Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІ. Загальні положення терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Скачати 354.95 Kb.

І. Загальні положення терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Скачати 354.95 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 16.03.2017
Розмір 354.95 Kb.
  1   2


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Комітету з конкурсних торгів

протокол від 17.10.2013
Заступник Голови Комітету з конкурсних торгів
____________________В.М. Бенько


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі:
Оригінали програмного забезпечення (придбання ліцензійного програмного забезпечення)
Код ДК 016-2010 – 62.01.

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
2


Процедура закупівлі – відкриті торги
за рахунок державних коштів

Київ - 2013 рік
І. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»
від 01.06.2010 року № 2289-ІV (далі – Закон).

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Державна служба геології та надр України (далі - Замовник).

місцезнаходження

Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, 03680

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

П.І.Б.: Ніколаєва Наталія Степанівна

Посада: голова комітету з конкурсних торгів, начальник Фінансово-економічного управління Державної служби геології та надр України;

Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, каб.

Ежен Потьє Ежен Потьє (фр. Eugène Pottier; *4 жовтня 1816, Париж - †6 листопада 1887, там же) - французький поет.
№ 405,

номер телефону: (044) 456-60-85, ф. (044) 536-13-21,

електронна адреса: [email protected]

Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
net
П.І.Б.: Бондар Наталія Олександрівна

Посада: відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, заступник начальника управління, начальник планово-економічного відділу Фінансово-економічного управління Державної служби геології та надр України

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, каб. № 418,

номер телефону: (044) 456-43-19, т/ф. (044) 536-13-21,

електронна адреса: [email protected].


3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

Код 62.01.2 Оригінали програмного забезпечення

(придбання ліцензійного програмного забезпечення)вид предмета закупівлі

Товар

місце,

обсяг поставки товарівЗа адресою замовника.

Обсяг поставки товарів: 1. Ліцензійне програмне забезпечення поштової системи (ExchgSvrStd 2013 та ExchgStdCAL 2013 або еквівалент, який не гірший) - 1 шт.;

 2. Ліцензійне програмне забезпечення служби каталогів (WinSvrStd 2012 та WinSvrCAL 2012 або еквівалент, який не гірший) - 1 шт.;

 3. Ліцензійне програмне забезпечення пакету офісних програм (OfficeStd 2013 або еквівалент, який не гірший) - 95 шт.
строк поставки товарів

Грудень 2013

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та складені на іншій мові, ніж українська, учасник надає переклад цього документу українською мовою. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз’ясненням щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Ініціатива (від лат. initium - почало, почин) - аксіоматичне позначення ознаки несиметричності взаємодії живого об'єкта з довільними об'єктами. Вказує на наявність у об'єкта здатності до самостійної дії, що змінює власний стан, всупереч природній інерції.
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно
до статті 10 Закону.

Всі питання щодо документації конкурсних торгів надсилаються особами, які отримали документацію конкурсних торгів у письмовій формі на адресу замовника.2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно


до статті 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки учасника*.

Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

Склеювання - метод створення нероз'ємного з'єднання елементів конструкцій за допомогою клеїв. Процес склеювання ґрунтується на явищі адгезії - зчеплення в результаті фізичних і хімічних сил взаємодії клею з різними матеріалами за певних умов.
Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 22.11.2013р. 10 год. 30 хв.».

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.

Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту: «Виправленому вірити», дата, підпис, прізвище та ініціали особи та/або осіб, що підписують пропозицію та містити окремий відбиток печатки учасника.

Усі довідки, передбачені цією документацією, подаються дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів, опублікованому в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель», або більш пізню дату.

Довідки у довільній формі повинні бути підписані керівником або уповноваженою особою учасника, завірені печаткою учасника* та надані на фірмовому бланку учасника (у разі наявності).

Усі довідки, що видаються будь-якою установою, організацією, підприємством, повинні бути видані не раніше дати виходу оголошення про проведення торгів, опублікованого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель».

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

При перенесенні строку розкриття довідки та інші документи залишаються дійсними.


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- реєстру наданих документів із зазначенням номеру сторінки за порядком;

- пропозиції конкурсних торгів згідно з додатком № 1 до документації конкурсних торгів;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (надати оригінал довіреності та/або копію наказу про призначення);

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Дові́реність - письмове уповноваження, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.
Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, згідно з пунктом 6 розділу ІІІ цієї документації;

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, згідно з пунктом 7 розділу ІІІ цієї документації;

Інші документи:


 • Копія Статуту та/або іншого установчого документу (чинної редакції);

 • Оригінал та/або копія Витягу з Єдиного державного реєстру (ЄДР) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 • Копія паспорту (для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб;

 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) – для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 • Копія довідки з Державного комітету статистики України про основні види діяльності (для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
  Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
  Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
  Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
  Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.


 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану вартість чи єдиного податку (крім осіб, що є нерезидентами України);

 • Оригінал Інформаційної довідки або витягу з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, виданої Головним управлінням Міністерства юстиції України або уповноваженим його структурним підрозділом;
  Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
  Нерезиде́нти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.
  Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
  Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
  Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.
  Банкру́тство (від італ. Bancarotta - зломаний банк) - процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам, таких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута.
  Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.


 • Копія наказу про призначення та/або довіреність на уповноважену особу, що підтверджує повноваження особи, що буде підписувати договір зі сторони Учасника;

 • Довідка в довільній формі, про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі у відповідності до статті 17 Закону;

 • Документ, що містить інформацію про відсутність або наявність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) виданий Уповноваженим органом.
  Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
  Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.

  1   2


Скачати 354.95 Kb.

2021