Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГромадською організацією „Інтерньюз Україна

Скачати 56.37 Kb.

Громадською організацією „Інтерньюз Україна
Скачати 56.37 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір56.37 Kb.

ПРЕС-РЕЛІЗ


1 липня 2003 року в приміщенні готелю „Київ” громадською організацією „Інтерньюз – Україна” було організовано обговорення питань реформування та розвитку українського національного домену .
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
UA в мережі Інтернет та відносин, пов’язаних з адмініструванням цього домену, правил реєстрації та використання доменних назв.
Присутніми на цьому обговоренні були представники Асоціації учасників ринку Інтернет в Україні (АУРІУ), Української Національної Інтернет Асоціації (УНІА), партнерів організації „Інтерньюз Україна” – Інтернет Асоціації України (ІнАУ), ТОВ „Хостмайстер”, Всеукраїнської громадської організації „Українська Інтернет Спільнота” (УІС), громадської організації „Інститут інформаційного суспільства”, Посольство США в Україні, Міжнародного фонду „Відродження”, Американської торгової палати в Україні. На зустрічі також були присутні представники Асоціації „Україна – розвиток через Інтернет”, головний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, представники інших організацій.
Інтернет асоціація України (ІнАУ; за українським правописом - інтернет-асоціація) - торгово-промислова асоціація, що об'єднує зусилля підприємств-членів у розвитку Інтернету в Україні.
Коміте́т Верховної Ради України - орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій.
В зустрічі не приймали участь офіційні представники державних органів управління, які, як відомо, утримались від участі в обговоренні цих питань до прийняття відповідного рішення Уряду України.
Питання адміністрування домену .UA, правил реєстрації та використання доменних назв в доменному просторі .UA мережі Інтернет, аспекти захисту прав інтелектуальної власності при реєстраціях доменних назв, питання відповідності системи відносин в цій сфері чинному законодавству України, питання участі держави у розвитку та управлінні доменом .
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
UA є дискусійними з боку різних сторін Інтернет співтовариства в Україні. Більшість з перелічених та інші питання й були предметом обговорення на цій зустрічі.
Найбільш дискусійними виявилися питання участі держави в процесі розвитку та адміністрування домену .UA. Слід нагадати, що з кінця 2000 року за участю органів державного управління та недержавних організацій – представників ринку Інтернет в Україні – Асоціації операторів зв’язку ТЕЛАС, Асоціації учасників ринку Інтернет в Україні (АУРІУ), Інтернет Асоціації України (ІнАУ), пізніше Української Національної Інтернет Асоціації (УНІА) було ініційовано відкритий консультаційний процес щодо питань реформування системи адміністрування домену .
Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
UA, як загальнодержавного суспільного ресурсу України в мережі Інтернет. В кінці 2002 року, в результаті спільної роботи, сторони дійшли висновків та згоди щодо створення спеціалізованого недержавного об'єднання „Український мережевий інформаційний центр (UANIC)”, яке має здійснювати функції адміністрування домену .UA та в управлінні якого, на принципах паритету інтересів, мають бути представлені різні частини Інтернет співтовариства України та органи державного управління у сфері телекомунікацій, інформатизації та захисту інформації.
Захист інформації Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
До спільного консультативного процесу були запрошені діючі адміністратори домену .UA, п. Д.Кохаманюк та І.Свиридов, інші адміністратори доменів загального користування в домені .UA, які виконували функції адміністрування у попередні роки здебільшого на громадських засадах. Але, як відомо, не зважаючи на існуючі рекомендації, міжнародну практику і норми щодо адміністрування національних доменів верхнього рівня та без будь-якого попереднього узгодження своїх дій із сторонами Інтернет співтовариства - учасниками існуючого на той час процесу реформування, приватними адміністраторами було утворено ТОВ „Хостмайстер”, якому громадяни Д.
Доме́н верхнього рівня - домен найвищого рівня у ієрархічній доменній системі імен. Для всіх інших доменів є останньою частиною доменного імені. Наприклад, для домену www.example.com доменом верхнього рівня є домен .com.
Кохманюк та І.Свиридов за приватною угодою передали „права” щодо управління доменом .UA. Цим приватним товариством самостійно були розроблені та, без належного обговорення, погодження із сторонами процесу реформування і дотримання норм законодавства, введені в дію з 15 серпня 2001 року „Правила домену .UA”, які, як частина договірних відносин між ТОВ „Хостмайстер” та компаніями – реєстраторами доменів, поширюються на всіх користувачів доменних назв в різних рівнях домену .UA. В січні 2003 року, без залучення будь-яких інших сторін, товариством „Хостмайстер”, Інтернет Асоціацією України (ІнАУ), що відмовилась від участі в процесі створення об'єднання „Український мережевий інформаційний центр (UANIC)”, Всеукраїнською громадською організацією „Українська Інтернет спільнота” (УІС) та приватними особами п. Д.Кохманюком та І.Свиридовим було укладено Угоду про створення Громадської наглядової Ради з питань адміністрування домену .UA.
Учасниками дискусії, з боку опонентів створення об'єднання UANIC - ІнАУ, ТОВ „Хостмайстер” та УІС, проголошувалось про те, що нібито в цей час досягнуто стабільної ситуації з адміністрування домену .UA, в результаті якої існує згода між учасниками Громадської наглядової Ради та створено модель адміністрування, яка включає „законодавчу” (у вигляді Громадської Ради), „виконавчу” ( в особі ТОВ „Хостмайстер”) та „судову” (у вигляді Третейського суду ІнАУ) гілки влади, та ця модель, включаючи „Правила домену .
Трете́йський су́д - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України «Про третейські суди» для вирішення суперечок, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.
UA”, на їхній погляд, є стабільною та не потребує змін. Іншими учасниками дискусії вказувалось на невідповідність існуючої ситуації і правил діючому законодавству України та існуючим міжнародним нормам й положенням щодо управління національними доменами в мережі Інтернет, неврахування законних прав володарів різних об’єктів інтелектуальної власності та осіб, яки можуть не мати торгових марок, але мають такі ж рівні права щодо доменних назв в домені .UA. Спірними виявились питання щодо відповідності укладеної угоди про створення Громадської наглядової Ради антимонопольному законодавству України, можливості та бажанню участі в цій раді офіційних представників органів державного управління та інших організацій, в ситуації, коли умови роботи цієї ради заздалегідь визначені та пропонуються такими як є, без будь-кого попереднього обговорення та узгодження із іншими можливими сторонами ради. В обговоренні були наведені приклади зловживання товариством „Хостмайстер” своїм монопольним становищем через небажання укладення угоди з компанією – реєстратором доменних назв, яка виступає з критикою діяльності цього ТОВ „Хостмайстер”.
Під час обговорення всі сторони наголошували на необхідності розмежування повноважень „законодавчої”, „виконавчої” та „судової” функцій в адмініструванні домену .UA, але при цьому різні учасники дискусій мали власні погляди щодо реалізації такого розподілу.
На круглому столі, опонентами в дискусії, наголошувалося, що у варіанті, запропонованому АУРІУ з іншими учасниками процесу створення UANIC, нібито за державою залишається останнє слово при вирішенні будь-якого питання, і в цьому процесі перевага надається тільки одній стороні – державі, що може призвести до збільшення конфліктів. Але такі висловлювання, які лунали і до проведення цього круглого столу, абсолютно не відповідають дійсності. Адже у вирішенні усіх питань за моделлю об'єднання UANIC та його Координаційної ради інтереси всіх секторів ринку, представлених в Координаційній раді, мають рівні пріоритети, а остаточне рішення приймається на демократичній основі — узгодженою більшістю голосів членів ради.
Зокрема представниками АУРІУ було наголошено, що сторони – учасники процесу створення об'єднання „Український мережевий інформаційний центр (UANIC)”, дотримуються принципів стабільності та безперебійності функціонування домену .UA, визнання всіх існуючих здійснених реєстрацій доменних назв та відповідних термінів, визнання договірних відносин із компаніями – реєстраторами, необхідності забезпечення можливості участі в управлінні недержавним об'єднанням UANIC різних сторін Інтернет співтовариства в Україні, враховуючи завдання та інтереси органів державного управління, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та балансу інтересів всіх користувачів щодо реєстрацій назв в домені .UA на умовах зручних та прозорих процедур реєстрацій доменних назв, розвитку електронної комерції, електронного врядування, цифрового електронного підпису та електронного документообігу, відкритості та свободи змісту (контенту) в Інтернет, чіткої формалізації відносин в сфері реєстрацій та використання доменних назв в різних рівнях домену .
Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.
Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.
UA в рамках діючого законодавства України та існуючих міжнародних рекомендацій і принципів щодо адміністрування доменів в мережі Інтернет. Саме з метою врегулювання зазначених питань ці сторони звернулись до Президента та Уряду України підтримати їх пропозиції та визначити повноваження недержавного об'єднання „Український мережевий інформаційний центр (UANIC)”, Координаційної Ради домену .UA і гарантувати можливість участі різних сторін Інтернет співтовариства в процесі розробки нових правил та адміністрування домену .UA.


Скачати 56.37 Kb.

  • Інтернет Асоціації України
  • Комітету Верховної Ради України
  • Уряду України
  • Третейського суду