Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГосподарський суд міста києва

Скачати 69.96 Kb.

Господарський суд міста києва
Скачати 69.96 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір69.96 Kb.
1   2

Тобто, положення ч. 2 ст. 18 Закону стосуються порядку виконання судових рішень, для виконання яких нормами законодавства передбачена видача виконавчих документів.

Відтак, враховуючи, що для виконання ухвали господарського суду про забезпечення позову видача наказу не передбачена, а остання виступає самостійним виконавчим документом, положення ч. 2 ст. 18 Закону України “Про виконавче провадження” до таких ухвал не застосовуються.

Неправильне застосування наведених норм чинного законодавства призводить до безпідставного ухилення від виконання покладених на органи ДВС повноважень та призводить до невиконання судових рішень (порушення ст.ст. 19, 124 Конституції України), що є недопустимим.

Частинами 3, 4 пункту 3 Положення про Державну виконавчу службу України, затвердженого Указом Президента України від 6.04.2011 р. № 385/2011 (надалі – Положення) визначено, що одними із основних завдань ДВС України є забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством, здійснення освітньо-роз'яснювальної роботи з питань виконання рішень.

Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).

Неоднакове застосування різними територіальними органами ДВС однакових положень чинного законодавства свідчить про недоліки в роботі Державної виконавчої служби України щодо виконання покладених завдань, передбачених частинами 3, 6, 9 пункту 4 Положення.

Відповідно до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України господарський суд, виявивши при вирішенні господарського спору порушення законності або недоліки в діяльності підприємства, установи, організації, державного чи іншого органу, виносить окрему ухвалу.

Окрема ухвала - вид судового рішення, за допомогою якого суд реагує на виявлені під час судового розгляду порушення законності, а також причини та умови, що цьому сприяли.

Окрема ухвала надсилається відповідним підприємствам, установам, організаціям, державним та іншим органам, посадовим особам, які несуть відповідальність за ухилення від виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі.

За таких обставин, господарський суд міста Києва виносить на адресу Державної виконавчої служби України окрему ухвалу про необхідність усунення викладених порушень та недоліків в роботі Державної виконавчої служби України та налагодження діяльність в сфері надання роз'яснень та/або рекомендацій державним виконавцям (з доведенням до їх відома) з питань примусового виконання ухвал господарських судів про забезпечення позову в контексті положень ч.2 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження".

Керуючись статтями 86, 90 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:
1. Державній виконавчій службі України усунути недоліки в роботі Державної виконавчої служби України щодо виконання покладених завдань, передбачених частинами 3, 6, 9 пункту 4 Положення про Державну виконавчу службу України, затвердженого Указом Президента України від 6.04.2011 р. № 385/2011 в сфері надання роз'яснень та/або рекомендацій державним виконавцям (з доведенням до їх відома) з питань примусового виконання ухвал господарських судів про забезпечення позову в контексті положень ч.2 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження".

2. Окрему ухвалу направити Державній виконавчій службі України.

3. Зобов’язати Державну виконавчу службу України повідомити господарський суд міста Києва про результати розгляду даної окремої ухвали до 25.10.2013 р.

4. Попередити посадових осіб Державної виконавчої служби України про адміністративну відповідальність за невиконання вимог окремої ухвали суду відповідно до  ст. 1856 Кодексу України про адміністративні правопорушення  та кримінальну відповідальність згідно ст. 382 Кримінального кодексу України.

Адміністративна відповідальність - вид юридичної відповідальності. Підставою для А. в. є адміністративне правопорушення. Питання порядку застосування А. в. регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення (КпАП).
Криміна́льна відповіда́льність - різновид юридичної відповідальності, обов'язок особи, яка вчинила злочин, зазнати державного осуду в формі кримінального покарання. Передбачені Кримінальним кодексом обмеження прав і свобод особи, що вчинила злочин, що індивідуалізуються в обвинувальному вироку суду і здійснюються спеціальними органами виконавчої влади держави.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Кримінальний кодекс України Кримінальний кодекс України (КК України, Закон про кримінальну відповідальність) - прийнятий Верховною Радою України нормативно-правовий акт, у якому встановлені підстави і принципи кримінальної відповідальності, злочинність і караність діянь, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.Головуючий суддя Р.В. Бойко

Судді: В.В. Бондарчук

В.С. Ломака
1   2


Скачати 69.96 Kb.

  • Конституції України
  • Головуючий суддя Р.В. Бойко Судді: В.В. Бондарчук В.С. Ломака