Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІі. Актуалізація опорних знань

Скачати 68.71 Kb.

Іі. Актуалізація опорних знань
Скачати 68.71 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір68.71 Kb.

Урок№16

Тема. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи

Мета: розглянути: типи комп’ютерних мереж;

Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.
апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж; мережні протоколи; обладнання, необхідне для організації локальної мережі та підключення до неї комп’ютерів; ввести поняття: поняття глобальної та локальної комп’ютерних мереж; сервера та клієнта; мережного протоколу; розвивати вміння аналізувати, робити висновки; виховувати інтерес до вивчення інформатики


Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Робота в групах.

Учні класу об’єднуються в 2–3 групи. У процесі розвитку комп’ютерної техніки все більшого значення набувала проблема перенесення інформації з одного ПК на інший. Назвіть методи (засоби), за допомогою яких можна перенести інформацію (заповнити таблицю).Назва

Переваги

Недоліки

ДискиФлешкаДискетаКомп’ютерна мережаМережа Інтернет
2. Хто з вас може сказати:

 • Що називають комп’ютерною мережею?

 • Яке програмне забезпечення необхідне для роботи в мережі?

 • Які пристрої необхідні для організації мережі?

На уроці ми спробуємо дати відповіді на ці та інші питання.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності

ІV. Засвоєння нового матеріалу

1. Історія

У 1957 році в США було створене Агентство перспективних розробок (АRPА). Одна з проблем, над якою працювало агентство, полягала в тому, що було необхідно об’єднати роботу дослідницьких установ, які були розкидані по території США. Необхідна була чітка, налагоджена система, яка б дозволяла різним дослідницьким центрам координувати свою роботу, обмінюватись інформацією за принципом «кожний з кожним». Працювати ж ця система мала таким чином, щоб вихід з ладу одного вузла цієї мережі жодним чином не вплинув на роботу інших. Що ж потрібно було об’єднати в цю мережу? Очевидно, комп’ютери як мозковий центр будь-якої дослідницької лабораторії.

У січні 1969 року вперше на декілька хвилин було запущено систему, яка зв’язала між собою чотири комп’ютери в різних кінцях США. А вже черезрік нова інформаційна система розпочала роботу.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Природно, що її назвали Аrpаnеt.

У 1973 році черезАrpаnеt вперше «поспілкувалися» комп’ютери різних країн. Мережа стала міжнародною. Коли в мережу приєдналися вже тисячі комп’ютерів, стало очевидним, що необхідно повністю переробити механізм доступу до Аrpаnеt. Такий механізм було введено в 1983 році. Це був протокол зв’язку TСP/ІP (Trаnsmіssіоn Соntrоl Prоtосоl / Іntеrnеt Prоtосоl). У тому ж році відбувся розподіл мережі Аrpаnеt на частини, одна з яких відділилась як наукова мережа NSFNеt. Саме на її базі утворилась мережа Інтернет. У 1995 році розпочався справжній бум Інтернету. А 14 квітня 1998 року відбувся святковий «запуск» нової мережі, яку назвали Інтернет-2.2. Комп’ютерні мережі

Комп’ютерною мережею називають сукупність обчислювальних машин, з’єднаних між собою каналами передачі даних, призначених для розподілу та колективного користування апаратними, обчислювальними та програмними засобами та інформаційними ресурсами.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.

Користувач, який працює на з’єднаному з мережею комп’ютері, має змогу використовувати всі апаратні та програмно-інформаційні ресурси мережі, на які він отримав дозвіл від адміністратора мережі.

За територіальним розміщенням мережі поділяють на глобальні, регіональні та локальні. Інформація, до якої здійснюється доступ за допомогою мережі, може бути сконцентрована на одному або декількох потужних комп’ютерах — серверах.

За призначенням мережі поділяють на інформаційні, обчислювальні та інформаційно-обчислювальні.

Структурною ознакою мереж є їх топологія, яка характеризує зв’язки між комп’ютерами мережі. Розрізняють такі топології: радіальна або зіркова, кільцева, деревоподібна, повно зв’язна або мережна, шинна, пряме з’єднання (два комп’ютери).

Важливе значення для функціонування мережі мають канали зв’язку. Від них залежить пропускна здатність мережі (швидкість передачі інформації). В якості фізичного середовища в каналах зв’язку використовують: плоский двожильний кабель,коаксіальний кабель, оптиковолоконні кабелі, теле та радіоефір, супутниковий зв’язок.

Залежно від можливих напрямів передачі інформації розрізняють такі канали зв’язку: симплексні, напівдуплексні, дуплексні.

Для організації зв’язку між двома вузлами використовують різні методи комутації: комутація каналів, комутація пакетів.

3. Локальна мережа

Локальна обчислювальна мережа або ЛОМ (LАN — Lосаl Аrеа Nеtwоrk) — це два або більше комп’ютерів, між якими створено канал зв’язку.

За допомогою програмного забезпечення, яке входить до складу Wіndоws XP, підключені комп’ютери можуть використовувати ресурси один одного. Такими ресурсами можуть бути: принтер, місце на диску, СD та DVD дисководи, доступ до мережі Інтернет тощо.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Практична цінність і раціональність використання локальної мережі визначається:

 • наявністю принтера, дисковода СD або DVD, які підключені лише до одного комп’ютера, і можливістю їх використання в локальній мережі;

 • можливість організації доступу до мережі Інтернет для всіх ПК через один канал доступу;

 • переміщенням і копіюванням файлів через локальну мережу за допомогою стандартних технологій перенесення і копіювання;

 • збереженням великої колекції рисунків або музики лише на одному комп’ютері локальної мережі (ці файли можна переглядати,

 • змінювати й відтворювати на будь-якому комп’ютері локальної мережі);

 • збереженням всієї інформації в одному комп’ютері, якщо з одними даними працюють декілька користувачів (користувач локальної мережі буде мати доступ до цих даних).

Отже, створення локальної мережі має чималі переваги. У багатьох великих організаціях працюють мережні (системні) адміністратори, чия робота полягає у створенні й підтримці локальної мережі.

Локальна мережа для невеликої кількості комп’ютерів може бути побудована за одним зі способів: • Традиційна мережа Еthеrnеt.

 • Мережа з телефонним зв’язком.

 • Безпровідна мережа.

4. Організація локальної мережі

Розглянемо локальну мережу шкільного комп’ютерного кабінету.

Спробуємо назвати та охарактеризувати компоненти комп’ютерної мережі. (Робота в групах — заповнення таблиці).Назва компоненту

Призначення

Характеристики

1


2


3


4


5

Традиційно в кожний комп’ютер встановлюється мережний адаптер (NІС — Nеtwоrk Іntеrfасе Саrd). В якості мережного концентратора використовують Hub або Swісh.

З’єднання мережних адаптерів і концентратора здійснюється за допомогою кабелю (наприклад, TPЕ-5 з розйомами RJ-45).

Локальні мережі можуть бути одноранговими (усі комп’ютери мережі рівноправні) і з виділеним головним комп’ютером (сервером).

Кожний комп’ютер, який підключено до мережі, має свою унікальну адресу в цій мережі. Її називають — ІРадресою (Іntеrnеt Prоtосоl Аddrеss).

ІРадреса — це послідовність чотирьох цілих чисел від 0 до 255, розділених крапкою (наприклад, 192.168.0.14). Перше з них вказує на номер мережі найвищого рівня, наступні визначають номери мереж наступних рівнів, а останнє є номером конкретного мережного комп’ютера.

Для обміну інформацією між ПК у локальній мережі використовуються спеціальні правила — протоколи передачі даних.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Основними протоколами, які забезпечують і контролюють правильність проходження інформації мережею є протоколи TСP і ІP(Trаnsmіssіоn Соntrоl Prоtосоl і Іntеrnеt Prоtосоl — протокол керування передачею даних та міжмережний протокол). Вони задають правила розбиття даних, що передаються, на окремі порції (пакети), супроводжують їх керувальною інформацією (заголовком), яка складається з адреси відправника й одержувача, порядкового номера порції, слідкують за тим, щоб у процесі передачі не з’явилися помилки (у разі помилки пакет відправляється повторно), на комп’ютері одержувачі збирає пакети й відсилає інформацію про їх проходження мережею: успішному (безпомилковому) або з помилками.

5. Практичне завдання

Налаштування локальної мережі

Звіт оформляємо за допомогою програми WОRD ( 3 бали) або в зошиті.

1. Послідовно виконати команди Пуск → Панель управления → Сетевые подключения → Подключение по локальной сети (права клавіша) → Свойства.

2. Перегляньте та запишіть призначення встановлених служб і протоколів.

3. Виберіть протокол Інтернету (ТСР/ІР) та перегляньте його властивості. Запишіть ІР-адресу вашого комп’ютера.

4. Запишіть назву мережної карти та перегляньте можливості її налаштування.

5. Запишіть дату та версію драйвера мережної карти.V. Засвоєння вивченого теоретичного матеріалу

Що ми вивчали?

Змагання між групами — називають по одному означенню, поняттю. Група, яка назвала більше понять, отримує додатковий бал.

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.Опрацювати відповідний розділ підручника

VІІ. Підбиття підсумків уроку

Оголошення оцінок.


Скачати 68.71 Kb.

 • Хід уроку І. Організаційний етап ІІ. Актуалізація опорних знань 1. Робота в групах.
 • Назва Переваги Недоліки Диски
 • Флешка Дискета
 • Комп’ютерна мережа Мережа Інтернет
 • 2. Хто з вас може сказати
 • ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності ІV. Засвоєння нового матеріалу 1. Історія
 • 2. Комп’ютерні мережі
 • 3. Локальна мережа
 • 4. Організація локальної мережі
 • V. Засвоєння вивченого теоретичного матеріалу
 • VІ. Домашнє завдання