Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГосподарський суд міста києва

Скачати 69.96 Kb.

Господарський суд міста києва
Скачати 69.96 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір69.96 Kb.
  1   2
О
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
О К Р Е М А У Х В А Л А


05.09.2013 р.справа № 910/355/13

Господарський суд міста Києва, розглядаючи скарги на дії державних виконавців Відділу державної виконавчої служби Калінінського районного управління юстиції у м.

Держа́вна викона́вча слу́жба Украї́ни (ДВС України) - колишній центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, який реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів.
Донецьку та Відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції в м. Києві у справі №  910/355/13 за позовом Публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” до Приватного акціонерного товариства “Західно-Український Консорціум”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Сталеві конструкції – України”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Металпак”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Консалтингова компанія “Веданта” про стягнення


4 434 398,10 дол.
Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) - акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.
США та 53 758 215,12 грн.

Головуючий суддя Бойко Р.В.

Судді: Бондарчук В.В.

Ломака В.С.
ВСТАНОВИВ:
На розгляді господарського суду міста Києва знаходиться справа №  910/355/13 за позовом Публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” до Приватного акціонерного товариства “Західно-Український Консорціум”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Сталеві конструкції – України”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Металпак”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Консалтингова компанія “Веданта” про стягнення 4 434 398,10 дол.
Госпо́дарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.
США та
53 58 215,12 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.03.2013 р. з метою забезпечення позову накладено арешт на грошові кошти Приватного акціонерного товариства “Західно-Український Консорціум”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Сталеві конструкції – Україна”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Металпак”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Консалтингова компанія “Веданта”, які обліковуються на відкритих ними рахунках у банківських або в інших кредитно-фінансових установах, у межах суми у розмірі 89 202 359,13 грн.

Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

До господарського суду міста Києва надійшли скарги Публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” на дії Відділу державної виконавчої служби Калінінського районного управління юстиції у м. Донецьку та Відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції в м. Києві.

В ході розгляду скарг судом було встановлено неоднакове застосування державними виконавцями різних відділів виконавчої служби однакових положень Закону України “Про виконавче провадження”, що полягає у наступному:

Виконуючи ухвалу господарського суду міста Києва від 26.03.2013 р.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
про забезпечення позову шляхом арешту грошових коштів, які містяться на рахунку відповідачів, різними територіальними відділами державної виконавчої служби допущено різне застосування ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження".
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Постановами державного виконавця ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві від 12.06.2013  р. ВП 38447635 та постановою заступника начальника Шевченківського ВДВС Львівського МУЮ від 27.05.2013 р. ВП 38137280 відкрито виконавче провадження з виконання ухвали господарського суду міста Києва від 26.03.2013 р. №910/355/13.

В той же час, постановою старшого державного виконавця ВДВС Калінінського РУЮ у м. Донецьку від 26.06.2013 р. ВП № 38614552 та постановою головного державного виконавця ВДВС Оболонського РУЮ у м. Києві від 19.07.2013 р. ВП № 38946985 відмовлено в прийнятті до провадження виконавчого документа та у відкритті виконавчого провадження з примусового виконання ухвали господарського суду міста Києва від 26.03.2013 р. у справі № 910/355/13.

Тобто, виконуючи один виконавчий документ (в частині різних боржників) державні виконавці двох відділів дійшли правильного висновку про відсутність підстав для відмови у відкритті виконавчого провадження, а державні виконавці інших двох відділів – до хибного про відмову у відкритті виконавчого провадження.

Хибний висновок про відмову у відкритті виконавчого провадження мотивований невідповідністю ухвали суду вимогам ч. 2 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження"  – наче б то відсутністю зазначення у виконавчому документів одного стягувача та одного боржника.

Судом за наслідками розгляду скарг було винесено ухвалу від 05.09.2013 р. у справі №910/355/13, якою визнано неправомірними дії державних виконавців та скасовано, як незаконні, постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження з наступних підстав.

За змістом ст. 45 Господарського процесуального кодексу України господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов.

Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Примусове виконання рішень здійснюється державною виконавчою службою на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом (ч. 1 ст. 17 Закону).

Частиною 2 ст. 17 Закону України “Про виконавче провадження” визначені виконавчі документи, що підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою, до числа яких віднесено, зокрема, виконавчі листи, що видаються судами, і накази господарських судів, у тому числі на підставі рішень третейського суду та рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті і Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті; ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом (п.п. 1,2).

Отже, з аналізу положень ст. 67 Господарського процесуального кодексу України, ст.

Адміністративне правопорушення (проступок) - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.
Адміністративна справа - в Україні - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Трете́йський су́д - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України «Про третейські суди» для вирішення суперечок, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.
Арбітра́жний суд - в деяких країнах (Росія, окремі пострадянські країни) найменування спеціалізованих судових органів, що розглядають комерційні спори між суб'єктами господарювання; в деяких країнах - те саме, що і третейський суд (тобто недержавний).
Госпо́дарський процесуальний кодекс України (до 2001 р. Арбітра́жний процесуальний кодекс України) - кодифікований акт у галузі господарського процесуального права, основне джерело судочинства в господарських справах та справах про банкрутство.
ст.  17, 18 Закону України “Про виконавче провадження” вбачається, що ухвала суду про забезпечення позову виступає самостійним виконавчим документом, який підлягає виконанню органами Державної виконавчої служби України, а видача будь-яких інших документів з метою її виконання в такому разі положеннями чинного законодавства не передбачено.
Ухва́ла - письмове або усне судове рішення, яким вирішуються питання, пов'язані з процедурою розгляду справи, та інші процесуальні питання.

Як вказано в постанові пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012  р. №  9 “Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України”, ухвала господарського суду (у тому числі апеляційної та касаційної інстанції) про вжиття будь-якого заходу забезпечення позову, включаючи накладання арешту на майно або кошти, підлягає виконанню органами державної виконавчої служби або іншими органами виконання судових рішень відповідно до вимог статей 2, 3, 5 і 17 Закону України “Про виконавче провадження”, а наказ при цьому не видається.

Судове рішення - у широкому значенні - акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Це може бути як саме рішення, так і висновок (Конституційний Суд України), вирок (у кримінальному процесі), постанова, ухвала, окрема ухвала тощо (у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах).

Отже, ухвала господарського суду про забезпечення позову має статус виконавчого документу і для її виконання видача наказу або будь-якого іншого виконавчого документу не потребується.

В той же час, за змістом ч. 2 ст. 18 Закону України “Про виконавче провадження”, на невідповідність вимогам якої посилається державний виконавець, у разі якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а також якщо належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, у виконавчому документі зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним.


  1   2


Скачати 69.96 Kb.

  • 05.09.2013 р. справа № 910/355/13
  • Приватного акціонерного товариства
  • Головуючий суддя Бойко Р.В. Судді: Бондарчук В.В. Ломака В.С. ВСТАНОВИВ: На розгляді господарського суду
  • Господарського процесуального кодексу України