Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаХостинг провайдера Slim Host

Хостинг провайдера Slim Host
Дата конвертації03.06.2017
Розмір57.7 Kb.

Договір-оферта українскою
Ця Угода є Публічним договором відповідно до ст. 633 ГК України і має відповідну юридичну силу.

Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

 

Відповідно до ст. 642 ЦК України повним і беззастережним прийняттям умов цієї Угоди (Публічного договору), є здійснення фізичною особою (далі - Замовник) платежу в рахунок оплати послуг Хостинг провайдера Slim Host (далі - Виконавець).Використання наших послуг передбачає згоду особи, яка купує послуги, з правилами та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент надання послуги.
(1) Хостинг провайдер Slim Host в особі ФОП Трофименко Є.А. діючий на підставі записи в единому державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 632 000 0000 035057 от 06.08.2015 р.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - публічний реєстр юридичних осіб в Україні.

, виконавець з одного боку; 

(2) Користувач послугами, іменований надалі Замовник, з іншого боку; 
Далі за текстом Виконавець та Замовник відповідно, разом іменуються Сторони, погоджуються з умовами цієї Угоди, а саме: 
1 Предмет Угоди 
1.1 За даними Угодою Виконавець бере на себе зобов'язання з розміщення web-сторінки Замовника в мережі Інтернет за певним тарифним планом, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити ці послуги.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

 

2 Умови виконання Угоди 
2.1 Протягом 1 (одного) робочого дня після надходження оплати за замовлення Виконавець виробляє установку і настройку віртуального web-сервера і забезпечує Замовника необхідною інформацією для адміністрування віртуального web-сервера. 

2.2 Виконавець забезпечує доступ в мережі Інтернет до віртуального web-серверу Замовника цілодобово протягом семи днів на тиждень. 

3 Ціни і порядок оплати 
3.1 При відсутності оплати за продовження послуги, ваш аккаунт блокується. Відновлення роботи аккаунта можливе тільки після погашення заборгованості. 

3.2 Відсутність оплати за продовження хостингу на протязі 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дати закінчення терміну дії даної послуги дає Виконавцю право на розірвання Договору з подальшим видаленням всіх зберігаються на сервері даних Замовника. 

Замовник має право звернеться до Виконавця за резервною копією сайту.

Резе́рвне копіюва́ння або бека́п (англ. backup) - процес створення копії даних з носія (жорсткого диска, дискети тощо), призначений для відновлення цих даних у разі їх пошкодження або видалення.

Резервна копія зберігається протягом 7 (семи) днів після видалення акаунту. 3.3 У випадку невідповідності якості сервісу, що надається Виконавцем, запитам Замовника, Замовник має право на протязі 14 календарних днів з дати початку надання послуг відмовитись від надаваних послуг та отримати всю суму платежу назад. 

4 Права та обов'язки Замовника 
4.1 Виконавець надає повний комплект інформації, необхідної для розміщення web-сайту Замовника в мережі Інтернет. При цьому Замовник повинен володіти мінімальними знаннями необхідними для управління аккаунтом. Виконавець не бере на себе обов'язок з навчання Замовника або наданню йому технічної інформації, крім тієї, що безпосередньо пов'язана зі специфічними особливостями даних послуг. 

4.2 Замовник зобов'язаний використовувати мережу Інтернет тільки легальним чином, дотримуючись норм і правил користування мережами передачі даних, і несе відповідальність за їх недотримання відповідно до чинного законодавства України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

 

4.3 Замовник самостійно несе відповідальність за збиток будь-якого роду, понесений ним або третьою стороною в ході некоректного використання Замовником послуг Виконавця. 

4.4 Замовник зобов'язується своєчасно оплачувати послуги Виконавця за встановленими тарифами та у визначені Виконавцем терміни. 

4.5 Відповідальність за втрату логіна та / або пароля, що може бути причиною оволодіння аккаунтом іншими особами, а, як наслідок, зміну та / або видалення інформації цілком або частково на даному аккаунті, несе Замовник. 

5 Права і обов'язки Виконавця 
5.1 У разі відсутності доступу до web-серверу Замовника з вини Виконавця, останній зобов'язується компенсувати безкоштовним продовженням послуг на термін відсутності доступу до web-серверу. 

5.2 Виконавець зобов'язується забезпечити повне резервне копіювання даних Замовника. При втраті даних Замовника з вини Виконавця, останній зобов'язується відновити їх з резервної копії максимум 10 (десяти) денної давності. 

5.3 Виконавець залишає за собою право зміни виділеного Замовнику IP-адреси, DNS, Перенести на інший сервер - якщо це викликано технічною необхідністю. Якщо Замовник використовує DNS-сервер Виконавця, ця зміна відбудеться непомітно для Замовника. 

5.4 Виконавець залишає за собою право призупинити обслуговування Замовника або розірвати договір в безумовному порядку в наступних випадках: 

A) розміщення на віртуальному web-сервері інформації, що ображає честь і гідності інших людей; 

Б) розміщення порнографії на віртуальному WEB-сервері в Україні. Матеріали еротичного характеру дозволені на серверах в США

В) розміщення на віртуальному web-сервері інформації, яка суперечить законодавству України; 

Г) icmp-флуд; розсилка спаму; масових розсилок допомогою електронної пошти, а також оточень ICQ, IRC; 

Д) Заборонено розміщувати ТОРРЕНТ ТРЕКЕРЫ на серверах в Україні;

E) ЗАБОРОНЕНО РОЗМІЩУВАТИ САЙТИ СЕПАРАТИСЬКОГО ХАРАКТЕРУ (закликають до розколу територіальної цілісності). ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗМІЩЕННЯ ТАКОГО САЙТУ (сайтів) ПЕРЕДБАЧЕНА СТ. 110 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ - Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Територіальна цілісність або територіальна недоторканність (іноді, рідко, - інтегрітет) держави - ​​принцип міжнародного публічного права, згідно з яким територія держави є недоторканною від посягань з боку інших держав шляхом застосування військової сили або загрози силою.

Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Кримінальний кодекс України Кримінальний кодекс України (КК України, Закон про кримінальну відповідальність) - прийнятий Верховною Радою України нормативно-правовий акт, у якому встановлені підстави і принципи кримінальної відповідальності, злочинність і караність діянь, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.5.5 Хостинг провайдер Slim Host має право призупинити надання послуг з наступних причин: 

А) реклама своїх web-сторінок шляхом розсилки спаму;

Спам - масова розсилка кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили бажання її одержувати. Передусім термін «спам» стосується рекламних електронних листів.

 

Б) будь-яка підтримка спаму, хакинга, крекінга та інших незаконних дій в мережі Інтернет. 

5.6 Виконавець має право призупинити надання послуг, якщо представники Виконавця класифікують будь-які дії здійснені або виконувані Замовником або третіми особами через послуги, що надаються Виконавцем за даним Договір, як такі, що завдають або здатні завдати шкоду Виконавцеві, або іншим замовникам, або нормальному функціонуванню сервера, на якому знаходиться аккаунт Замовника, а саме дії викликані: 

А) Навантаження виділеної лінії на сервері - понад 50 мбіт/c

Б) Навантаження на сервер не повинна перевищувати більше 35%! При перевищення навантаження, вам надійде повідомлення, якщо протягом 24-х годин, від Замовника не надійде відповіді, аккаунт блокується, так само, аккаунт блокується без повідомлення при критичному навантаженні. 

6 Відповідальність Сторін 
6.1 Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або третіми сторонами за будь-який збиток, втрату та / або недоотримання прибутку, що відбуваються внаслідок: 

A) збоїв або пошкодження технічного обладнання; 

Б) проблем / затримок / перерв / перепусток при передачі даних або з'єднанні; 

В) програмних помилок; Г) форс-мажор (До таких обставин належать: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки) 

6.

Ви́верження вулка́на (ерупція - від англ. Vulcanian eruption) - активна діяльність вулкана, небезпечна для будь-яких форм життя.

Лави́на (нім. Lawine, від латинського labina - зсув) - величезна маса снігу, що зривається із гірського схилу і котиться вниз з великою швидкістю. Виникнення лавин можливе у всіх гірських районах світу, де встановлюється стійкий сніжний покрив.

Держа́вний переворо́т - насильницька та неконституційна зміна влади в державі або збройний виступ армії проти державної влади у наслiдку таємної змови. Державний переворот, як правило, є зміною при владі однієї фракції правлячої верхівки на іншу.

2
 Виконавець не відповідає за зміст інформації, що розміщується Замовником. 

6.3 Виконавець не відповідає за затримку або втрату вхідної або вихідної електронної пошти Замовника в разі. 

6.4 При розірванні Угоди з причини недотримання п.п. 5.4 - 5.5 та / або в разі установки факту незаконних дій, зокрема передбачених п.п. 5.6 невикористана частина коштів Замовнику не повертається.  • ТОРРЕНТ ТРЕКЕРЫ
  • КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  • 50 мбіт/c