Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІ. Загальна характеристика харківської державної академії фізичної культури

Скачати 156.01 Kb.

І. Загальна характеристика харківської державної академії фізичної культури
Скачати 156.01 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір156.01 Kb.
  1   2МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

НА ПЕРІОД ДО 2011 - 2015 РОКУ

Ідентифікаційний код 02928261

Державна форма власності

ХАРКІВ - 2011

І.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА харківської державної академії фізичної культури

Харківська державна академія фізичної культури бере свій початок з 1979 року як спортивний факультет Київського державного інституту фізичної культури; з 1989 по 2001 рр. – Харківський державний інститут фізичної культури. 26 вересня 2001 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 461 Харківський державний інститут фізичної культури було перетворено у Харківську державну академію фізичної культури.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Академія проводить освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям повної вищої освіти та відповідної кваліфікації у галузі фізичного виховання і спорту, підпорядковується Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

Академія діє відповідно до Конституції України, на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про державний вищий заклад освіти», наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статуту академії.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.

Фізи́чне вихова́ння, фізвихова́ння, фізви́х - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Академію акредитовано за статусом вищого закладу освіти ІV рівня.

Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Державний вищий навчальний заклад «Харківська державна академія фізичної культури» здійснює освітні послуги відповідно до ліцензії серія АВ № 159762 від 22.06.2006 р. та ліцензії серія АВ № 552345 від 24.09.2010 р.

Харківська державна академія фізичної культури є найбільший спортивний ВНЗ Лівобережжя України.

Лівобере́жна Україна - історичне найменування частини України на лівому березі Дніпра у складі Російської імперії в другій половині 17 - 18 століть, після Андрусівского перемир'я між Росією й Польщею (1667 року).

На його базі з 1991 року функціонує перший у галузі регіональний навчально-науково-спортивний комплекс довузівської, вузівської і післявузівської підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. До його інфраструктури ввійшли два вищих училища фізичної культури і спорту, кращі спортивні школи (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ), центри олімпійської підготовки, обласні ради ДСО зі своїми спортивними клубами. Все це забезпечило гармонійне поєднання підготовки олімпійського резерву й одержання вищої фізкультурної освіти європейських стандартів.

Європе́йський коміте́т зі стандартиза́ції (фр. Comité Européen de Normalisation, CEN) - міжнародна неприбуткова організація, основною метою якої є сприяння розвитку торгівлі товарами та послугами через розробку та запровадження європейських стандартів (євронорм, EN).

Контингент студентів академії складає 2635 осіб, у тому числі: магістрів – 167, спеціалістів – 254, бакалаврів – 2214. На сьогодні академія – багатопрофільний комплекс, що здійснює наукову, навчальну, методичну, спортивну і виховну роботу в Харківському регіоні та виконує функцію науково-методичного центру для сприяння розвитку олімпійського і професійного спорту Слобожанщини.

Серед випускників і студентів ХДАФК – олімпійські і світові переможці Р. Шаріпов, Л. Джигалова, К. Серебрянська, О. Вітриченко, В. Гончаров, К.Сердюк, Е. Тедєєв, В. Рубан та ін. ХДАФК стала абсолютною переможницею літніх Універсіад України 2003, 2005, 2007, 2009 рр.

Універсіа́да (англ. Universiade) - міжнародні спортивні змагання серед студентів, що проводяться Міжнародною федерацією університетського спорту (FISU). Назва «Універсіада» походить від слів «Університет» і «Олімпіада».

(серед більш ніж 200 ВНЗ країни) та І зимової Всеукраїнської Універсіади 2006 року. У 2007 році здобута перемога і за підсумками Всеукраїнського огляду – конкурсу на кращий стан фізичного виховання і спорту серед ВНЗ України.

До структури академії входять: 4 факультети, 1 відділення, 18 кафедр, аспірантура, навчально-методичний відділ, експлуатаційно-технічний відділ, спортивний клуб, центр інформативного забезпечення спорту, редакційно-видавничий відділ, науково-методична лабораторія.

Спортивне товариство - організація фізкультурно-спортивної спрямованості, завданням якої є сприяння розвитку фізичної культури та спорту.

Навчання здійснюється за трьома акредитованими напрямами підготовки «Фізичне виховання», «Спорт» та «Здоров’я людини» на стаціонарі, заочній формі та екстернаті, а також на підготовчих курсах для вступників в академію (окремо для іноземних громадян).

Навчальний процес забезпечують 20 кафедр. Із загальної кількості штатних професорсько-викладацьких працівників, що становить 197 осіб – 138 (70%) мають вчений ступінь доктора наук, кандидата наук, вчене звання професора, доцента та звання Заслужений працівник фізичної культури, Заслужений тренер, Заслужений майстер спорту та майстер спорту міжнародного класу.

Заслужений тренер - почесне спортивне звання. Стандартне скорочення у спортивній довідковій літературі - ЗТ.

Науковий ступінь (учений ступінь, академічний ступінь, титул) - ступінь кваліфікаційної системи в науці, що дозволяє ранжувати наукових діячів і науково-педагогічних працівників у певній галузі знання на окремих етапах академічної кар'єри.

Наукові ступені і вчені звання - кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, державне визнання рівня кваліфікації вченого, що є критеріями ранжування наукових і науково-педагогічних працівників.

Інозе́мець - громадянин, підданий іншої держави, країни; чужоземець, чужинець. Дослівно - «особа з інших земель».

Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

Майстер спорту - довічне почесне спортивне звання. Стандартне скорочення у спортивній довідковій літературі - мс.


Серед працівників Харківської державної академії фізичної культури 1 –академік Української Академії наук, 1 – академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, 9 – Заслужених працівників фізичної культури та спорту, 7 – почесних працівника фізичної культури та спорту, 6 працівників нагороджені знаком «Відмінник освіти України», 1 – нагороджений ордером княгині Ольги ІІІ ступеню, 1 – почесним знаком «За заслуги у розвитку фізичної культури та спорту» та 2 – нагрудним знаком «Петра Могили».

Звання Заслуженого тренера удостоєні 20 працівників академії, звання Заслуженого майстра спорту – 5 осіб, майстра спорту міжнародного класу –10 осіб, 45 осіб – майстри спорту, 15 працівників академії є суддями міжнародної категорії та 35 – суддями національної категорії з різних видів спорту.

Вид спорту - сукупність видів спортивних змагань, об'єднаних за ознаками схожості правил, однієї спортивної федерації тощо.

Нагрудний знак - узагальнена назва для невеликих за розміром знаків з металу, пластика, скла, порцеляни (кераміки), композиційних матеріалів, інших матеріалів з нанесеним зображенням і (або) написом, призначений для носіння на грудях.

Заслужений майстер спорту - почесне спортивне звання. Стандартне скорочення у спортивній довідковій літературі - ЗМС.

На сьогодні Харківська державна академія фізичної культури є регіональним навчально-науковим центром, який реалізує єдність навчального процесу та наукових досліджень з широким залученням інтелектуального потенціалу та матеріально-технічної бази академічних інститутів. Кафедри академії тісно співпрацюють з академічними і галузевими інститутами НАН України і Російської Федерації. Академія підтримує зв’язки з університетами Росії, Республіки Білорусь, Польщі США, Фінляндії, Італії, Марокко та Китаю.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Білору́сь, Респу́бліка Білору́сь (біл. Беларусь, Рэспубліка Беларусь, рос. Беларусь, Республика Беларусь) - держава у Східній Європі без виходу до моря, розташована на північ від України. Крім неї, межує з Польщею, Литвою, Латвією та Росією.

Академія є членом Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і спорту. В академії з 2003 року відкрито спеціалізовану вчену раду по захисту дисертаційних робіт з наукових спеціальностей: 24.00.

Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).

01 – олімпійський та професійний спорт; 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. За період її роботи, аспіранти і здобувачі захистили понад сто дисертацій.

Підготовка фахівців у ХДАФК здійснюється відповідно до ліцензії МОН України від 24.09.2010 р., за напрямами підготовки (спеціальностями) 6.010201 «Фізичне виховання» (8.01020101 – Фізичне виховання), 6.010202 «Спорт» (8.01020201 – Олімпійський та професійний спорт) та 6.010203 «Здоров’я людини» (8.01020302 – Фізична реабілітація).

Фізи́чна реабіліта́ція, фізична терапія (англ. Physical therapy) - це застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному процесі відновлення здоров'я, фізичного стану та працездатності хворих.

Науково-навчальна бібліотека академії має у своєму розпорядженні раціонально сформований, актуальний книжковий фонд, що повністю відповідає вимогам навчальних, освітніх та наукових потреб 2200 читачів.

Бібліоте́чний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечний фонд - це твори друку (книги, періодичні видання), а також інші документи (діафільми, мікрофільми, цифрові документи).

Фонд нараховує близько 65300 примірників видань. Бібліотека має електронну залу, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою і має необмежений доступ в інформаційну мережу Інтернет.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Харківська державна академія фізичної культури має розвинуту соціальну інфраструктуру.

Соціа́льна інфраструкту́ра - комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, побутове обслуговування.

Для забезпечення потреби у проживанні студентів ХДАФК у своєму розпорядженні має 2 дев’ятиповерхові гуртожитки блочного типу на 870 місць, які повністю задовольняють потреби студентів. У гуртожитку розміщено медичний пункт, а на прибудинковій території гуртожитків обладнано спортивний майданчик для активного відпочинку студентів.

Спорти́вний майда́нчик - це спеціалізований майданчик, що має спеціальне покриття (синтетичне, асфальто-бетонне, трав'яне, ґрунтове), розмітку для різних ігрових видів спорту та, необхідне обладнання. Розмітка майданчика повинна відповідати правилам затвердженим відповідними спортивними федераціями.

Меди́чний пункт (медпункт, пункт першої/швидкої/невідкладної медичної допомоги, іноді здоровпункт) - установа, призначена для проведення лікувально-профілактичної роботи. Створюється з метою медичного обслуговування працівників, осіб, що навчаються, або відвідувачів на підприємствах, в навчальних закладах, у військових частинах, оздоровчих таборах, будівельних загонах, на станціях метрополітену, вокзалах, в аеропортах тощо.

Активний відпочинок (англ. Active leisure) - спосіб проведення вільного часу, різновид хобі, в процесі якого відпочиваючий займається активними видами діяльності, що потребують активної фізичної роботи організму, роботи м'язів, всього тіла.

На першому поверсі головного корпусу академії працює кафе-їдальня на 72 посадкових місця. Вело-лижна база та спортивний комплекс академії у позаурочний час пропонує свої послуги усім бажаючим студентам та співробітникам академії.

Це дозволило створити сучасний навчально-науковий-спортивний комплекс, який поєднує в собі різні рівні освіти, перепідготовку кадрів, підготовку кандидатів наук через аспірантуру, умови для підготовки спортсменів високої кваліфікації.

Рівні освіти (англ. levels of education) - упорядкований набір категорій, призначений для класифікації освітніх програм за перехідними ступенями досвіду навчання, а також знаннями, навичками та компетенціями, на формування яких спрямована кожна з програм.

У сукупності, загальну характеристику сьогоднішньої Харківської державної академії фізичної культури представлено у таблиці 1.Таблиця 1.
  1   2


Скачати 156.01 Kb.

  • СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПЕРІОД ДО 2011 - 2015 РОКУ Ідентифікаційний код 02928261
  • Державна форма власності ХАРКІВ - 2011
  • Кабінету Міністрів України
  • Законів України