 4. Засвоєння нових знань .

1.Вибор відповідного розділу в навчальній програмі.

2.Информация вчителя з хімії за даним розділом, коментарі, пояснення деяких важливих, на погляд вчителя, моментів.

3.Самостійне вивчення теорії запропонованого розділу на комп'ютері.

Учням корисно вести короткі записи з теорії в зошитах.

Етап 5. Первинна перевірка знань.

1.Відповіді на питання комп'ютера по досліджуваному розділу хімії.

Учні в письмовому вигляді на комп'ютері повинні відповісти на запропоновані в програмі питання.

Кількість питань в кожному розділі різне (від 3-х до 10-ти і більше).

Доцільно рекомендувати учням паралельно вести записи питань комп'ютера і правильні відповіді на них у зошитах.

Етап 6. Контроль і самоперевірка знань.

1. При отриманні неправильних відповідей на питання комп'ютера по програмі рекомендується повернутися до теорії.

2. Необхідно уважно вивчити матеріал, що стосується відповідей на питання, після чого знову приступити до викладу відповідей.

Такий процес може повторюватися кілька разів до отримання правильних відповідей.

Етап 7. Підведення підсумків заняття.

1. Оцінка комп'ютером результатів сеансу навчання кожного учня індивідуально.

Етап 8. Рефлексія.

1. Критичний аналіз вчителя результату навчального заняття кожного учня на комп'ютері.

2. Відповідна реакція учня на свою оцінку навчальної діяльності на уроці (формування позитивної Я-концепції):

а) бажання учня продовжувати заняття;

б) бажання учня домогтися кращих результатів.Висновок

Складається таке враження, що інформаційні комп'ютерні технології на уроці хімії сьогодні - це якийсь зовнішній атрибут професійній успішності вчителя. Однак далеко не кожен вчитель, який використовує комп'ютер на уроках хімії, здатний досягти нової якості професійної діяльності. Для багатьох комп'ютер так і залишається зовнішньою ознакою благополуччя. Як зробити так, щоб вчитель хімії усвідомив необхідність використання інформаційні комп'ютерні технології як засобу реалізації сучасних цільових установок у навчанні хімії в школі?

Це відбудеться легко і невимушено тільки в тому випадку, якщо вчитель буде і у своїй повсякденній життя використовувати комп'ютер та Інтернет - наприклад, листуватися з друзями, шукати розклад автобусів, ціни на товари, репертуар кінотеатрів і т.д.

Якщо використання комп'ютерних технологій буде заохочуватися хоча б морально, то ... може бути ... Наприклад, якщо стане необхідним виступити на конференції з комп'ютерною презентацією або представляти дані по успішності в Excel.Література

1. Каталог "Комп'ютерні навчальні програми", 1996. N1 (8) М.: ІНІНФО.

2. Безручко В. Т., Масленніков В. В. Комплект навчально-методичних матеріалів і програм для комп'ютерної підтримки навчального процесу з хімії: Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. "Нові інформаційні технології в університетській освіті", Новосибірськ, 1996. С. 39-41.

3. Безручко В. Т., Масленніков В. В. Комп'ютерні курси для безперервного вивчення хімії та спеціальних дисциплін / / Міжнародна конференція-виставка "Інформаційні технології в безперервній освіті". Тез. докл. Петрозаводськ, 1995. C. 74.

4. Безручко В. Т., Масленніков В. В. Розробка та досвід впровадження електронного підручника з органічної хімії / / Розробка науково-методичних основ підготовки фахівців у технічному університеті / Под ред. А. В. Горячева і А. І. Погалова. М.: Изд-во MIET, 1996. С. 53-57.

Список посилань

http://www.msg.ameslab.gov/

http://www.gaussian.com

http://www.msi.com

http://www.chemweb.com

http://chemfinder.camsoft.com

http://www.nist.gov/

http://www.rcsb.org/pdb

http://www.bmrb.wisc.edu/

http://sfdzuma.usc.es/pub/NMR/http://gammal.magnet.edu
Каталог: attachments
attachments -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
attachments -> На вирішенні проблеми застарілої комп’ютерної техніки в школах
attachments -> Дизайн слайдів презентації. Захист залікової роботи
attachments -> Розділ системи транкінгового зв’язку
attachments -> Поняття миттєвого повідомлення. Спілкування в чатах. Поняття форуму
attachments -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду


Скачати 183.34 Kb.

  • Зміст Введення Розділ I. Компютерні технології на уроках хімії. Розділ II. Пошук інформації
  • Розділ III. Методика проведення уроку хімії на компютері. Висновок Використана література Інтернет-ресурси Вступ
  • Компютерні технології на уроках хімії.
  • 1. «1 С: Освітня колекція. Загальна і неорганічна хімія »
  • 4. "Досліди з хімії»
  • 9. Мх Table
  • Методика проведення уроку хімії на компютері.