Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІ рівень Укажіть правильні відповіді

Скачати 14.04 Kb.

І рівень Укажіть правильні відповіді
Скачати 14.04 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір14.04 Kb.

Самостійна робота 10 клас

Молекулярний рівень організації життя

І варіантІ рівень

Укажіть правильні відповіді.

1. Мікроелементи – це елементи, частка яких у клітині сягає:

а) до 0,01%; б) 1, 98%; в)до 0,1%; г)до 5%.
2. Укажіть гідрофільні речовини клітини:

а) усі ліпіди і ліпоїди;

б) полісахариди;

Полісахари́ди (або поліцукри́ди) або полімери цукрів - складні високомолекулярні сполуки, які під каталітичним впливом кислот чи ферментів піддаються гідролізу з утворенням простіших полісахаридів, потім дисахаридів, і врешті-решт багато (сотні і тисячі) молекул моносахаридів.

в) більшість білків і солей, усі моносахариди й дисахариди;

г) деякі вітаміни.
3. До моносахаридів належать:

а) крохмаль; б) глікоген; в) глюкоза; г) дезоксирибоза.


4. Укажіть місце синтезу ліпідів у клітині:

а) лізосоми; б) рибосоми; в) комплекс Гольджі; г)гладка ендоплазматична сітка.


5. Укажіть, за допомогою якого зв’язку утворюється вторинна структура білка:

а) йонного; б) водневого; в) гідрофобного; г) пептидного.


6. Укажіть, яка з азотистих основ не входить до складу ДНК:

а) аденін; б) урацил; в) амінокислота; г) рибоза. (по 0.5 б)


ІІ рівень

Дайте визначення

а) реплікація – це… ; б) компліментарність – це …; в) нуклеїнові кислоти – це … ;

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Ендоплазматичний ретикулум (ЕПР, від лат. reticulum - «сіточка») або ендоплазматична мережа - внутрішньоклітинна органела еукаріотичних клітин, що являє собою розгалужену систему з оточених мембраною сплющених порожнин, бульбашок і канальців.
Азо́тисті осно́ви - гетероциклічні органічні сполуки, похідні піримідину і пурину, що входять до складу нуклеїнових кислот. До них відносять аденін, гуанін, тимін, цитозин і урацил.
Комплекс Ґольджі (також званий як Апарат Ґольджі, тільце Ґольджі та інші) - одномембранна органела, що є переважно в еукаріотів.
Нуклеїнові кислоти Нуклеїнові кислоти - складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.

г) нуклеотид – це …;

Нуклеоти́ди - фосфорні естери нуклеозидів, де залишок фосфорної кислоти зв’язаний з рибозним (чи дезоксирибозним) залишком у положеннях С-3 чи С-6. Синонім - нуклеозидфосфати.
д) ферменти – це …; г) ген – це … .
ІІІ рівень (по 0.5 б)

  1. ДНК містить 21% тиміну. Скільки в її складі цитозину?

( 3 б)

ІV рівень

1.До складу молекули ДНК входить 80000 нуклеотидів.

Моле́кула (новолат. molecula, зменшувально від лат. moles - маса) - здатна до самостійного існування, електрично нейтральна частинка речовини, що має її основні хімічні властивості, які визначаються її складом та будовою.
Яка довжина цієї молекули?( 3 б)
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета


Скачати 14.04 Kb.

  • ІІІ рівень (по 0.5 б) ДНК містить 21% тиміну. Скільки в її складі цитозину ( 3 б) І V рівень