Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГринюк наталія олексійович

Скачати 75.39 Kb.

Гринюк наталія олексійович
Скачати 75.39 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір75.39 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2


Міністерство освіти і науки України

Тернопільський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний Університет

імені Івана Пулюя

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженеріїГринюк наталія ОЛЕКСІЙОВИЧ

УДК 004.725.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
5ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ ЇЇ НАВАНТАЖЕННЯ
8.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»

Автореферат

дипломної роботи магістра

Тернопіль 2017


Роботу виконано на кафедрі комп’ютерних технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України


Керівник роботи:

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій

Голотенко Олександр Сергійович

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Рецензент:

доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Марущак Павло Орестович,

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Захист відбудеться 21 лютого 2017 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №48 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Іва́н Па́влович Пулю́й (Ivan Puluj, Johann Puluj; 2 лютого 1845(18450202), містечко Гримайлів, нині смт, Гусятинський район - 31 січня 1918, Прага) - український та австро-угорський фізик і електротехнік, винахідник, організатор науки, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч.
Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №1, ауд. 401.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми роботи. Станом на сьогоднішній день інформаційні технології швидко розвиваються, а разом з ними і все що пов’язане з комп’ютерними мережами, тобто це і апаратне, і програмне забезпечення. З кожним днем появляються нові і кращі можливості використання та обміну ну інформацією що на мою думку дуже важливо

Телекомунікації – область техніки, яка сьогодні розвивається найбільш швидко й динамічно. Особливого розвитку набули телекомунікаційні мережі для передавання даних. Однією із причин цьому став стрімкий розвиток всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Важливою ланкою телекомунікаційної мережі є телекомунікаційний канал (ТК). Найбільш поширеними є канали на основі симетричних ліній зв’язку (СЛЗ). Актуальним завданням є аналіз найбільш важливої характеристики телекомунікаційного каналу передавання даних (ТКПД) - пропускної здатності. При цьому найкращого результату можна досягнути при поєднанні теоретичного аналізу та експериментального дослідження.Мета роботи: розробка програмного забезпечення, призначеного для визначення пропускної здатності мережі в залежності від ступеня її навантаження, і використання його для кращої продуктивності локальних мереж.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

  1   2


Скачати 75.39 Kb.

  • ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
  • Керівник роботи: кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій Голотенко Олександр Сергійович
  • Рецензент: доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв Марущак Павло Орестович
  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми роботи
  • Мета роботи: розробка програмного забезпечення