Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІ. Ю. Синергетичний ефект розвитку nbic технологій для вирішення

Скачати 362.01 Kb.

І. Ю. Синергетичний ефект розвитку nbic технологій для вирішення
Скачати 362.01 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації28.03.2017
Розмір362.01 Kb.
1   2   3

Висновки

1. Розвиток науки і техніки сьогодні надає можливість повернутися до створення єдиної науково-технічної картини світу.

Карти́на сві́ту - складно структурована цілісність, що включає три головні компоненти - світогляд, світосприйняття та світовідчуття. Ці компоненти об'єднані в картині світу специфічним для даної епохи, етносу чи субкультури чином.
На основі злиття різних наукових дисциплін та їх синергізму може відбутись бурхливий розвиток нових технологій, який спроможний призвести до революційних перетворень в промисловості, економіці, соціальному устрої тощо. Важливість нових технологій і пов’язана з ними зміна парадигм науки потребують особливої уваги до соціальних і етичних проблем, що неминуче виникають при їх плануванні, впровадженні і реалізації;
Змі́на паради́гм (англ. paradigm shift) - термін, вперше введений істориком науки Томасом Куном у книзі «Структура наукових революцій» (1962) р. для опису зміни базових посилок в рамках провідної теорії науки - (парадигми).

2. Саме конвергенція NBIC-галузей дозволить ефективно, на якісно новому рівні вирішити глобальні проблеми людства, складність важкість наслідків яких постійно зростає. Природа буде перетворена в безпосередню виробничу силу, а ресурси, доступні людині, стануть практично необмеженими;

3. Cинергетичний ефект від об’єднання цих чотирьох глобальних напрямів науки і технологій виявляється, перш за все, в наступному: нано (N) – це новий підхід до конструювання матеріалів «на замовлення» шляхом атомно-молекулярного конструювання; біо (В) – дозволить ввести у конструювання неорганічних матеріалів біологічну частину і таким чином одержати гібридні матеріали; інформаційні технології (І) – нададуть можливість у такий гібридний матеріал або систему «підсадити» інтегральну схему і, як результат, одержати принципово нову інтелектуальну систему; когнітивні технології (С)

нададуть можливість, ґрунтуючись на вивченні функцій мозку, механізмах свідомості, поведінки живих істот, розробляти алгоритми, які фактично і будуть «одушевляти» створювані ними системи за допомогою надання їм подоби розумових функцій;

4. Завдяки NBIC-конвергенції з’являється можливість якісного зростання можливостей людини за рахунок її технологічної перебудови. У віддаленому майбутньому мова може йти про початок нового етапу еволюції людини. Більша частина людства прийме зміни і покращить себе за допомогою NBIC-технологій, можливо, із заміною частин тіла на штучні і прямим втручанням у генетичний апарат і обмін речовин;

5. Відбудеться трансформація розуму людини, враховуючи етичні системи. Вдосконалений людський розум і штучний інтелект розвинуться до рівня створення надрозуму, що якісно переважає рівень людини. Встане питання про границі людськості, тобто про визначення переходу до постлюдини.

Література:

1. Артюхов И.В. Трансгуманизм: философские истоки и история возникновения // Новые технологии и продолжение эволюции человека? Трансгуманистический проект будущего / Отв. Ред. Валерия Прайд, А.В. Коротаев. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – С.31 – 45.

2. Feynman R. There’s Plenty of Room at the Bottom: an invitation to enter a new field of physics / R.P. Feynman // Engineering & Science (California Institute of Technology) February 1960. – PP. 22 – 36. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nano.xerox.com/nanotech/ feynman.html. Російський переклад: Химия и жизнь. – 2002. - №12. – С. 21 – 26.

3. Taniguchi N. On the Basic Concept of NanoTecnology / N.Taniguchi //Proc. Intl. Conf. Prec. Eng. – Tokio. – Part II, 1974.

4. Drexler K.E. Molecular Engineering: an Approach to the Development of General Capabilities for Molecular Manipulation / K.E. Drexler // Proc.Natl.Acad.Soc.USA. – 1981. – No 78. – P. 5275 – 5278.

5. Drexler K.E. Engines of Creation: the Coming Era of Nanotechnology / K.E. Drexler. – NY: Ancor Press, 1986 // Doubleday. Русский перевод по ссылкам: http://mikeai.nm.ru/russian/eoc/eoc.html; http://www.fictionbook.ru/en/author/ dreksler_yerik/mashiniy_sozdaniya/.

6. Drexler K.E. Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing and Computation / K.E. Drexler. – NY: John Wiley and Sons, 1992. - 576 p.

7. Drexler E., Peterson C., Pergamit G. Unbounding the Future – The Nanotechnology Revolution. NY: William Morrow 1991.

8. “National Nanotechnology Initiative: The Initiative and Its Implementation Plan”, NSTC/NSET report, July 2000 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nano.gov/nni2.pdf

9. The National Nanotechnology Initiative Strategic Plan, December 2004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nano.gov/NNI_Strategic_ Plan_2004.pdf

10. Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, Ed. N.A. Nalwa, American Scientific Publ, 2004. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nanotechweb.org; http://nanoforum.org

10. Головин Ю.И. Введение в нанотехнику / Ю.И. Головин. – М.: Машиностроение, 2007. – 496 с.

11. Роко М.К. Конвергенция и интеграция / Фостер Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности. – М.: Техносфера, 2008. – 352 с.

12. Чин Мин Хо, Дин Хо, Дан Гарсия. Слияние био-нано-информационных технологий / Фостер Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности. – М.: Техносфера, 2008.–352 с.

13. Fan L.S., Tai Y.C., Muller R.S. IC-processed Electrostatic Micromotors // Technical Digest, IEDM (1988b): 666.

14. Soong R.K., Bachand G.D. Powering of an Inorganic Nanodevice with a Biomolecular Motor // Science 290 (2000): 1555.

15. Медведев Д.А. Конвергенция технологий – новая детерминанта развития общества // Новые технологии и продолжение эволюции человека? Трансгуманистический проект будущего / Отв. Ред. Валерия Прайд, А.В. Коротаев. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – С.47 – 84.

16. Casci T. Technology: Complexity on the Nanoscale // Nature Reviews Genetics 7 (5), 2006: 332.

17. Twyman R.M. Principles of Proteomics // New York: BIOS Scientific Publishers (2004).

18. Freitas R. Exploratory Design in Medical Nanotechnology: A Mechanical Artificial Red Cell, Artificial Cells, Blood Substitutes and Immobilization // Biotechnology. 26, 1998: 411 – 430. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rfreitas.com/

19. Choi B., Zocchi G. Mimicking cAMP-Dependent Allosteric Control of Protein Kinase A through Mechanical Tension // Journal of the American Chemical Society 128 (26), 2006: 8541 – 8548.

Америка́нське хімі́чне товари́ство (англ. American Chemical Society, ACS) - фахове товариство засноване у 1876 році у США для підтримки досліджень у хімії.

20. Reynolds G. Artificial Wombs // Popular Science. – August, 2005. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.popsci.com/popsci/ futurebody/dc8d9371b1d75010vgnvcm1000004eecbccdrcrd.html

21. Bruns B. Applying Nanotechnology to the Challenges of Global Poverty // 1st Conference on Advanced Nanotechnology: Research, Applications, and Policy. 2004. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.foresight.org/ Conferences/AdvNano2004/Abstracts/Bruns/index.html

22. Тураев В.А. Глобальные проблемы современности. – М.: Логос, 2001.

23. Dasey D. Researchers revive plan to clone the Tassie tiger // The Sun Herald, 2005. - May, 15. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.smh. com.au/news/Science/Clone-again/2005/05/14/1116024405941.html

24. Toland P. China Plans “Largest Gene Bank” // BBC News, 2007. – October, 18. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://news.bbc.co.uk/2/hi/ science/ nature/7046586.stm

25. Woodford M.H. Cryogenic Preservation of Wild Animal Germplasm // Animal genetic resources. A global program for sustainable development, Rome: FAO. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/009/ t0284e/t0884e00.html

26. Косарев В.В., Прайд В. Влияние высоких технологий на ход глобализации: надежды и опасения // Новые технологии и продолжение эволюции человека? Трансгуманистический проект будущего / Отв. Ред. Валерия Прайд, А.В. Коротаев. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – С.123 – 148.

27. Ковальчук М.В. Конвергенция наук и технологий – прорыв в будущее / Российские нанотехнологии. Т.6, № 1-2, 2011; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.portalnano.ru/read/iInfrastructure/russia/nns/kiae/convergence_ kovalchuk

28. Moore G. Cramming More Components Onto Integrated Circuits // Eiectronics, 1965. - 38 (8): 114 – 117.

29. Медведев Д.А., Попов А.А. Молекулярные машины Эрика Дрекслера // Философские науки, 2008. - № 1. – С.117 – 125.

30. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход, 2-е издание. – М.: Вильямс, 2006.

31. David C.Y. Introduction to Protein Folding – The Process and Factors Involved // Protein Design, 1998. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.Proteindesign.com/Sections-index-reqviewarticle-atrid-1-page-1.html

32. Drexler E., Petrson C. Chapter 3: Bottom-Up Technology. Unbounding the Future – The Nanotechnology Revolution. - NY: William Morrow 1991.

33. http://www.nanorex.com

34. Sirakoulis G. et al. A cellular automation model for the study of DNA sequence evolution // Computers in Biology and Medicine, 2003. – 33 (5): 439 - 453

35. Letters N., Macdonald J. et al. Medium Scale Integration of Molecular Logic Gates in an Automation // Nano Letters, 2006. – 6 (11): 2598 – 2603. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/ nalefd/2006/6/i11/ abs/n10620684.html

36. Sanbonmatsu K.Y., Simpson J., Chang-Shung T. Simulating Movement of tRNA Into the Ribosome During Decoding // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2005. – 102 (44): 15854 – 15859. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pnas.org/cgi/content/full/102/44/15854

37. Future Wikia authors. Borders // Future Wikia, 2007. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://future.wikia.com/wiki/Borders

38. Barclay E. Virtual Wall Rises in U.S. Desert // Wired, 2006. – May 16. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.wired.com/news/politics/ 0,70907-0.html?tw=rss.index

39. Границы Евросоюза будут защищать роботы / Взгляд, 05.06.2006. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vz.ru/news/2006/6/5/36271. html

40. Сычев М.Б. Неотехнологические субкультуры в современном мире // Новые технологии и продолжение эволюции человека? Трансгуманистический проект будущего / Отв. Ред. Валерия Прайд, А.В. Коротаев. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – С.112 – 121.

41. Frye J., Ananthanarayanan R., Modha D. Towards Real Time, Mouse Scale Cortical Simulations // IBM Research Report, 2007. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.modha.org/papers/rj10404.pdf

42. Markram H. The Blue Brain Project // Nature Neuroscience Review, 2006. - 7 (2): 153 – 160.

Blue Brain Project - проект з комп'ютерного моделювання неокортексу людини. Почався в липні 2005 року. Над проектом спільно працюють компанія IBM і Швейцарський Федеральний Технічний Інститут Лозанни (École Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL).

43. Kurzweil R. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. – New York: Viking, 2006.

44. Harris F. Thought-Powered Bionic Arm Is a Touch of Genius // Telegraph.Co.Uk, 2006. – September 16. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.teltgraph.co.uk/news/main.jhml?xml=/news/2006/09/15/wbionic 15.xml

45. Hochberg L.R. et al. Neuronal Ensemble Control of Prosthetic Devices by a Human with Tetraplegia // Nature, 2006. – 442: 164 – 171.

46. Хассалакер Б., Тилден М. Живые машины / Природа, 1995. - №4. – С.18 – 25.

47. Robinett W. The Consequences of Fully Understanding the Brain // Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. – Arlington: Kluwer Academic Publisher.

48. Anissimov M. Accelerating Future. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.acceleratingfuture.com/michael/

49. Wolpav J.R. et al. Brain–Computer Interface Technology: A Review of the First International Meeting // IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering, 2000. – 8 (2): 164 – 173.

50. Bostrom N. How Long Before Superintelligence? // International Journal of Future Studies? 1998. – 2.

51. Vinge V. The Technological Singularity // Presented at VISION-21 Symposium, 1993. – March 30-31.

52. Semantic Web. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2008, page version ID: 169934755, date of last revision: 7 November 2007 19:44 UTC. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Semantic_Web &oidid=169934755.

53. Wark M. A Hacker Manifesto // Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.

Harvard University Press Видавництво Гарвардського університету (англ. Harvard University Press, скор.: HUP) - наукове книжкове видавництво Гарвардського університету (США). Засноване 13 січня 1913 року в Кембриджі, штат Массачусетс.

54. Steinmetz R., Wehrle K. (eds). Peer-to-Peer Systems and Applications // Lecture Notes in Computer Science, 2005. – 3485, September.

55. Wei C. Formation of Norms in a Blog Community // Into the Blogosphere: Rhetoric, Community and Culture of Weblogs. University of Minnesota. 2004. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/ formation_of_norms.html

56. Bretthauer D. Open Source Software: A History // Information Technology and Libraries, 2002/ - (21:1) 3 – 11.

57. World Wide Web Consortium // World Wide Web Server Software, 2002. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.w3.org/Servers.html

58. Netstat. 2007. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.netstat.ru

59. Netcraft Ltd. 2007. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.netcraft.com

60. Икеин Р. Nano Sapiens или молчание небес. – М.: Бератех, 2005.

61. Зиновьев А.А. Глобальный человейник. – М.: Центрполиграф,1997.

62. Васильева Н.А. Цивилизация киборгов: миф или реальность? / Нева, 1996. - № 9. – С.180 – 189.

63. Вербер Б. Муравьиное братство / Наше время, 1999. - № 31 (390).

Аннотація

на статтю Матюшенко І.Ю., Бунтова І.Ю.

«Синергетичний ефект розвитку NBIC-технологій для вирішення глобальних проблем людства»

Розглянуто cинергетичний ефект від конвергенції NBIC-технологій в промисловості та економіці. Показано перспективні напрямки якісного зростання можливостей людини за рахунок її технологічної перебудови.


Summary

for the article of I.Matyushenko, I.Buntov

“The synergetic effect of development NBIC-technologies for decision of the global human problems”

The synergetic effect from converging of NBIC-technologies in industry and economy were considered. The perspective directions of quality growth for the human possibilities from his technological reconstruction were cited.1   2   3


Скачати 362.01 Kb.

  • American Chemical Society
  • Blue Brain Project
  • Harvard University Press