Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІ. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

Скачати 150.92 Kb.

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
Скачати 150.92 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.04.2017
Розмір150.92 Kb.
  1   2

Автори Липовецька О.А., Голуб С.В.

Тема уроку: THE ROLE OF COMPUTER IN OUR LIFE

РОЛЬ КОМП’ЮТЕРА У НАШОМУ ЖИТТІ

Мета уроку: • Ознайомити учнів з основними етапами розвитку ЕОМ

 • Розширити знання учнів про будову комп’ютера, його вплив на здоров’я

людини

 • Удосконалювати навички усного мовлення та письма

 • Розвивати мислення учнів, творчість, активність, вміння працювати на комп’ютері над презентаціями

 • Виробляти правильну позицію й погляди на проблеми, що стосуються

користування комп’ютером

 • Виховувати толерантність до чужої думки під час проведення дискусії

Тип уроку: бінарний (англійська мова – інформатика)


Обладнання:

сучасних технологій.

 • Роздавальний матеріал, комп’ютери, мультимедійна дошка

Хід уроку


І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

1. Організаційний момент

2. Повідомлення теми, мети уроку
T.: Good morning everybody! Glad to see you in good health and mood!

Today we are going to speak about using the comput­ers and their role in our life.

We’ll discuss if the computer is good or bad for our heath.
3. Уведення в іншомовну атмосферу

Бесіда з учнями

T.:


 • Do you have a computer at home?

 • How often do you use a computer? (a lot / sometimes / rarely)

 • What do you use your computer for? (to do homework / to play / to spend time pleasantly)

 • Do you use a computer for preparing you school work? (to do homework / to find information for lessons)

 • Do you often surf the Internet?

 • Do you do the online shopping via the Internet?

 • Do you send and receive the e-mails?

 • Do you find new friends?

 • Do you share your hobbies and interests with newsgroups?

 • Do you enjoy Computer Science lessons? (usually / sometimes / rarely)

 • Are you good at Computer Science? (yes / average / no)

 • What is computer?

The computer is a machine for carrying out calculations and performing specified transformations of information, such as storing, sorting, correlating, retrieving and processing data.

Комп'ютер — це машина для проведення розрахунків і ви­конання специфічних перетворень інформації, таких як, наприклад, зберігання, сортування, виправлен­ня, відновлення та обробки даних.

ІІ. Основна частина уроку.


 1. Ознайомлення учнів з етапами розвитку ЕОМ.

ВІ.: Історія розвитку лічильних пристроїв сягає в давнину. Як же виникли обчислювальні машини та комп’ютери, ми дізнаємось із ваших повідомлень та презентацій.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.1.1 Повідомлення учнів та перегляд презентації)
Лічильні пристрої до появи ЕОМ

Ще за часів найдавніших культур людині доводилося розв'язувати задачі, пов'язані з торговельними розрахунками, з обчисленням часу, із визначенням площі земельних ділянок тощо. Зростання обсягів цих розрахунків призводило навіть до того, що з однієї країни до іншої запрошували спеціально навчених людей, які добре володіли технікою арифметичного числення. Тому рано чи пізно мали з'явитися пристрої, що полегшують виконання повсякденних розра­хунків.


Так у Давній Греції й у Давньому Римі були створені пристрої для лічби, названі абак (від грецького слова абакіоп - «дощечка, покрита пилюкою»).
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Старода́вня Гре́ція - цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові від III тис. до н. е. до початку Середньовіччя бл. 600 р. нашої ери. Найбільший її розквіт припав на класичний період V-IV ст.
Старода́вній Рим (лат. Roma antiqua, також Древній Рим, старожитній, античний Рим) - одна з цивілізацій Давнього світу та античності, отримала свою назву від головного міста - Риму (лат. Roma), яке в свою чергу назване на честь легендарного засновника - Ромула.
Абак називають також римською рахівницею (латиною - абасиз). Це були кістяні, кам'яні чи бронзові дошки із заглибленнями-смугами, у яких містилися кісточки (або камені).
Лічба здійснювалася пересуванням кісточок.

У країнах Давнього Сходу (Китаї, Японії, Індокитаї) існувала китайська рахівниця (на малюнку показано музейний екземпляр «Дракон»). На кожній нитці або дротині в цій рахівниці було по п'ять і по дві кісточки. Лічили одини­цями і п'ятірками. У Росії для арифметичних обчислень застосовувалася русь­ка рахівниця, що з'явилися в XVI столітті, але подекуди рахівниці можна зустріти і сьогодні.


Розвиток пристроїв для лічби крокував у ногу з досягненнями математики. Незабаром після введення в обіг логарифмів у 1623 р. з'явилася логарифмічна лінійка, яку винай­шов англійський математик Едмонд Гантер.
Логарифмічна лінійка Логарифмі́чна лінійка - аналоговий обчислювальний пристрій, що дозволяє виконувати кілька математичних операцій, основними з яких є множення і ділення чисел.
Логарифмічній лінійці судилося довге життя: від XVII століття до нашого часу. Однак наявність абака, рахівниці, логарифмічної лінійки не є механізацією процесу обчислення. У XVII столітті видатний французький учений Блез Па­скаль створив принципово новий лічильний пристрій - арифметичну машину.

Покоління ЕОМ

Історію розвитку ЕОМ варто описувати, використовуючи знання про поко­ління обчислювальних машин.
Перше покоління

Різкий стрибок у розвитку обчислювальної техніки відбувся в 40-х роках, після Другої світової війни, і пов'язаний він був із появою якісно нових електронних пристроїв - електронно-вакуум­них ламп.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.
Електроніка Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.


Перша ЕОМ створювалася в 1943 - 1946 рр. у США і називалася ЕНІАК

(електронно-числовий інтегратор і обчислювач). Ця машина містила близько 18 тисяч електронних ламп, багато елек­тромеханічних реле, причому щомісяця виходило з ладу близь­ко 2 тисяч ламп.

Електрова́куумна ла́мпа або електро́нна ла́мпа (ЕЛ) - електровакуумний прилад, що призначений для різноманітних перетворень електричних величин шляхом утворення потоку електронів та його керуванням.

У 1951 році в СРСР була створена «МЗСМ» (малая злектронно-счетная машина). Ці роботи здійснювались в Україні (м. Київ) в Інституті електро­динаміки під керівництвом видатного конструктора обчислювальної техніки С.О. Лебедєва.
Характерними рисами ЕОМ першого покоління є застосування електронних ламп у цифрових схемах, великі габарити, а також трудомісткий процес програмування.
Насправді, ЕОМ першого покоління розміщувалися у великих машинних залах, споживали багато електроенергії та вимагали охолодження за допомогою потужних вентиляторів. Програми для цих ЕОМ потрібно було складати у машинних кодах, і це могли робити тільки фахівці, що знали детально пристрій ЕОМ.
Маши́нний код, маши́нна мова в інформатиці - набір команд (інструкцій), які виконуються безпосередньо центральним процесором комп'ютера без транслятора. Кожен тип центрального процесора має власний машинний код.


Друге покоління

З упровадженням цифрових елементів на напівпровідникових приладах почалося створення ЕОМ другого покоління.

Напівпровідникові прилади Напівпровідникові прилади (англ. Semiconductor devices) - електронні компоненти, що виготовляються з напівпровідникових матеріалів (таких як кремній, германій, галій та ін.) і використовують їх електронні властивості.ЕОМ другого покоління відрізняються застосуван­ням напівпровідникових елементів і використанням алгоритмічних мов програмування.

В Україні першою малою ЕОМ стала машина «Днепр-1», серійне вироб­ництво якої було налагоджено на заводі «Арсенал» (м. Київ). ЕОМ «Днепр-1» передувала унікальній за своєю архітектурою машині «Мир-1», розробленій в 1965 р. в Інституті кібернетики (керівник В.М. Глушков). Машина «Мир-1» та її наступна модифікація «Мир-2» передбачались для інженерних розрахунків, які виконував на ЕОМ сам користувач без допомоги оператора.

Розрахунок (техніка) - текстовий конструкторський документ, який містить обчислення параметрів і характерних величин виробу, наприклад: кінематичний розрахунок, розрахунок розмірних ланцюгів, розрахунок на міцність та ін.


За кордоном найпоширенішими машинами другого покоління були «Елліот» (Анґлія), «Сіменс» (ФРН), «Стретч» (США).
  1   2


Скачати 150.92 Kb.

 • Лічильні пристрої до появи ЕОМ
 • Давній Греції й у Давньому Римі
 • Покоління ЕОМ
 • Друге покоління