Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаGurt org ua Соціально-відповідальний бізнес перебуває в зародковому стані: результати круглого столу

Скачати 93.91 Kb.

Gurt org ua Соціально-відповідальний бізнес перебуває в зародковому стані: результати круглого столу
Скачати 93.91 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір93.91 Kb.
  1   2


gurt.org.ua

Соціально-відповідальний бізнес перебуває в зародковому стані: результати круглого столу

25 лютого в Навчально-методичному центрі профспілок відбулося засідання круглого столу “Соціально-відповідальний бізнес та гідна праця.

Участь профспілок в управлінні підприємством”. В обговоренні питань круглого столу взяли участь представники соціальних партнерів: Федерації профспілок України, Української асоціації якості, Державного управління екології та природних ресурсів в області, Управління захисту прав споживачів та Центру стандартизації, метрології та сертифікації в Чернігівській області, роботодавці та профлідери.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Гідна праця (англ. Decent work) - наявність зайнятості в умовах свободи, рівності, безпеки та людської гідності.
Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Федерація профспілок України Федерація профспілок України (ФПУ) - найбільше всеукраїнське профспілкове об'єднання, в яке входять більш як 85 % членів профспілок країни. Створена у 1990 році. Чинний голова - Осовий Григорій Васильович.
За́хист прав споживачі́в - гарантований законом контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку.

Голова Федерації профспілкових організацій Чернігівської області Микола Богдан відзначив, що останнім часом збільшується кількість компаній, які усвідомлюють залежність ефективності бізнесу від інвестицій в розвиток працівників і громади в цілому.

Черні́гівська о́бласть - область у північно-східній частині України. Межує на заході з Київською, на півночі - з Гомельською областю Республіки Білорусь і з Брянською областю Російської Федерації, на сході - з Сумською, на півдні - з Полтавською областями України.
Професі́йна спі́лка (профспі́лка) - добровільна неприбуткова громадська організація, галузева спілка, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
В Україні поступово відроджуються традиції не тільки благодійництва, але і соціальної відповідальності. Але на сьогодні залишається кричуща несправедливість в розподілі результатів праці між роботодавцем та працівником. Частка оплати праці в структурі ВВП нашої країни становить значно менше 50% (у розвинутих країнах цей показник складає 60-70%).
Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
Соціа́льна відповіда́льність - термін, що має двояке значення. З однієї сторони, це дотримання суб'єктами суспільних відносин вимог соціальних норм. З іншої (у випадках безвідповідальної поведінки, що не відповідає вимогам норм чи порушує суспільний порядок) соціальна відповідальність особи полягає в тому, що вона зобов'язується нести доповнюючий обов'язок особистого чи майнового характеру (Р. Хачатуров, Р. Ягутян)
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Дотепер в Україні існує ганебне явище «економічної бідності», коли майже третина сімей за рівнем доходів на особу перебувають за межею бідності.

Залишаються проблеми і в сфері охорони праці: майже 27 відсотків облікової кількості працівників перебувають в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Через погіршення умов праці та незадовільного забезпечення засобами захисту щороку виявляється понад 7 тис. профзахворювань працівників, залишається високою смертність серед населення України, особливо чоловіків.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 лютого 2017 року чисельність наявного населення України становила 42 558 328 осіб(без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)

Про аспекти соціально-відповідального українського бізнесу розповіла присутнім Ніна Соломатіна – керівник департаменту з питань економічного захисту Федерації профспілок України. За її словами, в більшості випадків цілі економіки розходяться з цілями суспільства. Це породжує соціальну несправедливість і бідність, за межею якої в Чернігівській області перебувають близько 21% населення. Велику загрозу для безпеки держави несе тіньовий сектор: “Там немає податків, немає безпеки праці, немає захищеності, немає профспілок” – зауважила Ніна Соломатіна.

Безпека праці (англ. work safety) - умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій.
Щодо питання участі працівників в управлінні підприємством та розподілі прибутку, висловився Олексій Павлюк – завідувач відділом з питань виробничої політики та глобалізації Федерації профспілок України.

Петро Калита, президент Української асоціації якості у своєму виступі зосередив увагу на засобах забезпечення соціальної спрямованості організацій. Зокрема він відзначив досвід розвинутих країн, де найбільшого успіху досягають тільки ті компанії, які декларують своєю головною метою не збільшення прибутку, а соціальні цінності. Нажаль у вітчизняних компаніях, які не сповідують подібні принципи, продуктивність –до 10, а віддача від інвестицій – до 1000 разів нижче ніж у західних.

Учасники круглого столу познайомилися і обговорили європейську політику сприяння якості на основі IS0 9000, яка безпосередньо впливає на соціальні стандарти і умови праці. Зокрема було відзначено, що сертифікація не може розглядатися як кінцевий результат оскільки стандарти самі по собі не забезпечують необхідні умови для підвищення конкурентоспроможності компаній і соціальної захищеності працівників.

Виступаючі висловилися за впровадження державної програми, яка мотивуватиме підприємців створювати робочі місця, які є безпечними для здоров’я, де гарантується справедлива винагорода та належний рівень захисту працівників та членів їхніх сімей, на яких проблеми вирішуються шляхом діалогу, а не через примус.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
За підсумками засідання були прийняті рекомендації учасників круглого столу до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Чернігівській обласній державній адміністрації, Чернігівській обласній раді та сторін соціального діалогу


kolomyya.org

В Коломиї продають екологічні продукти

У Коломиї Івано-Франківської області на вул.

Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.
Обласна державна адміністрація (ОДА) - місцева державна адміністрація, місцевий орган державної виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади України.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Театральній, 119а та Грушевського, 52 відкрили магазини екологічних та органічних продуктів. Продають товари без консервантів, барвників і генетично модифікованих організмів.
Генетично модифікований організм (ГМО) - це організм, генотип якого було змінено за допомогою методів генної інженерії. Генетична модифікація відрізняється від природного та штучного мутагенезу саме направленою зміною генотипу.


— Зацікавила нова вивіска. Зайшов подивитися, що екологічного можна продавати в наш час, — усміхається 24-річний Василь Гаврилюк. — Ціни мені подобаються. Чай — 3 гривні, півлітрова банка свіжої малинки — 15 гривень. І то все натуральне, мабуть.
— Для наших людей продукт без барвників і консервантів — це щось на грані фантастики, — каже продавщиця 22-річна Світлана Тимофіїв. — Покупцям пояснюємо, що таке екологічна продукція, чим відрізняється від звичайної. Поки що відвідувачів небагато — 20 на день.
Екологічні продукти в Коломиї продає торговий дім "Чиста флора". Ця фірма і ще понад 20 підприємств входять до однойменної івано-франківської громадської організації.
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

— Її спеціалісти перевіряють, дегустують продукти. Сертифікують ті, що справді органічні та екологічно чисті. На упаковках наших товарів є значок-стандарт "Чистої флори", — каже директор торгового дому 43-річний Михайло Стовп’юк.
У магазині на вул. Грушевського обладнали три відділи. В одному на полицях розставлені чаї від місцевих фірм "Галка-Карпати, "Верховина, "Мудрий травник". Ціни 3–4 грн. 30 г сублімованих ягід малини, полуниці, суниці від львівської "Галки" цінять у 7 грн. Поряд лежать рисові та гречані крупи від "Жменьки" по 7-8 грн/кг.
У відділі "Продукція з високогір’я Карпат з органічним і екологічним статусом" продають варення, сиропи, мед, сушені та морожені гриби.
У м’ясний відділ раз на тиждень завозять баранину й телятину.

— Беремо у фермера з Верховини. Його продукція сертифікована "Чистою флорою". М’ясо високогірної телятини та баранини збуваємо за ціною 60 гривень, як і на звичайних стихійних базарах, — додає директор. — До нас дзвонять жінки з Косова, Верховини, кажуть, що могли б підвозити нам молоко чи м’ясо. Але для цього вони повинні мати сертифікати.


У приміщеннях магазинів є міні-кафе. Пропонують скуштувати чаї спеціальних зборів.
Горнятко коштує 2 грн. Кава від "Галки" — 5 грн.
До літа Торговий дім "Чиста флора" відкриє магазини екологічної та органічної продукції в містах Яремча, Івано-Франківську та Львові.
У Західній Україні товари зі спеціальними екозначками є чи не в усіх супермаркетах обласних центрів.
За́хідна Украї́на (також 'західноукраїнські землі - ЗУЗ) - термін, що вживається для означення ряду історичних українських земель, а саме: Буковини, Волині, Галичини, Поділля, Закарпаття, а також Західного Полісся.
У "Метро", "Арсен", "Велика кишеня" їх розміщують у спеціальних відділах. Крім "Чистої флори" викладають екоорганічні товари київських фірм "Екошик", "Органік ера", "Егоїст", івано-франківської "Інтелект", хмельницької "Славута".

Якість органічної продукції треба підтверджувати щороку
Сьогодні в Україні працюють 12 європейських організацій, які сертифікують органічні продукти за стандартами Євросоюзу. Торік міжнародну акредитацію отримала й українська структура "Органік стандарт". Із нею співпрацюють чимало вітчизняних організацій, зокрема "Чиста флора". Фермерські господарства та підприємства можуть самостійно вибрати, хто сертифікуватиме їхню продукцію.
Ферма - приватне сільськогосподарське підприємство, що займається комерційними поставками сільськогосподарської продукції на ринок.

— Щоб підтвердити статус органічних продуктів, потрібно за три роки до сертифікації відмовитися від пестицидів, синтетичних добрив, стимуляторів росту та генетично модифікованих сортів рослин, — розповідає голова правління Федерації органічного руху України Євген Милованов, 42 роки.
Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.
— Першим кроком у цій справі стане укладення контракту між підприємством та акредитованою сертифікуючою установою. Далі проводиться інспекція господарства. Відбираються проби ґрунту для проведення аналізів на наявність шкідливих залишків. Інспектор оглядає підприємство, збирає інформацію про загальну площу земель, про те, які сорти рослин, яке насіння використовують. Пише звіт про технології вирощування кожної культури, перевіряє книгу ведення історії полів. І лише на основі цих досліджень ухвалюють рішення, чи видавати сертифікат. Підтверджувати його потрібно щорічно.

Сьогодні серед українських сертифікованих органічних продуктів є олія, крупи, повидла, сиропи, соки, сухофрукти, свинина.

Органічні продукти (від англ. organic food) - продукція сільського господарства та харчової промисловості, виготовлена відповідно до затверджених правил (стандартів), які передбачають мінімізацію використання пестицидів, синтетичних мінеральних добрив, регуляторів росту, штучних харчових добавок, а також забороняють використання ГМО.
Найбільше українські фермери вирощують екологічно чистих зернових. Немає сертифікованого м’яса птиці та яєць.kolomyya.org

Nestle купує успішні українські підприємства

Найбільший світовий виробник продуктів харчування Nestle (Швейцарія) купила одного з найбільших українських виробників продуктів швидкого приготування компанію "Техноком" (Харків).

Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.
Про це говориться в повідомленні Nestle.


"Сьогодні швейцарська фірма Nestle, найбільший світовий виробник продуктів харчування та напоїв, оголосила про придбання ТОВ "Техноком", лідера українського ринку продуктів швидкого приготування і приправ під торговою маркою "Мівіна", - йдеться в повідомленні.
Камбоджійці та філіппінці вживають качині яйця із 19-20-денними зародками, в яких проглядаються сформовані дзьоб і кістки. Страва вважається делікатесом. Назва страви - балут.

Сторони не розголошують вартість угоди.
Згідно з повідомленням, придбання торгової марки "Мівіна" дозволить Nestle розширити свій асортимент пропонованої ринку продукції, особливо в секторі продуктів економ-класу.
Nestle також має намір активно просувати продукцію під торговою маркою "Мівіна" в країнах Східної та Центральної Європи.
Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.
Центра́льна Євро́па - політичний та історико-географічний регіон, у який включають колишні соціалістичні країни Європи.

Нагадаємо, компанія "Техноком" виготовляє і реалізує сухі сніданки, приправи з використанням торгових знаків "Мівіна", "Експрес" і "Бистринка", і снеки під торговою маркою "Бім Бім".
Компанія володіє фабриками Мівіна-3, ЕФ-ДЖІ-ФУД і Паксервіс (усі - Харків), а також низкою інших фірм і підприємств.
Продукція корпорації експортується в 22 країни світу.
У 2009 компанія Nestle-Україна збільшила продажі продуктів харчування на українському ринку на 16,2%, або 0,4 млрд. гривень до 3,122 млрд. гривень у порівнянні з 2008 роком.
Nestle володіє львівською кондитерською фабрикою "Світоч" (96,89% акцій) і компанією "Волиньхолдинг" (100% акцій).

consumers.unian.net

  1   2


Скачати 93.91 Kb.

  • Державного управління
  • Кабінету Міністрів України
  • Якість органічної продукції треба підтверджувати щороку