Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІ. Відновлення мережі доріг та формування якісно нової системи управління та фінансування дорожнього господарства Постановка проблеми

Скачати 55.99 Kb.

І. Відновлення мережі доріг та формування якісно нової системи управління та фінансування дорожнього господарства Постановка проблеми
Скачати 55.99 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір55.99 Kb.

І. Відновлення мережі доріг та формування якісно нової системи управління та фінансування дорожнього господарства
Постановка проблеми:

Сучасний стан дорожньої мережі на 97% не відповідає потребам економіки та потребує капітального та поточного ремонту. Майже повністю втрачено виробничий та кадровий потенціал вітчизняних дорожніх підприємств як державної, так і приватної форми власності.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

Незадовільний стан доріг призводить до щорічних втрат до 5% ВВП та непрямих втрат через високу собівартості перевезень, низькі швидкості руху та непрямі втрати від зниження конкурентоздатності.


За останні 15 років значно знизились обсяги ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування: при нормативній щорічній потребі 27 600 км, у 2000 році збудовано та відремонтовано 11 793,0 км, у 2011 році – 2008,5 км, у 2015 році – лише 312,5 км (що складає 15,6% до рівня 2011 року, 2,6% до рівня 2000 року та 1,1% до щорічної потреби). Якщо у 2000 році рівень фінансового забезпечення утримання доріг відповідав мінімальній потребі, то у 2011 році склав лише 70%.

Утримання доріг - комплекс робіт, в результаті яких підтримується транспортно-експлуатаційний стан дороги, дорожніх споруд, смуги відведення, елементів облаштування дороги, організації та безпеки руху, які відповідають вимогам норм та стандартів.

У 2015 році на ці цілі було виділено лише 3068,6 млн грн, що складає 40% від критичної мінімальної потреби (8 300 млн грн.) та 9% від розрахункової нормативної потреби (34 055 млн грн.).


У цілому рівень фінансування дорожнього господарства в Україні є одним з найнижчих у світі та складає лише 0,9% від ВВП, в той час як у Польщі – 1,4%, Росії – 1,5%, Білорусі – 2,2%, в середньому у розвинутих країнах світу – 3,0% від ВВП, в Китаї – 3,5%, у Фінляндії – 3,9%.

Мета:

Забезпечення належного стану доріг загального користування.

Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).

Автомобільна дорога Автомобі́льна доро́га, також шосе - частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, з'єднує населені пункти та окремі об'єкти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).

Створення ефективної моделі фінансування дорожнього господарства, яка дозволить вирішити проблему браку коштів на ремонтно-будівні роботи.

Створення та функціонування Державного дорожнього фонду. Для країни до кінця поточного року очікується: погашення боргів та реабілітація вітчизняних дорожніх підприємств;

Для людей очікується: покращення стану найбільш суспільно значимих ділянок автомобільних доріг.Цільові показники на 2016 рік:

До кінця поточного року: будівництво, реконструкція та ремонт 1,7 тис. км автомобільних доріг; ліквідація щонайменше 3,7 млн кв. м ямковості. У середньостроковій перспективі – збільшення щорічних обсягів реконструкції і ремонту автомобільних доріг у 16 разів.У середньостроковій перспективі: до сфери управлі ння місцевих органів влади передати 131,0 тис. км автомобільних доріг місцевого значення; щорічні обсяги ремонту автомобільних доріг державного значення – 4,6 тис. км; щорічні обсяги ремонту автомобільних доріг місцевого значення – 23,0 тис. км.

Що зроблено в попередній період

 • Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.

  Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

  2015 № 432 схвалено нову Концепцію реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, яка була допрацьована з урахуванням положень Коаліційної угоди та Програми діяльності Уряду.

  Коаліційна угода - домовленість між двома чи більше партіями у багатопартійній парламентській системі, що фіксує їх спільні політичні позиції з метою формування коаліційного уряду і довгострокового співробітництва у парламенті.

  Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство. • Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 10.07.2015 № 576 «Про деякі питання публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» щодо ліквідації Компанії з наступним створенням якісно нової системи експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

  Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ). • Розпочато співробітництво з місцевими органами влади щодо фінансування робіт на автомобільних дорогах загального користування за рахунок коштів місцевих бюджетів – протягом 2015 року спрямовано 501,2 млн грн. Крім того, за рахунок експерименту щодо спрямування понадпланових надходжень митних платежів у Волинській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях на дороги загального користування у 2015 році спрямовано 317,3 млн грн коштів обласних бюджетів.

 • Завдяки прийняттю ряду законодавчих актів місцевим органам влади суттєво розширено можливості та правові підстави для фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування.

  Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.

  Митний платіж - це різновид обов'язкових платежів, що справляються під час переміщення або у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за справлянням яких покладено на митні органи.

  Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом. • Продовжено співпрацю за спільними проектами з Міжнародними фінансовими організаціями. У рамках ініціювання проекту «Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху» (560 млн доларів США) 19.11.2015 відбулося підписання угоди про позику та інших відповідних документів. Перед ЄБРР та ЄІБ ініційовано «П’ятий проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг».

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року
Кроки

Пояснення, обґрунтування, підстави для розробки

Відповідальні, включаючи інші міністерства і інституції

Терміни (квартал)

Що дасть реалізація цього кроку

1

Забезпечення погашення заборгованості перед підрядними організаціями за виконані роботи

Непогашення заборгованості призводить до блокування рахунків служб автомобільних доріг у областях та неможливості виконання виробничої програми 2016 року підрядними організаціями, а також неможливості співфінансування та витрат на розроблення проектно-кошторисної документації за спільними з МФО проектами

Укравтодор, Мінінфра-структури, Мінфін, Мін’юст

ІІ-ІІІ квартал


Обов’язкова умова для забезпечення реалізації виробничої програми 2016 року

2

Використання залишку кредитних коштів, залучених у попередні роки

Спрямування додаткових коштів  на ремонтно-будівельні роботи, що дозволить збільшити обсяг відремонтованих доріг

Укравтодор, Мінінфра-структури, Мінфін, Мін’юст

ІІ-ІІІ квартал


Спрямування коштів на ремонтно-будівельні роботи, додатково буде відремонтовано 367 км доріг

3

Перерозподіл видатків у частині їх зменшення за бюджетною програмою виконання зобов’язань Укравтодору за залученими кредитами (3111030), та збільшення видатків на виконання бюджетної програми з розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (3111020)

Додатковий фінансовий ресурс, що з’явився завдяки реструктуризації кредитів Сбербанку Росії та Сітібанку, необхідно спрямувати на забезпечення мінімальної потреби у ямковому ремонті мережі під час зимового утримання

Укравтодор, Мінінфра-структури, Мінфін, Мін’юст

ІІ-ІІІ квартал


Компенсувати мінімальну потребу на експлуатаційне утримання та збільшити обсяг видатків на проведення ремонтно-будівельних робіт.

4

Підготовка до утворення Державного дорожнього фонду

Фонд дозволить забезпечити фінансування доріг загального користування за рахунок їх користувачів – платників акцизів та митних зборів на пальне.

План дій КМУ на 2016 рік: п. 309Укравтодор, Мінінфра-структури, Мінфін, Мін’юст

ІІ-ІІІ квартал


Забезпечення цільового спрямування коштів на автомобільні дороги загального користування. Стабільне та прогнозоване фінансування дорожнього господарства на усіх рівнях


Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі.

Для забезпечення відновлення мережі доріг загального користування у середньостроковій перспективі необхідно:

- завершити процес реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування;

- розширити цільові джерела фінансування дорожнього господарства;- розробити та затвердити Програму відновлення автомобільних доріг загального користування на 2017-2021 роки;

- забезпечити виконання робіт за обсягами, встановленими Програмою відновлення автомобільних доріг загального користування на 2017-2021 роки.


Скачати 55.99 Kb.

 • Цільові показники на 2016 рік
 • Що зроблено в попередній період Розпорядженням Кабінету Міністрів України
 • Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року
 • Кроки Пояснення, обґрунтування, підстави для розробки Відповідальні, включаючи інші міністерства і інституції
 • Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
 • Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі.