Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаХарактеристики та переваги енергоекономічних ламп присутніх на ринку україни

Скачати 104.1 Kb.

Характеристики та переваги енергоекономічних ламп присутніх на ринку україни
Скачати 104.1 Kb.
Дата конвертації18.04.2017
Розмір104.1 Kb.

УДК 621.321
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНИХ ЛАМП ПРИСУТНІХ НА РИНКУ УКРАЇНИ
Семенов А.О., доцент кафедри ТНТ, канд. фіз.-мат. наук

Шурдук І.В..О., асистент кафедри ТНТ


В роботі проаналізовані параметри «якості» та результати дослідження компактних люмінесцентних ламп (КЛЛ).

Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.

Асисте́нт (від лат. assistens - присутній, помічник) - у широкому розумінні - помічник спеціаліста.

Проведено розрахунок оцінювання економічної ефективності використання КЛЛ в порівняння з лампами розжарювання.

Ла́мпа розжа́рення (жарíвка) - освітлювальний прилад, в якому світло випромінюється тугоплавким провідником, нагрітим електричним струмом до розжарення.


Український ринок знаходиться на стадії розвитку, і для багатьох виробників, особливо зарубіжних, є привабливим для збуту своєї продукції. Перевірити якість дрібного товару, такого як компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ), при оптових постачаннях здійснити фізично неможливо. Тому, на жаль, ми з Вами (споживачі) не застраховані від покупки неякісної енергоекономічної лампи [1, 2].

Кожного місяця на вітчизняному ринку з'являються десятки нових торгівельних марок продукції невідомого походження. Як результат, компактна люмінесцентна лампа, розрахована за технологією на тривалий термін служби, виходить з ладу після декількох місяців, не встигаючи навіть себе окупити.

Люмінесце́нтна (флуоресцентна) ла́мпа, лампа денного світла - газорозрядне джерело світла, світловий потік якого визначається в основному світінням люмінофорів під впливом ультрафіолетового випромінювання розряду: широко застосовується для загального освітлення, оскільки світлова віддача і термін служби в кілька разів більший, ніж у ламп з ниткою розжарювання того ж призначення.

Компактна люмінесцентна лампа (КЛЛ) - люмінесцентна лампа, що має вигнуту форму колби, що дозволяє розмістити лампу у світильнику менших розмірів. Такі лампи нерідко мають вбудований електронний дросель.

Виробники світлотехнічної продукції стверджують, що якість товару можна оцінити візуально, але так це чи ні?

Наприклад, оцінити яскравість енергоекономічної лампи можливо лише, включивши її поряд з люмінесцентною лампою, що вже горить. Якщо лампа або як ми його назвемо освітлювальний виріб, світить тьмяно, як мінімум на протязі 5-7 хвилин, це означає, що товар бракований. Але встановити те, що лампа, яку ми взяли за еталон відповідає вимогам по світловому потоку без спеціального обладнання неможливо [3].

Проте для повної впевненості, що КЛЛ є якісним товаром, фахівці радять зробити наступне: - повністю розібрати один виріб з партії товару і поглянути на внутрішнє розташування деталей, якість паяння (правильність паяння труб до основного блоку), перевірити форму цоколя і т.д. Такі дослідження може виконати тільки досвідчений фахівець при закупівлі партії продукції для масштабного використання або з ціллю реалізації через дистрибюторну мережу сподіваючись отримати якомога менше претензій на якість товару.

Для визначення якості компактних люмінесцентних ламп необхідно керуватися трьома основними критеріями: якість колби, якість електронних компонентів, а також безпосередньо якість збірки лампи.

Поняття «якість» в побутових умовах енергоекономічних компактних люмінесцентних ламп визначається фактичним терміном служби та інтенсивністю світлового потоку [3, 4].

Електро́нні компоне́нти - складові частини, елементи електронних приладів. Побутова назва електронних компонентів - радіодеталі.

Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.

Висновок про параметри та характеристики КЛЛ ми зробимо, провівши тестування в лабораторних умовах випробувальної станції електричних ламп (ВСЕЛ) відділу технічного контролю (ВТК) заводу газорозрядних ламп м.

Техні́чний контро́ль - це перевірка відповідності об'єкта (продукції або процесу, від якого залежить її якість) встановленим технічним вимогам.

Газорозря́дна ла́мпа - розрядна лампа, електричний розряд якої відбувається в газі.

Полтава декількох партій продукції різних виробників, що представлені на ринку України.

Для дослідження компактних люмінесцентних ламп нами проаналізовано 3 партії продукції різних виробників. Всі зразки вироблені в Китаї, або зібрані з комплектуючих китайського виробництва.

Оскільки мета даної роботи - є не реклама товару, а орієнтування на «якість» товару, тому ми не вказуємо назви компаній виробників чи відповідно дистриб’юторів.

Для досліджень КЛЛ різних виробників було відібрано по 8 шт. із кожної партії методом випадкового відбору. На відповідність маркуванню (чіткість) було відібрано по 20шт. Обсяг вибірки та приймальне число при випробуваннях регламентовані стандартом ДСТУ ІЕС 62035.

Результати наших досліджень представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Результати дослідження КЛЛ


Найменування параметра

Відповідність вимогам

Партія №1

(15 Вт)


Партія №2

(22 Вт)


Партія №3

(24 Вт)


1

Колірність лампи

Денна

Денна

Денна

2

Потужність лампи

Відповідає – 9 Вт, має бути не більше 17,25 Вт

Відповідає – 13 Вт, має бути не більше 25,3 Вт

Відповідає – 18 Вт, має бути не більше 27,6 Вт

3

Світловий потік після

0 годин


Не відповідає задекларованому значенню виробника

Не відповідає задекларованому значенню виробника

Відповідає

4

Розміри ламп

Відповідають

Відповідають

Відповідають

5

Захищеність людини від дотику до струмоведучих частин цоколя

Відповідає

Вимогам


Відповідає

Вимогам


Відповідає вимогам

6

Розміри цоколя Е27

Не відповідає вимогам

Відповідає

Вимогам


Відповідає вимогам

7

Міцність кріплення цоколя

Не відповідає вимогам

Не відповідає вимогам

Відповідає вимогам

8

Маркування лампи

Не відповідає вимогам

Не відповідає вимогам

Не відповідає вимогам

Згідно отриманих результатів наших досліджень на українському ринку освітлювальної продукції існують виробники, які на упаковці товару вказують завищені технічні характеристики своєї продукції, що підтверджується нашими результатами (зразки партій №1 та №2). Відповідно, при заниженій потужності лампи менший світловий потік (див.

Світлови́й поті́к - кількісна характеристика випромінювання, яке випромінюється джерелом світла. Одиниця вимірювання СІ: люмен.

табл. п.3 партії №1 та №2). Також всі досліджені зразки 3-х партій КЛЛ не відповідають вимогам по маркуванню (див. табл. п.8). Крім того зразки партій №1 та №2 згідно методики перевірки відповідності міцності кріплення цоколя до колби, не витримали випробувань, як наслідок, можна отримати травму при вкручувані лампи. Зразки партії №1 при перевірці розмірів цоколів не відповідають вимогам.

Всі вище названі недоліки є порушенням вимог безпеки і створюють небезпечність при використанні для здоров’я людини та навколишнього середовища.

Таким чином отримані результати свідчать про те, що в кожній з досліджуваних партій є ряд недоліків, що ставить під сумнів «якість» КЛЛ представлених на ринку України.

Проведемо розрахунок енергоекономічності використання ламп. Розрахунок можна провести за двома схемами: 1 – оцінювання лише прямої (чистої) економії електроенергії від заміни базової лампи на енергоекономічну; 2 - оцінювання економічності заміни базової лампи на економічну здійснюється з урахуванням різниці в цінах цих ламп і вартості електроенергії, тобто з урахуванням витрат користувача.

Світловіддача визначається формулою:, (1)

де Ф – світловий потік лампи, лм; Р – потужність лампи, Вт.

Значення Р, Ф та інших параметрів ламп можна знайти в паспорті, інструкції з використання або в каталогах виробників.

В першій з вище зазначених схем економія електроенергії визначається через економію Рек (кВт) встановленої потужності світильника, яка обчислюється за формулою, (2)

де q1 та q2 – розрахункові значення світловіддачі відповідно базової та порівнюваної ламп з урахуванням втрат в баласті, втрат світлового потоку, лм/Вт; - потужність базової (заміненої) лампи з урахуванням втрат () в її баласті, Вт;

Втрати в світильниках становлять від 0,2 до 0,35 значення світлового потоку лампи. Зрозуміло, що у ламп розжарювання, в т.ч. галогенних , оскільки вони функціонують без баластів.

Для виконання точних розрахунків економії, значення параметрів q1 і q2 мають обчислюватися за сукупністю значень відповідних параметрів конкретних ламп, світильників і (за наявності) баластів.

В таблиці 2 подаються усереднені значення співвідношень для ламп різних категорій і співвідношень для відповідних баластів, одержані за даними Всеросійської академії комунального господарства (м.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

Москва).

Таблиця 2Усереднені значення співвідношень для ламп різних категорій і співвідношень для відповідних баластів

Категорія (вид) ламп

*)Лампи розжарювання вольфрамові

0,60

0

Лампи розжарювання вольфрамово-галогенні:– лінійні

0,63

0

– компактні з фасетковими відбивачами

0,80

0

Лампи люмінесцентні лінійні– з електромагнітними (ЕМ) баластами

0,42

0,22

– з напівпровідниковими (НП) баластами

0,45

0,13

Лампи люмінесцентні компактні:– з ЕМ баластами

0,35

0,25

– з НП баластами

0,42

0,15

Лампи ДРЛ з ЕМ баластами

0,44

0,07

Лампи натрієві високого тиску

0,50

0,12

Лампи метало галогенні

0,46

0,07

*) Щодо ламп одного сімейства, то відносні втрати в світильниках світлового потоку ламп малої потужності більші, ніж ламп великої потужності; те саме стосується і втрат електричної потужності в баластах

Приклад розрахунку енергоекономічності:

Нагадуємо, що необхідною умовою можливості заміни ламп є наступна умоваРозглянемо наступний приклад:

Базова лампа – це лампа розжарювання (біспіральна криптонова)
БК215-225-60 ():

Р1=60 Вт; Ф1=790 лм; 790:60=13,2 лм/Вт

Порівнювана лампа – люмінесцентна лампа білої колірності ЛБ 13 з ЕМ баластомР2=13 Вт; Ф2=830 лм; 830:13=63,8 лм/Вт.

Таким, чином:=63,8:13,2=4,8>1 – заміна доцільна.

За допомогою таблиці 1 знаходимо:q1=0,60∙13,2=7,9 лм/Вт; q2=0,42∙63,8=26,8 лм/Вт;

Підставляючи ці значення в формулу (2) знаходимо, щокВт

Економія Wек електроенергії в результаті заміни визначається простою формулою:(3)

де t – сумарна тривалість горіння лампи протягом того проміжку часу, за який визначається економія.

Отже, якщо лампи горять протягом доби по 8 год., тобто
8×365=2920 год/рік, то річна економія електроенергії буде становити 122,6 (кВт∙год)/рік.

За даною схемою можна провести розрахунок економічної ефективності використання для інших категорій ламп не залежно від їх потужності та кількості.

Згідно із законодавством України, освітлювальні прилади іноземного виробництва, у тому числі компактні люмінесцентні лампи, при ввезенні в нашу країну підлягають обов'язковій сертифікації.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Зазначимо, що в нашій державі працюють центри стандартизації і сертифікації світлотехнічних виробів. На енергоекономічну лампу видається сертифікат відповідності міжнародному стандарту ДСТУ IES 60968-2001 і стандарту України ГОСТу 21177-82 «Радиопомехи индустриальные от светильников с люминесцентными лампами.

Сертифікат відповідності - документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством.

Нормы и методы испытаний», ДСТУ 4270:2003 «Лампочки с вмонтированным пускорегулирующим устройством для общего освещения требования к рабочим характеристикам (IEC 60969: 2001 MOD)»

На сьогоднішній день актуальним питанням при покупці енергоекономічних ламп є безпека їх використання. На жаль, не кожен продавець компактних люмінесцентних ламп інформує покупця (споживача) про запобіжні заходи при користуванні такими освітлювальними приладами. Враховуючи те, що КЛЛ заповнена парами ртуті, виникає питання: які заходи необхідно зробити в разі розбиття лампи?

Якщо раптом лампа розбилася, досить провітрити приміщення і прибрати рештки скла. Місце, де розбився освітлювальний прилад, рекомендується протерти однопроцентним розчином марганцево-кислого калія (марганцівки).

Запобіжні заходи - це заходи забезпечення кримінального провадження, що полягають в тимчасовому обмеженні прав людини згідно кримінального процесуального законодавства, що мають на меті припинити та запобігти новим кримінальним правопорушенням, забезпечити виконання покладених на особу обов'язків та її належну поведінку.

Світильник, згідно з міжнародним «Керівництвом зі світлотехніки» - це прилад для розподілу, фільтрації і перетворення світла від лампи або ламп, що включають необхідні компоненти для їхнього захисту, кріплення і постачання електроенергією.

Оскільки в КЛЛ присутні пари ртуті, викидати їх в сміттєві контейнери категорично заборонено. На жаль, якщо в деяких країнах, наприклад в Росії (в великих містах) вже функціонують центри по утилізації компактних люмінесцентних ламп, в нашій країні дана проблема знаходиться на стадії обговорення.

Ризик придбати низькоякісну продукцію зростає при покупці дешевших ламп, оскільки в них закладені менші витратні технології виробництва.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Тому рекомендуємо звертати увагу на лампи відомих виробників, продукція яких має відповідну репутацію.

Література:


  1. Лебо Б., Цисис Г. Стратегия действий по повышению качества компактных люминесцентных ламп с целью вытеснения ламп накаливания // Светотехника. – 2007. - №4. – С.64-69.

  2. Кожушко Г.М., Басова Ю.О. Проблеми переходу на освітлення житлових приміщень енергоекономічними джерелами світла: вартість, якість, безпека // Світлолюкс. – 2008. - № 5-6. – С. 74-77; С. 76-78.

  3. ГОСТ 17616-82 Лампи электрические. Методы измерения электрических и световых параметров. – М.: Издательство стандартов, 1982. – 46 с.

  4. ГОСТ 12198-94 Лампи электрические. Методы измерения спектральных и цветовых характеристик параметров. – К.: Госстандарт Украины, 1997. – 84 с.

Семенов Анатолій Олексійович, доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів, кандидат фізико-математичних наук.

Шурдук І.В., асистент кафедри товарознавства непродовольчих товарів.Характеристики та переваги енергоекономічних ламп присутніх на ринку України. В роботі проаналізовані параметри «якості» та результати дослідження компактних люмінесцентних ламп. Проведено розрахунок оцінювання економічної ефективності використання КЛЛ в порівняння з лампами розжарювання.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Менеджмент підприємницької діяльності
123456789 -> Використання у туризмі здобутків Сучасних інформаційних технологій на базі «Android» За багатьма сучасними оцінками операційна система, програмне забезпечення та технології
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник


Скачати 104.1 Kb.

  • Не відповідає задекларованому значенню виробника Не відповідає задекларованому значенню виробника
  • Не відповідає вимогам Не відповідає вимогам
  • Не відповідає вимогам Не відповідає вимогам Не відповідає вимогам
  • Характеристики та переваги енергоекономічних ламп присутніх на ринку України.