Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаХудожня культура України 10 клас Інтернет-семінар інтегрованого курсу «Художня культура»

Художня культура України 10 клас Інтернет-семінар інтегрованого курсу «Художня культура»
Сторінка1/3
Дата конвертації28.04.2017
Розмір7.46 Mb.
  1   2   3


Тестові завдання
c:\users\владелец\desktop\иконы\156059.jpg

Художня культура

України

10 клас


картинка 230 из 565

Інтернет-семінар інтегрованого курсу «Художня культура» з проблеми «Навчально-дидактичні аспекти визначення рівня навчальних досягнень учнів з інтегрованого курсу «Художня культура».Тестові завдання художня культура України 10 клас: тестові завдання для тематичного та поточного оцінювання навчальних досягнень учнів /авт.
Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
уклад.: Татарчук Світлана Євгеніївна ., вчитель художньої культури Петраківського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа І-ІІІ ст..» Катеринопільської районної ради Черкаської області, 2015.

Тестові завдання інтегрованого курсу «Художня культура» для тематичного та поточного оцінювання навчальних досягнень учнів, складено відповідного до Програми художньо-естетичного циклу для загальноосвітніх навчальних закладів «Художня культура України ,10 клас» авт.

Катеринопі́льський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця Черкаської області. Територія району охоплює 672 км² (3,2% від площі області). Районний центр - смт. Катеринопіль.
Черка́ська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України, розташована у центральній лісостеповій частині країни по обидва берега середньої течії Дніпра та Південного Бугу.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
Масол Л.М., Миропольська Н.Є., Перун, 2005р. на основі підручника Климова Л.В. «Художня культура.10 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарт. Академічний рівень . 2010р.

Рекомендуються для використання у практичній роботі вчителями художньої культури загальноосвітніх навчальних закладів.


ЗМІСТ
Розділ І. Художня культура України від найдавніших часів до кінця XVI століття.

Тема 1.Образотворче мистецтво найдавніших часів та Київської Русі ……………………4-5

Тема 2.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Русь - назва історичного регіону в Східній Європі з центром у середньому Подніпров'ї. У XI - XIII століттях позначала так звану Руську землю довкола Києва, Чернігова і Переяслава, що була осердям середньовічної держави Київська Русь.
. Образотворче мистецтво Галицько-Волинського князівства та польсько-ли-

товської доби……………………………………………………………………………………6-7Розділ ІІ. Художня культура XVII – XVIII століття.

Тема 1.Образотворче мистецтво. Архітектура………………………………………………8-9

Тема 2 .Образотворче мистецтво Скульптура . Гравюра .Живопис………………………10-11
Розділ ІІІ. Українська художня культура XIX століття.

Тема 1. Образотворче мистецтво……………………………………………………………12-13

Тема 2. Архітектура .Скульптура. Палацово-паркові комплекси………………………….14-15
Розділ ІV. Українська художня культура XX століття.

Тема 1.Образотворче мистецтво Графіка……………………………………………………16-17

Тема 2..Архітектура .Скульптура……………………………………………………………..18-19
Тема 4. Кіномистецтво…………………………………………………………………………20-21

Література …………………………………………………………………………………………..22Художня культура України, 10 клас.
Розділ І. Художня культура України від найдавніших часів до кінця XVI століття.

Тема 1.Образотворче мистецтво найдавніших часів та Київської РусіТести ( кожна відповідь 1 бал)
1.Видатною пам’яткою первісного мистецтва (наскельні зображення тварин і людей)

в нашій країні є…

а) Мізинська стоянка;

Пе́рвісне мисте́цтво - мистецтво, що склалося в умовах первісного суспільства в процесі трудової діяльності людини. Виникло близько 30 тис. років тому, за доби пізнього палеоліту.
Мі́зинська стоя́нка- археологічна пам'ятка пізнього палеоліту. Тут знайдено перший у світі ансамбль музичних інструментів.
Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.


б) Кам'яна Могила;

в) Грот мамонта


2.Найвизначнішою серед східноєвропейських культур мідного віку була...

а) скіфська культура;

Скіфи (скити) (грец. Σκύϑαι) - екзоетнонім грецького походження, який у сучасній науковій та художній літературі застосовується до практично всіх кочових племен, що мешкали у VII-III ст. до н. е. на землях Великого Євразійського Степу, тобто від степів сучасної України на заході й до сучасної Монголії та Китаю на сході.б) трипільська культура;

в) зарубинецька культура


3.
Трипі́льська культу́ра, культу́ра Кукуте́нь (рум. Cucuteni, або культурна спільність «Кукуте́нь-Трипі́лля») - археологічна культура часів енеоліту, назва якої походить від назви села Трипілля на Київщині, у зазначеній «розширеній» назві культури присутня ще й назва румунського села Кукутень.
Зарубине́цька культу́ра - одна з головних археологічних культур України періоду Залізної доби.
Трипільську культуру відкрив в ХІХ ст..

а) В.Хвойко ;

б) В.Соснін;

в) Г.Сковорода


4.На землях України збереглося близько...

а) 200 трипільських пам’яток;б) 2000 трипільських пам’яток;

в) 20 000 трипільських пам’яток5.У якому скіфському кургані знайдено шедевр скіфського мистецтва- ЗОЛОТУ ПЕКТО-

РАЛЬ ?


а) курган Товста Могила;
Товста́ моги́ла - скіфський курган IV століття до н. е. біля міста Покров Дніпропетровської обл.; досліджений 1971 р. Борисом Мозолевським.

б) курган Солоха;

в) курган Чортом лик
6.Яке місто не входить до міст Північного Причорномор’я ?

а) Афіни;

б) Ольвія;

в) Херсонес
7.Назвіть першу культову споруду Київської Русі, побудовану за наказом князя Володимира

а) Золоті ворота;

Ку́льтова спору́да - споруда або комплекс споруд для культових, релігійних потреб (відправ служб, читання молитов і звернень до Бога), служіння Богу.б) Десятинна церква;

в) П'ятницька церква


8.Хто був засновником Софійського собору в Києві?

а) Князь Володимир;б) Ярослав Мудрий;

в) князь Святослав9.Вкажіть майстра іконопису , який творив у Києво-Печерській лаврі

а) Алімпій;

б) Капинос;

в) Іоанн
10.Яка з даних книг не належить до пам'яток давньоруської літератури?

а) « Остромирове Євангеліє»;

б) «Слово про закон і благодать»;

в) « Піїтика»

11.Встановіть відповідність між зображенням ікони та її назвою
богоматерь оранта c:\users\владелец\desktop\иконы\22_1_~1.jpg c:\users\владелец\desktop\icons_17002.jpg


4

1

32


1.Богородиця Оранта .Мозаїка Софійського собору в Києві (Х-ХІІ ст..)

2.Ікона Божої Матері Володимирської(Вишгородської) ХІІ ст.

3.Ікона «Богоматір Велика Панагія» ХІІ ст.

4. Ікона Спас Нерукотворний ХІ-ХІІ ст..

5.Архангел Гавріїл


12.Намалюйте ескіз буквиці, узявши за основу художні прийоми київських книгописців

Художня культура України, 10 клас.
Розділ І. Художня культура України від найдавніших часів до кінця XVI століття.

Тема 2. Образотворче мистецтво Галицько-Волинського князівства та польсько-литовської добиТести ( кожна відповідь 1 бал)
1.Завдяки своєму географічному положенню та зв’язками з західноєвропейськими державами Галицько-Волинське князівство привнесло у свою культуру елементи

а) античного стилю;

Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.б) романського стилю;
Романське мистецтво також Романіка - період розвитку мистецтва Західної Європи, що охопив хронологічно 11-13 ст. (у декотрих місцевостях дещо довше) і був поступово витіснений сформованою готикою. На території України романське мистецтво розвивається від початку ХІІ ст.

в) мавританського стилю


2.Мистецтво Волині більше наслідувало традиції

а) візантійсько-київські;

б) західноєвропейські;

в) народні
3. .Мистецтво Галичини більше наслідувало традиції

а) візантійсько-київські;б) західноєвропейські;

в) народні


4. Про яку споруду згадується в Галицько-Волинському літописі?
Мавританська архітектура - архітектурний стиль, що сформувався під впливом берберського та іспанського стилів в Північній Африці та Аль-Андалусі.
Га́лицько-Воли́нський літо́пис - літопис XIII століття, присвячений історії Галичини і Волині. Зберігся в Іпатіївському літописному зведенні. Охоплює події 1201-1292 років. Вважається головним джерелом з історії Галицько-Волинського князівства.

«Його склепіння спиралося на різьблені капітелі із зображенням людських голів, «римське скло»(вітражі) у вікнах храму створювало дивовижне освітлення приміщення, підлога була литою із міді та олова й блищала подібно до дзеркала . Два входи до храму були прикрашені різьбленням по білому й зеленому каменях і розписані фарбами й золотом»

а) Успенський собор;

б) церква св. Пантелеймона;в) собор Іоанна Златоуста
5.Найдавніша будівля Дрогобича

а) Олеський замок;б) костьол св.Варфоломія;

в) замок Любарта


6.До найцінніших скарбів мистецтва України належить ікона , що зберігається в Національному художньому музеї

а) ікона Волинської Божої матері;

б) Ікона Божої Матері Володимирської ;

в) Святий Юрій Змієборець


7.
Іва́н Золотоу́стий, також Іоа́н Золотоу́ст (грец. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος - Іоанес о Хрізостомос; англ. John Chrysostom (нар. 347, Антіохія - пом.14 вересня 407 р., Комани Понтійські) - святий, один із засновників Константинопольського патріархату, патріарх Константинопольський, вселенський учитель, блискучий оратор, адвокат і релігійний полеміст, надзвичайна за колоритом постать, яка виділяється серед низки непересічних мислителів й проповідників східнохристиянської Церкви. Почесні титули: «вселенський учитель» і «золотоустий»; останній титул - офіційно закріплений Церквою на Халкідонському соборі у V сторіччі та отриманий святим за надзвичайне красномовство. Понині у церквах правиться літургія Івана Златоустого.
Замок Любарта, або Луцький замок - верхній замок Луцька, один із двох (частково) збережених замків, пам'ятка архітектури та історії національного значення. Один з найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків.
Оле́ський за́мок - пам'ятка архітектури та історії XIII–XVIII століть, розташований у смт Олесько, Буського району Львівської області. Один із найдавніших в Україні замків, імовірно, побудований одним із синів галицько-волинського князя Юрія Львовича на плато пагорба, який височить серед заплави р.
Святий Юрій, Святий Юр, Юрій-Змієборець,Святий Георгій, Георгій Переможець (грец. Άγιος Γεώργιος - агіос Георгіос) - святий, мученик і воїн, патрон візантійських імператорів, а пізніше і руських (українських) князів, зокрема князів Коріятовичів.
Один із найвідоміших замків в Україні розташований на березі річки Вілія

а) замок в Луцьку;

б) Острозький замок;

в) замок у Мукачево


8.Майстер будинку Корнякта у Львові це:

а) Павло Римлянин;

Павло́ Ри́млянин (італ. Paolo Dominici Romanus; ?, Рим, Папська область - 1618, Львів, Річ Посполита) - польський архітектор доби відродження італійського походження. В основному працював у Львові.

б) Амвросій Прихильний;

Амвро́сій Прихи́льний (справжнє ім'я - Ваберене Нутклаус, лат. Vaberene Nutclauss, ? - 1641, Львів) - український архітектор доби Ренесансу. Італієць за походженням. Будував у формах італійського Відродження в поєднанні з місцевими архітектурними традиціями.

в) Петро Барбон

9.Важливу роль у розвитку української гравюри відіграв першодрукар

а) Іван Федоров;

б) Амвросій Прихильний;

в) Іван Руткович

10.

Іва́н Рутко́вич - український галицький іконописець кінця XVII - початку XVIII століття, працював переважно у Жовкві.
Позначте правильну відповідь

а) За підтримки простих громадян і духовенства Іван Федоров у Львові започаткував першу українську типографію (ХVІст.)

б) Книги «Апостол», «Руська грамота», «Острозька Біблія» були видані

К.І.Острозьким

в) Віддзеркаленням соціальних взаємин та моральної етики суспільства ХVІст

можна побачити в іконі «Преображення»

11.Встановіть відповідність між зображенням і назвою споруди
1248708858 010207


2

3

2


1 images


1
4


 1. Кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці у Володимирі-Волинському 

 2. Богоявленська церква м.
  Ді́ва Марі́я, Богоро́диця, Ма́тір Бо́жа, Марія (дав-євр. מרים Miryam) - мати Ісуса Христа (Лк. 1:26-56, Лк. 2:1-7, Мт. 1:16-25). Із Нового Заповіту відомо, що жила в Назареті (Мр. 1:9) у Галілеї із своїм чоловіком Йосипом.
   Острог Рівненська область 

 3. Замок Любарта. Волинь м. Луцьк


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
  1   2   3 • «Навчально-дидактичні аспекти визначення рівня навчальних досягнень учнів з інтегрованого курсу «Художня культура».
 • Татарчук Світлана Євгеніївна .
 • Катеринопільської районної ради Черкаської області
 • ЗМІСТ Розділ І. Художня культура України від найдавніших часів до кінця XVI століття.
 • Розділ ІІ. Художня культура XVII – XVIII століття.
 • Розділ ІІІ. Українська художня культура XIX століття.
 • Розділ І V . Українська художня культура XX століття.
 • Художня культура України, 10 клас. Розділ І . Художня культура України від найдавніших часів до кінця XVI століття.
 • Тести
 • Галицько-Волинському літописі
 • Іоанна Златоуста
 • . Іва́н Рутко́вич - український галицький іконописець кінця XVII - початку XVIII століття, працював переважно у Жовкві.