Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІгри на уроках інформатики

Скачати 25.41 Kb.

Ігри на уроках інформатики
Скачати 25.41 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації12.06.2017
Розмір25.41 Kb.
1   2

Вправа «Зайвий термін»

Командам видається аркуш з термінами. У кожній з приведених груп є один термін - «зайвий». Учням необхідно викреслити цей термін та пояснити своє рішення.

1. Сканер, регістр, клавіатура, джойстик, миша.

2. «Пробіл», «Паскаль», «Esc», «Enter», «Backspace».

3. Крапка, «Shift», кома, двокрапка, дефіс.

4. CD-R, DVD-R, BD-R, CD-RW.

5. WINDOWS, MS-DOS, UNIX, LINUX, MS WORD.

6. Лазерний, оптичний, матричний, струминний.

7. Еліпс, Пензлик, Прямокутник, Олівець, Зірка.

8. Мої документи, Мій комп’ютер, Мій ноутбук, Кошик,

Мережне оточення.

9. Інформація, Інформатика, Інформаційна система, Принтер, Інформаційна культура.

10. Калькулятор, Photo Shop, Блокнот, Word Pad, Paint.

Гра «Незакінчене речення»

Учні повинні закінчити речення, запропоноване вчителем.

- Інформація передається за допомогою…(повідомлень).

- Повідомлення бувають…(усні, письмові, жести, сигнали і т. д.).

- Людина отримує інформацію через…(органи чуття).

- Способи сприйняття інформації за органами чуття.

Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Сенсорна система, або Органи чуття - спеціалізовані органи, через які нервова система отримує подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ і сприймає ці подразнення у вигляді відчуттів. Показники органів чуття є джерелом наших уявлень про оточуючий світ.

(Візуальна, аудіальна, смакова, тактильна, нюхова).

- «Хто володіє інформацією…(той володіє світом)».

- «Порція» інформації, яку можна відокремити від решти, – це…(повідомлення).

- Повідомлення, подані у формальному вигляді (текст, зображення,числа) – це…(дані).

- Інформація, зафіксована на носії, – це…(дані).

Гра «Символи»

Учням у заданому тексті замість символів треба написати «закодоване» слово.

Задзвонив , коли на годиннику було •. Я якраз писав . Це подзвонив . Він попросив дати почитати. Я йому кажу: «Сідай краще до , встанови і працюй з ».

Гра «Світлофор»

Дітям роздаються червоні та зелені картки. Якщо твердження правильне, то учні піднімають зелену картку, а якщо не правильне, то червону.

- Не можна заходити й перебувати у комп’ютерному класі без вчителя.

- Учням можна відчиняти шафи живлення і комп’ютери як тоді, коли ЕОМ працюють, так і тоді, коли вони вимкнені.

- Заборонено заходити до класу у верхньому одязі чи приносити його з собою.

- Можна приносити на робоче місце особисті речі, дискети і т.п.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

- Починати роботу можна без вказівки викладача.

Гра «Живий знак»

Учням треба встановити закономірність між складовими частинами комп’ютера та їх призначенням.Гра «Кросворди»

Завдання командам: за 2 хвилини в таблиці знайти 10 слів, що заховалися. Читати слова можна в будь-якому напрямку, крім діагонального.

К Л А В І А Т У

М Б А Й Т П В Р

О М Р Б К Р І А

Н И Е Е О И Н П

І Ш Т Й Д Н Ч А

Т К П С Е Т Е М

О А А І Р Т С 'Я

Р А Д К Р Е Ь ТГра «Інформатична естафета»

Завдання командам: за 2 хвилини дати якомога більше правильних відповідей.

- Яким способом можна викликати довідкову інформацію в середовищі Windows, в яких ситуаціях зручніше користуватися кожним з цих способів?

- Як можна запускати програми в середовищі Windows? Коли застосовується кожен з цих способів?

- Яким чином можна задати критерій пошуку всіх файлів, що мають розширення .txt та третю літеру в імені – е?

- До якого класу програм належать операційні системи?

- Що називають файлом?

- Що називають операційною системою? Які види операційних систем визнаєте?

- Які основні функції операційної системи?

- Які правила присвоювання імен файлам у системі Windows?

- Що являють собою розширення файлів?

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Розширення назви файлу (англ. filename extension; також розширення імені файлу або просто розширення файлу) - послідовність символів, що додаються до назви файлу і призначені для ідентифікації типу (формату) файлу.

Файли з якими розширеннями можна запускати на виконання?

Гра «Маски»

Учням роздаються картки із зображенням обличчя. Діти визначають свій настрій на уроці і піднімають картку відповідного настрою. По бажанню або по вибору вчителем учні пояснюють, чому вони вибрали саме цю маску. На рівні основної школи відбувається розвиток базових навичок само- та взаємоконтролю:Гра «Наведи порядок у своїх знаннях»

Передбачає після самостійного вивчення матеріалу залучення учнів до роботи із систематизації матеріалу, який вміщено на картках у вигляді питань і відповідей. Учні повинні за допомогою цих карток скласти структуру того знання, яке вивчалося на уроці.Частково оцінити рівень мотивації кожного учня і класу допомагає самооцінка учнів, яку потрібно проводити в кінці уроку:

Старша школа передбачає формування рефлексивних компетенцій.

Гра «Взаємоопитування»

Методик проведення взаємоопитування є декілька, але всі вони зводяться до того, що спочатку один учень слухає відповідь другого, потім ролі міняються. Запитання для опитування може пропонувати вчитель. Наприклад, на парти кладеться листок із десятьма запитаннями. Учні по черзі відповідають на них: один – на парні, другий – на непарні.До видів взаємоопитування відносять також взаємоперевірку письмових відповідей, взаємоперевірку підсумкових контрольних робіт (проводиться за зразками правильних відповідей, які для слабких учнів дає вчитель).Гра «Своя система оцінювання»

Учитель пропонує учням оцінити свої досягнення не загальноприйнятими оцінками, а за своєю шкалою:

ДД – дуже добре; Д – добре;ЗК – знає, але не каже; КЗ – каже, але не знає; ГНК – гірше нема куди.

Гра «Своя валюта»

Із метою активізації та заохочення учнів учитель уводить свою грошову систему платні за виконану роботу.

Гра «Барометр настрою»

Учням роздаються червоні, зелені та жовті картки.

Грошова́ систе́ма - це визначена державою форма організації грошового обігу, що історично склалася й регулюється законами цієї держави. Її основу становить сукупність економічних відносин та інститутів, які забезпечують її функціонування.

Жо́вта ка́ртка - символ попередження у спорті, зазвичай паперовий або пластиковий прямокутник жовтого кольору.

Відповідно до настрою на уроці учні піднімають картку зелену, якщо урок сподобався, жовту, якщо учень не може визначитися і червону, якщо урок не сподобався.

Гра «Кредит довіри»

Учитель в окремих випадках ставить завищену оцінку з метою стимулювання учнів до навчання.

Гра «Захисний лист»

Перед опитуванням на стіл учителеві кладеться чистий аркуш паперу, на якому учні, не підготовлені до уроку, можуть вписати свої прізвища. Це дає підстави не опитувати цих учнів на уроці, але вчитель ураховує цю інформацію під час тематичного оцінювання.

Гра «30 секунд на роздум»

Під час фронтального опитування витримується пауза після кожного заданого

запитання. Це дає змогу учням, які мислять повільно, підготуватися до відповіді.

Гра «Шпаргалка»

Учні вдома заздалегідь готують шпаргалку до вивченого матеріалу і може використовувати її під час опитування.

Гра « Навчальний турнір»

Основна ідея полягає в тому, що після вивчення нового матеріалу в турнірному поєдинку зустрічаються учні різних команд із однаковим рівнем навчальних досягнень. Турніри проводяться після вивчення теми. Учні з різних команд самостійно розподіляються за рівнями навчальних досягнень:

І група – «сильні учні»;

ІІ група – учні із середнім рівнем навчальних досягнень;

ІІІ група – «слабкі учні».

По черзі кожен учень із команди витягає з карток свого рівня складності одну та відповідає на запитання, що там сформульоване. Слухачі оцінюють відповідь за шкалою: 1 бал – правильно; 0 балів – неправильно. Якщо ситуація незрозуміла, до оцінювання підключається вчитель. Якщо в класі 30 учнів, кожному припадає три-чотири запитання. Бали за відповіді члени кожної команди складають і визначають загальну суму. За нею визначають переможців.

В результаті використання таких ігрових ситуацій на уроках, змінюється психологічний клімат в класі, тому що я, як вчитель, переорієнтовую свою учбово-виховну роботу і роботу учнів на різноманітні види самостійної діяльності учнів, на пріоритет діяльності дослідницького, пошукового, творчого характеру [Додаток 3].Дуже важливо пам’ятати що, гра – не самоціль, а тільки засіб покращити результати навчання школярів, гра не повинна перетворюватися на розвагу.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
1   2


Скачати 25.41 Kb.

  • Інформаційна система
  • Гра «Живий знак»
  • Гра «Інформатична естафета»
  • Гра «Наведи порядок у своїх знаннях»
  • Гра «Своя система оцінювання»
  • Гра «Своя валюта»