Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІмені тараса шевченка

Скачати 212.67 Kb.

Імені тараса шевченка
Скачати 212.67 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір212.67 Kb.
ТипПротокол
  1   2


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

Укладач: кандидат філософських наук,

доц.

Кандидат філософських наук - науковий ступінь у галузі філософських наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.
Ротовський А. А.

Реклама та зв’язки з громадськістю в Інтернеті
Робоча навчальна програма дисципліни
для студентів спеціальності 6.030302 реклама і зв’язки з громадськістю

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ..

від …………………………………..р.

Зав. кафедри

_________ проф. Іванов В.Ф.

Директор Інституту

___________ проф. Різун В.В.Київ – 2009

Робоча навчальна програма з дисципліни «Реклама та зв’язки з громадськістю в Інтернеті»

Укладач: доцент Ротовський Андрій Андрійович
Лектор: доц.

Андрі́й Андрі́йович, або королевич Андраш (угор. Árpád-házi András; ? - 1233) - угорський королевич з династії Арпадів, правитель Галицького князівства (1227-1230, 1232-1233).
Ротовський А. А.

Викладач: ас. Щагельська Ю. П.,

ас. Давидченко Т. С.,

ас. Цимбаленко Є. В.,

доц. Ковтун Т. В.Погоджено

з науково-методичною комісією« » __________________ 20 р.
_____________________________

Вступ
Дисципліна «Реклама та зв’язки з громадськістю в Інтернеті» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю» та викладається на 3 курсі в V семестрі, складається з двох модулів, які розраховано на 72 години, з них – 18 годин лекцій, 18 годин практичних занять, 36 годин відведено на самостійну роботу. Закінчується заліком у V семестрі.
Мета та завдання навчальної дисципліни «Реклама та зв’язки з громадськістю в Інтернеті»:

 • сформувати розуміння та усвідомлення студентами Інтернету як засобу комунікації в сфері масових інтеграційних систем;

 • ознайомити студентів із можливостями, ключовими технологіями комунікаційної роботи в Інтернеті в контексті завдань, які стоять перед фахівцем з реклами та зв’язків із громадськістю;

 • навчити студентів базовим навичкам комунікаційної роботи в Інтернеті;

 • сформувати вміння та навички роботи з пошуковими системами;
  Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
  Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.


 • вивчити основні види реклами та PR-діяльності в Інтернеті;

 • ознайомити студентів з написаннями та специфікою електронних видань та публікацій;

 • сформувати в студентів розуміння прикладних комунікаційних інструментів Інтернету.


Предмет навчальної дисципліни «Реклама та зв’язки з громадськістю в Інтернеті» включає вивчення теоретико-комунікативних та практичних основ сутності, типів, видів і форм інтернет-реклами та PR в Інтернеті.
Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

 • ключові поняття, можливості, ресурси Інтернету;

 • типи та види публікацій в мережі Інтернет, їх класифікація;
  Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 • ефективні технології та моделі роботи в Інтернет для реалізації завдань реклами та зв’язків із громадськістю;

 • вимоги безпечної роботи в Інтернеті;

 • знання базових аналітичних інформаційних технологій в Інтернеті;

 • досвід реалізації рекламних та PR-кампаній в Інтернеті або з його використанням;

 • специфіку підготовки до публікації в електронному вигляді текстової інформації;

 • специфіку підготовки до публікації в Інтернеті звукової інформації;
  Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
  Звук Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.


 • специфіку підготовки до публікації в Інтернеті відеоінформації;

 • етичні принципи діяльності працівника в сфері PR в Інтернеті;

 • правові аспекти роботи в Інтернеті.


Студент повинен уміти:

 • здійснювати пошук інформації в Інтернеті;
  Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.


 • виробляти стратегію та мету публікації чи розміщення різних видів інформації в Інтернеті;

 • створювати та розміщувати ефективні публікації в Інтернеті;

 • створювати та розміщувати ефективні звукові повідомлення в Інтернеті;

 • створювати та розміщувати ефективні аудіо-візуальні повідомлення в Інтернеті;

 • створювати та розміщувати ефективні відеоролики, сюжети та повідомлення в Інтернеті;

 • працювати в соціальних мережах та блогосфері;

 • аналізувати маркетингову інформацію в мережі Інтернет;

 • добирати відповідні Інтернет-інструменти для реалізації конкретних завдань в галузі реклами та зв’язків із громадськістю.

  1   2


Скачати 212.67 Kb.

 • Реклама та зв’язки з громадськістю в Інтернеті Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 6.030302 реклама і зв’язки з громадськістю
 • Київ – 2009
 • Викладач
 • _____________________________ Вступ Дисципліна «Реклама та зв’язки з громадськістю в Інтернеті
 • Мета та завдання навчальної дисципліни
 • Предмет навчальної дисципліни «Реклама та зв’язки з громадськістю в Інтернеті»
 • Вимоги до знань та вмінь