Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГрафік проведення кандидатських іспитів у жовтні 2015 року

Скачати 22.63 Kb.

Графік проведення кандидатських іспитів у жовтні 2015 року
Скачати 22.63 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір22.63 Kb.

ГРАФІК

проведення кандидатських іспитів у жовтні 2015 року

(відповідно до наказу в.о. ректора № 2338/ст від 07.10.2015 р.)

1. НАУКОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 15 – 16 жовтня, 9.00 – 17.00.

Навчально-науковий аерокосмічний інститут, к. 11/216. Голови комісій:


 1. завідувач кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки Дмитрієв С.О.,
  тел. 408-29-55. 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту (відповідальний за проведення– Бурлаков В.І.); 05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки (відповідальний за проведення – Терещенко Ю.М., тел. 406-75-93)

 2. завідувач кафедри аеродинаміки та льотної експлуатації Іщенко С.О., тел. 408-41-18. 05.07.01 – Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів.

 3. завідувач кафедри машинознавства Кіндрачук М.В., тел. 497-51-28. 05.02.04 – Тертя та зношування в машинах.


Навчально-науковий інститут аеронавігації, Голова комісій – проректор з наукової роботи
Харченко В.П. Відповідальна за проведення – Шмельова Т.Ф., к. 11/326, тел. 408-24-29. 05.13.03 – Системи та процеси керування; 05.22.13 – Навігація та управління рухом.
Навчально-науковий інститут аеропортів к.9/404. Голова комісій – відповідальний
за науково-методичну роботу інституту Бєлятинський А.О., тел. 497-80-28. 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди; 05.23.20 – Містобудування та територіальне планування.
Навчально-науковий гуманітарний інститут, к. 8/807. Голови комісій:

 1. завідувач кафедри філософії Дротянко Л.Г., тел. 406-74-01. 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії; 09.00.04 – Філософська антропологія, філософія культури.

 2. директор інституту – Гудманян А.Г., тел. 406-70-36. 10.02.16 – Перекладознавство.

 3. завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти Лузік Е.В.,
  тел. 406-71-23. 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.


Навчально-науковий інститут екологічної безпеки, к. 1/308.

Голова комісій – директор інституту Запорожець О.І., 497-33-54. 03.00.20 – Біотехнологія; 05.17.07 – Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів; 21.06.01 – Екологічна безпека.


Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту, к. 2/314.

Голова комісій – директор інституту Матвєєв В.В., тел. 497-73-25. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).


Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем, к. 11/201. Голови комісій:

 1. завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Корченко О.Г., тел. 406-79-42. 05.13.21 – Системи захисту інформації.

 2. директор інституту Філоненко С.Ф., тел. 457-93-84. 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення; 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин; 05.13.06 – Інформаційні технології.


Навчально-науковий інститут комп’ютерних інформаційних технологій, к. 5/206.

Голови комісій: 1. завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Жуков І.А., тел.497-72-57.
  05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти.

 2. завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Сидоров М.О., тел. 408-35-37.

01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

 1. директор інституту Юдін О.К., тел. 406-70-08. 21.05.01 – Інформаційна безпека держави.


Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, к.7/206. Голова комісії – завідувач кафедри міжнародного права Антипенко В.Ф., тел. 406-73-67. 12.00.11 – Міжнародне право.
Навчально-науковий юридичний інститут, к. 1/416. Голова комісії – директор інституту Сопілко І.М., тел. 406-70-35. 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

2. ІНОЗЕМНІ МОВИ: 19 – 23 жовтня, 9.00 – 17.00, кафедра іноземних мов за фахом.

Відповідальний за проведення іспиту в.о. завідувача кафедри англійської філології і перекладу Сидоренко С.І., к. 8/1403, тел. 406-68-36.
Для проведення кандидатського іспиту з англійської мови призначити комісію у складі:

Голова комісії – Харченко В.П., доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи.

Члени комісії:

Акмалдінова О.М. – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов за фахом;

Гудманян А.Г. – доктор філологічних наук, професор, директор Навчально-наукового Гуманітарного інституту;

Сидоренко С.І. – кандидат філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри англійської філології і перекладу.Фахівці за напрямками:

Барановська Л.В. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти. 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Борковська Л.О. – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій. 05.13.06 – Інформаційні технології.

Гнатюк С.О. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій. 05.13.21 – Системи захисту інформації; 21.05.01 – Інформаційна безпека держави.

Запорожець О.І. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності. 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Йовенко С.І. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри авіаційних двигунів. 05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки.

Карускевич М.В. – доктор технічних наук, професор, професор кафедри літальних апаратів. 05.07.02 – Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів.

Корнієнко А.О. – кандидат технічних наук, доцент кафедри машинознавства. 05.02.04 – Тертя та зношування в машинах.

Мовчан Я.І. – доктор біологічних наук, професор кафедри екології. 03.00.20 – Біотехнологія.

Орнатський Д.П. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційно-вимірювальних систем. 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення; 05.11.13 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

Павлова С.В. – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри аеронавігаційних систем. 05.13.03 – Системи та процеси керування.

Першаков В.М. – доктор технічних наук, професор, професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів. 05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми.

Печурін М.К. – доктор технічних наук, професор, професор комп’ютерних систем та мереж. 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти.

Пилипенко О.І. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів. 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди.

Радомська М.М. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології. 05.17.07 – Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.

Сидоров М.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення. 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

Сібрук Л.В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри радіоелектронних пристроїв та систем. 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи.

Соколова З.С. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу. 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Сопілко І.М. – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та адміністративного права. 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Чепіженко В.І. – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри аеронавігаційних систем;

Шаманський С.Й. – кандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри екології. 21.06.01 – Екологічна безпека.

Для проведення кандидатського іспиту з німецької мови призначити комісію у складі:

Голова комісії – Харченко В.П., – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи.

Члени комісії:

Акмалдінова О.М. – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов за фахом;

Басок В.А. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології і перекладу;

Гудманян А.Г. – доктор філологічних наук, професор, директор Навчально-наукового Гуманітарного інституту;

Ковальчук М.С. – доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри землеустрою та кадастру.Фахівець: Ковальчук М.С. – доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри землеустрою та кадастру. 05.07.12 – Дистанційні аерокосмічні дослідження.

3. ФІЛОСОФІЯ: 26 – 30 жовтня, 9.00 – 17.00, кафедра філософії.Відповідальна за проведення іспиту завідувач кафедри філософії Дротянко Л.Г., к. 8/1003,
тел. 497-53-84.


Скачати 22.63 Kb.