Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКласифікація та асортимент ноутбуків

Скачати 257.22 Kb.

Класифікація та асортимент ноутбуків
Скачати 257.22 Kb.
Сторінка3/6
Дата конвертації10.03.2017
Розмір257.22 Kb.
1   2   3   4   5   6

2. Класифікація та асортимент ноутбуків

Персональні ЕОМ, або персональні комп`ютери (ПК) сьогодні є не єдиним, але одним з найбільш масових класів ЕОМ. ПЕОМ можна класифікувати за багатьма ознаками: за фірмою, яка виготовляє ПК, за конструктивним виконанням системного блока, за типом застосованого в ПК мікропроцесора тощо.

Узявши за ознаку класифікації фірму, що виготовляє комп`ютери, усі ПК можна розділити на ІВМ РС-сумісні ПК, ПК Macintosh, або "Мак" фірми "Apple", ПК інших фірм. Зазначимо, що найбільший вплив зараз має не фірма ІВМ, а Intel – виробник мікропроцесорів, і Microsoft – розробник програмного забезпечення.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Мікропроце́сор (англ. microprocessor) - інтегральна схема, яка виконує функції центрального процесора (ЦП) або спеціалізованого процесора. Сьогодні слово мікропроцесор є практично повним синонімом слова процесор, оскільки функціональний блок, що на ранніх стадіях розвитку обчислювальної техніки займали цілу плату чи навіть шафу, тепер вміщається в одну невеличку інтегральну схему із сотнями мільйонів транзисторів всередині. З середини 1980-х мікропроцесори витіснили інші види ЦП. Проте загалом це не так: центральні процесорні пристрої деяких суперкомп'ютерів навіть сьогодні є складними комплексами великих (ВІС) і надвеликих (НВІС) інтегральних схем.

Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.

Класифіка́ція (фр. , англ. classification походить від лат. classis - клас і facio - роблю) - система розподілення об'єктів (процесів, явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак. Інколи вживають термін категоризація у значенні «розподілення об'єктів на категорії».

Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.

Але всі вони орієнтуються на виготовлення ІВМ РС-сумісних машин, які, без сумніву, є лідерами як у світі, так і (що дуже важливо!) у нашій країні, тому надалі вся інформація буде стосуватися саме ІВМ РС-сумісних ПК. [14]

Конструкція ПК передбачає наявність системного блоку і пристроїв уведення-виведення (монітор, клавіатура та інші). Основна обробка даних здійснюється в системному блоці – невеликому металевому "ящику", до якого приєднуються всі інші частини комп`ютера. Корпуси системних блоків можуть бути двох видів: "настільний" (desktop) і "башта" (tower), причому кожен із цих видів має різновиди.

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

Різновид (рос. разновидность, англ. species, sort, variation, variety, нім. Abart f) - у мінералогії - окремі члени мінерального виду змінного складу.

Корпуси типу "настільний" (стандартний, або компактний) розміщують, як правило, на робочому столі користувача, встановлюючи монітор безпосередньо на системному блоці. Корпуси "башта" та "міні-башта" зручно ставити і на столі, і в столі, і на підлозі.

Останнім часом з`явилися комп`ютери, у яких системний блок, монітор і клавіатура розташовуються за так званою лептоп-компоновкою в одному корпусі (laptop – той, що складається). Серед таких комп`ютерів виділяють ноутбуки (notebook – блокнот) та палмтопи (palmtop – ручний). Усю "начинку" ноутбуків розміщують у корпусі, що є компактною валізою типу дипломат. Комп`ютери палмтопи ще менші від ноутбуків, але їх функціональні можливості порівняно з іншими комп`ютерами дуже обмежені. [14]

У перелічених вище блоках або окремо від них розміщуються такі структурні частини комп`ютера: центральний процесор (арифметико-логічний пристрій і пристрій управління), запам`ятовуючий пристрій та зовнішні пристрої.

Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.

Основою ІВМ РС-сумісного ПК є процесор, робота якого є результатом функціонування мікропроцесора – напівпровідникової мікросхеми високого ступеня інтеграції фірми Intel. За типом застосованого в ПК мікропроцесора (МП) персональні ЕОМ поділяють на покоління, причому цей поділ досить умовний. Згідно з одними літературними джерелами РС ХТ (у них застосовувалися МП Intel 8086/8088) вважають ПК першого покоління, а РС АТ (у них застосовувалися МП Intel 80286) – ПК другого покоління.

Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.

Напівпровідники́ (англ. semiconductors) - матеріали, електропровідність яких має проміжне значення між провідностями провідника та діелектрика. Відрізняються від провідників сильною залежністю питомої провідності від концентрації домішок, температури та різних видів випромінювання.

Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.

Згідно з іншими літературними джерелами, РС ХТ і РС АТ – ПЕОМ другого покоління. Аналогічна ситуація і з ПК, укомплектованими МП Intel 80386, 80386DX, 80386SX та 80486, 80486DX. Такі ПК, за одними джерелами, можна кваліфікувати як ПЕОМ третього та четвертого покоління відповідно, а за іншими – це єдина група ПЕОМ третього покоління. Єдине, у чому сходяться більшість авторів літературних джерел з комп`ютерної техніки, так це те, що ПК останнього покоління оснащені МП типу Pentium та їх модифікаціями. [15]

Лінійка ноутбуків починається від моделей, максимально полегшених і спрощених. Основні користувачі цієї групи ПК-блокнотів - керівники та спеціалісти, які за родом своєї діяльності часто вирушають у ділові поїздки.

Далі йдуть офісні "робочі конячки", в яких застосовується CD-ROM, часто з пасивною матрицею. Ці вироби орієнтовані на споживчий ринок SOHO.

Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.

Споживчий ринок - окремі особи та домашні господарства, які купують товари та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи використання.

Закінчується ряд "репрезентативними" моделями, з потужнішими процесором і відеосистемою, які, як правило, мають вмонтовані CD-ROM і навіть DVD-ROM (наступний формат CD-диска; обсяг DVD-ROM розрахований на перегляд двогодинного фільму). [14]

Найістотнішою для ринку портативних ПК є тенденція до стикання з ринком традиційних комп'ютерів:

- період технологічного відставання скоротився до 3 місяців;

- продуктивність notebook стала порівнюваною з потужністю desktop.

За деякими параметрами портативні машини навіть переважають великі комп'ютери:

- значна перевага ПК-блокнотів - наявність програмного забезпечення, що має виключно ліцензійний характер (на відміну від традиційних ПК);

Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

- з появою TFT-матриці плоскі екрани почали застосовувати і у великих ПК.

Вартість активної матриці вже знизилася. Коли вона зрівняється у ціні з традиційною для стандартних ПК електронно-променевою трубкою, плоскі екрани повністю перейдуть і в настільні комп'ютери.

Електро́нно-промене́ва тру́бка, кінескоп - електронний прилад, який має форму трубки, видовженої (часто з конічним розширенням) в напрямку осі електронного променя, що формується в ЕПТ. ЕПТ складається з електронно-оптичної системи, відхиляючої системи і флуоресцентного екрана або мішені.Каталог: uploads -> files
files -> Історія створення І розвитку 6 Принцип роботи bluetooth 7
files -> Застосування програмного продукту «In Team» у процесі автоматизації роботи менеджера Зміст
files -> Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи
files -> Основні поняття багатозадачності в Windows 95 процес (задача)
files -> Реферат на тему: " Вимоги до апаратного забезпечення ос win95/94/2000/Me/xp "
files -> І. Поняття локальної мережі
files -> Нова операційна система Microsoft Millennium
files -> Копіювання об‘єктів мультимедіа на комп‘ютер. Робота з мультимедійними програвачами
1   2   3   4   5   6


Скачати 257.22 Kb.