Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВзаємозалежність споживчих властивостей та формування ціни ноутбуків

Скачати 257.22 Kb.

Взаємозалежність споживчих властивостей та формування ціни ноутбуків
Скачати 257.22 Kb.
Сторінка6/6
Дата конвертації10.03.2017
Розмір257.22 Kb.
1   2   3   4   5   6


5. Взаємозалежність споживчих властивостей та формування ціни ноутбуків

Щоб створити максимально наближену до реальності картину формування вартості ноутбука, звернімося до такого важливого аспекту, як політика самих виробників, котру почасти визначають такі моменти [14]:

1) назване вище скорочення розриву між термінами впровадження технологічних розробок за стаціонарними і переносними ПК (що не може не позначатися і на ціні);

2) як наслідок зрослої конкуренції скорочення модельного ряду за рахунок акценту на 3-5 останніх найменуваннях ноутбуків. До цієї лінійки, як правило, входять ПК-блокноти з оптимальними характеристиками при мінімальних цінах; так звані перехідні моделі і потужні мультимедійні блокнотні системи (наявність Sound Blaster, CD-ROM, факсмодема, інфрачервоного порта для безпроводового передавання даних тощо), що є максимальними і за характеристиками, і відповідно за цінами.

Інфрачерво́не випромі́нювання (від лат. infra - нижче, скорочено ІЧ) - оптичне випромінювання з довжиною хвилі більшою, ніж у видимого випромінювання, що відповідає довжині хвилі, більшій від приблизно 750 нм.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

"Відповідно" з тієї причини, що до ціни таких ПК, крім "брендівського" фактора престижності, закладаються великі затрати на дослідницьку роботу спеціалістів-розробників, що особливо активізується в умовах зменшення модельного ряду.

А тепер - про ціновий фактор ринку портативних систем, суть котрого, на думку автора, полягає в тому, що [14]:

1) у кожного виробника (як окремо взятого, так і в сукупності з іншими розробниками) протягом усієї лінійки ноутбуків, починаючи з моделі на базі процесора Pentium 166 (йдеться про сьогодення - тому що все на цьому ринку змінюється досить швидко), відбувається різкий ціновий стрибок приблизно з $1500 відразу до $3500.

Сьогодення - частина лінії часу, що складається з подій, які відбуваються нині, тобто певна ділянка просторово-часового інтервалу. При певних умовах під теперішнім часом розуміються поточні дні, місяці та навіть роки.

Далі ціни зростають відносно плавно і доходять до близько $7300 (модель IBM Trink Pad 770, DVD). Цей ціновий стрибок прямо пов'язаний з політикою виробників щодо акценту на останніх моделях (особливо виявляючись у моделях з CPU Pentium 200 аж до Pentium II) і, природно, є таким самим в умовах нашого ринку;

2) різкий перепад цін при переході на потужніший тип процесора ноутбука однаковою мірою стосується як брендів, так і менше відомих азіатських виробників. Але розрив вартості між елітними і неелітними ПК-блокнотами у зоні максимальних показників вельми істотний - близько 40%. Це плата не тільки за престижність, але й за вищу технологічність брендівських моделей;

Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.

Полі́тика (від грец. πολιτική діяльність самоуправління у полісі (місто, держава), а подалі - «мистецтво управління» державою і суспільством) - діяльність з управління та керівництва суспільством на основі публічної влади.

Прести́ж (фр. prestige - авторитет, повага) - громадська оцінка суспільної вагомості індивіда, соціальної групи, професії, організації, певної норми тощо. Практично тісно переплітається з авторитетом, повагою і впливом, має значний вплив на мотиви поведінки людей, на їхні рішення і дії.

3) для нашого ринку зоною, що має виключно ринковий характер - цінова конкуренція серед трейдерів, посередницькі знижки, система розпродажів тощо, - є та, де реалізують моделі з тактовою частотою процесора від 100 до 133 MГц (межі можуть бути умовними , суть - ні).

Трейдер (англ. Trader, від trade - торгувати) - учасник біржової торгівлі, спеціаліст в області фінансів, людина, що здійснює торгово-інвестиційні операції з цінними паперами (облігаціями, акціями та іншими фінансовими інструментами) з метою отримання прибутку.

[14]

Тепер - про основні технічні параметри ПК-блокнота, що впливають на його вартість. Головний показник потужності портативного комп'ютера і відповідно його ціни - процесор. Проілюструємо сказане на підставі ступеня представлення переносних комп'ютерів на ринку залежно від типу процесора (див. кругову діаграму). Р 100 - 3% (вже мало пропонують), Р 120 - 22%, Р 133 - 38%, Р 150 - 13% (ось вона - сьогоднішня ринкова зона, з реальними цінами), Р 166 - 6 %, Р 200 - 5%, Р 233 - 6%, Р 266 - 3% (ще мало пропонують, ціни - пікові). [14]

Одне з обмежень можливостей ноутбука - утрудненість застосування у ПК-блокноті потужнішого типу процесора через проблему його охолодження. Оскільки процесор є елементом комп'ютера, який найбільше нагрівається, - чим вища його тактова частота, тим більше тепловиділення.

Охоло́дження - процес відведення теплоти від охолоджуваного тіла до іншого тіла (середовища), що має нижчу температуру. При охолодженні відбувається передача теплової енергії за допомогою теплового випромінювання, теплопровідності і конвекції.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Передумова для усунення цієї вади потужності - паралельна розробка процесорів як для великого ПК, так і для портативного.

Крім типу процесора, наступним фактором, що значно впливає на ціну ПК-блокнота, є:

1) тип екрана, котрим оснащено ноутбук, - на базі рідкокристалічної матриці подвійного сканування (DS) або рідкокристалічної матриці на тонкоплівкових транзисторах (TFT);

2) наявність вмонтованого CD-диска (додає до ціни близько $150-350). [14]

Екран на базі активної РК-матриці дозволяє виводити інформацію у режимі реального часу - ефекту інерційності, з котрим до появи цієї матриці користувачу доводилося миритися, майже немає.

Сканер (англ. scanner) - пристрій, призначений для створення зображень певних об'єктів шляхом обробки променів, які відбиваються від поверхні об'єкта або проходять крізь об'єкт. В більш вузькому значенні - пристрій для отримання комп'ютерного цифрового зображення.

Транзи́стор (англ. transfer - «переносити» і англ. resistor - «опір») - напівпровідниковий елемент електронної техніки, який дозволяє керувати струмом, що протікає через нього, за допомогою зміни вхідної напруги або струму, поданих на базу, або інший електрод.

Інерція (від лат. inertia - бездіяльність, відсталість) - термін, що використовується як у різних науках, так і в переносному сенсі. Зазвичай він означає здатність деякого об'єкта не змінювати свій стан під час відсутності зовнішніх впливів, а також зберігати стійкість по відношенню до зовнішніх впливів.

Плата за "активність" - $300-1200 (залежно від діагоналі екрана) додатково. Тут вирішувати тільки користувачу - на користь якого екрана зробити вибір, виходячи із завдань, які він планує виконувати за допомогою ПК-блокнота. До речі, ціна на активну РК-матрицю за останній рік знизилася, і якщо раніше розбіжність цін на аналогічні моделі, але з активною і пасивною матрицею становила $600-1000, то нині, як уже зазначалося, - $300-1200 (остання ціна стосується екранів з більшою діагоналлю, котрих раніше не було).

На вартість дисплея впливає головним чином розмір монітора по діагоналі. Якщо враховувати всі ноутбуки, розміри екрана коливаються від 6,5 дюйма (8,5", 9,5", 10,4", 11,3", 12,1", 13,3", 14,1") до 14,4 дюйма. Розміри 6,5" та 8,5" стосуються міні-буків, 14,1" - ще досить рідко натрапляємо (не кажучи про 14,4"). Один такий екран (звичайно з активною матрицею - згідно з принципом виробників - "максимальне до максимального") коштує $2000-2300, а ноутбук з таким екраном - $5000-6000. Нормальна ринкова зона (тобто зона, яка живе за реальними законами ринку) є там, де є ходові моделі ноутбуків, оснащені екранами 11,3"-12,1". До речі, через те, що у портативних ПК сфера бачення набагато ширша й охоплює весь екран, на відміну від стаціонарного ПК, останні розміри для традиційних моделей відповідатимуть 14" і 15" діагоналі монітора. [14]

Ясна річ, ціна ноутбука, як і настільного ПК, залежить і від таких характеристик, як обсяг оперативної пам'яті (RAM) і ємність жорсткого магнітного диска (HDD).

Наступний фактор, за яким переносні комп'ютери розподіляються за ціновими групами, - це конструкція ноутбука. На ринку є minibooks, subnotebooks і мультимедіа notebooks із вмонтованим CD-ROM. Міні-буків сьогодні на ринку - всього три моделі: Toshiba Libretto 50CT (на базі процесора Pentium 75), Toshiba Libretto 70CT (P120) і Hitachi Minibook (P133). Головні переваги таких ПК - надмалі габарити і вага. Діагоналі екранів у перших двох моделях - 6,5", а в останній - 8,5 дюйма, вага - близько 0,8 кг (!). Такі "малята" з точки зору потужності не відстають від ноутбуків інших розмірів і цілком справляються з будь-якими офісними завданнями.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Що стосується цін, то модель Toshiba Libretto 50CT коштує $1400-1500, Hitachi Minibook P133 - $2100 (для порівняння: у того ж Hitachi модель з аналогічними характеристиками, але повновагова, коштує $1700). Субноутбуки мають ту ж потужність, що і стандартні мобільні ПК, але максимально полегшені: вага - 1,8-1,9 кг, товщина панелі - 3 см.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Найбільш вдалі моделі - IBM 560, Toshiba Portage, Sharp W100. [14]

Якщо вести мову про панель керування портативного ПК, то тут усе залежить від індивідуальних уподобань користувачів: на ринку є моделі, оснащені як Track Point (вмонтований "джойстик"), так і Touch Pad (сенсорна панель).

До вартості ПК-блокнота входить також ціна елементів живлення. Якщо нікель-металогідридні батареї, які широко використовувалися раніше, забезпечують до 2 годин автономної роботи ноутбука, то літієво-іонні, що дедалі ширше застосовуються сьогодні, служать 2,5-3 години.

Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.

Різниця в цінах на ці батареї така: NiMg - $110-170, Li - $250-350. Додамо також, що є моделі з можливістю додаткового комплектування батареями - в цьому разі термін служби збільшується до 4-5 годин.

Розширення функціональних можливостей портативних ПК досягається за допомогою:

1) PC-card (PCMCIA-слот ноутбука) - підключення модема, SCSI-контролера, мережних адаптерів, TV-тюнера тощо;

2) широкого асортименту аксесуарів до ПК-блокнота (Port replication, додаткові батареї, мультимедіа, портативні принтери, сканери, стільникові факс-модеми).

Аксесуар (фр. accessoire від лат. accessorius - «додатковий») - необов'язковий предмет, супутній до чого-небудь; приналежність до чого-небудь. Може покращити що-небудь.

[14]

Апгрейд портативного ПК, на відміну від ширших можливостей модифікації стаціонарного комп'ютера, обмежений. Досить просто розширити обсяг оперативної пам'яті (RAM) (як правило, одним модулем) і збільшити ємність вінчестера (HDD) шляхом його заміни.


Висновки

Високі темпи зростання українського ринку ноутбуків передусім пояснюються чинником "першої покупки" — щонайменше половина українців купують мобільний комп’ютер як перший ПК. Під час другої-третьої покупки, коли ноутбук придбають на додачу або на заміну настільного ПК, клієнт зазвичай звертає увагу на конфігурацію. Для тих, хто бере ПК вперше, важливішу роль відіграє ціна — такі покупці шукають якнайдешевшу техніку.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

У першому півріччі 2007 року більш ніж половина продажу припала на лептопи початкового рівня: мобільний Celeron в якості процесора, 512 Мб оперативної пам’яті та вінчестер на 80 Гб. Вартість такого ноутбука не перевищує $800.

Слід зазначити, що вже зараз простежується поділ настільних систем на дві основні групи. Перша — ПК найнижчого цінового сегмента з мінімальним набором функцій: своєрідні "робочі конячки", що користуються попитом переважно в корпоративних клієнтів та малозабезпеченого населення. Друга ніша — десктопи вузької спеціалізації з потужним процесором для розв’язання завдань у сфері дискретної графіки, виконання складних обчислювальних операцій, а також для "просунутих" гральних функцій.

Спеціаліза́ція (від лат. specialis - особливий) - конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Логічна дія - класифікація.

Лінійка ноутбуків починається від моделей, максимально полегшених і спрощених. Основні користувачі цієї групи ПК-блокнотів - керівники та спеціалісти, які за родом своєї діяльності часто вирушають у ділові поїздки. Далі йдуть офісні "робочі конячки", в яких застосовується CD-ROM, часто з пасивною матрицею. Ці вироби орієнтовані на споживчий ринок SOHO. Закінчується ряд "репрезентативними" моделями, з потужнішими процесором і відеосистемою, які, як правило, мають вмонтовані CD-ROM і навіть DVD-ROM (наступний формат CD-диска; обсяг DVD-ROM розрахований на перегляд двогодинного фільму).

ПП "Інгресс Лайн" є офіційним представником компанії Gigabyte, яка є одним з найбільших у світі виробників комп’ютерної техніки. Зараз ПП "Інгресс Лайн" тримає тверді позиції на українському ринку і є одним з лідерів в Чернігівській області.

Економіко-фінансова діагностика виявила, що підприємство ПП "Інгресс Лайн" працює прибутково динаміка показників при порівнянні 2008 року з 2007 є позитивною.

Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.

Майже по всіх техніко-економічних показниках простежується стрімке зростання, так на 10,38% збільшується обсяг реалізованої продукції (збільшення податку на додану вартість на 10,38% свідчить про своєчасність сплати його підприємством та відшкодування з боку держави).

Слід заначити, що серед асортименту ноутбуків ПП "Інгресс Лайн" кишенькові ПК займають 14%, а лептопи – 86%. При чому, найбільша частка ноутбуків припадає на виробництво фірм Dell та SAMSUNG (по 15% асортименту лептопів). Другу позицію займає фірма Acer, що має 13% асортименту ноутбуків ПП "Інгресс Лайн". Ноутбуки фірм HP Compaq та SONY займають по 12% асортименут лептопів ПП "Інгресс Лайн". 10% асортименту ноутбуків ПП "Інгресс Лайн" займають ноутбуки фірми Fujitsu-Siemens, а ноутбуки фірми MSI займають 8% асортименту.

Найбільшу частину асортименту займають ноутбуки, вартістю від 3500 до 5000 грн.(35% або 49 асортиментних позицій), 22% займають ноутбуки вартістю від 5000 до 6500 грн. (30 асортиментних позицій). Ноутбуки, вартістю більше 8000 грн. займають 17% асортименту. Відповідно 15% та 11% займають ноутбукЦінова категорія ноутбуків найбільш залежить від типу процесора, типу екрана та наявності вмонтованого CD-диска.

Використана література

 1. Господарський Кодекс України // Голос України, 14 березня 2003 року. № 49-50 (3049-3050). - 5-28с.

 2. Закон України "Про інформацію" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 48, ст.650 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 2658-XII від 02.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.651 ) ( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду України N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.

  Конститу́ція (лат. constitutio - установлення, устрій, порядок) - основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.

  Конституці́йний Суд Украї́ни - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

  97)( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1642-III від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 N 3047-III від 07.02.2002 )

 3. Указ Президента України "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні" від 27 квітня 2001 року N 285/2001

 4. Войнаш Лідія Герасимівна, Дудла Іраїда Олександрівна, Козьмич Дмитро Іванович, Павловська Наталія Віталіївна, Приходько Микола Васильович.

  Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.

  Товарознавство непродовольчих товарів: Підруч.

  Товарозна́вство - це комплексна наукова дисципліна, яка включає системи наукових знань, методів та практичних заходів, спрямованих на формування та розвиток асортименту та якості товарів з метою максимального задоволення потреб.

  для студ. вищих навч. закл. / Укоопспілка; Навчально-методичний центр "Укоопосвіта" / Лідія Герасимівна Войнаш (заг.ред.). — К. : НМЦ "Укоопосвіта", 2004. — 436с.

 5. Пугачевський Григорій Федорович, Тихонова Надія Петрівна, Зіміна Надія Костянтинівна, Дзюбак Неллі Олександрівна, Яценко Юлія Михайлівна. Товарознавство непродовольчих товарів: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2003. — (Серія "Товарознавство"). — Бібліогр.: с. 321-323

 6. Товарознавство непродовольчих товарів: Навч. посібник для самостійної роботи студ. товарознавчо-комерційного профілю вищих навч. закл. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / І.С.

  Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].

  Львівський торговельно-економічний університет - економічний вищий навчальний заклад міста Львова IV рівня акредитації. Найстаріший торговельно-економічний ВНЗ України.

  Полікарпов (уклад.). — Л., 2001.

 7. Товарознавство непродовольчих товарів: Навч.-метод. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / Ростислав Васильович... Кирильчук (уклад.). — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — Бібліогр.: с. 119.

 8. Товарознавство непродовольчих товарів: Опорний конспект лекцій / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / І.С. Полікарпов (уклад.). — Л. : Видавництво ЛКА, 2002.

 9. Шумський Орест Васильович, Беднарчук Микола Степанович, Полікарпов Іван Степанович. Товарознавство непродовольчих товарів: Опорний конспект лекцій / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / І.С. Полікарпов (уклад.). — Л. : Видавництво ЛКА, 2002. — Бібліогр.: с. 117-120.

 10. Боганов Г.П. Комп’ютери стають більш потужними, модними, популярними. Ринок ПК в Україні // Всеукраїнська технічна газета. – 2007. – №8.

 11. Душко А. В. Выбиранм оптимальный ноутбук // Компьютеры программы. – 2008. – №5.

 12. Затолочний О. На столі й під столом // Український дiловий тижневик "Контракти". - № 44 вiд 29-10-2008

 13. Лук’янчук С.П. Ноутбук в ціні // Галицькі контракти. – 2008. – №16

 14. Лук’янчук С.П. Попит на ноутбуки у світі зростає швидко // Галицькі контракти. – 2008. – №16.

 15. Семенцов С.К. Наколенные. Компьютерный рынок // Бизнес. – 2008. – №13.

 16. http://www.rada.gov.ua –– Законодавство України.

 17. http://www.crn.ru –– Новини IT-бізнесу.

 18. www.iline.cn.ua –– Офіційний сайт ПП "Інгресс Лайн".

  Контракти (рос. Контракты) - в минулому український журнал, що друкувався з 1990 по 2014 рік. До 2000 року журнал друкувався українською мовою як Галицькі Контракти, а з починаючи з 2000 і по 2014 російською та українською мовами під назвою Контракти та Контракты.

  Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

  Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.Додаток А


Ноутбуки ПП "Інгресс Лайн"


Acer Extensa 5220-051G12Mi (LX.E870C.009)


Acer Aspire 5632WLMi (LX.AXX0Y.002)


ASUS X51V (X50V-C520S1ADWW)


ASUS A7M (A7M-S340S58FWW)Каталог: uploads -> files
files -> Історія створення І розвитку 6 Принцип роботи bluetooth 7
files -> Застосування програмного продукту «In Team» у процесі автоматизації роботи менеджера Зміст
files -> Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи
files -> Основні поняття багатозадачності в Windows 95 процес (задача)
files -> Реферат на тему: " Вимоги до апаратного забезпечення ос win95/94/2000/Me/xp "
files -> І. Поняття локальної мережі
files -> Нова операційна система Microsoft Millennium
files -> Копіювання об‘єктів мультимедіа на комп‘ютер. Робота з мультимедійними програвачами
1   2   3   4   5   6


Скачати 257.22 Kb.

 • Висновки
 • Використана література
 • Додаток А
 • Acer Aspire 5632WLMi (LX.AXX0Y.002)